פאלון גונג

יסודות להתקדמות במרץ II הקודם הבא

תפקיד המחשבה הנכונה

היקומים החדשים יפים לאין השוואה ועצומים לאין ערוך בתהליך תיקון הפא, כי כל הרקיע הגדול מורכב מכמה עשרות מיליונים של מערכות יקומיות עצומות לאין שיעור. רוב המערכות היקומיות העצומות, שעברו תיקון פא, כבר נכנסו לתקופה היסטורית חדשה. אבל כעת המקומות שבהם הרוע יכול לבצע מעשים רעים הם המקומות שהשינוי האדיר העצום של תיקון הפא עדיין לא נגע בהם. אלו בדיוק המקומות שבהם מתפקדת המחשבה הנכונה של תלמידי הדאפא, על אף שמצב הדברים במקומות אלה הוא גם כן מסובך ומנוון ביותר.

לפני תהליך תיקון הפא, הכוחות הישנים דחסו את החלק הנמוך ביותר של כל מערכת, מתוך אלפי ועשרות אלפי המערכות היקומיות, לתוך שלושת העולמות של המערכת היקומית המרכזית שבה אנחנו נמצאים. למראית עין זה היה כדי שלא יישארו מאחור בתהליך תיקון הפא ולהראות שהם משתתפים בתיקון הפא. אך למעשה הם ניצלו את תיקון הפא כדי להשיג את המטרה האנוכית שלהם. בגלל שהמקומות הגבוהים של הגופים השמימיים ושל הרקיע הגדול עוברים בשטף העצום של תיקון הפא ניקוי, השמדה והטמעה מהירים מאוד, אז בכל דקה יש אינספור יקומים עצומים, שנסחפים על ידי שטף תיקון הפא ובאותו הזמן גומרים לעבור את תיקון הפא. אבל מכיוון שהרמות הנמוכות, הקשורות למערכות היקומיות המורכבות מאינספור גופים שמימיים ענקיים (וקשורות) לגופים השמימיים המורכבים מאינספור יקומים, נדחסו לתוך שלושת העולמות שלנו, למרות שהמרחב התכווץ אחרי הדחיסה, אבל המבנה והזמן שבפנים לא השתנו – לכן רק אחרי שכל המערכת השלמה העצומה למעלה, שמורכבת מאינספור גופים שמימיים ומאינספור יקומים, גומרת לעבור את תיקון הפא, רק אז המחסום בשלושת העולמות, שנגרם על ידי החלק שנדחס לתוך שלושת העולמות שלנו, יכול להיות מסולק. אבל מהירות תיקון הפא היא רבה מאוד והפריצה מתחוללת מהר. בגלל שהגוף השמימי והרקיע הגדול גדולים מדי, לא משנה כמה שזה מהר או איך זה מתבצע מעבר לכל הזמנים ומעבר לכל המרחבים, צריך תהליך. זה כבר המהיר ביותר, אלא אם מפוצצים את הכל ומרכיבים מחדש – במקרה זה לא צריכים את תיקון הפא. אבל אינספור המערכות הזרות יצרו עשרות מיליוני מחסומים ממדיים בתוך שלושת העולמות ויצרו טווחי כוח שונים והם מחביאים יצורים רעים רבים. יש יצורים חיים וחפצים שאפילו חולקו לרבדים רבים, כשכמעט כל חלקיק בכל שכבה נקטע להיות רובד נפרד. כבר היו במקור אינספור ממדים בשלושת העולמות, כך שכשהוספו עשרות מיליוני אינספור הממדים האלה, זה הוסיף לתיקון הפא דרגת קושי וגרם לנסיבות להיות עוד יותר מסובכות. לפעמים יצורים חיים רעים מסולקים בוודאות על ידי זה שתלמידי הדאפא יוצרים את המחשבה הנכונה, אבל מגלים שהם עדיין קיימים בין מחסומים מסוימים ועדיין ממשיכים לבצע מעשים רעים. זה גורם לכך שחלק מהרוע יכול להיות מסולק בפעם אחת כשתלמידי הדאפא יוצרים מחשבה נכונה. ואילו חלק מהרוע לא מסולק בפעם אחת בקלות כזאת, והוא מסולק רק אחרי פעמים רבות. האנשים הרעים העיקריים האלה שבסין שייכים למקרה הזה. אבל לא משנה מהי דרגת הקושי, יש לסלק את הרוע בנחישות באמצעות מחשבה נכונה, כי באותו הזמן שמסלקים את הרוע מקימים את המוסריות האדירה של תלמידי החוק הגדול במהלך תיקון הפא. בתהליך סילוק הרוע, עם מחשבה נכונה, כולם שיחקו תפקיד אדיר. כמות גדולה של יצורים חיים רעים מסולקת וחלק מסולק חלקית. זה גרם להחלשה משמעותית של הכוחות הרעים, סילק את הרוע בהרבה ממדים שתיקון הפא עדיין לא הגיע אליהם והשיג את האפקט של סילוק ומניעה לגבי האנשים הרעים. לא משנה כמה מסובכים הממדים או כמה משתולל הרוע, זהו רק הביטוי לפני שהשטף האדיר של תיקון הפא יגיע. כשהשטף של תיקון הפא יגיע הכל ייגמר בהרף עין.

זה שאני אומר לתלמידים ליצור מחשבה נכונה זה בגלל שהרוע כביכול לא שווה שום דבר למעשה. אבל מכיוון שהחמלה של תלמידי הדאפא מנוצלת על ידי הכוחות הישנים, היצורים החיים הרעים המוגנים על ידם רודפים בכוונה, כך שמה שתלמידי הדאפא נושאים כבר אינו רק הקארמה שלהם עצמם, אלא הם נושאים במהלך הרדיפה את מה שהם לא צריכים לשאת. ואילו החיים הרעים הם הדברים הנמוכים המטונפים ביותר שלא ראויים לשאת כל תפקיד בתהליך תיקון הפא. כדי להפחית את הרדיפה כלפי הדאפא וכלפי תלמידיו, אני אומר לתלמידים ליצור מחשבה נכונה. זה כדי לסלק את הערעור המכוון שלהם וכדי להפחית את מה שתלמידי הדאפא לא צריכים לשאת במהלך הרדיפה. באותו זמן זה מציל את כל היצורים החיים ומשלים את העולמות של תלמידי הדאפא.

 

לי הונג-ג’י
16 ביולי, 2001


יסודות להתקדמות במרץ II הקודם הבא