פאלון גונג

יסודות להתקדמות במרץ II הקודם הבא

הצעה

מבין האנשים האלה, שקבלו את הפא ולמדו את התוכן של הפא במובן של פני השטח האנושי, חלק השיגו הארכת חיים דרך הפא; חלק השיגו את כל סוגי ההטבות, כמו בריאות גופנית, הרמוניה במשפחה, תועלת עקיפה עבור קרובים וחברים, הפחתת הקארמה שלהם ומה שהמאסטר נושא עבורם. בממדים אחרים הגוף הפיזי מוחלף בגוף אלוהי, אבל כשהדאפא עומד להשלים אותך, אינך יכול לצאת מהאנושיות וכשהרוע רודף את הדאפא אינך יכול לקחת צעד קדימה כדי לאמת את הדאפא. לגבי אלה שרק רוצים להשיג תועלת מהדאפא ולא רוצים להקריב למען הדאפא, בעיניהם של האלוהויות, האנשים האלה הם החיים הגרועים ביותר. בנוסף, הפא הזה הוא היסוד של היקום. האנשים האלה, שעד היום לא מסוגלים לקחת צעד קדימה, יסוננו ויסולקו אחרי שהמצוקה הזאת תעבור. ביניהם יש הרבה אנשים עם קשר גורלי חזק. זאת הסיבה שבגללה המאסטר חיכה וחיכה. מה שגם כן כלול בכך הם האנשים האלה שבתקופה הזאת סייעו לרוע לרדוף את הפא ביוזמתם לאחר ש"חונכו מחדש" כביכול. בגלל שהקארמה של האנשים האלה גדולה יותר ויש להם את ההחזקה הבסיסית לאנושיות, כך בתוך השקרים האבסורדיים ב"חינוך מחדש" כביכול, בגלל ההחזקות וכדי להצדיק את ההתנהגות שלהם, הם שיתפו פעולה עם השקרים וקבלו את ה"הארה" בדרך סוטה מרצונם כאילו הם לא רצו. אם אנשים כאלה הולכים לשקר לתלמידים אחרים, הם כבר ביצעו את הפשע של ערעור הפא. כל אלה ש"חונכו מחדש" כביכול, הם אנשים שלא היו מסוגלים להניח את ההחזקות לאנושיות ולקחו צעד קדימה עם המנטליות שאולי יהיה להם מזל.

הידעתם, שאני בכלל לא מכיר במבחן המרושע הזה שהכוחות הישנים תכננו. הסיבה שחיים רעים בממדים נמוכים מעזים להיות אכזריים היא שהיצורים החיים ברמות הגבוהות ביותר שעוד לא טופלו יוצרים מין מחסום. עד שהמחסום הזה לא יושמד לגמרי, היצורים החיים בממדים נמוכים והרוע שבעולם האנושי לא יכולים לראות את האמת, כך הם מעזים להשתולל בתוך חוסר הידיעה. במהלך תיקון הפא החיים האלה ברמות גבוהות כבר נמצאים בשלב האחרון של הניקוי. ברגע שזה ייפרץ, כל הישויות הרעות שבעולם האנושי יורדו לתוך גהינום במהלך תיקון הפא של העולם האנושי וישלמו לנצח על הפשע שביצעו כשרדפו את הדאפא. יש גם אנשים שאומרים שהם הגיעו לשלמות ואומרים שטויות כמו "אין צורך לתרגל עוד", "לא צריך ללמוד יותר". אם הגעת לשלמות, אז תרחף לשמיים ותראה לנו את הדמות החגיגית של בודהא. אם אתה לא צריך לתרגל יותר, האם אתה עדיין תלמיד שלי? מטפח לא יכול להניח את הטיפוח-תרגול אפילו ברגע האחרון לפני ההגעה לשלמות. אנשים אלו הם לא שדים אבל הם כבר עושים דברים ששדים עושים. זה לא שהמאסטר אינו רחום - בתיקון הפא דרכם של כל היצורים החיים נבחרת על-ידם עצמם. אלה שמצהירים שהם הגיעו לשלמות, האם יש לכם את כל כוח הפא הכביר של האלוהות או בודהא?

יש גם אנשים שאומרים בזדוניות: "המאסטר האמיתי הוא בשמיים", "צריך להיפרד מהמאסטר שבעולם האנושי" ו"לעזור למורה להתיר את הקשרים כביכול שנקשרים על הגוף". יש רק לי הונג-ג'י אחד. אין לי נשמה משנית וגם אין לי את שלוש הרוחות ושבע הנשמות שיש לאנשים הרגילים. אני הגוף העיקרי. בתוך הבן-טי שלי, כל הגופים הגדולים או הקטנים יותר בממדים השונים, שמורכבים מחלקיקים של רמות שונות, נשלטים על-ידי הגוף העיקרי שלי שבעולם האנושי ופועלים לפי המחשבה של הגוף העיקרי שלי שבעולם האנושי. הפא-שנים שלי הם הביטויים הספציפיים של החוכמה שלי. הגונג-שנים שלי הם התאחדות של הגונג העצום האינסופי שלי. לא להכיר בי כמאסטר זה בעצם לא להכיר בכך שהאדם הוא תלמיד דאפא. אם האדם כבר לא מטפח, אז אין מה לדבר על הגעה לשלמות. אנשי העתיד צריכים עוד לקבל את הפא. יש כמה מיליארדי אנשים בעולם שמחכים לקבל את הפא אחרי שהרוע הזה יסולק בזמן תיקון הפא של העולם האנושי, ומה שהם ילמדו וישתמשו בו יהיה ה"ג'ואן פאלון" הזה. הפשעים שבוצעו על-ידי הרוע והאנשים רעים שמשמידים ספרים הם כל-כך עצומים כך שהם לעולם לא יוכלו לשלם עבורם לגמרי. מה שמחכה לאלה מכל הרמות ששולטים על הרוע והאנשים הרעים כדי לרדוף את הדאפא והתלמידים, הוא תשלום אינסופי על כל מה שהם ביצעו תוך כדי סבל של השמדה בכל שכבה ושכבה. אלה שביוזמתם חתמו על "הצהרת חינוך מחדש" או הבטיחו בכתב להפסיק לתרגל עם העמדת פנים של מה שנקרא "ויתור על ההחזקה לגבי ההגעה לשלמות", "ויתור על המנטליות האנושית", הם מחביאים את ההחזקות האמיתיות שלהם. הם אפילו משמיצים ותוקפים את אתר האינטרנט Clearwisdom שמדווח באופן חיובי על הדאפא. הכוחות הישנים חושבים שאם תלמיד דאפא, בגלל החזקות, הבטיח בכתב בתקופה הזאת לא לטפח בדאפא עוד, קבע את העתיד שלו. אם זה לא היה מתוך הלב אלא מה שנגרם תחת כפייה, ואם הוא מצטרף מחדש לתיקון הפא, הוא יעבור מבחנים ומצוקות מוגברים. למרות שהמאסטר לא מכיר בתכנונים של הכוחות הישנים, התוצאה היא מפחידה ברגע שהלכת לכיוון ההפוך. ההמתנה של עשרות אלפי השנים תיהרס בהרף-עין. אלה שמפיצים ה"הארות" הרשעיות בכסות תלמידי דאפא, ולא משנה אם הם היו תלמידים קודם, עושים מעשים של שדים שמערערים את הדאפא.

למעשה אף אחד לא יכול לערער את הדאפא. אלה שלא הצליחו לעבור את המצוקות הם בני אדם. אם בני אדם אינם טובים עוד, אז בוראים אותם מחדש, וזה הגורל המר של בני האדם שאין לשנותו. אני רוצה לעשות את המיטב להציל את כל אנשי העולם והיצורים החיים. בני האדם אינם עומדים בכך ו"מתעוררים" בדרך סוטה ביוזמתם כדי לכסות את ההחזקות שלהם. אינכם רוצים את העתיד, אוותר עליכם. לי אין החזקה לדבר.

כתלמידי דאפא, מה שיש לעשות במצב הנוכחי הוא להבהיר את המצב האמיתי לאנשי העולם, לחשוף את הרוע וכך להגן על הדאפא. השיפור האישי וההגעה לשלמות הם בתוך התהליך הזה. אלה שעושים את עבודת ה"חינוך מחדש" כביכול הם אנשים שרימו אותם. מדוע לא להפוך את התפקידים, לחשוף מולם את הרוע ולהבהיר את האמת? אני מציע שכל התלמידים שעוברים חינוך מחדש בכפייה (לא כולל את אלה שלא לקחו אותם לחינוך מחדש) יחשפו את הרוע ויבהירו את האמת לאנשים שעושים את עבודת החינוך מחדש ובאותו הזמן יספרו להם על יחס הסיבה והתוצאה ש"למעשים טובים ומעשים רעים תמיד יש גמול". מי שפוחד שהאנשים ידעו את האמת הוא הרוע ולא תלמידי הדאפא.

לי הונג-ג’י
10 באפריל, 2000


יסודות להתקדמות במרץ II הקודם הבא