פאלון גונג

יסודות להתקדמות במרץ II הקודם הבא

המחשבות הנכונות של תלמידי הדאפא הן בעלות עוצמה חזקה

הרוע מושמד בכמות גדולה בתוך שלושת העולמות ובעולם הזה של בני האדם. הם כבר ראו שסופם כישלון, אז הם עשו את המאמץ האחרון אפילו בטירוף רב יותר. הנרדפים באופן הקשה ביותר הם בדיוק התלמידים האלה שיש בלבם החזקות. ככל שהם יותר מפוחדים מבפנים, כך הרוע הולך אחריהם באופן ספציפי. ואילו המצב הכללי שהופיע, כשהדאפא נרדף בתוך העולם הזה של בני האדם, נגרם בגלל שיש לתלמידים האלה החזקות, כך שמצב הרדיפה הקשה הופיע בסקאלה נרחבת וגרם לכך שהתלמידים היו כביכול מחונכים מחדש, בגלל שהם לא יכלו להשתחרר מההחזקות שלהם, עד כדי כך שעשו דברים שעזרו לרוע והחמירו את המצב.

כתלמיד דאפא, בזמן שאתה סובל מרדיפה, מדוע לפחד מהאנשים הרעים? עיקר הבעיה הוא שיש החזקות. אם אין, אז אל תסבול באופן פסיבי, והתעמת עם הרוע בעזרת המחשבות הנכונות כל הזמן. לא משנה מה המצב, אל תשתף פעולה עם הדרישה, ההוראה, או הפקודה של הרוע. אם כל אחד יעשה כך – הסביבה לא תהיה כזו.

למעשה, חלק מהתלמידים שיכולים להשתמש בכוחותיהם העל-טבעיים וישויות מעולמות שונים השתמשו כל הזמן בכוחות על-טבעיים, בעוצמת האנרגיה והשתתפו בסילוק הישויות הרעות שפוגעות והורסות את הדאפא. כאשר חלק מהתלמידים רואים ישויות רעות, הם שולחים פאלון וכוחות שמימיים של הדאפא כדי לסלק את הרוע. יש גם תלמידים שתכננו, שאלו שמכים אנשים ורוצחים, יקבלו את עונשם בשעה כלשהי תוך אותו היום. הם סילקו באפקטיביות את גורמי הרוע וריסנו את האנשים הרעים. למעשה, לכל תלמיד דאפא יש את היכולות. רק שהיכולות לא מתבטאות בממד החיצוני, כך שהם חושבים שאין להם כוחות על-טבעיים. אבל לא משנה אם הם יכולים או לא יכולים להתבטא בממד החיצוני, כאשר המחשבות האמיתיות של האדם מתגלות, הן בעלות עוצמה רבה. מכיוון שאנחנו מטפחים את הפא האמיתי, נדאג ונציל את הישויות ואת אנשי העולם הטובים. לכן ננהג בטוב לב בכל מה שנעשה. אבל החיסול של הישויות הרעות, שמנצלות את בני האדם כדי להרוס את המין האנושי, גם הוא הגנה על המין האנושי ועל כל היצורים החיים. זה שהדאפא מתפשט זה כדי להציל את כל היצורים החיים. ואילו לגבי הישויות הרעות שבכלל לא ניתנות להצלה, למרות שהן לא יכולות להינצל, גם אי אפשר להרשות להן לעשות רע עד אין קץ ולרדוף את הדאפא, את תלמידיו ואת אנשי העולם. לכן סילוק הרוע הוא תיקון הפא, וזו גם הצלה של אנשי העולם ושל כל היצורים החיים.

 

לי הונג-ג’י
24 באפריל, 2001


יסודות להתקדמות במרץ II הקודם הבא