פאלון גונג

יסודות להתקדמות במרץ II הקודם הבא

שתי תנוחות הידיים לשליחת מחשבות נכונות

יד אחת במאונך

תנוחת יד לוטוס
פַא גֵ'נג צ'יאן קוּן,
שיֵה אֵה צ'וּאן מיֵה
פַא גֵ'נג טיאן די,
שיאן שֵה שיאן בַּאוֹ
12 ביוני, 2001

הורדה: יד אחת במאונך | תנוחת יד לוטוס


הערות המתרגמים:

1) באופן כללי, תמיד יש לחזור על הסיסמאות במילים/צלילים המקוריים כדי שתהיה להן ההשפעה הראויה.

2) הפרוש הכללי של הסיסמה הראשונה הוא "הפא (פא) מתקן (ג'נג) את היקום (צ'יאן-קון); הרוע (שיה-אה) כולו (צ'ואן) מושמד (מיה)." הפרוש הכללי של הסיסמה השנייה הוא "הפא (פא) מתקן (ג'נג) את השמיים (טיאן) ואת הארץ (די); גמול (באו) מיידי (שיאן) בחיים (שה) הנוכחיים (שיאן)."

Real Format (רזולוציה נמוכה)

Real Format (רזולוציה גבוה) MP3
קול נשי ברשת האזנה ברשת האזנה הורדה
(267 KB)
הורדה (107 KB) הורדה (328 KB)
קול גברי ברשת האזנה ברשת האזנה הורדה
(221 KB)
הורדה (92 KB) הורדה (294 KB)

 

Real Format (רזולוציה נמוכה) Real Format (רזולוציה גבוה) MP3
קול נשי ברשת האזנה ברשת האזנה הורדה
(234 KB)
הורדה (96KB) הורדה (293KB)
קול גברי ברשת האזנה ברשת האזנה הורדה
(207 KB)
הורדה (85 KB) הורדה (258 KB)

 


יסודות להתקדמות במרץ II הקודם הבא