פַאלוּן פוּאוֹ פַא

(יסודות להתקדמות במרץ II)

לי הונג-ג'י


תוכן

1. גילוי הטבע האמיתי

2. חלק ממחשבותיי

3. מיקום

4. יציבות

5. הקדשה לגרסה הרוסית של "פאלון דאפא"

6. דיון נוסף באמונות טפלות

7. תמונה של המאסטר: מתבונן בשקט בעולם האנושי

8. הלב מתעורר בעצמו

9. ללכת לקראת השלמות המלאה

10. לוועידת הפא בטייוואן

11. רמז על נבואות

12. שימוש לפי הרצון

13. להסיר את ההפרעות

14. הודעה

15. רציונליות

16. לסלק את ההחזקה האחרונה

17. הערה מספר 1

18. לחנוק את הרשע

19. מעבר לגבול הסובלנות

20. דברי ברכה

21. ברכה לוועידת הפא בפלורידה

22. לתקן את הרקיע הגדול

23. כפייה לא יכולה לשנות את לב האדם

24. ברכה

25. הצעה

26. המחשבות הנכונות של תלמידי הדאפא הן בעלות עוצמה חזקה

27. גדולת תלמידי הדאפא

28. הנדרים של האלוהויות מוגשמים

29. לא פוליטיקה

30. הערה מספר 2

31. שתי תנוחות הידיים לשליחת מחשבות נכונות

32. מהי יכולת על-טבעית

33. לכל התלמידים בוועידה הצפון אירופאית

34. הדאפא הוא מוצק ולא ניתן להשמדה

35. הסברים של שלושת הבתים האחרונים של "שיר פרח השזיף"

36. תיקון הפא והטיפוח-תרגול

37. תפקיד המחשבה הנכונה

38. הערה על "כבוד הדאפא"

39. הדאפא הוא שלם והרמוני

40. תלמידי הדאפא של תקופת תיקון הפא

41. גם כן בכמה מילים

42. דרך

43. לאתר Clearharmony של אירופה

44. לוועידה השנייה של הדאפא ברוסיה

45. צינת רוחות הסתיו

46. נבואה על תיקון הפא את העולם האנושי

 

עודכן בתאריך 27.03.2021

עודכן שוב בתאריך 20.10.2021

 


לרשימת המאמרים למאמר הקודם למאמר הבא