ג'וּאַן פַאלוּן

לי הונג-ג'י


תוכן

לוּן יוּ

הרצאה ראשונה
הרצאה שנייה
הרצאה שלישית
הרצאה רביעית
הרצאה חמישית
הרצאה שישית
הרצאה שביעית
הרצאה שמינית
הרצאה תשיעית
מילון מונחים


על פני השטח, "ג'ואן פאלון" אינו אלגנטי במובנים של שפה. הוא אפילו לא מתאים לדקדוק המודרני. אם הייתי משתמש בדקדוק המודרני כדי לארגן את הספר הזה של הדאפא, הייתה מתעוררת בעיה רצינית במובן שלמרות שהשפה והמבנה של הספר הזה היו סטנדרטיים ואלגנטיים, הוא לא היה מכיל תוכן עמוק וגבוה יותר. זה בגלל שהטרמינולוגיה המודרנית והסטנדרטית לא יכולה כלל לבטא את ההוראה של הדאפא ברמות שונות גבוהות יותר ואת הביטוי של הפא בכל רמה; וגם אינה יכולה להביא לטרנספורמציה של הבן-טי והגונג של המטפחים או לשינויים יסודיים אחרים כאלה.

לי הונג-ג'י

5 בינואר 1996