פאלון גונג

יסודות להתקדמות במרץ II הקודם הבא

הערה מספר 2

המאמר הזה נכתב היטב. הוא מכוון לנושאים ספציפיים, במיוחד לאלה שבמצב הנוכחי. אני מקווה שכולם יכולים להתייחס באופן נכון לנושאים שצוינו במאמר.

לי הונג-ג’י
25 ביוני, 2000


הערה: מאמר זה הוא ההערה לגבי המאמר "בזמן סילוק הרוע אין לשכוח את הטיפוח שבמהלך תיקון הפא" שנכתב על-ידי תלמיד דאפא ופורסם באתר Clearwisdom.net ב-6 ביוני 2001.


יסודות להתקדמות במרץ II הקודם הבא