פאלון גונג

יסודות להתקדמות במרץ II הקודם הבא

יציבות

בקשר לאירועים שחלו לפני תקופה קצרה, הם כבר גרמו לנזק רב לקהל הרחב של תלמידי הפאלון דאפא. במקביל הם הכתימו את דמות המדינה באופן חמור. בקשר לאירועים כמו זה שהאזורים הקשורים או המוסדות הקשורים הפריעו לתרגול של תלמידי פאלון גונג באופן ישר או נסתר; אנשים מסוימים השתמשו בכוח שברשותם כדי לגרום לתקרית של פאלון גונג כדי למקם חלק גדול של האוכלוסייה נגד השלטון, כך שיוכלו להשיג נכס פוליטי - התלמידים יכולים, לפי מה שהם יודעים, באמצעות ערוצים מקובלים, לדווח עליהם לשלטונות ברמות השונות או למנהיגי המדינה.

אבל אנחנו מטפחים. אין עלינו להתערב בפוליטיקה ואין עלינו להיות מופרעים מהאירועים מהתקופה האחרונה. הרגיעו את לבכם וחזרו לתרגול הרגיל שלכם, לימדו את הפא, התקדמו במרץ וטפחו בפועל, שפרו את עצמכם בעקביות.

לי הונג-ג’י
13 ביוני, 1999


יסודות להתקדמות במרץ II הקודם הבא