פאלון גונג

יסודות להתקדמות במרץ II הקודם הבא

ברכה לוועידת הפא בפלורידה

לאחראים על ועידת הפא בפלורידה:

שלום לכם! הוועידה בפלורידה היא ועידת הפא הראשונה הנערכת באנגלית בהיקף נרחב. זה מצוין. אני מאחל הצלחה לוועידה הזאת. אני מקווה שבאמצעות החלפת התנסויות הדדית באמת יאפשר לכולם להשתפר, ובאותו הזמן זה יבטא את המראה האמיתי של הדאפא כדי לאפשר ליותר אנשים להכיר את המצב האמיתי של הדאפא וכך לאפשר לאנשים בעלי קשר גורלי שנקבע מראש לקבל את הפא.

שוב אני מאחל הצלחה מלאה לועידת הדאפא!

לי הונג-ג’י
27 בינואר, 2001


יסודות להתקדמות במרץ II הקודם הבא