פאלון גונג

יסודות להתקדמות במרץ II הקודם הבא

הערה על "כבוד הדאפא"

הדיון של תלמיד זה הוא טוב מאוד. זהו השוני שבין תיקון הפא לבין הטיפוח-תרגול האישי. במקביל זה משקף את הבסיס המוצק שנבנה במהלך הטיפוח-תרגול האישי. בלי החמלה של תלמיד הדאפא, האדם לא היה נחשב למטפח; תלמיד דאפא שלא יכול לאמת את הפא לא נחשב לתלמיד דאפא. בחשיפת הרוע אתם גם כן מצילים את היצורים החיים ומשלימים את העולמות שלכם.

לי הונג-ג’י
17 ביולי, 2000


הערה: מאמר זה הוא ההערה לגבי המאמר "כבוד הדאפא" שנכתב על-ידי תלמיד דאפא ופורסם באתר Clearwisdom.net ב-25 ביולי 2001.


יסודות להתקדמות במרץ II הקודם הבא