הקדמה

כדי שנוכל לעשות עבודת סיוע טובה יותר עבור הפאלון דאפא, ועל פי בקשת אגודת המחקר ומרכזי הסיוע באזורים שונים, הוראת הפא שלי והסבר הפא שלי בפגישות הסייעים מוצאים כעת לאור באופן רשמי לאחר שעברתי עליהם ואישרתי אותם.

הנוכחים בפגישות כללו גם מספר קטן של סייעים מפרובינציות אחרות ומערים אחרות. לאחר שלימדתי את הפא והסברתי את הפא, כמה אנשים העלו את דבריי על הכתב על פי הקלטות האודיו, וגם הפיצו והעתיקו אותם במקומות מסוימים. מאחר שאני תמיד מלמד את הפא ומסביר את הפא בנסיבות ספציפיות, בסיטואציות ספציפיות, ולקהל ספציפי, ללא הגורמים האלו התעתיקים שהועתקו והופצו יובילו להבנות שהן שונות מהדאפא שאני מלמד וסביר שיובנו שלא כהלכה. זה לא טוב להפצת הדאפא.

"הסבר התוכן של הפאלון דאפא" מוצא לאור כחומר קריאה פנימי עבור הסייעים. כשסייע מפיץ את הפאלון דאפא, עליו להיות אחראי לעצמו, אחראי למתרגלים, אחראי לחברה ואחראי לדאפא. כשהוא מקדם [את הדאפא] ועונה על שאלות, עליו לקדם את הדאפא באופן הולם, בהתאם לדרגה של הבנת הדאפא של השומע ושל היכולת שלו לקבל אותו.

לי הונג-ג'י