הרצאת פא וביאור פא בוועידת הפא באזור ניו יורק רבתי

(לי הונג-ג'י, 20 באפריל 2003)

שלום לכולם! (מחיאות כפיים)

עבדתם קשה! (מחיאות כפיים) אולי ראיתם בתקופה האחרונה, שבאמצעות המאמצים המתמשכים של תלמידי הדאפא, במהלך הבהרת האמת, באמצעות שליחת המחשבות הנכונות, לימוד הפא והטיפוח העצמי, גרמתם לשינוי ניכר במצב שלפני הגעת השטף העצום של תיקון הפא. יש באמת מעט מאוד יצורים חיים רעים במרחבים, לכן הם כבר לא יכולים ליצור רדיפה והפרעה בסקאלה רחבה. אבל כל עוד הם קיימים עדיין, הם יפריעו למתרגלים במקומות שבהם יש חוסר בהבנה או יש החזקות במחשבה. המקומות שבהם יש עדיין השמטה בשין-שינג לא צריכים להיות מנוצלים עוד.

לגבי החיכוכים שמופיעים בין חלק מהמתרגלים בזמן הנוכחי – יש לשים לב אליהם – אינכם יכולים לתת לעניינים הקטנים האלה להפריע לדברים הנכונים שתלמידי דאפא צריכים לעשות. אני אומר לכם, שלא משנה איזה סוג של קונפליקט מופיע, איזה מצב מופיע, זה ודאי שיש השמטה בקרבנו. אז זה ודאי. אם אין השמטה, אף אחד לא יוכל לנצל את הפרצה הזאת. חיכוכי השין-שינג ההדדיים בין המתרגלים שלנו, חוסר התיאום בשיתוף הפעולה ההדדי – לא משנה אם העניין גדול או קטן – אני אומר לכם, זה בוודאי המקרה שבו השדים מנצלים פרצות. בגלל שאתה תלמיד דאפא, החלק המטופח ההוא שלך לגמרי מתאים לסטנדרטים של אלוהויות. ואילו פני השטח עדיין מטפחים בתוך הדאפא. באופן בסיסי כתלמיד דאפא, עליך להפגין את המצב של תלמיד דאפא בכל ההיבטים. אז לפעמים מופיעים חיכוכים הדדיים במובן השין-שינג, זה גם נגרם מכך שיש החזקות מבחינת ההבנה או בשין-שינג שלנו. למרות שהעניינים האלה קטנים, הם נוטים להיות מנוצלים על-ידי יצורים חיים לא טובים ומבולגנים שבממדים. יש לשים לב להיבטים האלה! אחרי שעברתם את מבחן הרוע הזה אתם צריכים להבין את הכל.

בקהל יש אנשים מאירופה, מאסיה, מאוסטרליה, יש גם מדרום אמריקה, יש גם מהרבה אזורים אחרים. זה שאתם יושבים ביחד זה לא קל. בעבר אמרתי משפט, אמרתי שלמרות שאתם נמצאים ביחד עכשיו, אחרי שתגיעו לשלמות, אף אחד לא יוכל למצוא את השני. (צוחק) אתם יודעים, שהיקום הזה הוא מאוד עצום. בגלל תיקון הפא נוצרו שלושת העולמות. בגלל תיקון הפא נוצרה החברה האנושית. לכן בהיסטוריה יצורים חיים גבוהים של רקיעים גדולים של יקומים רבים באו לכאן. בזמנם הם לא באו בסקאלה רחבה. זה היה בצורה של נציגות, כדי לשתף פעולה בתקופות שונות ולעשות את הדברים האחרונים האלה. כלומר חלק גדול של תלמידי הדאפא באו בעקבות הגופים השמימיים האלה. כל אחד קשר קשרים קארמתיים וברגע שתגיעו לשלמות ותחזרו, זה יהיה כמעט בלתי אפשרי שתראו אחד את השני, לכן עליכם להעריך את הקטע הזה של הקשר הקארמתי שלכם. חוץ מזה, הקשרים האלה מצטלבים אחד עם השני ובכל גלגול קשרתם קשרים שונים. זה לא היה קל. לכן יש לתאם היטב כשעושים דברים, העניין של כל תלמיד דאפא הוא העניין של כולם. אין על אף אחד ליצור מחסומים גדולים בין אחד לשני בגלל עניין זעיר, זה לא ילך. צריך להעריך את זה. ובנוסף צריך לשתף פעולה בעשיית דברים של דאפא וצריך לשתף פעולה היטב.

בזמן הנוכחי יש פשוט שלושה דברים עבור תלמידי הדאפא. אחד זה הבהרת האמת, אחד זה שליחת מחשבות נכונות – שליחת מחשבות נכונות כוללת השפעה על הגוף שלכם עצמכם ועל המצבים שמחוץ לגוף. עוד דבר הוא הטיפוח-תרגול האישי, לימוד טוב של הפא. כל שלושת הדברים האלה הם בעלי חשיבות עליונה. כבר ברור לכם לגבי המטרה של הבהרת העובדות, שהיא לחשוף את הרדיפה המרושעת הזאת, לתת לאנשי העולם לדעת, לתת ליצורים בכל היקום לדעת את זה. אתם מספרים כאן, שכבות על גבי שכבות של הגוף שלכם המטופח גם כן מספר ברמות שונות של גופים שמימיים. חייבים לחשוף את הרדיפה הזאת, את הרוע הזה, לתת לאנשי העולם לראות את זה בבירור. זה גם מרסן אותו וגם משמיד אותו. הבהרת האמת היא הדבר החזק ביותר, היא פעולה של חמלה אדירה, כי הרדיפה הזאת מבוססת לגמרי על שקרים ורמאויות. אז ברורה לכולכם המטרה שלשמה תלמידי הדאפא שולחים מחשבות נכונות, בעיקר זה לנקות את היצורים החיים המרושעים ששולטים על המין האנושי כדי לבצע רשע כלפי הדאפא, לרדוף את תלמידי הדאפא ולרדוף את אנשי העולם. זה להציל את המין האנושי ואת היצורים החיים. זה נעשה כדי לנקות את המחסומים שנגרמים לדאפא, לכן זה בעל חשיבות עליונה. אין על אף אחד מתלמידי הדאפא להזניח את העניין הזה ואין להזניח את שליחת המחשבות הנכונות עם שום תירוץ, כי אם אתה לא מנקה טוב את עצמך לא תוכל לפעול היטב. אם לא תנקה טוב את עצמך תפריע גם לאנשים אחרים. הדבר השלישי הוא לימוד טוב שלנו את הפא. אם אתם לא לומדים היטב את כרך החוק הגדול הזה, ההגעה לשלמות של עצמך לא יכולה להיות מובטחת. חוץ מזה כל הדברים הנכונים של הדאפא שאתה עושה יהיו כמו אדם רגיל שעושה אותם. תעשה אותם עם מחשבה של אדם רגיל, מנקודת מבט של אדם רגיל. אלה הם פשוט אנשים רגילים, לכל היותר אלו הם אנשים רגילים שעושים דברים טובים בשביל הדאפא. בגלל שאתם תלמידי דאפא, אינכם יכולים לעשות דברים בניתוק מהפא. אתם עדיין משנים את החלק השטחי ביותר הזה שעוד לא עבר שינוי, לכן אינכם יכולים להתנתק מלימוד הפא. חייבים ללמוד היטב את הפא. במהלך לימוד הפא, תוכלו לסלק ללא הרף את האלמנטים הלא טובים של עצמכם ולשנות את מעט הדברים האלה האחרונים שלכם שעדיין לא עברו שינוי. מדוע הדגשתי בעבר כל הזמן בפניכם ללמוד את הפא, ללמוד את הפא ללמוד היטב את הפא? כי זה בעל חשיבות עליונה.

אתם כבר יודעים שתלמידי הדאפא עברו את התהליך ההוא של ההגעה לשלמות, והאחריות הגדולה יותר שההיסטוריה הטילה היום על תלמידי הדאפא אינה השחרור או ההגעה לשלמות שלך האישיים, אלא הצלת עוד יותר יצורים חיים, רק בגלל זה אתם זכאים להיות תלמידי דאפא. אז הוטלה עליכם אחריות גדולה כל-כך בהיסטוריה, זה גם מביא לכם כבוד במקביל. לא אמרתי מי אני, בכל מקרה אני מתקן את הפא. אז כתלמידי דאפא, זה שאתם יכולים היום לתקן את הפא יחד עם המורה, אני חושב שמה שמחכה לכם בעתיד – לא סיפרתי לכם באופן ספציפי, אבל היום אני מרמז לכם, זה כבוד והדר גבוהים לאין שיעור שאף פעם לא היו בהיסטוריה! (מחיאות כפיים) האם חשבתם? לגבי מי שרדף את הדאפא, מי שרדף את תלמידי הדאפא, כמה גבוהה הרמה של היצור החי שמעורב בזה, אז היצור החי הזה כבר הפך להיות מקביל שלך. לא משנה כמה גבוהה הרמה שלו, הוא הפך להיות מקביל שלך. אבל מי שמעורבים הם השליטים של רקיעים גדולים מאוד גבוהים, שליטים של אינספור רקיעים גדולים, יצורים חיים אפילו גבוהים יותר. אך היום המקומות הגבוהים ביותר של הרקיעים הגדולים השונים האלה, שעושים דברים רעים כלפי הדאפא, הופכים להיות מקבילים לתלמידי הדאפא השונים שלי. חישבו על זה, מה זה אומר? אני אומר לכם עוד, שלמרות שתלמידי דאפא רבים שלי נרדפו למוות, הפא כבר נקבע: החיים שלהם יחליפו מקום עם היצורים החיים הגבוהים ביותר שרדפו אותם! (מחיאות כפיים)

ככה זה. מדוע אלוהויות כה גבוהות באו להתערב בעניין הזה? מדוע אלוהויות כה גבוהות השפיעו על יצורים חיים שמתחתיהן שירדפו את תלמידי הדאפא? למרות שהן לא עשו את זה ישירות, אלה הם האלמנטים שלהן שגרמו לזה, האם הן יכולות לא לקחת על זה אחריות? הן השתתפו בזה, אז הן צריכות לקחת אחריות על ההפרעה הזאת, זה עיקרון של היקום, אחרת זה לא קשור אליהן. כל עוד זה קצת קשור אליהן, הן יצטרכו לקחת אחריות על העניין הזה. הן כבר לא זכאיות לשבת שם, אז תלמידי דאפא יטפחו למעלה לשם וישבו שם. זהו העיקרון.

למעשה יש כאן הרבה דברים שאינם דברים שאנשים רגילים יכולים לדמיין. זה נראה פשוט, אבל כל מה שתלמידי דאפא עושים הם הדברים הכבירים ביותר, מה שאף פעם לא היה בהיסטוריה. הסתכלו על זה, הרדיפה הזאת נגד תלמידי הדאפא שהיא מרושעת באופן קיצוני ועצום בסקאלה שלה, החוק הגדול של היקום מציל אנשים בעולם האנושי, ופא כל כך גדול מתפשט בעולם האנושי – מדוע כל כך הרבה מאנשי העולם הם אדישים? למעשה הם מרוסנים על-ידי הכוחות הישנים ונחתמים בחוזקה. הכוחות הישנים חושבים שהטיפוח-תרגול ואימות הפא שבתקופת תיקון הפא הם רק עניין של תלמידי הדאפא, ואחרים לא זכאים להשתתף. במצב כזה, מאוד קשה שאנשי העולם יבינו את עקרונות הפא ואת הקדושה של הפא עצמו. אבל הם מסוגלים להבין את ההיבטים האלה של הדריכה על זכויות האדם והדריכה על חופש האמונה שאנחנו מספרים עליהם לאנשים, למין האנושי של היום. לכן בהבהרת האמת, אתם צריכים גם לדבר מסביב להיבטים האלה, אז אנשי העולם יבינו והם גם יתמכו. כל עוד יש להם חוש צדק ועדיין יש להם את הצד הטוב, ניתן יהיה להציל אותם והם יתמכו. לכן אם אתה מדבר גבוה מדי התוצאות הן דווקא לא טובות. זה בגלל שמי שמקבל את הפא עכשיו זה רק תלמידי הדאפא. אם אתה רוצה שאדם רגיל יהפוך בבת אחת להיות תלמיד דאפא במהלך הבהרת האמת, אתה ממהר לקבל תוצאות. כל מי שמדבר גבוה במהלך הבהרת העובדות גורם לנזק באופן לא רציונאלי. אם הוא לא מקשיב לעצות הזהרה ויותר מדי מחזיק את זה, ייתכן והנזק שהוא יעשה יהיה גדול יותר והוא ינוצל על-ידי שדים. אם אתה באמת מבצע פשע בעניין הזה, השדים עלולים לגרור אותך למטה.

לכן הדברים האלה אינם עניינים קטנים, צריך לטפל בהם היטב. הדרך שלכם – אני חושב שכבר ראיתם – היא למעשה די צרה. אם תסטה רק מעט, לא תתאים לסטנדרטים של תלמיד דאפא. יש רק דרך אחת מאוד ישרה שאנחנו יכולים ללכת בה ואי אפשר לסטות אפילו מעט, כי זה מה שההיסטוריה דורשת ומה שהחיים של היצורים החיים ביקום העתידי דורשים. ביקום העתידי לא יכולה להיות סטייה זעירה בגלל שיש השמטה אצלכם במהלך תיקון הפא. לכן זה מאוד חשוב שתעשו כל צעד וצעד כיאות במהלך אימות הפא שלנו עצמנו. זה נראה רגיל. אל תשאירו אף כתם או עניין לחרטה בדרך שהלכתם בה במהלך אימות הפא שלכם ובתקופה הזאת שבה הקמתם את המוסריות האדירה שלכם – זה מה שלעולם אי אפשר יהיה למחוק. מובן שבין אם מדובר בטיפוח-תרגול, אימות הפא, או סילוק הרדיפה הזאת עם מחשבות נכונות, האירוע עדיין לא הסתיים. אם זה לפני הסיום אז זאת הזדמנות עבור אלה שלא פעלו היטב. אם בסוף עדיין לא מנהלים את הדברים היטב, כשזה יסתיים זה לא יעבוד עוד. כשהרדיפה החלה, התלמידים בסין ומחוץ לסין אכן לא עשו הרבה דברים היטב. זה שלא עשו את זה היטב אז אפשר להגיד שזה היה בגלל חוסר ניסיון ושאף פעם לא נתקלו בדבר כזה ולא ידעו מה לעשות. בהרף עין עברו מספר שנים, אז כבר אי אפשר להגיד ככה. כולכם צריכים לדעת בצלילות וברציונאליות איך להתייחס לדברים. אז אתם צריכים לפעול אפילו טוב יותר והדברים שקרו בעבר לא צריכים לקרות עוד.

אם אתם מבצעים היטב את הטיפוח-תרגול שלכם עצמכם, זה קשור לעניינים מאוד גדולים של עתיד היקום. תלמידי הדאפא עברו את התהליך של ההגעה האישית לשלמות, אבל אתה נעשית התלמיד שלי. כתלמיד דאפא, האחריות שההיסטוריה הטילה עליך היום לא רק נגמרת בזה שתגיע באופן אישי לשלמות, אלא שיינתן לך לעשות דברים גדולים יותר, ויתאפשר לך להקים מוסריות אדירה גדולה יותר. מובן שאז יהיה סטטוס פרי גבוה יותר שמחכה לך, וליקום יש אחריות גדולה יותר שמחכה. זהו היחס. אמרתי בעבר שלפני שתלמידי הדאפא יפעלו היטב הם יצטרכו להמשיך ולהתאמץ. למרות שעברת את התהליך ההוא של טיפוח-תרגול, אתה עדיין צריך לטפח טוב יותר את עצמך ולטפח היטב את החלק הזה שעוד לא טופח, שנשאר על פני השטח, לכן הקריאה בספר ולימוד הפא הם בעלי עדיפות עליונה.

האם אתם יודעים? בעבר לימדתי את הפא של בּאי-רי-פיי-שנג, כלומר ברגע שהגוף השטחי יטופח הוא יוכל להתרומם לאור היום. אבל האם אתם יודעים איזה סוג של אנשים התרוממו לאור היום בעבר? כל אלו שהתרוממו לאור היום בעבר לא יצאו משלושת העולמות. זה בגלל שבעיני האלוהויות בשמים, גוף הבשר ודם של בני האדם הוא המטונף ביותר ובכלל אי אפשר לקחת אותו לשמים. לכן לא משנה כמה טוב טיפחת זה לא יעבוד, כי אין לך טוהר כזה וקדושה כזו כמו בשמיים ולא תוכל להשיג את המצב ההוא. ואילו מה שאני עושה היום זה לא רק לאפשר את השינויים שבפני השטח של גופך, זה גם לא רק שכאן, בעולם האנושי בעתיד, בני האדם באמת יוכלו לטפח ולהיות אלוהויות שמחוץ לשלושת העולמות, אלא זו השלמה של כל מערכת היקום. בעבר כמעט לא היו אנשים שיכלו להצליח לטפח להיות אלוהויות שמחוץ לשלושת העולמות. אמרתי זה עתה, שלמרות שהם התרוממו לאור היום, כולם היו אלוהויות שבתוך שלושת העולמות. הם לא יצאו משלושת העולמות, אבל הם גם אלוהויות. ואילו מה שאני הולך לעשות היום, צורת הטיפוח-תרגול שהענקתי לתלמידי הדאפא, זה כדי להקים חוכמה גבוהה יותר ביקום שאף פעם לא הייתה. המטרה היא לאפשר ליצורים שיפלו הנה בעתיד לחזור מכאן מחדש. לפחות תהיה הזדמנות כזאת. זה חלק מיכולת היקום להשלים את עצמו. מדוע אני מדגיש את הנושא הזה לעתים קרובות? אם תלמידי הדאפא היום יוכלו ללכת עד הצעד האחרון ההוא, זה בעצם יפתח את הדרך שבה בני אדם הופכים לאלוהויות. זה מה שאף פעם לא היה בהיסטוריה. בעבר כל אלה שבאמת יצאו משלושת העולמות היו פו-יואן-שנים. חלק מתוך שלושת העולמות הצליחו בטיפוח עם הגוף, גם הם כולם אלוהויות שבתוך שלושת העולמות. אבל הפעם הזאת לא רק שהגוף האנושי של תלמידי הדאפא יטופח מחוץ לשלושת העולמות, אאפשר לכם גם לטפח עד לרמות שונות, עד שתהיו מלכים ושליטים ברמות מאוד גבוהות. זה גם מאמת את החוכמה של היקום החדש וזו אחת מצורות ההשלמה שהיצורים החיים העתידיים יצטרכו להגיע אליה, לכן זה לא עניין קטן. כשהגוף השטחי ישתנה עד הסוף הוא יגיע למצב הטהור ביותר. להגיע לדרגה גבוהה כזאת, זה דבר שאף פעם לא הייתה אלוהות שעשתה אותו ואף פעם לא הייתה אלוהות שהעזה לחשוב עליו, כי בעיני האלוהויות, הן חושבות שהכל למטה מטונף נורא. הפעם עשיתי בדיוק דבר כזה. ההגעה לשלמות של תלמידי הדאפא תהיה דוגמא מקדימה וגם סוללת את הדרך הזאת בשביל העתיד. אומרים "לסלול", למעשה בתוך הפא מזמן הייתה החוכמה הזאת, זה רק היישום שלה.

מדוע צריך לעשות את זה כך? אמרתי זה עתה, שהיקום צריך להשלים את עצמו. למעשה יש עוד אלמנטים רבים מאוד. אם הדרך הזאת תיסלל, זה יפתור בעיה גדולה ביותר, דבר שאף אלוהות ביקום לא העזה לחשוב עליו. האם אתם יודעים איך אלוהות קיימת? אלה מביניכם שהיו פעם באזורים המרכזיים של ארצות הברית, ראו שבארצות הברית בחלק מההרים אין צמחייה והסלעים החשופים נראים דומים מאוד לאנשים. במיוחד בדרום, בחלק הדרומי של מרכז המדינה, הם מאוד דומים לאלוהויות. חלק מהסלעים דומים לבודהיסטוות, לבודהות, חלק דומים לדמויות של אלוהויות אחרות. מדוע זה כך? למעשה הם המקבילים של אלוהויות. הם החלק הנמוך ביותר של האלוהויות. יש יחס בין האלוהויות של העבר לבין הפלנטות השטחיות ולכולם יש מערכת חיים מחזורית. האלוהויות מבטיחות שהסלעים לא יתקלקלו, וקיום הסלעים מבטיח את החיים של האלוהויות. ברגע שהסלעים מתקלקלים, האלוהויות יתפוררו וחלק מהאלוהויות יפלו למטה. זה מין יחס כזה. זה למעשה נשלט על-ידי אלוהויות גבוהות יותר. אבל היחס המקביל הזה הוא לא התהליך של חלקיקים מרכיבים חלקיקים, שבו חלקיקים קטנים מרכיבים חלקיקים גדולים והחלקיקים הגדולים מרכיבים שכבה של חלקיקים גדולים יותר. זו המהות של החומר שהופחת לפחות ופחות, כלומר עוד ועוד הידללות של החומר, עד שזה מתדלדל לסטנדרטים של גוף אלוהי. למעשה החומר נעשה יותר ויותר קל, עד לאלוהויות של רמות שונות ולאלוהויות הגבוהות ביותר. מובן שככל שזה מתדלדל יותר כך זה טהור יותר. אמרתי בעבר שכשתלמידי דאפא באו להשתתף בוועידת פא מאירופה, הם באו במטוס. זה נראה כאילו שהם נעו די רחוק, אבל בעיני אלוהויות, החלקיק הזה של כדור הארץ הוא כמו גרגיר חול, קטן מדי. התזוזה שלך היא פשוט כאילו שלא זזת. ככה זה אצל בני האדם. למעשה גם לאלוהויות יש גבולות של אלוהויות שונות. התזוזות של האלוהויות של העבר הן גם כן בטווח שלהן. הגבולות נגרמות מההקבלה עם הסלעים שעל הארץ. הן לא יכולות להתנתק מ- ולא יכולות לקחת אתן את הסלעים שעל הפלנטות השטחיות של היקום הזה. אם הן מאבדות את הסלעים המקבילים, הן כאילו מאבדות את השורש ומאבדות את הבטחת החיים, אז הן יתפוררו. זה מה שאף פעם לא סיפרתי לכם. (מחיאות כפיים)

חשפתי בפניכם את הנושא הזה היום, זה אומר שהבעיה הזאת נפתרה. מדוע אני אומר שהאלוהויות של העתיד והיקום החדש של העתיד הם נפלאים מאוד? כדי לספר על כל אחד מהדברים הנפלאים צריך להרצות על קטע מאוד ארוך של פא, רק אז אפשר לספר את זה בבירור. כפי שאני רואה את זה, האלוהויות של העתיד באמת יהיו אלוהיות, הן לא יצטרכו עוד להיות מקבילות לסוג הסלע הזה שעל הארץ. אלוהויות של מערכות אחרות גם לא יצטרכו להיות מקבילות לסלעים ולחומרים שעל החלקיקים השטחיים שבתוך המערכות שלהן. זה משום שאם בעבר לאלוהויות לא הייתה הקבלה לחומר הנמוך ביותר, הגדול ביותר, אז הן היו מאבדות את המערכת המחזורית של החומר ולא היו מסוגלות להבטיח את החיים שלהן – היה יחס כזה. אז האם חשבתם על זה? סלעים מורכבים ממולקולות, אז זה אומר שאותו דבר לגבי גוף אנושי. כשאתם מצליחים לטפח את הגוף החומרי השטחי ביותר של הבן האדם, האם אתם לא נושאים את ההבטחה הבסיסית הזאת בעצמכם? לאן שתלך לא תהיה מוגבל מכך. אבל חייבים להשיג את הטוהר ואת הקדושה שנדרשים ברמה המסוימת. אני גם אומר לכם, במהלך תיקון הפא כבר הפכתי את הלא טוב ביותר למצב הטוב והמושלם ביותר. (מחיאות כפיים)

לכל האלוהויות של רמות שונות יש למעשה טווח מגבלה משלהן ברמות השונות, מגבלה של יצורים חיים בשכבה ההיא. באשר לבני האדם, אף אחד לא סיפר לבני האדם מהו המצב של האלוהויות. גם אסור לספר את זה לבני האדם. היקום הישן יתפורר לחלוטין, הכל יחלוף. מה שאני מדבר עליו זה דברים מהעבר. בעתיד זה לא יהיה כך, אלא יהיה מאוד נפלא. האלוהויות של העתיד יתנתקו לגמרי מאי הכשירות של האלוהויות של העבר, יהפכו להיות נפלאות יותר, אציליות יותר ואלוהיות יותר. לכן תיקון הפא של הגוף השמימי זה לא רק שסדר היקום לא טוב עוד ושמיישרים אותו מחדש, או שהפא של העבר לא תקין עוד ושמיישרים אותו מחדש, זה לא רק הדברים האלה. אם זה היה כך, חישבו על זה, למעשה לא צריך שאני אעשה את זה. אני באתי רק בגלל שצריך לפתור הרבה-הרבה בעיות באופן מהותי. (מחיאות כפיים) אני כמוכם, לא משנה מה המורה אומר, הגוף השטחי הזה של המורה נראה אותו דבר כמוכם. אנחנו מתבטאים כבני אדם כאן. אבל אתם יודעים שאתם מטפחים, אתם שונים מבני אדם במהות. מובן שיש עוד הבדל ביני לביניכם, סיפרתי לכם על זה גם בעבר, אז לא אדבר על זה כאן עוד.

כלומר במהלך הטיפוח-תרגול שלכם, חייבים לעשות שימוש טוב בזמן ולטפח את עצמכם היטב. לא משנה כמה אתם עסוקים, כמה רבה היא כמות הדברים לעשייה, אינכם יכולים להזניח את לימוד הפא והטיפוח-תרגול שלכם עצמכם. זאת ההבטחה הבסיסית לכך שתוכלו לעשות היטב את הדבר הזה של אימות הפא, זאת גם הבטחה שתוכלו ללכת לקראת השלב האחרון. הרבה דברים נראים כאילו הם רגילים, אבל פלא אינסופי וכבוד כביר נמצאים בתוכם. אם תוכלו לעשות את שלושת הדברים האלה היטב, הכל נמצא בפנים וזה כולל ומכיל את הכל. הזמן שבו אפשר לאמת את הפא כבר אינו רב. אתם רואים שהרוע עוד מעט כבר לא יחזיק מעמד. אלה שיושבים כאן, אתם עברתם את ה-20 ביולי 1999. ראיתם את המצב בזמנו ואת המצב של עכשיו. לא משנה כמה הרוע משתולל בחלקים מסוימים בסין, זה כבר לא אותו הדבר. ככה זה גם בכל העולם. אנשים יותר ויותר ברורים לגבי הרדיפה של הרוע הזה, כל אנשי העולם מתעוררים. שינויים כאלה התחוללו רק כשהרוע סולק עד לדרגה כזאת, אנשים יכולים להתעורר רק אחרי שמנקים את הרוע. כלומר הרדיפה הזאת של הרוע כבר לא יכולה לתחזק את עצמה ומהזמן שניתן לרוע לא נשאר הרבה. אם לפני ששטף תיקון הפא יגיע, הכוחות הישנים יחשבו שהם לא מצליחים לשרת את הפונקציה של לבחון את תלמידי הדאפא ולהקים מוסריות אדירה עבור כרך הפא הזה, אז הכוחות הישנים יגרמו לרוע לרדת מבמת ההיסטוריה, להיכנס לשער של אין-חיים והעניין הזה יסתיים. לכן עליכם לנצל את הזמן. במהלך התקופה האחרונה הזאת שלפני הסיום, אתם באמת צריכים לא להכשיל את עצמכם ולעשות היטב את הדברים האחרונים. המורה לא הוביל אתכם הנה לעסוק במהפכה, (הקהל צוחק) המורה לא הוביל אתכם כדי לתפוס את השלטון של האנשים הרגילים, המורה הוביל אתכם כדי לטפח. (מחיאות כפיים) מה שאתם חושפים זה הרוע, מה שנחשף זה הרוע של שלטון הנבלים הזה. המטרה היא לרסן את הרוע הזה, להשמיד את הרוע ולסלק את הרדיפה נגד תלמידי הדאפא והדאפא, (מחיאות כפיים). זה לא שרוצים להשיג דברים כלשהם של אנשים רגילים בין אנשים רגילים. לכן כשאתם עושים דברים, חייבים לעשות אותם מהבסיס הזה של תלמיד דאפא. אתם צריכים לתת לאנשים הרגילים להבין את הדברים האלה שאתם עושים, לא לתת לאנשים רגילים לחשוב שאנחנו רודפים אחרי דברים כלשהם של אנשים רגילים, בהחלט לא! מובן שעד היום, אלו שלא הבינו הם פני השטח של האנשים. למעשה כל אנשי העולם מבינים. מדוע אני אומר שהם מבינים? כי לכל יצור חי יש את הצד המבין שלו והוא יודע מהו הדאפא. בתקופה הקודמת זה היה בגלל שהאלמנטים הרעים הפרידו בין פני השטח של האנשים לבין הצד ההוא שמבין ושלטו על הצד השטחי הלא מבין של האנשים. עכשיו כל האלמנטים האלה מסולקים בהדרגה ומסולקים יותר ויותר. מה שנשאר זה פחות ופחות, ואנשי העולם מתעוררים עוד ועוד.

ראיתם את המגיפה הזאת שהופיעה עכשיו בסין, נכון? האין זאת מגיפה גדולה שהגיעה? במילים של בני אדם, אלו הם השמיים שמענישים את בני האדם. לְמה זה מכוון? תלמידי הדאפא שלנו יודעים את זה בבירור: זה מכוון לאלה שלא זכאים להיות מוצלים ולאנשים שלא ניתנים להצלה במהלך הבהרת האמת של תלמידי הדאפא ולחלק שאינם שימושיים עבור הרוחות הרקובות של הרוע. זאת הפעם הראשונה של הניקוי. השמים מענישים את הרשעים, אבל סין עדיין משקרת ומסתירה את מספר מקרי המוות. אני אומר לכם, המספר הוא די עצום. בנוסף, זה עדיין לא הגיע לשיא. למרות שאנשי העולם חושבים שזה מפחיד, למעשה מה שבאמת מפחיד עוד לא התחיל. זה עדיין לא הניקוי הגדול האמיתי שיתחיל כשהפא יתקן את העולם האנושי. כשהניקוי הגדול ההוא יגיע זה יהיה עוד יותר מפחיד, זה יהיה מכוון לכל העולם. כשהאנשים הרעים משתוללים הם לא פוחדים מהשמיים ולא מהארץ. אבל כשהאסון באמת נופל על ראשיהם הם ישתאו. התבוננו, השנה הזאת תהיה שנה רבת אירועים, הרבה דברים עומדים לקרות.

הרבה מתרגלים הגיעו הנה מאזורים אחרים, אולי יש הרבה דברים שרוצים לשאול אותי. הזמן שבו אני אדבר לא יהיה ארוך מדי, אני לא רוצה לתפוס לכם יותר מדי זמן. אם יש שאלות שאתם חושבים שאתם חייבים לשאול את המורה, כתבו על פתקים, העבירו אותם למעלה ואני אענה עליהן עבורכם. (מחיאות כפים ממושכות)

אני גם אדבר על עניין בדרך אגב. המורה מתייחס ליצורים חיים עם החמלה הגדולה ביותר וזה המקרה בכל מצב. בכל ועידת פא של הדאפא, כל עוד אני משתתף בה, אני פונה לכולכם כתלמידי דאפא. אל כל המתרגלים שפוגשים אותי בפורום ציבורי, אני גם פונה כתלמידי דאפא. (מחיאות כפיים) אבל חלק מביניכם לא יצרו אתי קשר קארמתי בהיסטוריה. נכנסתם בפעם הזאת של הפצת הדאפא ויש לכם יחסית יותר מצוקות. מתרגלים מסוג זה קיימים גם בסין וגם מחוץ לסין והמצוקות מתבטאות באופן שונה אצלכם. אבל הלחץ בסילוק לבבות אנושיים והלחץ במחשבה שניהם אינם קלים. לא משנה מה המצב שלך, המורה בוודאי יתייחס אליכם באותו האופן. כל עוד אתה נמצא בין תלמידי הדאפא, המורה יתייחס אליך כאל תלמיד דאפא וידריך אותך. (מחיאות כפיים) אבל, עליכם לפעול היטב בעצמכם. (מחיאות כפיים) נראה לי שהרדיפה הזאת והעניין הזה של אימות הפא שלכם תוך כדי זה שאתם סובלים מהרדיפה כבר הגיעו לשלבים מאוחרים. אין עוד הרבה זמן. אלה שלא פעלו היטב, עליכם לחשוב על זה, אתם באמת צריכים להתבונן בעצמכם. זו הפעם הראשונה שאני מזהיר את תלמידי הדאפא באופן זה. (מחיאות כפיים) אם תוכל להגיע לשלמות או לא זה תלוי בך.

יש עוד אנשים שעדיין עושים דברים מגונים ומטונפים, דברים שאינם ראויים לדאפא ודברים שאינם ראויים לתואר של תלמידי דאפא. אני לא התייחסתי אליכם אחרת גם כן. בסוף כשלא תוכל ללכת לקראת השלמות, תיקח אחריות על עצמך! המורה לא מנסה להפחיד מישהו. מי שמחמיץ את ההזדמנות ההיסטורית הזאת, מי שמחמיץ את ההזדמנות הזאת, כשתבין מה החמצת, לא תרצה לחיות אפילו אם תתבקש לעשות כך! אל תחשבו שהמורה כל הזמן רחום וכך תיקחו את החמלה של המורה כמובן מאליה! לתלמידי דאפא יש סטנדרטים ולפא גם יש סטנדרטים, זה לא שאפשר לעבור את המבחן על-ידי זה שמתברברים יחד עם כולם. הלב של כל אחד מושפע וכל אחד מטפח את עצמו באופן ממשי, כל אחד חושב איך יוכל להיות אחראי על החיים של עצמו! מדוע חלק מכם לא יכולים לעשות את זה?! המורה מסתכל עליך וממש מודאג! המורה מסתכל עליך וממש מודאג! למרות שהמורה אמר את המשפטים האלה בצורה קשה, אולי זה כבר לא יעבוד אם לא הייתי משתמש בפטיש כבד. אם לא אוכל להציל אתכם זה יהיה הצער הגדול ביותר שלי. זה יהיה טוב אם אתם יכולים להיות מודאגים כמוני.

טוב, עכשיו אענה על השאלות שלכם. (מחיאות כפיים)

מתרגל:  כל תלמידי הדאפא מג'י-נאן מוסרים למורה דרישת שלום.

המאסטר:  תודה לכם. (מחיאות כפיים)

מתרגל:  תלמידי דאפא מאוסטריה מוסרים למורה דרישת שלום. תלמידי דאפא מאורומצ'י, שין-ג'יאנג, מוסרים למורה דרישת שלום.

המאסטר:  תודה לכם. (מחיאות כפיים)

מתרגל:  בכל פעם שאסונות מסוימים נופלים על המין האנושי, למשל ה-11 בספטמבר ומגפת הסארס של עכשיו והרדיפה המטורפת נגד תלמידי הדאפא, כמו המעצרים המסיבים של תלמידי דאפא בטיאננמן ב-1 באוקטובר 2000, תגובות חזקות של סילוק קארמה מופיעות לפתע בגוף שלי. אבל זה עובר מהר. האם זה בגלל שנשאתי קארמה של חטא עבור אנשי העולם או שיש סיבות אחרות?

המאסטר:  כל אחד מכם נמצא בתהליך טיפוח-תרגול, אז אין כזה דבר לשאת משהו עבור מישהו. אולי דווקא ברגע ההוא הכוחות הישנים גרמו למצב מסוים. בעבר הכוחות הישנים תכננו דברים באופן מאוד מדוקדק. שלא לדבר על לשאת דברים עבור אחרים, אפילו את שלכם עצמכם קשה לכם מאוד לשאת. (צוחק) אבל זה גם לא שולל את המקרים שלפעמים לא עברתם היטב את המבחנים, או היו לכם החזקות בלב, או עשיתם טעות במשהו ולא התעוררתם לכך וכו', כך הכוחות הישנים או היצורים החיים הרעים מפריעים וגורמים למין חוסר נוחות בגוף. דברים כאלה קרו הרבה בתקופה הקודמת.

מתרגל:  בתהליך הארוך, החגיגי והכביר של ההיסטוריה, מדוע רוב האנשים שיחקו תפקידים שהם לא רצו?

המאסטר:  זה מאוד פשוט. כל אחד כאילו משחק בהצגה. הכוחות הישנים בהחלט לא יתנו לך לשחק לפי רצונך, הם בוודאי תכננו את כל הדברים האלה. זה כאילו שהיה תסריט. כלומר בתקופות שונות בהיסטוריה, לאילו מצבים ההצגה הזאת אמורה להגיע, אילו דברים יהיו למין האנושי, מה יהיה אחרי שעוברים את הקטע הזה של ההיסטוריה, עד השלב האחרון כשמקבלים את הפא, איך זה עוזר בקבלת הפא – הם תכננו את זה כך, לכן הרבה דברים אינם לפי רצונם של האנשים.

מתרגל:  מדוע רק אחרי זמן כל-כך ארוך של "יצירה-התייצבות-התנוונות-הרס" עלתה המחשבה של "הרמוניה ללא הרס"?

המאסטר:  אתה חושב עם האנושיות. איך אתה יודע שזה "זמן כל-כך ארוך"? ברמות שונות ביקום יש זמנים שונים, זה גורם לאורכים שונים של זמן עבור היצורים החיים שמוגבלים על-ידי הזמנים של הרמות השונות שבפנים. מהו אורך הזמן של היקום במובן המהותי? אתם רואים שתיקנתי את הפא כבר כל כך הרבה זמן, למעשה זה הרף עין. בהרף העין הזה, במקומות מסוימים חלפו למעלה מעשר או עשרות שנים, במקומות מסוימים זה כמעט בו-זמנית, במקומות מסוימים עברו עשרות מיליוני שנים, כמה מאות מיליוני שנים. זה נגרם על-ידי הזמנים שנקבעים עבור היצורים החיים של ממדים שונים ואי אפשר לחשוב על דברים במונחים של זמן כאן אצל בני האדם.

מתרגל:  יש לי שתי שאלות. המורה, בבקשה להסביר. מהו ההבדל בין החיפוש פנימה של מטפחים לבין ההתבוננות הפנימית של אנשים רגילים?

המאסטר:  אני חושב שהשאלה הזאת, זה ... . (הקהל צוחק) כולכם יודעים מה אני הולך להגיד, אבל אני אגיד את זה בכל זאת: נראה שנשאלה על-ידי מישהו שרק נכנס לשער. בטיפוח בדאפא, כל תלמיד מסביר את האמת בקרב אנשים רגילים, במה זה נראה שונה ממה שאנשים רגילים עושים? כולכם מטפחים, מהו ההבדל בין מטפחים לבין אנשים רגילים? אתם אוכלים, אנשים רגילים גם כן אוכלים? המהות היא שונה, המטרה הבסיסית ונקודת הבסיס הן שונות, המטרות שרוצים להשיג בחיים הן שונות ושינויים בגוף גם כן שונים במובן המהותי. המין האנושי צובר קארמה ללא הרף במהלך הרדיפה אחרי דברים, תלמידי דאפא מנקים את הקארמה בטיפוח-תרגול מתמיד וגורמים לגופם להשתנות ללא הרף לגוף אלוהי. האם זה יכול להיות אותו דבר? זה נראה כאילו אותו דבר. (מחיאות כפיים)

מתרגל:  כשהמורה הזכיר את הגלגולים של השושלות של סין, הוזכר שארצות הברית היא הצ'ינג הגדול, (המורה: לא אמרתי שארצות הברית היא הצ'ינג הגדול, נכון?) (הקהל צוחק) אוסטרליה היא שייה. אבל צרפת היא מדינה שיש לה היסטוריה ארוכה, אז האם זו שגיאה בהדפסה או שיש משמעויות אחרות?

המאסטר:  אבוי, (הקהל צוחק) אתה גם קורא לי מורה, אז אני אענה לך. (הקהל צוחק, מחיאות כפיים) למעשה לא אמרתי שארצות הברית היא הצ'ינג הגדול, אמרתי שארצות הברית היא המינג הגדול, (הקהל צוחק) צרפת היא הצ'ינג. כמובן, זה לדבר באופן כללי, לדבר בסיכום. זה לא שכל אדם מהעם ההוא הוא ככה, כי בהיסטוריה היו גם אלה שבאו להתגלגל בנפרד שגם הם לא מעטים והם נמצאים בכל האזורים השונים. צרפת היא מדינה עם היסטוריה של כמה מאות שנים, היא המדינה שבה האמנות של הציביליזציה האנושית של המחזור הזה נשמרה הכי טוב. גם לא הייתה שגיאה בהדפסת הספר.

מתרגל:  אני תלמיד שקבל את הפא אחרי ה-20 ביולי. כשתופעות של קארמת המחלה מתחוללות, אם אני מתייחס לזה כאל קארמה של מחלה ומכיר בזה, האם בכך הכרתי בתכנונים של הכוחות הישנים? האם צריך לשלוח מחשבות נכונות?

המאסטר:  דיברתי אתכם על זה ב"ג'ואן פאלון" גם כן. אי אפשר להגיד שסילוק קארמה זה רק סילוק קארמה. למרות שאתה מטפח ומתרגל, אינך יכול להגיד שלא תשלם שום קארמה ותשמיד את כולה ונגמר הסיפור, זה לא הולך. זה שיצרתם קארמה זה בגלל שעשיתם דברים לא טובים בהיסטוריה. עשיתם דברים לא טובים בחברה של אנשים רגילים, אז נוצרה קארמה. זה לא יעבוד אם לא פורעים את החוב שחייבים. לכן תישאו סבל כשאתם פורעים קארמה במהלך הטיפוח-תרגול. אם לא הייתם סובלים, כשמסירים את הקארמה ההיא לא תהיה שום תחושה, זה יהיה משב רוח. אתם יודעים שכשהייתם בסמינרים בזמנכם – חלק מכם היה בסמינרים שהמורה ערך – כשהמורה הניף את ידו, כשיצאתם מהסמינר בלי שום מחלה, הרגשתם שכל הגוף היה קל, כל הגוף שלך היה קליל, הייתה תחושה של אין מחלות, האין זאת? (מחיאות כפיים) אבל אי אפשר לתת למורה לשאת את הכל עבורך, לכן אתה צריך לטפח גם בעצמך. כשבאמת מגיעים לתחום ההוא, האלוהויות יסתכלו: "כל הקארמה שלך הוסרה? לא הגעת לכאן למעלה באמצעות טיפוח? איך זה אפשרי? זה לא בסדר." יהיה סבל במהלך סילוק קארמה, לכן אפשר להשתפר. זהו היחס.

באשר לשאלה אם יש הפרעות של הכוחות הישנים, כשאתם משנים את הגוף השטחי ביותר שלכם, עדיין יש חלק שאתם צריכים לשאת בעצמכם, אבל זה יחסית לא גדול וזה לא יהווה השפעה גדולה מדי על אימות הפא. כשמופיע קושי גדול מדי, זה ודאי הרוע שמפריע וחייבים לשלוח מחשבות נכונות כדי לסלק אותו! הדברים של אימות הפא שתלמידי הדאפא עושים היום הם הדברים הקדושים והכבירים ביותר. אולי אתה אומר: "כל מה שקורה בתקופה הקריטית שבה אני עושה דברים של הדאפא ומציל את היצורים החיים, זה בוודאי הפרעות." עליך לשקול ברציונאליות. אין להחזיק במחשבה: "כל עוד אני סובל או מרגיש לא בנוח אני חושב שזו ודאי הפרעה. כל עוד אני סובל ומרגיש לא בנוח אני לא מסכים ואשלח מחשבות נכונות." מובן שאפשר לשלוח מחשבות. הגונג שאתה שולח החוצה יטפל במה שהוא אמור לטפל. באשר למה שהוא לא אמור לטפל, הוא מתנהג לפי הפא, כי במהלך הטיפוח-תרגול שלך, הגונג טופח לפי הסטנדרטים של הפא. (הקהל צוחק) לכן אני חושב שאתם צריכים לעשות דברים באופן רציונאלי.

מתרגל:  האם קיימים יחסים קארמתיים בין הג'ו-יואן-שן לבין הפו-יואן-שן?

המאסטר:  לחלק יש יחסים קארמתיים ולחלק אין יחסים קארמתיים. אני מדבר על אנשים רגילים ולא על תלמידי דאפא. אצל האנשים בעולם, אני מגלה לעתים קרובות שהאדם ההוא הוא מישהו מסוים בהיסטוריה, אבל אני מגלה במקום אחר אדם שגם הוא המישהו המסוים הזה מההיסטוריה. אפילו בארצות הברית המופרדת על-ידי אוקיאנוסים אני עדיין מגלה את התופעה הזאת. מדוע? זה אומר שלאדם יש את ההכרה העיקרית שלו, הכרות המשנה ואלמנטים אחרים. אמרתי פעם גם שלאנשים יש את האלמנטים שבגוף הבשר ודם שלהם, לכן יכול להיות שכמה אנשים שקיימים בו-זמנית בעולם הם אותו האדם ההוא שהיה בהיסטוריה. יש הרבה תופעות כאלה.

מתרגל:  תלמידי דאפא מהארבין מוסרים למורה הנכבד דרישת שלום.

המאסטר:  תודה לכם. (מחיאות כפיים)

מתרגל:  לא משנה כמה אכזרית הסביבה וכמה משתולל הרוע, אנחנו בוודאי נלך בעקבות המורה ונצעד היטב בקטע האחרון של הדרך. המורה בבקשה השקט את לבבך.

המאסטר:  תודה לכם. (מחיאות כפיים) אני מאמין לכך, עכשיו אני באמת מאמין לכך. כשהרדיפה של הרוע החלה ב-20 ביולי, 1999, יכולתי רק לראות אם תוכלו להצליח. (צוחק) אתם זוכרים שבעבר, לפני ה-20 ביולי, 1999, אמרתי כזה דבר? – אמרתי שאפילו אם אצליח להציל אחד, מה שעשיתי לא נעשה לשווא. (מחיאות כפיים) אני אומר לכם, בזמן ההוא לא הייתי בטוח בלב. לא ידעתי אם תוכלו לעבור את זה כשאתם באמת תגיעו לרגעים הקריטיים בעתיד. מובן שאם באמת רק אחד יצליח בטיפוח, אתן לו להיות היקום ויהיה לו הכל. (מחיאות כפיים) כמובן, (צוחק) עכשיו זה לא רק אחד. אתם ראיתם, אני באמת מאמין לכך היום. המחשבות הנכונות של תלמידי הדאפא הן מה שאף אחד לא יכול להרוס. הצלחה או לא היא עניין של הישג של תלמידי דאפא בתקופת תיקון הפא, עניין של האם האנשים בעלי הקשרים הגורליים בעולם יוכלו להיות מוצלים. אבל העניין של תיקון הפא בגוף השמימי מוכרח להצליח.

מתרגל:  אני מוסר דרישת שלום למורה בשם תלמידי דאפא בבייג'ינג.

המאסטר:  תודה לכם. (מחיאות כפיים)

מתרגל:  יש לי עוד שאלה: האם אפשר לשאול את המורה שאלות כמו האם אדם מסוים הוא מרגל או עבר חינוך מחדש?

המאסטר:  אני רואה את זה ככה. בין אם חונך מחדש או לא, כל זה עניין של בני אדם. מה שאני רואה הוא המהות של היצור החי. כל מי שלא יכול ללכת היטב בדרך שלו יגרום לכתם בהיסטוריה שלו, יגרום לנזק בלתי הפיך לעתידו. אבל כדי להציל את היצורים החיים, המורה מביע את החמלה הכבירה ביותר. אמרתי בהרצאות פא בעבר, שלא איכפת לי אם אתה מרגל ומה אתה עושה, אני מתייחס אליך כאל בן אדם. אתם קודם כל בני אדם, רק שהעבודות שונות. אל תפספס את ההזדמנות הזאת של פעם באינסוף שנים רק בגלל שהעבודה שלך שונה. עליך ליטול אחריות על החיים שלך. אני לא יכול לא להציל אותך בגלל שהעבודה שלך שונה. אבל מצד שני, אני גם לא יכול לתת לך להגיע לשלמות ולהישאר בעתיד בגלל שהעבודה שלך מיוחדת אם עשית דברים שמזיקים לפא או עשית דברים לרעת הדאפא או לרעת תלמידי הדאפא. זהו היחס. מובן שיש עדיין הזדמנויות, כי הרדיפה הזאת עוד לא הסתיימה, אבל הזמן די לחוץ. באשר לאיך לפעול, איך לכפר על כך, זה עניין שלכם. חושו ונצלו את הזמן!

מתרגל:  יש אנשים שלא יכולים לוותר על הדאפא וגם לא מסוגלים לוותר על האנושיות. על פני השטח הם גם מטפחים ועושים דברים מסוימים של תיקון הפא, אבל למעשה הם מעוררים תסיסות וגורמים לצרות. חלק אפילו מתאבדים או עוסקים בהומוסקסואליות. מה תהיה התוצאה אצל האנשים האלה? האם הם ייכנסו לדרך דמונית? מה יהיה עם האנשים שמגינים על האנשים האלה?

המאסטר:  אני יודע על הדברים האלה. אני לא רוצה לפלוט אותם אלא במצב שאין לי ברירה, לכן בקשר לדברים האלה אני מתבונן ומסתכל. הכי טוב שאם האנשים האלה רוצים להיות הוגנים כלפי עצמם, שיתעוררו מהר, יתעוררו מהר. אם יש לך את הנחישות, אז ספר לתלמידי דאפא על הדברים שעשית, זה יכול לעזור. הזמן לא מחכה. אני באמת מודאג לגביכם. אל תלעגו לחמלה של המורה. לפא יש סטנדרטים.

מתרגל:  איך אפשר לעזור טוב יותר לעמיתים המטפחים כך שנשיג שיפור במובן הגוף הכולל?

המאסטר:  למעשה את הדברים הספציפיים האלה אתם צריכים לעשות בעצמכם. המוסריות האדירה היא מה שאתם מקימים בעצמכם והדרך הזאת של טיפוח-תרגול היא מה שאתם הולכים בעצמכם. אם הייתי אומר לכם איך לעשות כל דבר קטן, הייתם מפסידים את ההזדמנות להקים את המוסריות האדירה. בדרך הזאת של תיקון הפא, בדרך הזאת של טיפוח-תרגול, בוודאי יהיו מצוקות, בוודאי יהיו כל מיני קונפליקטים, וגם בוודאי יהיו אנשים מהסוג הזה שהמתרגלים הזכירו זה עתה. זה בגלל שהכוחות הישנים חושבים: "אם תלמידי הדאפא שלך כל כך טהורים ואין להם כל הפרעות, איך הם יוכלו לסלק את ההחזקות שקשות לסילוק? איך אפשר להוכיח שהדאפא שלך הגיח מסביבה כל כך מסובכת והקים את המוסריות האדירה?" לכן הם רצו לעשות את זה ותכננו אנשים מסוימים ואירועים מסוימים. היו אלה הכוחות הישנים שרצו לעשות את זה. אינני מכיר בכל זה. אז מדוע אינני מסלק את האנשים האלה? אמרתי זה עתה שאני מביע את החמלה הכבירה ביותר. אני מחכה לשינוי שלהם עצמם, מחכה להם שלא יפספסו את ההזדמנות הזאת. כך אני חושב. (מחיאות כפיים)

מתרגל:  איך אנחנו יכולים להשתפר יותר טוב במובן הגוף הכולל ולהתרומם במובן הגוף הכולל?

המאסטר:  אפשר להשיג את זה אם כולם משתפים פעולה היטב אחד עם השני. התחום של כל אחד שונה. אני אומר לכם עכשיו שהמורה רואה שהפער בין חלק מהמתרגלים כבר גדל. זה לא היה ברור קודם, אבל עכשיו זה גדל. ככל שזה מתקרב לסוף כך הפערים יהיו גדולים יותר, לכן זה ודאי שיהיו הבדלים בהבנות. המפתח הוא איך תשתפו היטב פעולה ואיך תתאמו היטב.

מתרגל:  מהו התפקיד של אמריקה הלטינית בתיקון הפא? איך עלינו לפעול טוב יותר באמריקה הלטינית?

המאסטר:  בגלל השפעת הסביבה, סטטוס ההגירה ואפילו המצב הכלכלי, מתרגלים באזורים מסוימים מבצעים את אימות הפא באופן מאוד קשה. המורה יודע על כל זה. לא משנה מה, אתם התקווה של היצורים החיים שם! תראו את זה בעתיד. (מחיאות כפיים) אם בלאום מסוים או במדינה מסוימת אין תלמידי דאפא בזמן הנוכחי, זה יגרום להם לקושי רב – לכל הפחות זה כך. לכן במקום כלשהו, לא משנה כמה תלמידי דאפא יש שם, זו תקווה עבור הלאום ההוא.

יום אחד מתרגל שאל אותי מה זה "החסד האינסופי של בודהא". איך בני האדם יוכלו להבין את זה! אומרים שזה שבודהא הוא בעל חמלה כבירה ומציל את האנשים מסבל ומצוקות זהו "החסד האינסופי של בודהא". לבני האדם יש רק את ההבנה הרדודה הזאת. חישבו על זה, לא משנה באיזה מקום, באיזה לאום, באיזה אזור, באיזו מדינה אתה נמצא, על פני השטח אתה נראה כמו אדם רגיל פשוט. אתה פשוט יצור חי, אבל למעשה תמיד יש אנשים שיש לך קשרים קארמתיים אתם. זה לא רק זה. אמרתי לכם לעתים קרובות בעבר, ששכבות על גבי שכבות של חלקיקים מיקרוסקופיים לאינסוף מרכיבים את החלקיקים של הרמה הבאה למעלה, והחלקיקים של הרמה הבאה למעלה מרכיבים את החלקיקים של הרמה שמעל, כך זה ממשיך ומורכבים חלקיקים גדולים. ובכל שכבה של חלקיקים יש יצורים חיים רבים לאינספור. אם מגדילים את החלקיק הקטן ההוא ותסתכלו עליו, הוא כמו כדור הארץ, כמו פלנטה שיש עליה אינספור יצורים חיים. חישבו על זה, כמה חלקיקים מרכיבים את הגוף האנושי? זה מה שבתוך הטווח של עצמך. בן אדם הוא גם יצור חי שנמצא בתוך טווח הסביבה הזה, כמו ספוג שספוג במים. העולם הזה הוא כמו המים, ברמה המיקרוסקופית היצורים החיים והחומרים הם רבים כמו צפיפות המים, לא משנה איפה אתה נמצא, בתוך הטווח שלך יהיו יצורים חיים מיקרוסקופיים די עצומים וענקיים שנמצאים במקביל לגופך. לכן במהלך טיפוח-תרגול של אדם, לא רק הגוף שלך עצמך בעל השכבות על גבי השכבות מטופח, כל התאים של שכבות על גבי שכבות של חלקיקים הם בדמותך. אבל האם חשבתם? האם קיימים עוד יצורים חיים לאינספור אחרי שמגדילים את תא החלקיק ההוא? האם יכולים להיות יצורים חיים בדמות אנושית? כמה תאים כאלה יש? למעשה התא שלך הוא פלנטה עבור יצורים חיים מיקרוסקופיים. זה לא רק תאים – מכמה חלקיקים מיקרוסקופיים מורכב תא? תא או חלקיק מיקרוסקופי בדמותך הוא המלך של כל היצורים החיים שבחלקיק ההוא, אינספור היצורים החיים שבתוכו הם תחת שליטתו. אם אתה לא מטפח היטב, התאים שלך לא יטופחו היטב. אם אתה מטפח היטב, התאים שלך עצמך יטופחו היטב, היצורים החיים שנמצאים בתוך טווח השליטה של התאים שלך יטופחו היטב. חישבו על זה, כשיצור חי אחד מצליח בטיפוח, כמה יצורים חיים יצליחו בטיפוח כתוצאה מכך?!

בעיני האלוהויות זה לא שאם היצור החי גדול אז הוא בעל ערך ואם היצור החי קטן הוא חסר ערך. אתם יודעים שישנם בודהות אפילו בעולמות קטנים עד כדי כך שהם מיקרוסקופיים במידה ניכרת. הגודל של יצור חי לא משנה וזה אותו הדבר ואין כל הבדל במבנה, רק שהחלקיקים שמרכיבים אותו גורמים לגוף שלו להיות גדול או קטן. יצורים חיים הם שווים. חישבו על זה, אם אדם אחד מקבל הצלה ומצליח בטיפוח, כמה יצורים חיים לאינספור וללא גבולות יצליחו בטיפוח ויקבלו הצלה?! אבל בתהליך של הצלחת הטיפוח, כמה גדולה החוכמה שצריך, כמה דאגה צריך כדי לאזן כל יצור חי שבקבוצות של יצורים חיים באינספור הרמות המיקרוסקופיות והמקרוסקופיות! וכמו שמצילים אותך, יש לפתור באותו האופן את הבעיות שלהם. מה זה "החסד האינסופי של בודהא"? חישבו על זה, כשאדם מוצל, כמה יקריב הבודהא שמציל אותו? עבור כל היצורים החיים האלה באינספור הרמות המיקרוסקופיות שמקבילות אליך, צריך – בדיוק את מה שנעשה בתהליך הטיפוח-תרגול שלכם – לכוונן את הגוף שלהם בהתחלה, לאפשר להם לקבל את הפא, לאפשר להם להיות מסוגלים לעמוד בזה, וצריך גם לטפל בקארמה שלהם. איזו עבודה עצומה ומדוקדקת זו! האם אפשר לעשות את זה אם לא הייתה חמלה? לכן איך אנשים רגילים יכולים להבין את המילים האלה של "החסד האינסופי של בודהא". חישבו על זה, אם אדם אחד מצליח בטיפוח, אז טופחה בהצלחה מערכת עצומה וענקית. אמרתי זה עתה – וזה נשמע כמו בדיחה כשאמרתי את זה – שאם רק אדם אחד מצליח לטפח, אתן לאדם זה להפוך להיות יקום. לא משנה כמה גדול הגוף השמימי שלו, אני אגרום לכך שכל המבנים בתוך היקום יתקיימו בתוך טווח הגוף שלו. אמרתי את זה ככה, אבל אין עליכם לחשוב על זה יותר מדי. המורה יכול לעשות את זה – זה הרעיון. לכן כתלמידי דאפא, לא משנה איפה אתם נמצאים, תביאו ברכה ללא גבולות ליצורים החיים שם, ותניחו להם את הבסיס לעתיד, הבסיס של קבלת הצלה בעתיד. ככה זה. (מחיאות כפיים)

מתרגל:  האם המורה יוכל לספר, בתקופת תיקון הפא, איך על תלמידי דאפא לנהוג באופן נכון בהיבטים של שימוש בכסף ובדברים חומריים?

המאסטר:  כן, יש שינוי מיוחד במצב בתקופת תיקון הפא. צויר כבר קו בתקופה ההיא של ההיסטוריה שלכם בטיפוח-תרגול האישי. בתקופה ההיא היה רק טיפוח-תרגול, כל דבר היה צריך להתנהל באופן זה, אבל צורת החברה של היום שונה מצורת החברה בעבר. ראיתם שהמדע המודרני הביא הרבה כלי תחבורה וכלי תקשורת מודרניים. אז חישבו על זה, במיוחד עם כלי התקשורת האלה, כשאדם אחד מדבר במקום אחד, בכל העולם יכולים מיד לדעת, לשמוע ולראות באותו הזמן. ההשפעה היא מאוד גדולה. מנקודת המבט של הכוחות הישנים, הרוע מנצל את הדברים האלה כדי לערוך את הרדיפה, לשקר. כשתלמידי דאפא מדברים בהסתמך על פיהם, לפעמים הם מרגישים שזה מאוד קשה להציל עוד אנשים. מובן שאחד מכם שווה לעשר, למאה, אבל בכל זאת מאוד קשה לחשוף שקרים ורשע שמומצאים על-ידי כל מכונות התעמולה של מדינה. לכן כשאתם משתמשים בכלי התקשורת של אנשים רגילים כדי לאמת את הפא, לחשוף את הרוע ולהציל יצורים חיים, אין בכך טעות באופן עקרוני. זה בגלל שהמדע המודרני כבר הרכיב חברה מיוחדת כזאת. אז במהלך אימות הפא אתם צריכים משאבים כספיים כדי לעשות את הדברים האלה. למרות זאת, עד היום, כל זה כבר מתקרב לסיום, לא לקחנו אגורה מאף מדינה, מאף שלטון, מאף ארגון, מאף חברה. כל הדברים שעשינו נעשה עם המשכורות של התלמידים עצמם וההכנסות שלהם.

הכוחות הישנים מרסנים את הדברים. הם חושבים שרק כך אתם יכולים להיות יוצאים מן הכלל: "אתם מסוגלים לאמת את הפא במצב כל-כך קשה, אתם יוצאים מן הכלל, הקמתם את המוסריות האדירה." לכן הכוחות הישנים מפריעים לנו לתקן את הפא באופן מרושע, מפריעים לתלמידי דאפא לאמת את הפא, מפריעים לתמיכה של אנשי העולם בדאפא וחוסמים בצורה עיקשת את המקורות הכספיים בחברה. במהלך אימות הפא, תלמידי הדאפא היו תמיד במצב כלכלי קשה. לחלק מהמתרגלים אפילו יש קשיים די רציניים בפרנסה. במצבים כאלה, אתם מאמתים את הפא, עושים את מה שתלמידי דאפא צריכים לעשות, מובן שזה יוצא מן הכלל. אבל אני לא מכיר בתכנונים של הכוחות הישנים. עניין כל כך חגיגי, כל היקום עובר את תיקון הפא וזה מייצר עתיד ליקום החדש! הפא היה קיים מזמן ואני באתי עם החוק הגדול הזה המקיף והמושלם. אין צורך שרמות על גבי רמות של יצורים חיים יניחו בסיס כלשהו לפא, אין צורך עוד שהרמות על גבי רמות של יצורים חיים ואנשים רגילים יתנו דברים כלשהם לדאפא. זה המושג והאלמנטים שהכוחות הישנים יצרו בעבר בהיסטוריה. הם מנצלים את העקרונות הישנים האלה של תקופות ההתנוונות-הרס כדי להפריע לתיקון הפא וכל התפקידים שהם משחקים הם מזיקים.

למרות זאת, אני אומר לכם, אינכם יכולים לאסוף כסף מהמתרגלים שמסתמכים על המשכורות שלהם כדי להתפרנס. העיקרון הוא שלא יכולים לאסוף כסף מהמתרגלים – אמרתי את זה מזמן. בין התלמידים לחלק יש עסקים, לחלק יש יחסית יותר כסף וזה בסדר אם הם רוצים להוציא אותו מרצונם כדי לעשות משהו. אבל צריך לנהל היטב את הפרופורציה. כשמתרגלים ממוצעים שלנו עושים דברים עם ההכנסה שלהם במהלך אימות הפא, אין בכך בעיה באופן עקרוני ואין בזה טעות, כי זה שאתם משתמשים בהכנסה שלכם כדי לאמת את הפא ולהציל את היצורים החיים זאת מוסריות אדירה. כשתלמידי דאפא עושים דברים מסוימים ביחד במצבים מיוחדים, למשל אם אתם רוצים להקים חברת תקשורת וכו' ואתם מצרפים כמות של כסף כדי לעשות את זה, אין בזה טעות בעיקרון, כי זה לא הדאפא שעושה משהו, אלא תלמידי דאפא מקימים חברה בעצמם בחברה. זאת עבודה בחברה, תלמידי דאפא הם אלה שיוזמים ומתארגנים לעשות את זה ולא הדאפא עצמו שעושה את זה. מובן שתלמידי דאפא יוצרים את התנאים הנוחים להבהרת האמת. אבל למרות זאת, אני אומר לכם שאין לאסוף כסף כרצונכם ככה מתלמידים ממוצעים, זה כבר חקוק באבן. באשר לאלה שהם עשירים יחסית וחייהם לא יושפעו מהוצאת כמות של כסף כדי לעשות דברים של דאפא, זה לא כלול במקרים שהזכרתי, כי המקרים האלה בכל זאת בודדים. אף פעם לא אמרתי לכם לאסוף "דמי חבר" או לבקש נדבות כמו בדתות. אי אפשר לעשות את הדברים האלה.

מתרגל:  הנושא של טיפוח החמלה. אני חושב שחוסר היכולת לעשות הרבה דברים היטב נובע מטיפוח לא מספיק של חמלה.

המאסטר:  צריך להגיד את זה ככה: כלפי אנשי העולם עלינו לעשות את המיטב כדי להציל אותם ועלינו להיות רחומים. לא רק שאנו צריכים להיות רחומים, צריך להציל את היצורים החיים בחמלה. ברדיפה הזאת, למעשה אלה שנגרם להם הנזק הרב ביותר הם אנשי העולם. היצורים הרעים האלה רוצים לנצל את הרדיפה הזאת ולהרוס את החיים של אנשי העתיד. לכן עלינו להיות רחומים כלפי אנשי העולם, צריך לספר להם את המצב האמיתי, להציל אותם ולא לתת להם להיפלט ברגע ההוא של תיקון הפא את העולם האנושי.

אבל כשאתם שולחים מחשבות נכונות, הרוב הגדול שאתם מטפלים בו הם היצורים החיים הגרועים ביותר בכל ממד, זה כולל גם את השוטרים הרעים האלה בעולם האנושי שלא ניתנים להצלה. לכן לגבי אלה, במיוחד לגבי היצורים החיים המבולגנים האלה בממדים אחרים שמזיקים למין האנושי, אני חושב שאין להיות רכים, גם אין צורך להיות רחומים כלפיהם. אבל אנחנו גם לא משתמשים ברוע, על אחת כמה וכמה לא יכולים להשתמש ברוע נגד רוע. אלה שמזיקים לאנשי העולם, מזיקים ליצורים חיים ומפריעים לדאפא ופשוט לא יכולים להתקיים עוד, צריך להחזיק את כף היד במאונך ולסלק אותם. מובן שכתלמידי דאפא, אתם מטפחים חמלה ואין לכם את הצד הרע. אבל מדובר במה שצריך להשמיד, יש להשמיד אותו. גם אין צורך לכעוס וגם לא צריך להיות אכזרי כלפיהם. אנחנו בעלי חמלה באותה המידה ושולחים מחשבות נכונות כדי לסלק את אלה שלא צריכים להתקיים. ככה זה צריך להיות.

מתרגל:  אנחנו מקנדה. התביעה המשפטית שלנו נמשכה כבר שנתיים וזה הולך לאט מדי. האם לא פעלנו היטב?

המאסטר:  פעלתם די טוב. אני אומר לעתים קרובות שאיננו רודפים אחרי רווחים או הפסדים של העולם האנושי, נכון? כשאני עושה דברים אני מתייחס לתהליך כחשוב ביותר, כי בתהליך זה אפשר לגרום לאנשים להבין את המצב האמיתי; בתהליך אפשר להציל את אנשי העולם; בתהליך אפשר לחשוף את האמת. באשר לכך שבסופו של דבר הוא נשפט ודוחפים אותו לבית סוהר, זה תלוי בשאלה אם אפשר להשיג את האפקט הטוב ביותר של הצלת אנשי העולם וחשיפת הרוע, כדי שהאנשים יראו את התוצאה של להיות רע וכך שזה יזעזע את הרוע. מובן שאם הוא יימצא אשם בין אנשים רגילים, זה מוכיח לאנשי העולם שאנחנו צודקים. זה כמובן טוב. אם משיגים תוצאה כזאת, זה עוד יותר טוב. גם המורה מסכים. אבל אתם בדרך כלל מדגישים את התוצאה ולא שמים לב לנושא של הבהרת האמת שצריכים להבהיר בתהליך הזה באופן רצוי. רק כשכל האנשים ידעו את מה שצריך לאפשר להם לדעת זה ייחשב לאימות פא והבהרת אמת אמיתיים. במקום שבו צצה בעיה, לכו לספר את האמת ואל תעשו את זה רק כדי לקדם את התביעה, אלא כדי להבהיר את האמת. אבל במקום שהתביעה תקועה, זה בטוח ששם צריך לספר את האמת. אולי התביעה תתקדם באופן טבעי. אם בתהליך הזה כולם מבינים את הדברים וגם אנשי העולם מוצלים, אפילו הם יודעים את התוצאה של הניצול ואת הרשע של המנצלים, וגם הם רוצים להודות בטעויות, אני חושב שאפשר אפילו לא לעסוק בתביעה המשפטית. זה לא שאנחנו חייבים להעניש אותו באופן כלשהו. אם הוא מודה בטעות ונותן פיצוי וגם אנשי העולם ידעו על כך, זה מספיק טוב. למרות שהמטרה העיקרית של תלמידי הדאפא היא להציל את אנשי העולם, כשמדובר ברעים מאוד, באמת אי אפשר להרפות מהם. דיברתי מנקודת המבט של הצלת יצורים חיים בחמלה. העיקר הוא לשים לב לכך שחייבים לעשות היטב את מה שצריכים לעשות בתהליך. ותהיה התוצאה אשר תהיה.

מתרגל:  אני מופרע על-ידי קארמה של מחלות במשך תקופה ארוכה. במיוחד בזמן התרגיל השקט או שליחת מחשבות נכונות. כשהמחשבה שלי מרוכזת זה חמור במיוחד. לפעמים קשה לי לנשום ויש לי כאבים.

המאסטר:  המורה לא יכול לדבר לאדם אינדיבידואלי כשהוא מלמד את הפא. אני גם לא מדבר באופן לגמרי מכוון למצב שלך. אצל חלק מהמתרגלים שלנו הופיעו מצבים שאינם בסדר, אבל אני אומר לכם שברוב המקרים יש שתי סיבות. האחת היא שהמתרגל הוא חדש והתהליך ההוא של טיפוח-תרגול משולב יחד עם התהליך הזה של אימות הפא, כי אתה צריך להדביק את הקצב. לכן הטיפוח-תרגול האישי מלווה במקביל בעשיית דברים של אימות הפא. השנייה היא הפרעות. כשמפריעים לך, אינך יכול לחשוב: "מי שמפריע לי אשמיד אותו. אף אחד לא יכול להפריע לי." (הקהל צוחק) אבל מדוע אינך חושב, מדוע הוא מפריע לך? מדוע הוא יכול להפריע לך? האם לך עצמך יש החזקות כלשהן? אלה שאינך מסוגל להניח? מדוע אינך מסתכל על עצמך? הסיבה האמיתית נמצאת אצל האדם עצמו, רק אז הוא יכול לנצל את הפרצה! האם אין לך מורה? אפילו אם אדם רגיל צועק היום את המשפט "פאלון דאפא הוא טוב", המורה יצטרך להגן עליו, כי הוא צעק את המשפט הזה. בקרב הרוע, זה לא היה בסדר אם לא הייתי מגן עליו, שלא לדבר עליכם, אנשים שמטפחים. יש גם מתרגלים בודדים שלקו באמת במחלות סופניות. חישבו על זה, כמה אנשים שהיו חולים קשים לפני שלמדו את הפא ואנשים שחלו במחלות סופניות הבריאו אחרי שלמדו את הדאפא, אז מדוע לחלק מהמתרגלים דווקא לא הולך? האם יש הבדל בהתייחסות של הדאפא ליצורים החיים? האם אני, המורה שלכם, מתייחס למתרגלים באופנים שונים? אני באמת אשאל אתכם: האם אתה באמת מטפח? האם אתה באמת נוהג לפי הדרישות של הדאפא?! במהלך הבהרת האמת, האם אתה עושה זאת עם לב האדם הרגיל ההוא של חוסר שביעות רצון כלפי רדיפת הפאלון גונג או שאתה מאמת את הפא ומציל את היצורים החיים מהזווית של תלמיד דאפא? נכון, הכוחות הישנים תכננו אנשים מסוימים שייכנסו. מדוע לרוב האנשים זה הולך ומדוע דווקא אתה לא יכול? האם לא לך הועבר הפא שלי?!

כשבעיה צצה, כשאתה מרגיש שמשהו לא בסדר, אתה חייב להסתכל על עצמך! הסתכל איפה טעית ונוצלת על-ידי הרוע. אם טעית אז אתה צריך להודות בכך וצריך לפעול היטב. אל תשכחו, תלמידי דאפא של תקופת תיקון הפא! אתם באתם כדי לאמת את הפא! הטיפוח הוא קשה, והרוע הוא יותר רע במהלך אימות הפא. אלה שיכולים לעבור את זה בוודאי יהיו המלכים של היצורים החיים.

מתרגל:  בחמש הדקות הראשונות כששולחים מחשבות נכונות, האם אפשר להשתמש בנוסחאות שהמורה לימד אותנו כדי לסלק דברים?

המאסטר:  כששולחים מחשבות נכונות זה לא שמשננים את הנוסחאות כל הזמן. זה בסדר אם תשנן פעם אחת וזה יתפקד, למעט מקרים מיוחדים. זה בסדר אם אתה מרגיש שאינך יכול להיות בשקט ומסדיר מחדש את המחשבות הנכונות, אבל זה רק זמני. למעשה כשבאמת יכולים להיות בשקט, המחשבה האחת ההיא מספיקה להרעיד את השמיים ואת הארץ, אין דבר שאיננה יכולה לעשות, ובבת אחת היא פשוט משתקת ומרסנת את כל מה שנמצא בתוך הטווח המכוסה על-ידיך. אתה כמו הר ובבת אחת מרסן אותם. אל תהיו כל הזמן עם מחשבה לא יציבה. אם המחשבה לא יציבה אי אפשר להשיג את זה.

מתרגל:  האם אפשר לשלב "כשהפא תקין", "טאתאגאטה" ועוד מאמרים בתוכניות הרלבנטיות של ערוץ הטלוויזיה FGM ולשדר אותם כדי שאנשים רגילים יראו?

המאסטר:  אני חושב שלא צריכה להיות בעיה. כל הספרים שלי נמכרים בציבור. לא צריכה להיות בעיה. באשר לשאלה איך לעשות את הדברים באופן ספציפי, כמה אתם צריכים לשדר או כמה אתם צריכים לעשות – אלה הם דברים שאתם מנהלים בעצמכם. המורה יכול רק להגיד שאין בעיה. גם אין לכפות משפט שהמורה אמר על מתרגלים שדעותיהם שונות משלך – "המורה אמר את זה, אז צריך לעשות את זה ככה וככה." זה לא בסדר. בגלל שאתם עובדים על מדיה, יש לדאוג איך לתכנן את הדברים היטב ולתאם ביחד ולהסדיר את הדברים היטב.

מתרגל:  יום אחד כשחילקתי חומר להבהרת האמת, אדם מקבוצת מטיילים מבייג'ינג ביקש שאמסור לך דרישת שלום בשמו כשאראה אותך. אני מוסר למורה דרישת שלום בשם תלמידי דאפא מנונג-אן, אזור צ'אנג-צ'ון.

המאסטר:  תודה לכם. (מחיאות כפיים) האנשים שמבינים את האמת הם יותר ויותר רבים, לכן תהיה תופעה כזאת. אז כשהייתי בבייג'ינג, אנשים בכל בייג'ינג ידעו עלי. לא משנה אם הם טיפחו או לא טיפחו, כולם ידעו שיש את מאסטר לי. (צוחק) למרות שהרדיפה חמורה, כל האנשים מבינים בבירור בלב. במהלך הבהרת האמת המתרגלים גרמו לאנשים שלא הכירו את הדאפא להבין את האמת. הן המתרגלים בסין והן אלו שמחוצה לה פעלו באופן זה ועוד יותר גרמו לאנשים להבחין ברוע של הרדיפה הזאת וגם גרמו לאנשי העולם לפתח מין הערצה כלפי הדאפא וכבוד כלפי תלמידי הדאפא. זה בלתי נמנע.

מתרגל:  חלק מהמתרגלים הקדישו את עצמם באופן מלא לתיקון הפא. הם לא מספיקים לאכול, לא מספיקים לישון ומתרגלים מעט מאוד. חלק מהמתרגלים שאינם כל-כך עסוקים גם כן לא מתרגלים בגלל זה. בעיניהם כאילו התרגול לא כל-כך חשוב.

המאסטר:  אלה היושבים כאן, הקשיבו. האם שמעתם? עליכם לעשות היטב את שלושת הדברים שתלמידי דאפא צריכים לעשות היטב. התרגול צריך להיעשות. כל עוד לא הגיע היום שבו תגיע לשלמות, עליך לתרגל, עליך ללמוד ועליכם לעשות את שלושת הדברים של תלמידי הדאפא. זה בטוח.

מתרגל:  האם אנחנו יכולים להדפיס ולהוציא לאור את השירים שלך לילדים? האם אפשר להשתמש בציורים ותנועות שהמתרגלים ציירו כאיורים בתוכם?

המאסטר:  אין זו בעיה לתת לילדים לקרוא. אם המתרגל עוסק באמנות לא צריכה להיות בעיה. אם הציורים נעשו על-ידי אנשים רגילים, אז תלמידי דאפא צריכים להיות שומרי סף. נכון, אני קורא לכל אחד מכם הנוכחים כאן תלמיד דאפא, אבל אתם באמת לא פועלים כתלמידי דאפא. אז אם נותנים לך להיות שומר סף זה באמת קשה. (הקהל צוחק) בקשר לדברים האלה, לדעתי עדיף שאגודות הדאפא המקומיות יהיו שומרי הסף.

מתרגל:  במהלך הבהרת האמת אני לעתים קרובות מרגיש שחסרה לי חוכמה. האם זה בגלל שמצב הטיפוח-תרגול שלי לא מספיק טוב?

המאסטר:  כשחסרה לך חוכמה זה בדרך כלל בזמן שאתה נלחץ והראש שלך נלחץ לעשות דבר מסוים ואתה מייחס חשיבות רבה מדי אליו, אז זה נגרם מזה שנוצר סוג אחר של החזקה. למעשה בהרבה דברים, אם אתה מספר ומדבר עם לב שקט ובגישה שליווה ומתייחס לדברים באופן רציונאלי, תגלה שהחוכמה שלך תזרום החוצה כמו מי מעין ובנוסף, כל משפט יהיה לעצם העניין וכל משפט יגיד את האמת. ברגע שתהיה לך החזקה ותילחץ ויהיה לך לב כלשהו מאוד חזק, לא תהיה לך חוכמה, כי אז עברת שוב לצד הזה של בן האנוש, האין זאת? עשה את המיטב להשתמש במחשבות הנכונות, עשה את המיטב להיות במצב של מטפח, אז התוצאה תהיה טובה מאוד.

למעשה אותו דבר כשאתם עושים דברים אחרים. בתוך המחשבה הנכונה, החשיבה לא מוגבלת, החשיבה שלכם תהיה עצומה ונרחבת ולא תהיה כל הגבלה בחוכמה.

מתרגל:  הזכרת זה עתה שהשנה הזאת תהיה שנה רבת אירועים. האם המדיה שלנו גם כן צריכה להגביר את הכוח ולשתף פעולה טוב יותר בהבהרת האמת?

המאסטר:  נכון, הרדיפה הזאת מבוססת על שקרים. את המגיפה הנוכחית הזאת בסין הם רוצים לכסות באמצעות שקרים וכל אנשי העולם כבר ראו את זה. אז חישפו את השקרים. הם פעלו באופן זה גם ברדיפה אחרי הפאלון גונג.

מתרגל:  בוועידת הפא בהונג קונג בפברואר השנה, למעלה מ-70 מתרגלים מטייוואן גורשו על-ידי השלטון בהונג קונג. המתרגלים בטייוואן ובהונג קונג תובעים באמצעים משפטיים את שלטון הונג קונג באשמת הפרת החוק. המורה, איך אנחנו יכולים לפעול טוב יותר בפרשה הזאת?

המאסטר:  למעשה ההשפעה שנגרמה בעולם כתוצאה מהאירוע הזה עצמו היא כבר די גדולה. יש לומר שפעלתם טוב מאוד. באשר לשאלה איך לעשות את הדברים באופן ספציפי, אם הגשתם תביעה משפטית, אז נעשה את זה באופן רציני. במקום שבו צצה בעיה, צריך להבהיר שם את האמת. לא משנה מה תהיה התוצאה בסוף, דרך האירוע הזה תהיה לכם הזדמנות לבוא במגע עם עוד אנשים ותבהירו את האמת בסקאלה רחבה. בנסיבות נורמאליות אין לכם את ההזדמנות וזה קצת לא נעים אם אתה תופס מישהו ומספר לו את האמת, נכון? עכשיו יש מה לעשות, אז לכו וספרו.

אל תפחדו מהקונסוליות או המרגלים שיעשו בעיות. ברגע שהם יעשו משהו, נצלו את ההזדמנות הזאת כדי לאפשר לעוד יותר אנשים לדעת את האמת. (מחיאות כפיים סוערות) למעשה כתלמידי דאפא, כדאי לכם שהם יעשו משהו. (הקהל צוחק) כשהם יעשו בעיות, תהיה לכם הזדמנות להבהיר את האמת ולחשוף את הרוע, האין זאת? "ברגע שהרוע בא אני אתפוס אותך ואתן לאנשי העולם לדעת" – זה בדיוק הזמן לחשוף אותם.

מתרגל:  איך עלינו לשפר את הבהרת האמת שלנו מול השלטונות והמדיה באירופה?

המאסטר:  עכשיו לאירופה כבר יש הבנה די ברורה לגבי הרדיפה הזאת. רק שיש סיבה אחת. איזו סיבה? השלטון הסיני הזה עשה הסכם עם הרבה מדינות במערב אחרי תקרית ה-4 ביוני [בכיכר טיינאנמן], כלומר, "אתם יכולים לבקר את נושא זכויות האדם שלי, אבל אל תדברו באופן ציבורי. נדבר באופן פרטי." הם עשו הסכם כזה עם מדינות רבות. מדינות רבות באירופה כן דיברו אתם על נושא הפאלון גונג, אבל אנשי העולם לא יודעים על כך. בלי הלחץ של הקהילה הבינלאומית, לשלטון המרושע לא איכפת. בגלל שזה לא זכה ללחץ דעת הציבור מצד אנשי העולם, רדיפה כזאת נגד הפאלון גונג הפכה להיות אפילו יותר ללא ריסון. לכן אנשי העולם לא יודעים את רוע הרדיפה, חלק מהשלטונות במדינות בכוונה הורו למדיה לא לדווח, אבל זה שהם מדברים בדלתיים סגורות זה כישלון מוחלט וחסר תועלת לחלוטין. המשטר הרע שיטה בהם והם נפלו במלכודת. זוהי כנופיית הנבלים המרושעת ביותר בהיסטוריה ואי אפשר בהחלט להאמין להם. אני חושב שאנשי העולם צריכים להבחין בזה בבירור וצריכים לדעת מה קורה. אלוהויות לא יכולות להעלים עין ממה שהמין האנושי עושה.

מתרגל:  בתקופה הזאת איך ניתן לעשות את אתר הג'נג-ג'יאן [באנגלית: PureInsight.org] טוב יותר?

המאסטר:  (צוחק) באשר לשאלה איך לעשות את הדברים באופן ספציפי, למעשה כל זה הוא עניין שלכם עצמכם. אם תוכלו להתייחס בצורה נכונה למה שאתם עושים, החוכמה שלכם תתבטא באופן מלא. המתרגלים מבינכם שמשתתפים בעשיית האתר ג'נג-ג'יאן גם הולכים בדרך שלכם עצמכם. אינני משתתף בדברים ספציפיים. זה שאינני אומר ישירות דברים, זה בדיוק כדי להשאיר לכם את ההזדמנות לבנות את המוסריות האדירה שלכם עצמכם במהלך אימות הפא. אם הייתי קופץ ואומר את הכל, הייתם מפסידים את ההזדמנות. ככל שהקושי גדול יותר, כך המוסריות האדירה שמוקמת גדולה יותר. מובן שכשיש לכם ממש בעיות שאינכם יכולים לפתור ובאמת אינכם יכולים לעשות היטב, אני אדבר על זה. אבל עכשיו אין זה כך. ההישגים ודאיים, יש לציין שאתם עושים את זה יותר ויותר טוב.

מתרגל:  האם תוכל לייעץ לנו כמה מאמץ עלינו להשקיע בנוגע לעמדת משרד החוץ האמריקני כלפי הדמון ג'יאנג?

המאסטר:  כל העניינים האלה הם גם כן העניינים של אימות הפא של תלמידי הדאפא. באשר לאיך לעשות דברים מסוימים, אדבר אתכם על כך בנסיבות מיוחדות. למעשה זה שתובעים אותו במערכת המשפטית בארה"ב זה לא מבודד את ארה"ב בקהילה הבינלאומית – האם לא הגישו תביעה גם באירופה? חוץ מזה, האם לא תבעו גם את ראש "משרד ה-610" בצרפת? יתר על כן, הוא כבר לא מנהיג של המדינה וכבר אין לו חסינות של מנהיג מדינה. המתרגלים שלנו אמרו את זה די טוב, הם אמרו שהיחסים של ארה"ב עם סין הם לא היחסים אתו. אני חושב שזה נאמר טוב מאוד.

מתרגל:  הונג קונג עומדת מול סדרת בעיות, מסעיף 23 ועד למגיפה. למתרגלים יש שאלות. האם תוכל להגיד לנו איך עלינו לפעול כדי למלא טוב יותר את המשימה ההיסטורית שלנו כתלמידי הדאפא?

המאסטר:  (צוחק) אם אתם באמת צריכים לדבר אתי על עניינים ספציפיים, אז מצאו זמן ואני אדבר אתכם באופן ספציפי. לא נדבר כאן.

מתרגל:  תלמידי דאפא מצ'ין-הואנג-דאו, שאן-האי-גואן, דאן-דונג, נאן-צ'אנג, דא-ליאן מוסרים למורה דרישת שלום.

המאסטר:  תודה לכם. (מחיאות כפיים)

מתרגל:  המורה הנכבד, בבקשה להגיד כמה משפטים נוספים לתלמידי הדאפא באוסטרליה.

המאסטר:  יש לציין שאחרי שדיברתי עם התלמידים באוסטרליה בשנה שעברה, השינויים צריכים להיות מאוד גדולים, אבל בעיני זה עדיין לא מספיק. בעבר זה היה צריך להיות בסדר כזה: בארצות הברית פעלו טוב מאוד, אחר כך קנדה, אחר כך אוסטרליה, אחר כך אירופה. ואילו עכשיו, לדעתי אירופה עברה את אוסטרליה במובנים מסוימים. אבל המורה איננו מבקר אתכם, כיוון שביקשתם ממני להגיד, (הקהל צוחק) אז אני חושב שצריך לפעול טוב עוד יותר, זה באמת כך. לפעמים עדיין צצות בעיות. את המקום שבו נתקלים בקושי אי אפשר לעקוף. המקום שבו יש בעיה הוא המקום שבו צריך שתפתרו את הדברים וצריך שתבהירו את האמת שם – זכרו את הנקודה הזאת בוודאות. ברגע שצצה בעיה במקום כלשהו זה אומר שצריך שתלכו להבהיר את האמת. אל תעקפו את זה, לא משנה כמה מרושע זה נראה.

מתרגל:  נדמה שיש פער די גדול בהבנות ברמות שונות של הפא אצל מתרגלים מאזורים שונים.

המאסטר:  אולי זה ככה, זה בגלל שהסביבות שונות ויש שוני בכמות המתרגלים. יכול להיות שזה גורם להשפעה מסוימת על שיתוף הדדי של התנסויות ולימוד הפא. אפשר רק להגיד את זה ככה. אבל אני חושב שכל עוד אתם קוראים ברצינות את הספר ולומדים ברצינות, אם יש משהו שאתה לא מבין, הפא-שן של המורה ייתן לך רמז ויאפשר לך להבין. אבל יש נקודה אחת, כשאתם לומדים את הפא, אל תלמדו עם החזקה כלשהי. צריך להרגיע את הלב ובאמת ללמוד את הפא ולא ללמוד בזמן שמחזיקים במטרה כלשהי. בזמן לימוד הפא אינך יכול לתת למחשבה לשוטט ולחשוב על דברים אחרים במהלך לימוד הפא. זה לא בסדר ולא לומדים שום דבר. לימוד הפא זה לימוד הפא. שום הפרעה לא אמורה להשפיע על לימוד הפא.

מתרגל:  הרוע לא מרשה למתרגלים שנידונו למאסר או נשלחו למחנות עבודה לחינוך מחדש בסין ללמוד את הפא ולתרגל. כלומר אין התנאים לטיפוח-תרגול. איך הם יגיעו לשלמות?

המאסטר:  אני לעתים קרובות רואה מתרגלים כאלה – "אתם לא נותנים לי לתרגל, אני דווקא מתרגל. אתם לא מרשים לי ללמוד, אני דווקא לומד. אני דווקא לא מציית לכם הרשעים. ככלות הכל אתם רק מאיימים עלי בחיים ומוות, לא? מובן שזה שהמורה אומר את זה כאן, זה נאמר לכם המטפחים. אבל המורה לא רוצה להגיד את זה, כי אנשים רגילים לא יבינו כשהם שומעים את זה. מה שאמרתי לך זה שאם אתה באמת יכול להניח את החיים ואת המוות, תוכל לעשות את הכל! (מחיאות כפיים)

בעיני האלוהויות, גם התכנונים של הכוחות הישנים הם כאלה. אתה מחזיק ביד אחת את בן האנוש וביד השנייה אתה מחזיק את בודהא – איזה מהם אתה רוצה בדיוק?! אם באמת תוכל להניח את הדברים, המצב יהיה אחר. על המתרגלים באזורים שנרדפים באופן חמור ובמקומות שניזוקים באופן חמור, באמת לחשוב על זה: מה בדיוק קורה? יש מתרגלים שאומרים שהרדיפה כבר נמשכת כל-כך הרבה זמן, אפילו אלה שפעלו היטב קודם כבר לא מחזיקים מעמד. בעיני זה לא כך. הזהב האמיתי מגיח יותר ויותר, האין זאת? אם אתה באמת מסוגל להניח את החיים ואת המוות ושום החזקה לא קיימת, האם קיים המצב של להיות פחות ופחות מסוגל להחזיק מעמד? האם קיים המצב שתחונך מחדש? האם קיים המצב שיגרמו לך לעשות כך או אחרת? אם כל מאות, אלפי האנשים שבמחנה העבודה לחינוך מחדש יכולים להשיג את זה, האם יעזו להחזיק אתכם במחנה העבודה?! למרות שאומרים כך, זה נראה קל לדבר כשלא נמצאים בסביבה ההיא, לכן כשהמורה מלמד את הפא כאן אינני רוצה לדבר על הדברים שם. זה באמת קשה שם, אבל לא משנה כמה זה קשה, האם חשבתם מה יהיה עתידכם? האם חשבת שסטטוס הפרי העתידי צריך להתבסס על מוסריות אדירה כבירה? האם חשבת שמה שאתה הולך לקבל זה פרי אמיתי של אלוהות או בודהא שאימתו את הפא? האם באמת הנחת את בן האנוש בגלל זה?! האם אתה באמת בלי החזקות ובלי השמטה ומוצק כמו יהלום?! אם זה באמת כך, ראו, איך הסביבה ההיא תהיה?

אתר המינג-הווי פרסם מאמר שמתרגלת אחת הבהירה את האמת על הדאפא לאורך כל הדרך וצעקה "הדאפא הוא טוב". "לא משנה לאן לוקחים אותי, אני לא מקשיבה למה שהשוטרים המרושעים אומרים. לא משנה כמה אלימות המכות והקללות שלכם, אני אשאר כך." במחנה העבודה פחדו והחזירו אותה: אנחנו לא רוצים אותה. כי הם חשבו: "לא נוכל לחנך אותה מחדש והיא עוד תשפיע על הרבה אנשים." (הקהל צוחק) והם לא יוכלו לקבל בונוס. (מחיאות כפיים) לא היה מה לעשות – היכן המשטרה יכלה להחזיק אותה? לא היה להם מה לעשות אז שלחו אותה הביתה.

על פני השטח זה נראה כהתנהגות אנושית, למעשה זה לא. זה בגלל שהיא טיפחה לרמה ההיא ובאמת הגיעה לתחום ההוא – "כיוון שעצרתם אותי, לא חשבתי על לחזור. זה שבאתי לכאן זה בדיוק כדי לאמת את הפא." אז הרוע יפחד. בנוסף, בזמן הנוכחי כמות היצורים הרעים היא די קטנה. ככל שמשמידים אותם יותר, כך הם יהיו פחותים.

מתרגל:  איך על תלמידים שקיבלו את הפא אחרי ה-20 ביולי לטפל בעניין של ההתרוממות הגוף האחד לעומת הטיפוח-תרגול האישי?

המאסטר:  בטיפוח-תרגול, פשוט טפח לפי הדרישות שבתוך ג'ואן פאלון – זאת לא בעיה. פשוט טפח באופן נורמאלי. רק שיכול להיות שהמצוקות שתיתקל בהן יהיו משולבות באימות הפא של התקופה הנוכחית. בגלל שכל תלמידי הדאפא מאמתים את הפא, יהיו תופעות של סילוק קארמה במהלך אימות הפא ומצוקות כאלה יופיעו. זאת אומרת שעל אלה שקיבלו את הפא אחרי ה-20 ביולי לעשות את המיטב לפעול היטב. למעשה לא הקרבתם יותר, כי התלמידים שקיבלו את הפא לפני ה-20 ביולי כבר הקריבו וכבר עברו את התהליך ההוא. זה טיפוח-תרגול, אז אל תהיה מאוים על-ידי הקשיים. לא משנה מה, כמה זה קשה, זה וודאי שתוכל לעבור את הדרך שהמורה נתן לך. (מחיאות כפיים) כל עוד השין-שינג שלך עולה, תוכל להצליח לעבור את זה.

מתרגל:  יש תלמידים שאומרים שכשעושים את התרגילים בקונסוליה הסינית, הצד האלוהי שלנו מסלק את הרוע באופן טבעי. האם ההבנה הזאת נכונה?

המאסטר:  בעיקרון זה נכון. זה כך ואין בזה בעיה. כשתלמיד דאפא יושב שם, האם הצד האלוהי המטופח לא יושב שם גם כן? אין בכך בעיה, אבל בהתייחס לדבר כלשהו, אין להסתפק בהחזקה במעט הזה. (צוחק)

מתרגל:  אני עכשיו עדיין מגלה שמאוד קשה לטפל ולאזן את היחס שבין להיות רחום ליצורים חיים לבין להגן על הכבוד של הדאפא. המורה הנכבד, נא להדריך אותי.

המאסטר:  הרצון שלך להגן על כבוד הדאפא הוא נכון. אבל איך להגן? האם תסתום לאנשים את הפה? האם תתווכח אתם? אני אומר לכם, פשוט התייחסו ליצורים החיים בחמלה, פשוט ספרו לאנשים את האמת עם חמלה – אז אתם מגינים על כבוד הדאפא, אז תוכלו להגן על כבוד הדאפא. (מחיאות כפיים סוערות)

הכבוד של הדאפא הוא לא מה שמגינים עליו באמצעים של אנשים רגילים, זה בא מהחמלה האמיתית וההתבטאות הרחומה של כל אחד מתלמידי הדאפא שלנו ולא דבר שבוראים אותו, לא דבר שנברא מהתנהגות של בני אדם או באמצעים של בני אדם. הוא נוצר מתוך חמלה ובא לידי ביטוי בהצלת יצורים חיים ובטיפוח-תרגול שלכם. כשאתם מטפחים היטב במובן הגוף השלם, אנשי העולם יגידו שהדאפא הוא טוב וכולם יכבדו את הדאפא. בעבר דיברתי עם האחראים שלנו, אמרתי שאחראי של הדאפא אינו מסתמך על ניהול של אנשים רגילים, אלא מסתמך על הלב ההוא שלו כלפי הדאפא ונשיאת האחריות שלו כלפי הטיפוח-תרגול. הדברים מושגים על-ידי כך שאתה מטפח היטב את עצמך ואחרים מעריצים אותך ומכבדים אותך. אם אינך מכיר בטעויות שלך ואתה נוהג כאילו לא טעית כי אתה רוצה שאחרים ידעו שלא טעית, אז אף אחד לא יכבד אותך, כי אלה הם אמצעים של אנשים רגילים. אותו דבר לגבי הדאפא שניצב מול אנשי העולם. אם מישהו אומר שזה לא טוב ואתה משתמש בשיטות של אנשים רגילים כדי להתווכח אתו, סותם לו את הפה, או משהו כזה, זה יחמיר את הקונפליקט. אנחנו פשוט נתנהג היטב בעצמנו, נתייחס לכל דבר בחמלה, אין צורך שתיאבק או תתווכח אתו. לאנשים יש את הצד הצלול והם יושפעו אפילו על פני השטח האנושי ובאופן טבעי הם יגידו שאתה טוב. אבל אפשר להבין את ההרגשה של המתרגלים – כשמישהו מזיק לדאפא, מרגישים עצב בלב. אז כשמישהו מזיק לדאפא, לך ספר לו. יהיו אנשים שאי אפשר להציל. אל תדאגו עוד לאנשים שאי אפשר להציל, אין צורך להתעקש עם אף אחד ולא צריך לסתום להם את הפה, כי יש דרכים לטפל באלה שבאמת לא ניתנים להצלה. המגיפה שהופיעה בסין בעצם מטפלת באנשים האלה. אם מישהו לא ניתן להצלה אז הוא ייפלט. אני לא זה שעושה את זה, אלו הם הכוחות הישנים שפולטים אנשים. מובן שיש אלוהויות נכונות שגם הן פולטות אנשים רעים. בנוגע לעניין כה גדול, מובן שאם לא הייתי מסכים, הכוחות הישנים לא היו מעזים לעשות את זה.

מתרגל:  בזמן הנוכחי בהבהרת האמת, אנחנו משתמשים באירועים שמתרחשים בין אנשים רגילים, כמו ידיעות על המגיפה, כחלק מתוכן של הבהרת האמת ומזכירים לאנשים הסינים בהיקף גדול.

המאסטר:  זה בסדר להזכיר להם. אם אתם מדברים על כך באופן ציבורי בכלי התקשורת אנשים לא יבינו את זה. אתם יכולים לדבר על זה במהלך הבהרת האמת ואפשר להזכיר להם, אין בכך בעיה. בחברה הזאת שנוצרת על-ידי המדע אנשים רבים לא מאמינים באלוהויות. במיוחד הרפואה של היום גם היא חלק של המדע המודרני. כשתדברו על הדברים האלה ייתכן והם לא יבינו, ובגלל זה הרוע ינצל את ההזדמנות הזאת להפיץ שקרים. לכן אין צורך שתדברו על זה באופן ציבורי. אפשר לציין בפני האנשים את הנושא הזה במהלך הבהרת האמת.

מתרגל:  אמרת שעתה אנחנו בוחרים את האליטה של מטפחי העתיד. השאלה שלי היא שגיליתי שחלק מהחברים סביבי שתומכים בדאפא, מרגישים קשיים מסוימים, במיוחד כשהם עושים דברים טובים עבור הדאפא. האם זה בגלל ההחזקות שלנו? כי עמיתי המטפחים אומרים שברגע שקורה משהו, וודאי שאצלי יש בעיה. אני די לא רגוע בלב. או האם זה נובע מרדיפת הכוחות הישנים?

המאסטר:  זה מאוד קשה שאדם ייכנס לדאפא עכשיו, אלא אם הוא מאוד נחוש. למשל אנשים מסוימים למדו את התרגילים ואתה רוצה שהם מיד יהיו תלמידי דאפא וייכנסו כדי שתוביל אותם לעשות דברים של אימות הפא, אז הכוחות הישנים יפריעו. חוץ מזה, לכוחות הישנים יש תירוץ די חזק, הם אומרים: "אין מספיק זמן והרצון שהוא מביע גם לא כל-כך חזק", כלומר הרצון שלו להיות תלמיד דאפא לא כל-כך חזק, כך שמאוד קשה להיכנס. אם אתה אומר לו לעשות דברים של הדאפא כמו תלמידי דאפא, הכוחות הישנים יפריעו – המצב הוא כזה. אבל אצל חלק זה לא לגמרי ככה, קיימת התופעה הזאת. בנוסף, אנשים רגילים מסוימים רוצים לתמוך בדאפא ורוצים לעשות דברים מסוימים עבור הדאפא מעומק לבם – לזה לא תהיה הפרעה. כלומר קיים קו בין תלמידי דאפא לבין הטיפוח-תרגול של אנשי העתיד.

מתרגל:  בספר "סיור בצפון אמריקה כדי ללמד את הפא" מצוין שאפילו היצור החי הסופי ההוא אינו טהור עוד. למה הכוונה?

המאסטר:  נכון, אפילו היצור החי הסופי אינו טהור עוד. זה נכון, אבל היקום הזה באמת גדול מדי ושפה אנושית לא יכולה לתאר את זה. היצור החי הסופי שהזכרתי הוא רק תיאור מושאל. אם באמת הייתי יכול לדבר על היצור החי הסופי ההוא בשפה אנושית, זה היה נחשב לכך שאני מקלל אותו ישירות. אתם יודעים, המינוח של הביטוי "סופי" משתנה כשמגיעים לרמה מסוימת, המשמעות תשתנה. יש מתרגלים ששאלו אותי האם "אחד ועוד אחד שווה שניים" זו אמת בשמיים. ההיגיון בשמיים הוא לא כמו זה של בני האדם. בסופו של דבר המשמעות משתנה ולא תהיה כזאת. כמה גדול הוא היקום? כמה גדול הוא הגוף השמימי? וכמה גדול הוא הגוף הרקיעי הסופי? אם כל הדברים האלה מתנוונים, הסיבה בטוח נעוצה אצלו. אפילו זה שדיברתי זה עתה עד לדרגה הזאת, למרות שהמחשבה שלי הגיעה אליו, נדמה שהשפה האנושית עדיין לא הגיעה אליו, לכן הוא נמצא שם וזה בכלל לא מזיז לו. הוא מודע לזה אבל מעמיד פנים שאינו מבין. הוא חושב: "אתם בכלל לא דיברתם עלי." זה בגלל שהמושגים של השפה האנושית מוגבלים.

למשל בטאו מדובר באַין. לפי התיאוריה של אסכולת הטאו, מאמינים שאי קיום (וו-ג'י) יוצר את הקוטב העילאי (טאי-ג'י) והקוטב העילאי יוצר את שני הקיטובים (ליאנג-יי), שני הקיטובים יוצרים את ארבע הפַזות (סי-שיאנג) וארבע הפַזות יוצרות את שמונת הטריגראמות (בא-גואה). הם חושבים שכשמגיעים לאי קיום, זה הגבוה ביותר, שזה המצב של תוהו ובוהו (הון-דון) ובמצב של תוהו ובוהו לא קיים שום דבר. אבל יש טאואים עם הבנה גבוהה יותר שאומרים שאפילו תוהו ובוהו אין וזה ריק, ושזה הגבוה ביותר ואין שום דבר. חישבו על זה, המילים האלה כבר הגיעו עד הסוף, לא? אבל לא. מדוע זה לא הגיע עד הסוף? אם אין שום דבר, איך זה שאתה עדיין יכול לדבר עליו? אז נקרא לו "אין שום דבר"? נקרא לו "ריק"? נקרא לו "אַין"? (הקהל צוחק) האין זה הרעיון? לכן כשאין שום דבר, אם אתה חוקר הלאה לתוך המיקרוסקופיות, למיקרוסקופיות לאינסוף, תגלה שוב שקיים משהו, אבל צורת הקיום הזאת של יצורים חיים שונה בהרבה מקיום האלמנטים של החומר שבגופים השמימיים למטה, והעקרונות גם כן יהיו שונים. כאילו אין כל קשר בין אחד לשני, אבל יש שם משהו. למרות זאת, כשמגיעים לדרגה מסוימת, שוב לא יהיה שום דבר, אחר-כך בשלב מסוים כשתחקור למטה תגלה ששוב יש משהו, משהו יותר מיקרוסקופי. לכן אי אפשר להבין את זה כשמדברים או מבינים עם שפה אנושית. כשמגיעים לטווח מסוים גדול יותר, השוני שיופיע יהיה אפילו גדול יותר וזה עוד יותר יהיה משהו אחר. אז תגיד אתה, מהו המצב ההוא? באמת אי אפשר לתאר את זה בשפה אנושית. זה שהיצור החי הסופי אינו טהור עוד, זה בעצם אומר שהכל כבר לא טוב עוד, לכן צריך לתקן את הפא.

מתרגל:  אנחנו בדיוק שוקלים את העניין של השתתפותם של מוסיקאים שאינם מתרגלים בקונצרט שקשור לעצירת הרדיפה. המורה, מה דעתך לגבי זה שאנשים רגילים משתתפים בקונצרטים מסוג זה?

המאסטר:  אין לי התנגדות לכך. אנשים רגילים רוצים לבוא ולהגיד שפאלון דאפא הוא טוב, אי אפשר לא לתת להם להגיד את זה. אין בכך בעיה. אבל אם באים לכאן כדי להציג דברים מסוימים של אנשים רגילים, עליכם לשים לב לזה: האם דברים מסוימים יכולים להיות על אותה הבמה בקונצרט שעורכים תלמידי דאפא? מובן שאין בעיה עם מוסיקה קלאסית. לגבי מוסיקה מודרנית, זה יהיה קשה להגיד.

מתרגל:  מורה נכבד, בבקשה דבר על איך עלינו לטפל בחומר דאפא שאנשים רגילים זורקים? כי הם מכילים משפטים וסימנים קדושים.

המאסטר:  למעשה בכל מה שאתם עושים כוונתכם צריכה להיות הצלת יצורים חיים, כולל חומר הדאפא ההוא. ברגע שמחלקים את העלונים יש לקחת בחשבון שאנשים יזרקו אותם. בעניין הזה, כתלמידי דאפא אתם מעריכים אותם, אבל אין לכעוס על אנשים רגילים ויש עדיין להתייחס לזה עם חמלה. כשאדם זורק את העלון, אפשר רק להגיד שהוא פספס את ההזדמנות. אבל כשהאדם ההוא באמת לא טוב עוד ולא ניתן להצלה, האלוהויות יתייחסו לכך כאל חטא. המורה אמר את זה: אינני מתייחס לכל החטאים שהיצורים החיים ביצעו בהיסטוריה ואני מסתכל רק על הגישה של היצור החי הזה כלפי הדאפא במהלך תיקון הפא. כל הרמות על גבי רמות של יצורים חיים מקבלות יחס כזה. אבל כשהיצור החי ההוא באמת רודף את תלמידי הדאפא, והוא באמת עושה רע לדאפא, החובות החדשים והחובות הישנים שלהם יחושבו יחדיו בגיהינום. זה בגלל שזה לא יעבוד אם יצור חי שלא ניתן להצלה לא ישלם עבור החטאים שהיה חייב בעבר, לכן לגביהם מחשבים את החובות החדשים והחובות הישנים ביחד. תלמידי הדאפא מטפחים אמת-חמלה-סובלנות, לכן הם חומלים על היצורים החיים. אתם לא יכולים לחמול על מי שקורא את החומר ולא לחמול על מי שלא קורא – זה לא בסדר. (צוחק) בהצלת אנשים, צריכים להיות סבלניים, רק אז זו תהיה חמלה של תלמידי דאפא.

מתרגל:  האם תוכל לספר לנו מהו המצב של האלמנטים הקוסמיים של היצור החי הסופי ההוא שמעבר לכוחות הישנים במהלך תיקון הפא? האם הם לא חשבו על הצלה עצמית לפני תיקון הפא של היקום או שהיו סיבות אחרות?

המאסטר:  האלמנטים הסופיים של הכוחות הישנים הם רעים כלפי תיקון הפא עצמו והם אנוכיים והם המכשול הקוסמי העצום שתוכנן עבור תיקון הפא עצמו. לכל האלוהויות של הכוחות הישנים שבתוך התהליך יש את התכנונים הספציפיים של מה שהרמות השונות הספציפיות שלהן רצו, לכן כל רמה תכננה את ההצלחה של תיקון הפא. אבל מנקודת המבט של המוסריות האדירה של הפא, הכוחות הישנים בשכבה גבוהה יותר גם משמידים את אלה שבשכבה הצמודה מתחת, כי הם יודעים שמי שמשתתף בעניין הזה של תיקון הפא יושמד – בכל זאת זה חוק כביר של היקום ויצורים חיים של שום רמה לא ראויים להכתיב אותו. הסיבה שאני אומר שהכוח הישן הסופי הוא רע היא בגלל שכשתיקון הפא יעבור את השלב האחרון, יגלו שהוא עצמו רק מכשול עצום שתוכנן לתיקון הפא ולא שום דבר יותר מזה.

לפני תיקון הפא של היקום, היו להם תוכניות משלהם שהיו אנוכיות ולמען עצמם. אני חושב שברגע שאני מתחיל לדבר על נושאים מסוימים, זה יהפוך למאוד רחב וזה ייקח הרבה זמן. אם הייתי עונה בפרוטרוט על כל אחת מהשאלות שאתם מעלים זה יכול היה לקחת כמה ימים, כי ככל שהתהליך המעורב הוא ברמה גבוהה יותר וככל שהפא שאני חושף הוא גבוה יותר מהעקרונות שלמטה, כך יהיה מאוד קשה להבין בלי להסביר את התהליך באמצע. למרות שזה מקיף ומושלם, אתם יודעים, שיש פאלונים קטנים, פאלונים גדולים ואפילו יותר גדולים, והפאלונים הם מושלמים כמו היקום, אבל יש פאלונים גם בגופים שמימיים יותר גדולים, הם קיימים גם בגופים שמימיים יותר ויותר גדולים, קיימים גם בגופים שמימיים יותר, יותר ויותר גדולים. ככל שהגוף השמימי גדול, קיימים פאלונים באותו הגודל וכשמגיעים לגוף שמימי ברמות עליונות יש שם עקרונות גדולים יותר. אבל העקרונות של הרקיע הגדול הם קשורים, מקיפים ומושלמים באופן כולל, לכן עקרונות הפא שבתוך הגופים השמימיים משתנים באופן ניכר בעקבות השינויים ברמה.

מתרגל:  האם אפשר לתבוע את הדמון ג'יאנג בטייוואן? (הקהל צוחק)

המאסטר:  אם הוא רדף אותך, אתה יכול לתבוע אותו – אין סיבה שלא תוכל לתבוע אותו. (מחיאות כפיים) כל עוד בית המשפט מקבל את התביעה, אתה יכול לתבוע.

מתרגל:  אני חוזר וקורא את ה"ג'ואן פאלון" וכל הזמן מרגיש שאני לא יכול להבין את המשמעות של החלקים שקשורים לתיקון הפא, האם זה נובע מזה שתכונת ההארה גרועה מדי?

המאסטר:  אם אתה רוצה לראות במילים, כי יש בתוך "ג'ואן פאלון" את הדברים של תיקון הפא שאני אומר לכם לעשות היום, לעולם לא תוכל לראות את זה. כתלמיד דאפא שמטפח, תלמיד דאפא של תקופת תיקון הפא, את מה שעליך לעשות, תוכל להבין מתוך "ג'ואן פאלון" ותוכל לדעת מעקרונות הפא. לא רק שתוכל להבין עד השלב הזה בקשר לְמה שיש לעשות ספציפית ואיך אפשר לפעול היטב, אם תמשיך לקרוא את הספר, תוכל עוד לראות דברים של השלב הבא – זה יכול לרמוז לך לגביהם. זה לא רק הדברים האלה, זה יכול לרמוז לך גם לגבי השלב האחרון. לא משנה כמה גבוה הטיפוח שלך, הכל נמצא בו. כל מה שעל תלמיד דאפא לעשות נמצא כאן. אם אתה מחפש במילים על פני השטח, לא תוכל למצוא את זה.

מתרגל:  מה שהמורה דיבר עליו היום זה "השג גוף אנושי לנצח ותהיה בודהא", נכון? אני מוסר למורה דרישת שלום בהא-שי.

המאסטר:  תודה לכם. אל תיתן הגדרה כלשהי לפא שאני מלמד. לא אמרתי לך פא של איזו רמה לימדתי, כי כשאני מלמד את הפא, כל הגופים שלי, שבכל הרמות על גבי הרמות עד לאינסוף, מלמדים. אז תגידו לאיזו רמה זה שייך? לא משנה באיזו רמה הבנתם את הפא שלימדתי, זה יכול רק להיות מה שהבנתם ברמה ההיא, אבל זה לא מוגבל לשם. למשל ההקבלה של גוף האדם שדיברתי עליה זה עתה – היא לא עניין של להיות בודהא, זה עניין של הרמוניה ושלמות של כל מערכות היקום, מערכות הגופים השמימיים ומערכות הרקיעים הגדולים, וזה שינה את הבעיה שהאלוהויות ביקום הישן של העבר היו מוגבלות על-ידי צורת החיים, שזה עניין מאוד גדול. לכן אין עליכם להגיד ברגע שראיתם משהו: "או, זה בדיוק זה!" וברגע שהבנתם משהו: "או, זה בדיוק זה!" זה לא, אלא שזה מה שהבנתם על הבסיס הנוכחי שלכם.

מתרגל:  אני מעודד את עמיתי המטפחים לצאת להשתתף בכל מיני שיתופי התנסויות, אבל חלק מהעמיתים המטפחים חושבים שאם יוצאים לעתים תכופות לא יהיה זמן ללמוד את הפא, ושהם יכולים להבהיר את האמת מהבית באותה המידה ויכולים לעשות זאת טוב יותר ועוד יותר.

המאסטר:  אם תלמידי הדאפא באמת יכולים להשיג את המצב שנדרש מתלמידי תיקון הפא של היום, אז לכו עשו את זה. אם אי אפשר להשיג את זה, אז זה תירוץ. מובן שלמשל וועידות לשיתוף התנסויות כמו זאת, הן למעשה עדיין די נחוצות. אבל אני לא רוצה שהן ייערכו בתדירות גבוהה מדי, כי המתרגלים יתרוצצו ממקום למקום וזה מפריע לעניינים אחרים של אימות הפא. אבל יש עדיין צורך לערוך וועידות של שיתוף התנסויות, רק שאל תעשו את זה לעתים קרובות מדי. חוץ מזה, יש גם לעשות פעילויות מסוימות של אימות הפא בקבוצה, לשתף פעולה ולתאם אחד עם השני. אתה אומר שאתה פועל היטב בבית, אבל יש דברים שצריכים שיתוף פעולה וצריכים מאמץ של כולם, אז לא עשית את אלה.

מתרגל:  לפעמים אני רואה דברים מסוימים שהולכים לקרות, כולל אסונות בעולם הזה. האם אפשר לכתוב אותם כדי לזעזע את אנשי העולם? או שראיתי את התכנונים של היקום הישן?

המאסטר:  כדי להציל את היצורים החיים, אפשר לעשות את זה באופן אסטרטגי ובחוכמה. אל תזעזע את אנשי העולם, יש להציל את היצורים החיים. יש שני מצבים שהמתרגלים רואים. אחד זה הגוף ההוא שסיפרתי לכם עליו זה עתה, הגוף שלך שבתוך טווח מערכת הגוף שלך עצמך. בייחוד החלק ההוא המטופח אצל תלמידי הדאפא שלנו, הגוף שלו גדול יותר והיצורים החיים הקוסמיים שמכוסים על-ידו ומקבילים אליו רבים יותר. אז הדברים שמתרחשים בפנים הם למעשה גם דברים שמתרחשים בחלק של היקום. רבים מהמתרגלים ראו דברים שמתרחשים בתוך הגוף של עצמם, אבל אלה הם גם דברים שקורים בתוך היקום. זה בגלל שאם כל אחד מתלמידי הדאפא שלנו מטפח היטב וכל אחד מקביל לגוף שמימי, זה יכלול את כל היקום. לכן זאת הסיבה מדוע שליחת המחשבות הנכונות שלכם היא כל-כך חיונית. אז אם זה כך, למעשה מה שראית זה רק מצב שבמהלך הטיפוח-תרגול שלך, זה רק מה שמתבטא בטיפוח-תרגול של הגוף שלך עצמך, ולא יותר מזה. מובן שזה יכול להשתקף אליך כאן בצורות שונות ולאפשר לך לראות. לפעמים זה לא קל להבדיל בין הפנימי לחיצוני.

מובן שיש גם מתרגלים שראו דברים מסוימים שיקרו באופן כולל בתוך שלושת העולמות, אבל יש מעט בתקופה האחרונה, כי כל ההיסטוריה הזאת תוכננה מחדש. כולל הרבה נבואות, לא משנה אם הן מדויקות או לא לגבי השלב האחרון, יש להן אפקט של הרתעה לרוע ויש להן השפעה של רמז לאנשי העולם והן מזהירות ומעירות את אנשי העולם, לכן יכולה להיות להן השפעה חיובית. תלמידי דאפא לא יכולים לעשות דברים לפי נבואה כלשהי, עליכם לפעול לפי הדאפא! יש לפעול לפי מה שתלמידי דאפא צריכים לעשות! גם אין עליכם לעשות דברים לפי דברים אחרים שראיתם. בהבהרת האמת, האם למעשה לא אספתם הרבה נבואות כדי להראות לאנשים רגילים? זה כדי לאפשר לאנשים רגילים ללמוד מהלקח של ההיסטוריה. אפילו אנשים קדמונים דיברו על הדברים האלה, זה בעצם כדי להזהיר את אנשי העולם. אלה הם לא בשביל תלמידי דאפא שיטפחו לפיהם! אם תלמידי הדאפא לא היו נתקלים ברדיפה הזאת של היום, לא הייתי נותן לכם למצוא את הנבואות האלה. האם זה ההיגיון? תלמידי דאפא פשוט פועלים לפי הדאפא. אתם יוצרים היסטוריה ואתם בוראים את העתיד. לא משנה מי עשה את התכנונים זה לא נחשב. דברים שמישהו רואה הם מהעבר והם כבר השתנו. אפילו אם במקרה יש כמה אירועים זהים, הם תוכננו לפי הצורך בתוך התכנונים, לא יותר מזה.

מתרגל:  אנחנו תלמידי דאפא שקיבלו את הפא אחרי ה-20 ביולי והיינו לאחרונה בתאונת דרכים רצינית מאוד, אך יצאנו בשלום. אנשים רגילים אמרו שזה היה נס. אנו מודים למורה שנתן לנו חיים שניים. כשקורה כזה דבר בתקופת תיקון הפא, האם זה בגלל שיש אצלנו השמטה ונוצלנו על-ידי הרוע, או שיש את האלמנט של לפרוע חיים?

המאסטר:  אני חושב שיש שתי סיבות. אחת היא, האם זה נגרם מזה שחלק מהמתרגלים לא פעלו היטב? סיבה אחרת היא, האם יש מתרגלים חדשים? מובן שלמתרגלים חדשים יש קשיים, אבל המקרים האלה הם מעטים. בדרך כלל גם אם יש קשיים, לא יצוצו בעיות גדולות. לא משנה מה, אל תתייחסו לדברים כאלה כאל עניין רציני. לא משנה אם קרה משהו, בכל מקרה כאדם שמטפח, יהיו כאן האלמנטים של הכרח.

מתרגל:  יש מספר תלמידים שסובלים ממצוקה גדולה מאוד של קארמת המחלה זה זמן רב. האם אפשר לשלוח מחשבות נכונות בקבוצה כדי לעזור?

המאסטר:  בוודאי אפשר. כבר דיברתי על הנושא הזה בפעם שעברה. אבל חלק מהמתרגלים צריכים להסתכל פנימה על הלב שלהם ולחשוב איך הם פעלו באמת. כיצור חי כה כביר בתקופת תיקון הפא, איך באמת פעלת? גם אין להגיד ברגע שצצה בעיה: "איך זה שלתלמידי דאפא קורה כזה דבר?"

זה זמן ארוך יש מתרגלים שיש להם החזקות בסיסיות שלא סולקו! כשזה מצטבר עד הסוף אי אפשר לעבור את זה, אז המצוקות הופכות להיות גדולות. כשצצה בעיה, הם אינם מחפשים במובנים של שין-שינג, אינם משפרים את עצמם במובן המהותי ובאמת מניחים את העניין הזה ועוברים אותו באופן גלוי ומכובד מהיבט אחר, אלא שהם מתמקדים בעניין הזה: "אה, מדוע אני עדיין לא מתגבר על העניין הזה? פעלתי קצת יותר טוב היום אז זה צריך להיות קצת יותר טוב. מחר אפעל עוד יותר טוב, אז זה צריך להיות עוד יותר טוב!" הוא כל הזמן לא מסוגל להניח את העניין הזה. על פני השטח זה נראה שהוא מניח את זה: "הסתכלו, אני פועל היטב." אתה פועל היטב, אך אתה פועל היטב בגללו! לא פעלת באופן זה בגלל שתלמיד דאפא אמיתי צריך לפעול ככה!

באמת יש חלק כזה מבין המתרגלים. איך פעלתם? אתם באמת צריכים להסתכל על עצמכם. איך באמת פעלתם? האם באמת עברת את זה כמו מתרגלים בסין שעדיין מאמתים את הפא בסביבה כזאת מרושעת ואתה מסוגל להניח את החיים ואת המוות כשאתה נמצא במצבים של חיים ומוות? האם תסתדר אם באמת ישימו אותך שם? מובן שזה לא אומר שכל אחד מכם צריך לעבור תהליך כזה. האם מה שנתקלתם בו זה לא אותו דבר? האם אתה באמת מסוגל לעבור את זה? אמרתי שהמתרגלים שייכים לשלושה סוגים והם לא אותו הדבר. זה ודאי שהביטויים במהלך הטיפוח-תרגול אינם זהים. אל תחשבו שלאחרים אין כל צרות והם פועלים היטב בתיקון הפא. זה לא אותו דבר – המצב הבסיסי שונה ואין דוגמא לחיקוי. אמרתי כבר שבמהלך טיפוח-תרגול אין דוגמא ואין מודלים לחיקוי. האם תחקו את האחרים כשהם פועלים באופן כלשהו? זה לא אותו דבר והמצב שלך לא יופיע אצלם.

למעשה הרבה מתרגלים, כעבור כל-כך הרבה זמן, במיוחד אחרי שעברתם את זה לאחר ה-20 ביולי, 1999, לגבי נושאים רבים אתם באמת צריכים להתבונן היטב במובן המהותי. אתם צריכים להירגע ובאמת לשקול את הדברים. אין עליך לחשוב: "אני תלמיד דאפא ושום דבר לא אמור לקרות לי. אם קורה משהו, אז זה לא נכון." גם אין עליך לחשוב שאתה צריך להיות באותו המצב כמו אנשים אחרים. המצב של כל אחד שונה, המפתח הוא איך אתה באמת פועל. כל מה שאתה מחזיק בו כל היום בראש הם דברים של אנשים רגילים, אפילו אתה נעשה מבולבל לגמרי על-ידי רגשות. כשבאה מצוקה אתה אומר: "אני תלמיד דאפא שסובל ממצוקה במשך הרבה זמן." (הקהל צוחק) אוה, לכן לפעמים זה לא טוב שהמורה אומר את זה בצורה קשה מדי, אבל אם אני אומר את זה בצורה קלה לא תרצו להתעורר לזה. זה עומד להסתיים. אתם צריכים לחשוב על עצמכם. הזמן לא מחכה!

ביום שבאמת מגיעים לשלמות, אני אומר לכם, זה באמת יהיה שתלמידי דאפא יתרוממו לאור יום. כל העולם יוכל לראות את זה. (מחיאות כפיים) אם לא תוכל להגיע לשלמות, ביום ההוא תשב שם ותבכה! לגבי אלה שלא טיפחו היטב, לדעתי זה יהיה מאוחר מדי אפילו לבכות.

מתרגל:  לאחרונה קרו מסביבנו מקרים של גברים ונשים שהיו מעורבים בפרשיות אהבים...

המאסטר:  אני חושב שזה עתה דיברתי על זה, אפילו דיברתי על הנושא הזה. יש אנשים שהדברים שהם עושים לא ראויים אפילו לתואר של "תלמיד דאפא"! הם אפילו לא ראויים למילה "בנאדם" והם עדיין אומרים שהם "תלמידי דאפא"?! אני מחכה לכם – האם אתם יודעים את זה?!

לפעמים כשאני רואה את הדברים האלה שאתם עושים, אני באמת עצוב. אבל אם הייתי באמת מוותר עליכם, זה גם באמת היה מכאיב ללבי ואני באמת לא רוצה לוותר עליכם בקלות. אבל אתם דווקא כל-כך לא יודעים לשאוף לשיפור! כל-כך לא יודעים לפעול בכבוד! אתם אפילו מכתימים את הדאפא ועושים דברים שאפילו לא ראויים למילה "בנאדם", אתם עדיין אומרים שאתם תלמידי דאפא! אגיד את זה ככה, מה שאמרתי עכשיו, כלומר כל האנשים האלה שעשו דברים שלא ראויים לתואר של תלמידי דאפא, כדאי שתדברו על זה באופן פתוח. באופן זה, הרבה דברים שלכם יסולקו ובאותו הזמן זה יחזק את הנחישות שלכם. אני אומר לכם, לגביכם הזמן באמת מוגבל. כל מי שעשה דברים לא טובים כאלה – אני לא מתייחס כאן לאלה שכבר תיקנו את הכל קודם, אני מדבר על אלה שעדיין עושים את הדברים הלא טובים האלה עכשיו, גם אלה שמספקים מידע לכנופיית הנבלים הקומוניסטית הסינית – הרגע שאני באמת מוותר עליך, זה יהיה הרגע שתרד לגיהינום! אני בכלל לא מדבר סתם כדי להפחיד אותך. בגלל שזה עדיין לא הסתיים זאת הזדמנות עבור כל היצורים החיים. המורה מחכה לכם שוב ושוב.

מתרגל:  כשמלמדים מתרגלים חדשים לשלוח מחשבות נכונות בסדנאות של תשעה ימים, האם יש משהו שצריך לשים לב אליו באופן מיוחד?

המאסטר:  למעשה אינכם חייבים להגיד למתרגלים חדשים לשלוח מחשבות נכונות. (צוחק) זה בגלל שבזמן ההוא היכולות שלהם עדיין לא כל כך גדולות, כי הם בכל זאת רק התחילו ללמוד את הפא וצריכים לעבור תהליך. אל תמהרו להגיד להם לשלוח מחשבות נכונות.

מתרגל:  ההבנה שלי היא שהטיפוח-תרגול האישי של תלמיד דאפא קשור ישירות לגופים השמימיים שהוא קשור אליהם. כשהפא יתקן את הרקיע הגדול, האם המטפחים של העתיד יהיו אחראים על הגופים השמימיים שהם מקבילים אליהם, או שאז הם כבר יתוקנו על-ידי הפא?

המאסטר:  במהלך הטיפוח-תרגול שלך, הגוף השמימי ההוא שהגוף שלך מקביל אליו, לא משנה כמה הוא גדול, יתוקן בעקבות ההצלחה שלך בטיפוח-תרגול, זה ודאי. אם אינך מטפח היטב הם לא יוכלו להיות מתוקנים. מובן שיש כאן גם אלמנט אחר, שהוא תיקון הפא – כששטף תיקון הפא העצום שלי יגיע, הדברים הטובים יישמרו והדברים הרעים יטופלו. לכן לפני שתיקון הפא מגיע, זאת ההזדמנות הטובה ביותר עבורכם להציל את היצורים החיים. כשיגיע הזמן זה לא יחכה. כשהשטף העצום של תיקון הפא יגיע הנה, המצב שצריך להיות, יהיה המצב.

מתרגל:  כל המתרגלים בישראל מוסרים דרישת שלום למורה הנכבד.

המאסטר:  תודה לכם. (מחיאות כפיים)

מתרגל:  המורה הנכבד, בבקשה ספר לנו על הקשר בין משה, ישראל ותיקון הפא.

המאסטר:  אין קשר בין משה לתיקון הפא. אבל אחרי שאני אומר את זה, אל תספרו כך סתם לאנשים רגילים, כי לאנשים רגילים לא קל להבין את זה – למעשה משה הוא האלוהות שהצילה את המאמינים של היהדות בעבר. אחרי שהיהודים יצאו ממצריים האלוהות שטיפלה בהם הייתה משה. הם דיברו על יהוה, למעשה יהוה לא מציל אנשים, כי יהוה הוא אלוהות גבוהה יותר, ואילו האלוהות שהצילה אנשים הייתה משה. משה, ישו ומרים הקדושה כולם היו אלוהות של הרמה הזאת של הצלת אנשים. לכן מי שבאמת השגיח על האמונה של האנשים היהודים הוא משה. את הדברים האלה האנשים האלה לא כל-כך יודעים. מה שאני מדבר עליו הוא המצב האמיתי. העם היהודי הוא גם כן עם שנברא על-ידי האלוהויות, לכן במהלך תיקון הפא הוא גם כן יעד שיש להציל אותו.

אם הגענו לזה, הבה ואספר לכם כמה דברים שאתם מעונינים לשמוע. (הקהל צוחק) (מחיאות כפיים)

דיברתי זה עתה על עם ישראל. בתנ"ך מדובר על כך שיהוה ברא את האנשים הישראלים. למעשה היקום הזה שלנו, כלומר היקום הקטן הזה שאני בדרך כלל מדבר עליו – איך נקרא היקום הקטן הזה? הוא הפּאן-גוּ, בורא השמיים והארץ, שמדובר עליו באגדה הסינית ההיא. הוא לא סיני, הוא גם לא אדם ששייך לגזעים אחרים על הארץ. הוא אל בשמיים, הוא יקום. בריאת השמיים והארץ של פּאן-גוּ קרתה בתהליך ההוא שבו היקום הקטן נברא מחדש אחרי שהיקום הקטן של התקופה הקודמת נהרס. הגוף שלו הוא בעצם תהליך ה"יצירה-התייצבות-התנוונות-הרס" של היקום הקטן הזה, אבל החיים שלו הם לא. האם לא דיברתי על כך שלאלוהות יש את השילוש? יש לו גוף אלוהי ויש לו נשמה אמיתית. הנשמה האמיתית היא לא. ואילו הגוף הזה שלו הוא בעצם היקום הקטן הזה שדיברתי עליו. באגדה ההיסטורית אנשי העולם מדברים על איך הוא התעורר לחיים: צורה נוצרה ממצב של תוהו ובוהו, אחר כך הוא נוצר; הוא הפריד בין שמיים לארץ, הוא קם והחזיק את השמיים. האנשים הם אלה שהפכו אותו ליותר ויותר אנושי ובעל רגש אנושי באגדה. האהדה של האנשים שינתה את המציאות.

אתם יודעים שהגוף האנושי הוא יקום קטן ויש בו שכבות על גבי שכבות של יצורים חיים. כשהיקום של פּאן-גוּ נוצר בהתחלה זה היה כמו עובר של אדם בגוף האם. היקום הקטן הוא רק חלקיק בגוף השמימי העצום יותר. בגוף השמימי יש את כל האלמנטים שיוצרים חיים. כשהיקום הקטן של המחזור הקודם הסתיים במעגל ה"יצירה-התייצבות-התנוונות-הרס", הגוף השמימי כבר הרה את היצירה של יקום קטן חדש. במצב של תוהו ובוהו שאחרי ההתפוצצות של היקום הקטן של המחזור הקודם, היקום הקטן החדש הזה נוצר בהדרגה והנשמה האמיתית של פּאן-גוּ גם נכנסה פנימה. במהלך ההיווצרות, שכבות על גבי שכבות של חומרים בפנים הרכיבו שכבות על גבי שכבות של שמיים וארץ ובאותו זמן יצרו את כל הדברים שבין השכבות על גבי השכבות של שמיים וארץ, כולל אלוהויות כמו הנשמה האמיתית של פּאן-גוּ ושכבות על גבי שכבות של יצורים חיים. היקום הקטן נוצר. הגוף האנושי מורכב על-ידי כך שחלקיקים קטנים מרכיבים חלקיקים גדולים, אחר כך החלקיקים הגדולים מרכיבים חלקיקים אפילו יותר גדולים. הגוף שלו הוא גם כן כזה, שחלקיקים קטנים מרכיבים חלקיקים גדולים וחלקיקים גדולים מרכיבים חלקיקים גדולים אפילו יותר. זה כמו מה שאנשים יודעים עליו – שהמולקולות מורכבות מאטומים. מובן שהמולקולות האלה יכולות להרכיב פלנטות, הפלנטות יכולות להרכיב את שביל החלב וגלקסיות שונות. הגלקסיות השונות יכולות גם להרכיב יקומים של גופים שמימיים גדולים יותר, זה מבנה כזה. בני האדם, המדענים של היום, ראו את החלקיקים, לא ראו את הקשר שבין החלקיקים. כל החלקיקים קשורים בצורה אורגנית. הפּאן-גוּ הזה, אחרי שהוא נוצר, כמו כל היצורים החיים ביקום, גם לו יש את התהליך של "יצירה-התייצבות-התנוונות-הרס". מה שהאנשים מדברים עליו באגדות הוא תהליך ה"יצירה" שלו. עכשיו למעשה זה הגיע לשלב האחרון, השלב של "התנוונות-הרס", כלומר התהליך שבו הוא הולך לקראת הזדקנות ועכשיו זאת תקופת ההתנוונות שאחרי הזקנה. בנוסף, זה השלב האחרון ... זה לא נשמע טוב כשמדברים על אלוהות בשפה אנושית. זה רק כדי להגיד שזה הגיע לתקופה שהדברים אינם טובים עוד, לכן תיקון הפא בדיוק התחיל בתקופה הזאת.

אז ברגע שהוא נוצר, התקיימו חלקיקים של רמות שונות ביקום, ואילו החלקיקים האלה גם כן יצרו יצורים חיים במהלך ההיווצרות שלו. כדור הארץ שלנו הוא בעצם חלק מהגוף שלו, הוא חלק מהתאים בתוך גופו. כוכבים עם יצורים חיים כמו כדור הארץ שלנו מפוזרים בכל מקום ביקום הקטן הזה, רק שאין בהם יצורים חיים כאלה כמו האנשים שלנו של היום. זה בגלל שהיצורים החיים האלה הם היצורים החיים השטחיים ביותר של היקום וגם נמוכים ביותר ואין להם דמות אלוהית. בזמנו לא הייתה ההגדרה של שלושת העולמות. הסיבה לקיום שלושת העולמות היא שיופץ הדאפא בשכבה השטחית של היקום הקטן, כך שהטווח הזה נבחר כתחום מיוחד לשלוש רמות עיקריות של יצורים חיים והוא קיים כמערכת עצמאית. פּאן-גוּ הוא אלוהות ופני גופו של פּאן-גוּ זה היקום הקטן, לכן בתוך כל הגופים השמימיים שביקום הקטן כולו נמצאות האלוהויות של רמות שונות והיצורים החיים של שלושת העולמות, רק שכשמגיעים לממד השטחי ליצורים החיים יש דמויות נמוכות, מכוערות, מוזרות ומרושעות. לכן בזמנו נבראו שלושת העולמות בגלל הצורך של תיקון הפא, אז נוצרו גם מערכת השמש וכדור הארץ בתוך הטווח הזה של שלושת העולמות. מובן שאורך החיים של כדור הארץ לא יכול להשתוות עם היקום. היו פלנטות אחרות במקור במקום הזה של כדור הארץ הזה. על הפלנטות הקודמות האלה כולם היו עם דמויות של חייזרים, צורת החיים והסביבה היו מאוד גרועות. זה בגלל שכשזה מגיע למקום הגרוע ביותר, אסור שיתקיימו דמויות של אלוהויות, כי לבני אדם יש דמות של אלוהויות, לכן לכולם בכדורי הארץ הקודמים היה סוג הדמות המכוערת של חייזרים. כדי שעניין תיקון הפא ייעשה כאן כך שאפשר יהיה להציל את היצורים החיים בכל היקום, ושאפילו היצורים החיים שעל פני השטח השטחיים ביותר יוכלו להינצל, בראו כאן את שלושת העולמות ובראו בני אדם. מדוע בראו בני אדם ולא השתמשו ביצורים חיים כאלה כמו חייזרים שישמעו את הפא? זה בגלל שאם היו נותנים ליצורים חיים כאלה לשמוע את הפא של היקום, להיות תלמידים שלי, זה היה שווה עלבון ליקום ולאלוהויות. אחרי שנברא כדור הארץ החדש, באו חלק מהאלוהויות מהשמיים. הם בראו בני אדם על כדור הארץ לפי הדמויות שלהן עצמן.

בסין הקדומה דיברו על כך שנו-ווא בראה בני אדם. האלוהויות עשו זאת באמצעות כוחות שמימיים. האלוהויות לא צריכות לעשות את זה עם הידיים. בנוסף, המבנה הזה של גוף האדם הוא מאוד מורכב ואי אפשר לעצב אותו בידיים וזה לא יעבוד אם משתמשים בדרכים מגושמות של בני אדם. לכן האלוהויות עשו את זה עם כוח הפא. הגונג של אלוהויות קיים מהרמה המיקרוסקופית ועד פני השטח, לכן באותו הזמן כשהיא עושה משהו, זה נעשה בבת אחת וזה נעשה בהרף עין. היא גם לא עושה את זה בתוך הזמן של בני האדם, אלא שהיא עושה את זה מעבר לזמן שבתוך הממד של המין האנושי. לכן כשמסתכלים מהזמן שבצד הזה של בני האדם, הבריאה נעשתה בבת אחת.

היו כמה סוגים של אלוהויות בין האלוהויות שנשלחו למטה. אחת הייתה יהוה שהאנשים היהודים מדברים עליו. יהוה ברא את סוג האנשים של העם היהודי. סוג זה של אנשים כולל חלק מאלה מדרום אירופה, הם שייכים לגזע הזה. חלק מהאנשים הלבנים בצפון אירופה נבראו על-ידי אלוהויות אחרות. היו ארבעה סוגים של אלוהויות של אנשים לבנים שבראו ארבעה סוגים של אנשים לבנים. למעשה גם האנשים הערבים היו בעבר אנשים לבנים. בנוסף, האנשים הערבים חיו בעבר בחלק הצפוני של כדור הארץ – לא מדובר בפלטות היבשתיות האלה של היום. הפלטות היבשתיות המקוריות כבר השתנו לפני תשעת אלפים שנה. הם היו האנשים שהיו בעבר באזורים צפוניים והשינויים של יבשה הזיזו אותם למקום הנוכחי. בהיסטוריה שאירעה לאחרונה, לפני שג'ינגיס חאן כבש את האזור הערבי, היה לאנשים הערבים לגמרי אותו העור בדיוק כמו אנשים לבנים והדמות שלהם הייתה כמו זו של האירופיים של היום, רק שהשיער היה שחור כהה והעיניים היו שחורות כהות. אחרי שהצבא המונגולי המסיבי של ג'ינגיס חאן הגיע לשם, הדם של האנשים המקומיים התערבב. לכן העור שלהם דומה לזה של האנשים הסינים והדמות שלהם מראה סימנים של דמות סינית ויש להם גם דמות של אנשים אירופיים. במקור הם גם כן נבראו על-ידי אלוהות נפרדת.

האנשים ההודים נבראו על-ידי בודהות, לכן הריקוד וההתנהגות ותנוחות הידיים של האנשים ההודים מאוד דומים לסימני ידיים של בודהות. האנשים ההודים הם באמת עם שנברא על-ידי בודהות. באשר לאנשים אוריינטליים, חלק נברא על-ידי נו-ווא, חלק אחר נברא על-ידי טאואים. למעשה אם לדבר ביתר דיוק, הגזע המוקדם ביותר של צפון אמריקה ודרום אמריקה בתקופה המוקדמת הוא הגזע הצהוב. אומרים שהם הגזע האדום, למעשה הם אנשי הגזע הצהוב – הם השתזפו מהשמש. (הקהל צוחק) אנשי הגזע האדום האמיתיים היו המצריים הקדמונים. ייתכן ואי אפשר למצוא אותם היום. רובם התערבבו עם אנשים שחורים.

האנשים השחורים גם כן נבראו על-ידי אלוהויות של אנשים שחורים בשמיים ולא רק אלוהות אחת. לכן בדמות של אנשים שחורים יש הבדל בין אחד לשני. בין האלוהויות שבשמיים, חלק לובשות בגדים וחלק מתעטפות בבד. טאואים לובשים בגדים. אלוהויות רבות בשמים מתעטפות בחתיכת בד גדולה. באשר לבודהות, רובם מתעטפים בחתיכת בד צהוב. ואילו אלוהויות של אנשים לבנים רובן מתעטפות בחתיכה גדולה של בד לבן. לפי המילים בסינית זה אורך של ג'אנג וזה עוטף את הגוף. את זה אנחנו יכולים לראות גם באומנויות הציור והפיסול העתיקות. בעבר, האנשים האירופאים גם כן התעטפו בחתיכת בד לבן. האלוהויות של האנשים השחורים מתעטפות בחתיכה גדולה של בד אדום. האלוהויות, לא משנה מהו צבע העור שלהן, כולן קדושות. כדי שהפא יופץ כאן, היה צריך לברוא דמויות אנושיות. אז אלוהויות למיניהן בראו בני אדם מהסוג שלהן. לכן זה שאומרים שאלוהויות בראו בני אדם לפי הדמות של עצמן זה אמיתי. ככה נבעו בני האדם של היום.

במהלך ההיסטוריה, לפני שלימדתי את הדאפא, בין אם מדובר בגוף או ביואן-שן של בני האדם שאלוהויות בראו בהתחלה, הם נוצרו בתוך שלושת העולמות. סיפרתי לכם על תהליך ההתפתחות של בני האדם, תהליך שבו בני אדם פותחו והועשרו בהדרגה. כשזה הגיע לתקופה האחרונה, בני האדם כבר יכלו להיות די רציונאלים ודרך החשיבה שלהם גם כן הייתה די הגיונית. כשזה הגיע לשלב הזה, הפצת הדאפא עמדה להתרחש, אז באו הרבה אלוהויות מהשמיים והן התגלגלו להיות בני אדם. אז מה לעשות עם היואן-שנים של בני האדם? פני השטח של העור האנושי הזה שנברא על-ידי אלוהויות נשלט על-ידי היצורים החיים שבאו מלמעלה במהלך הגלגולים, ואילו היואן-שנים של בני האדם המקוריים נשארו בעולם התחתון, כי בני האדם גם כן עוברים גלגולי נשמות. העור הזה לא הולך אחרי בני האדם, לכן כשמגיע זמן מסוים צריך לקחת את העור הזה בחזרה. אחרי שאדם מת, העור נלקח. העור שנקבר בקבר שאנחנו רואים, העור ההוא שנרקב, הוא החלק ההוא שגדל כתוצאה מאכילת מזון על ידי בן האדם לאחר הלידה. ואילו העור ההוא שלפני הלידה הוא עור אמיתי. יש לקחת את החלק ההוא של לפני הלידה, לכן כשמישהו מתגלגל הוא ילבש אותו, (הקהל צוחק) זה כמו בגד. האנשים של העבר גם כן התגלגלו באופן זה. כשהגיע הזמן שהדאפא יופץ ואחרי שהאלוהויות האלה באו, בני האדם האלה על הארץ שנבראו על-ידי אלוהויות, לפי העיקרון, זה נחשב שהם עשו כמיטב יכולתם את מה שהם היו צריכים לעשות למען העניין הזה של תיקון הפא וזה גם לא היה קל לבני אדם להגיע לשלב הזה בהיסטוריה, לכן הם כולם נשארו בממד אחר, מה שהאנשים הסינים מכנים העולם התחתון, ולא התגלגלו לצד הזה. בזמן הנוכחי הצד ההוא שלהם כבר נטמע לגמרי במהלך תיקון הפא. בזמן הנוכחי, השטף העצום של תיקון הפא גם כן הגיע לפני השטח השטחיים ביותר של הממד הזה, זה הגיע לפני השטח השטחיים ביותר של העור האנושי.

עד היום, עמים שונים הם עדיין כמו חלקיקים שמתחת הרגליים של האלוהויות שבראו אותם. למרות שכל בני האדם יכולים להתערבב אחד עם השני ולהיות ביחד במרחב הזה, הם לא שייכים לאותה מערכת. כשזה הגיע לתקופה האחרונה, יש בתוך העור של גזעים שונים של אנשים אלוהויות שונות שבאו מהשמיים ומה שדנתי בו למעלה זה המצב של בני האדם על פני השטח. מובן שהדאפא מופץ. היום זה לא שאני מציל את האנשים מהגזע הלבן שיהפכו להיות אנשים מהגזע הצהוב ומציל את האנשים מהגזע הצהוב שיהפכו להיות אנשים מהגזע הלבן, (הקהל צוחק) הנקודה הזאת ברורה לכם. אני מאפשר לכולם לחזור למקום ממנו הם באו. אם טיפחת היטב, אתן לך סטטוס פרי גבוה יותר. אם היית אלוהות, תטפח להיות הדמות האלוהית המקורית שלך ואני לא אשנה לך את זה. אם באת במקור כבודהא, אתה עדיין בודהא. אם היית טאו במקור, אתה עדיין טאו. מה שאני סילקתי הם כל האלמנטים שלכם שהפכו להיות לא טובים עוד ביקום שאחרי הלידה, באותו הזמן אני מתאים אתכם לדאפא ומיישר את הכל עבורכם, לתת לכם את מה שטוב יותר ולתת לכם את המצב שצריך להיות לאלוהויות של העתיד. (מחיאות כפיים)

זה בגלל שבתוך היקום בדיוק יש את הישויות השונות, היצורים החיים השונים, אלוהויות שונות, ואי אפשר להפוך את כולם להיות אותו דבר. זה לא יעבוד וגם היקום לא ישגשג. זה בדיוק כך. לגבי הישויות האלה, לא משנה מה המראה החיצוני שלהן, לכולן היה התהליך שלהן בהיסטוריה וכולן ראויות להערכה, כי זהו התהליך של היקום.

זה עתה דיברתי קצת על מה שאתם מעונינים לשמוע. (צוחק) אני חושב שעדיף שלא תעבירו את הפתקים. יש עוד כמה ואסיים אחרי שאקרא אותם, כי אני לא רוצה לתפוס יותר מדי מהזמן שלכם. זאת וועידה להחלפת התנסויות ואתם עדייו צריכים לדבר ולעודד אחד את השני. האם בפתק לפני רגע לא שאלו איך עלינו להשתפר כגוף אחד? זאת הזדמנות להשתפר כגוף אחד.

מתרגל:  מה הקשר בין יצורים חיים שליליים לבין רוע?

המאסטר:  למעשה הזכרתי יצורים חיים שליליים רק כשדיברתי על העיקרון של יצירה הדדית והתנגדות הדדית ועל היחס המקביל שבין יצורים חיים שונים ביקום. ברמה נמוכה יש בני אדם ויש רוחות רפאים. כשמדברים על רוחות, ה"רוחות" שהאנשים המודרניים מדברים עליהם זה ביטוי כללי. למעשה יש הרבה סוגים כגון רוחות רפאים, רוחות רעות, רוחות הר, רוחות יער, מפלצות, שדים, רוחות, דמונים וכו'. אנשים מודרניים קוראים להם "רוחות" בכלליות. כאן אצל בני האדם יש אנשים ויש רוחות רפאים. למעלה יותר יש בודהות ויש דמונים. עוד יותר למעלה יש יצורים חיים חיוביים ויש יצורים חיים שליליים. מדוע? זה בגלל שככל שזה יותר למעלה כך זה טוב יותר, ככל שהרמה גבוהה יותר כך זה נפלא יותר. ברמות מאוד גבוהות יש ישויות חיוביות ושליליות. אתה לא יכול לקרוא לישויות השליליות דמונים. הן לגמרי לא אותו דבר כמו דמונים, אבל הן הניגוד לישויות החיוביות, לכן אחת חיובית והשנייה שלילית. זה בגלל שככל שזה נמוך יותר זה פחות טוב. כשזה מגיע לשלב מסוים יש מלכי פא ומלכי דמונים. בודהות הם מלכי פא. ואילו מלך הדמונים, אני אומר לכם, גם לו אין את שבעת הרגשות ושש התשוקות של בני האדם ואין לו את ההחזקות של בני האדם. הוא ישות של התחום ההוא, בגלל זה הוא יכול להישאר שם, רק שהוא לא רחום ומבטא רוע. זה להגיד את זה בשפה של בני אדם. דמון הוא רע ובודהא הוא טוב. לכן הם קיימים בניגוד וכשזה נוגע להתייחסות לדברים הם בניגוד.

בעבר אמרו שמחשבה אחת של אדם יוצרת טוב או רוע, שהטוב והרוע נובעים ממחשבה אחת של אדם. ביקום הזה זה קשה מאוד אם מישהו רוצה לעשות משהו. כשבודהא רוצה לעשות מעשה טוב, ברגע שהמחשבה צצה, מיד הרוע בא בעקבות זה. כגודל הדבר הטוב שהוא עושה כך יהיה גודל הדבר הרע שבא בעקבותיו. אותו הדבר לגבי אנשים. כשאתה עושה דבר טוב בגודל מסוים, זה ודאי שאותה כמות של דבר רע תינתן לך. חלק משתקף בממד הזה, חלק לא משתקף בממד הזה והוא משתקף בממד אחר. למשל ביצעת מעשה טוב גדול עבור מישהו, האדם ההוא אסיר תודה לך. בגלל שעשית את המעשה הטוב הזה, אולי זה גרם ליצורים חיים מסוימים לסבול נזקים. מדובר בכך שכגודל הדבר הטוב שאתה עושה כך יהיה דבר רע באותה המידה, לכן בעבר העיקרון של יצירה הדדית והתנגדות הדדית היה מוחלט וכשיצור חי רצה לעשות משהו הוא בכלל לא יכל להצליח. באשר לאלוהויות, כולכם תוהים מדוע האלוהויות צריכות לחכות לעיתוי הנכון אם הן רוצות להציל מישהו? מה זה "העיתוי או ההזדמנות לא הגיעו", מה זה "הזמן לא בשל"? הסיבה שהן לא יכולות להצליח היא בגלל שהעיקרון ההוא של יצירה הדדית והתנגדות הדדית הוא מאוד מוחלט והוא מרסן את כל זה. אלוהות בהחלט לא תגרום לדבר רע גדול בשביל לעשות דבר טוב, כך שתגרום לעצמה ליפול למטה. היא בהחלט לא תסכים. בעבר היו נזירים שדיברו על הצלת אנשים, הצלת אנשים. אני לפעמים חושב: "הם באמת לא יודעים מה הפער שלהם ברמה". זה לא כמו מה שבני אדם חושבים. לכן העיקרון של יצירה הדדית והתנגדות הדדית הוא זה שגרם לכך שהאלוהויות רוצות לעשות משהו אך לא מעיזות.

מתרגל:  האם יהיה למין האנושי שאחרי תיקון הפא של העולם האנושי זיכרון לגבי המין האנושי של היום?

המאסטר:  המין האנושי, המין האנושי של העתיד, יהלל את העניין הזה של תיקון הפא של היום לדורי דורות. (מחיאות כפיים) המראה האמיתי של הרדיפה הזאת עדיין לא נחשף לגמרי למין האנושי. המין האנושי ישתאה. ההגעה לשלמות של תלמידי הדאפא, ההתרחשות של כל מה שהמין האנושי לא מאמין בו, התהליך שבו כל דבר של המין האנושי בתוך ההתעוותות חוזר להיות תקין – זה יזעזע את הלב וירעיד את הנשמה, זה יהיה מדהים ומפחיד. הכל יקרה. לכן הקטע הזה של ההיסטוריה יועבר לנצח על-ידי המין האנושי.

מתרגל:  אני מרגיש מאוד אשם בגלל שעשיתי דברים מסוימים לא טוב. אני יודע טוב מאוד שאני לא צריך להיות שקוע באשמת יתר, עד כדי כך שאאבד את הביטחון בטיפוח-תרגול, אבל קשה מאוד לסלק את זה.

המאסטר:  אין לך את הנחישות, הנחישות שלך לא מספיקה. כתלמיד דאפא, הסתכל על הרדיפה שתלמידי הדאפא בסין סובלים. אתה גם תלמיד דאפא וכאן אינך יכול אפילו לגלות את מעט הנחישות הזאת. במה אתה מחזיק עד כדי כך? האין זה המקרה? המחשבות הנכונות לא מספיק חזקות. אם המחשבות הנכונות מספיק חזקות תוכל לעשות את זה.

מתרגל:  המורה, אני חושב שמתרגלים מסוימים מדגישים מאוד "מחשבות נכונות", אבל הם מתעלמים מ"פעולות נכונות". כשמחליפים דעות הם כמעט ולא דנים באיך ליישם את הפעולות הנכונות. בבקשה הסבר לנו איך לאזן את היחס בין מחשבות נכונות ופעולות נכונות.

המאסטר:  לא אומרים את זה ככה. כשאתה רואה שלמישהו אין פעולות נכונות, למעשה זה בעצם שהמחשבות הנכונות שלו לא מספיק חזקות. זה בגלל שהמחשבה היא שמנחה את הפעולות של האדם. כשהמחשבות הנכונות שלך מספיק חזקות זה ודאי שהפעולות שלך הן נכונות. אם המחשבות הנכונות לא מספיק חזקות, אז הפעולות לא יהיו נכונות. לא משנה איך נדון בזה, איך נזכיר את הנושא של מחשבות נכונות, עדיין יש אנשים שלא מסוגלים לגלות מחשבות נכונות. אם אפשר להיות במצב שתמיד יהיו לך מחשבות נכונות, הפעולות שלך ודאי יהיו נכונות. דיבורים, דיבורים, זה עדיין העניין הזה של איך נפעל היטב כתלמידי דאפא.

מתרגל:  אני תלמיד שקיבל את הפא אחרי ה-20 ביולי. קיבלתי את הפא בשנת 2000. אני לא יודע אם יכולה להיות לי מוסריות אדירה באותה מידה כמו התלמידים שקיבלו את הפא לפני ה-20 ביולי.

המאסטר:  בעבר, לפני ה-20 ביולי, המתרגלים עשו טיפוח-תרגול אישי, ואילו רק עכשיו זה הזמן שבאמת מקימים את המוסריות האדירה. האם לא קיבלת את הפא בזמן הזה? באשר לשאלה האם יכולה להיות לך, זה אותו הדבר. גם הם מקימים את המוסריות האדירה בזמן הזה. רק שאצלך הטיפוח-תרגול האישי משולב באותו הזמן יחד עם העניין של הבהרת האמת והצלת יצורים חיים. זה לא מפריע.

מתרגל:  האם יש ביקום גבול לחומר המיקרוסקופי ביותר? אם יש, האם הוא הביטוי הגבוה ביותר של הפא? השיא של אמת-חמלה-סובלנות?

המאסטר:  "ביקום יש גבול לחומר", נראה שהמשפט הזה נאמר עד הסוף, נכון? האם זה נאמר עד הסוף? אבל אני אומר לכם, שברמה יותר מיקרוסקופית לא יהיה חומר, הוא לא נקרא חומר והוא כבר שונה לגמרי מהחומר שלנו עכשיו, אבל הוא קשור למערכת החומר. לכן זה בכלל בלתי אפשרי לבטא את זה באמצעות שפה אנושית ומאוד קשה להגיע עד הסוף שלו בדיבור. אבל לי יש דרך להגיע אליו בדיבור.

מתרגל:  יש מתרגלים שחושבים שההיטמעות שלהם עצמם בפא היא החשובה ביותר, לכן הרבה פעמים הם לא רוצים לגרום לעצמם להיות יותר מדי עסוקים ומעדיפים שיהיה להם יותר זמן לחשוב על דברים. אני חושב שהתקדמות תיקון הפא היא מהירה מאוד וצריך לעשות מיד את הדברים שיש לעשותם. כל עוד אנחנו יכולים ללמוד את הפא עם לב רגוע ולחפש פנימה כשנתקלים בדברים, זה כבר יכול להיחשב לכך שאנחנו מתקדמים במרץ.

המאסטר:  נכון, בהרבה דברים אתם לא יכולים להיות מוגבלים על-ידי מושגים אנושיים. אתה אומר שפיתחת הרגלים קודם. היום מה שהוענק לתלמידי דאפא זה מצב של אלוהויות. אתה צריך ללכת לקראת המצב של אלוהויות. הרבה דברים יכולים להיעשות היטב באמצעות מחשבות נכונות. מובן שזה נכון לשקול דברים ואין בכך טעות, אבל אם אתה מקדיש יותר מדי זמן לעתים קרובות לחשיבה על דברים ומפספס את ההזדמנות של תיקון הפא והקמת מוסריות אדירה, הרווחים לא יפצו על ההפסדים.

מתרגל:  איך אנחנו יכולים להיות בתוך עקרונות הפא שהמורה לימד, לא להיות שקועים בגבולות ההחזקות, להשלים את הדברים מכל ההיבטים ולהתקדם ביתר מרץ בשלב האחרון של תיקון הפא? בנוסף, בעשיית דברים של הדאפא והבנת עקרונות הפא, איך אפשר לא רק להתמקד בזווית מסוימת אלא להשלים את זה מכל ההיבטים?

המאסטר:  לפעמים כשאתם חושבים על דברים, פיתחתם מין הרגל: "אני רוצה לעשות משהו. אני אעשה את הדבר הזה כך ואעשה את הדבר ההוא כך. אתה שוקל, עד שתרגיש שזה מאוד מקיף ומושלם. ברגע שאתה עושה את זה, המצב הריאלי האמיתי משתנה מאוד וזה דווקא לא עובד. (צוחק) אם זה לא עובד, אתה שוקל מחדש. לא עושים את זה כך. אם משתמשים במחשבות נכונות, אם אתה חושב שצריך לעשות את זה באופן מסוים, אז לך תעשה את זה ותדע באופן טבעי איך לטפל בזה כשתתקל בבעיות. אם המחשבות הנכונות חזקות, הכל ילך חלק ואתה בודאי תפעל היטב.

מדוע אני אומר לכולכם לעשות את זה באופן זה? זה נראה מאוד פסיבי, נכון? אין זה כך, כי הצד ההוא שלך המטופח יודע את הכל וזה יעבוד ולא משנה איך הוא יעשה את זה והדברים האלה ייעשו היטב לא משנה איך הוא יעשה אותם. לכן זה מספיק אם יש לך מחשבה אחת. ברגע שתדע איך לעשות את זה, אז תעשה את זה. בזמן שאתה עושה את זה, החוכמה שלך תבוא ללא הרף, כי אז הצד המטופח ההוא שלך יתמזג עם הצד הזה שלך. הוא אלוהות ואין דבר שהוא לא יכול לעשות. מובן שהדבר הקטן ההוא ייפתר בבת אחת והחוכמה תבוא – זה לגמרי שונה. אם זה לא יעבוד, כשיגיע הזמן המורה גם כן ייתן לך חוכמה.

מתרגל:  תלמידים מטייוואן מוסרים למורה הנכבד דרישת שלום.

המאסטר:  תודה לכם. (מחיאות כפיים)

מתרגל:  בטייוואן יש מתרגלים שתרגמו את הספרים כמו "ג'ואן פאלון", "יסודות להתקדמות במרץ" לשפה הטיוואנית ומשתמשים במוסיקה של "פּוּ-דוּ" ו"ג'י-שי" ברקע. כל סט נמכר ב-500 דולרים טיוואנים [בערך 65 ₪ - המתרגמים].

המאסטר:  אי אפשר להוסיף מוסיקה בהרצאת פא, אפילו לא מוסיקה של דאפא. כל העניינים של ההוצאה לאור שלי מטופלים על-ידי המתרגלים האחראיים באופן כולל. בנוסף, נגיד את זה כך, יש חוזים. לכן המתרגלים שלנו לא יכולים להוציא ספרים לבד כרצונם ולעשות החלטות לבד או לעשות מזה כסף. אפילו אם לא תרוויחו כסף אתם גם לא יכולים לעשות את זה בעצמכם כרצונכם. זה בגלל שבתקופת תיקון הפא לא יכולות להיות שום טעויות רשלניות. לכן בתקופה הזאת צריך כבר לשים לב לדברים מסוימים. באשר למין האנושי בעתיד, המוסריות האנושית כבר תתרומם וכל אחד יקפיד עליה, אף אחד לא יעשה את זה וכל אחד יפקח על זה. עכשיו זה לא עובד כך, הרוע מנצל פרצות והלב האנושי אינו ישר. אנחנו לא יכולים לעשות את זה באופן זה. זה עוד יותר לא בסדר אם תיקח את הספר הזה כדי להרוויח כסף.

באשר לתרגום לשפה הטיוואנית, אני דווקא לא מתנגד לזה שתתרגמו לטיוואנית. אבל כשעושים כל דבר, אין לעשות את זה לבד. את הנקודה הזאת אני מציין בבירור: אף אחד לא יכול לעשות לבד כרצונו את הדברים של הדאפא. מובן שבזמן הנוכחי בסביבה המיוחדת בסין, זה בסדר שמתרגלים יעשו את זה כדי לפתור את הבעיה להשיג ספרים, אבל יש לוודא שאין שום שינוי בטקסט המקורי של הספר המקורי. זה לא בסדר מחוץ לסין.

מתרגל:  ההתנסות המעמיקה ביותר שיש למתרגלים ותיקים היא הנחישות כלפי הפא והאמונה במורה. רציתי לשאול: מנין באות הנחישות והאמונה? הנושא הזה הביך את בעלי במשך זמן רב. איך ניתן להצליח לטפח נחישות מופלגת כזאת?

המאסטר:  להאמין או לא להאמין במשהו זוהי מחשבה רציונאלית של אדם. זה לא שנתתי לך משהו, וזה גם לא מצב מסוים שתוכל להשיג באמצעות טכניקות מסוימות. לכל תלמידי הדאפא יש אמונה נחושה בדאפא – זהו תיאור לגבי תלמידי הדאפא. האמונה הנחושה שלהם כלפי הדאפא באה מהבנה רציונאלית שמתפתחת להיות אמונה נחושה וזה לא נגרם מאלמנט כלשהו שמשפיע על האדם. על פני השטח השטחיים ביותר של האדם יש את שלוש הנשמות ושבע הרוחות. אחת משבע הרוחות נקראת "אמונה". אדם יכול להקשיב ולהאמין כשמישהו אחר אומר משהו – היא משחקת את התפקיד הזה. אבל אמונה כזאת לא יכולה להשתוות לאמונה הנכונה הזאת שבטיפוח-תרגול, כי היא דבר ששייך לפני השטח השטחי ביותר, שטחי ביותר של האדם ומשחקת תפקיד של אינטליגנציה. ואילו האמונה הנכונה של תלמידי הדאפא היא מצב של אלוהויות ונובעת מההתעוררות הרציונאלית אל האמת. היא המצב האלוהי של הצד המטופח ובהחלט לא נובעת מהשפעה של גורמים חיצוניים. להאמין בנחישות זה לא כדי להאמין בנחישות ואי אפשר להשיג את הנחישות בשביל המטרה של להיות נחוש. מבחינתי כמורה שלכם, אינני מבקש שום דבר מתלמידי הדאפא. כל הדברים האלה שהם עושים היום, בין אם זה אימות הפא, הצלת יצורים חיים, לימוד פא וטיפוח-תרגול אישי, אני אומר לך, אף דבר לא נעשה בשבילי. בעתיד תלמידי הדאפא יראו שכל הדברים שתלמידי הדאפא עשו זה למען עצמם והיצורים החיים שהם מצילים הם היצורים החיים שלהם עצמם ומה שהם משלימים זה העולם שלהם והיצורים החיים שלהם עצמם, הם מקימים מוסריות אדירה בשביל עצמם וכל הדברים הם בשביל תלמידי הדאפא עצמם. אף דבר לא עשית בשביל המורה ואף דבר לא עשית בשביל מישהו אחר. (מחיאות כפיים)

לכן לא צריך להכריח אותם לעשות משהו. כל המתרגלים התרוממו לרמה הזאת באמצעות הבנה של עקרונות הפא, רק אז הם יכלו להתקדם ביתר מרץ, רק אז הם יכלו להיות כה נחושים כלפי הפא. זה לא אלמנט חיצוני וגם לא דבר שניתן להשיג על-ידי כך שממציאים דרך כלשהי. המורה לא רודף אחרי שום דבר ולא ייקח מהם שום דבר. אני רק נותן להם ובנוסף נושא עבורם דברים. זה בטוח כך! (מחיאות כפיים) לכן זה שאני אומר להם ללמוד יותר את הפא זה לא שילמדו בשבילי.

מתרגל:  הנזק לתרבות המסורתית של סין והתעמולה האתיאיסטית שנעשו על-ידי המפלגה ה-X מאז שנת 49 גרמו למחסום גדול עבור אנשים בהבנתם את הדאפא ואת הרדיפה הזאת. אני רוצה לספר את האמת מהזווית הזאת, למשל לעורר את האנשים לתהות מהי הסיבה של התכנונים המדוקדקים של התרבות המסורתית הסינית. אבל זה נראה לא קשור לזכויות אדם. האם אפשר לספר דברים באופן זה?

המאסטר:  אפשר. אתה יכול לדון בזה עם האנשים האלה שהם בעלי השכלה ובעלי מחשבה. אבל בדרך כלל אם תספר דברים באופן זה לאנשים שתתקל בהם, וואו, תתעייף נורא אפילו אם תספר לאדם אחד ביום, (צוחק) - יש הרבה להגיד. אין זאת בעיה שתספרו את האמת מכל מיני זוויות שונות. אפשר לעשות את זה ובסוף תדבר בשיחה על הרדיפה הזאת.

מתרגל:  תלמידי דאפא מפו-ג'ואו, פו-שון, גואנג-ג'ואו, קון-מינג, צ'נג-דו, לֵה-שאן, נאן-יאנג בפרובינציית הא-נאן, צ'נג-דה, שי-אן מוסרים למורה דרישת שלום.

המאסטר:  תודה לכם. (מחיאות כפיים)

מתרגל:  תלמידי דאפא מהאי סאיפאן, צרפת, מקאו, הונג קונג, אנגליה, יפן, מקסיקו, ספרד, סקוטלנד ורומניה מוסרים למורה דרישת שלום.

המאסטר:  תודה לכם. (מחיאות כפיים) כיוון שכל הדף הזה זה הוא דרישות שלום, אז אקרא את הכל.

מתרגל:  כל תלמידי הדאפא מהוי-ג'ואו בפרובינציית גואנג-דונג, נינג-בוֹ בפרובינציית ג'ה-ג'יאנג, אזור הצ'או-שאן בפרובינציית גואנג-דונג, וו-האן בפרובינציית הו-בּיי, נאן-צ'אנג בפרובינציית ג'יאנג-שי, שי-יאן בפרובינציית הו-בּיי, טיאן-ג'ין, נאן-ג'ינג, הו-נאן, מונגוליה הפנימית, יון-נאן, שאנגחאי, בייג'ינג, ג'ה-ג'יאנג, הוחחוט מוסרים דרישת שלום למורה.

המאסטר:  תודה לכם. (מחיאות כפיים) הם בטח איחדו את כל הפתקים שהעלתם, כל אלה של דרישות השלום למורה. יש עוד.

מתרגל:  כל תלמידי הדאפא מוונקובר מוסרים למורה דרישת שלום. כל תלמידי הדאפא מסינגפור, אינדונזיה, יוון, ודרום אמריקה מוסרים למורה דרישת שלום.

המאסטר:  תודה לכם. (מחיאות כפיים)

מתרגל:  המורה הנכבד: מאיזו שושלת התגלגלו האנשים בסינגפור לשם?

המאסטר:  אל תשאלו כאלה שאלות בעתיד, כי יש שלטונות שלא מבינים את זה ובמקרים מסוימים אני לא רוצה להגיד. סינגפור היא מהכנופיה של לי זי-צ'נג. (הקהל צוחק)

מתרגל:  תלמידי דאפא מהאוניברסיטה הצבאית מס' 1 מוסרים דרישת שלום למורה. תלמידי דאפא מתאילנד ומאוסטרליה מוסרים דרישת שלום למורה. תלמידי דאפא מצ'אנג-צ'ון מוסרים למורה דרישת שלום. אנו מודים למורה על החמלה ועל ההצלה. אנחנו בוודאי נפעל היטב.

המאסטר:  תודה לכם. (קם) (הקהל קם, מחיאות כפיים ממושכות)

המאסטר:  שבו כולכם. בעניין הזה של אימות הפא, כבר עברתם כמעט ארבע שנים. לא משנה כמה זמן עוד יש, אין עליכם לחשוב על זה, כי ברגע שתחשוב על זה זו תהיה החזקה! לא משנה כמה זמן זה ייקח, לתלמידי הדאפא תהיה האחריות לנקות את האלמנטים הרעים, לחשוף את הרדיפה המרושעת הזאת ולהציל את אנשי העולם! (מחיאות כפיים)

לא משנה אם איבדתם את חייכם במהלך הרדיפה הזאת או כמה סבל נשאתם ברדיפה הזאת, זכרו את זה שהמורה ודאי הוגן כלפיכם.

כל מה שמחכה לתלמידי הדאפא הוא כבוד, הדר ומוסריות אדירה גבוהים לאין שיעור ונצחיים! (מחיאות כפיים)

בין אם מדובר במתרגלים בסין או מחוץ לסין, אני מקווה שתוכלו לתפוס את הרגע האחרון לעשות דברים היטב, לעשות אותם אפילו טוב יותר. במיוחד אלו שלא פעלו היטב, אתם צריכים להזדרז לפעול היטב. אל תפספסו את ההזדמנות. ברגע שהרדיפה הזאת תחלוף, ברגע שהכוחות של הרוע לא יהיו מספיקים, האירוע הזה יסתיים ואז באמת יהיה מאוחר להתחרט. אם לא היה קורה הדבר הזה, לא היו מופיעים כל-כך הרבה מתרגלים שלא פועלים היטב. אם זה כבר קרה, וחלק מהמתרגלים לא פעל היטב, אז אתם צריכים להזדרז ולעשות היטב את הדברים, כי האירוע הזה בכל זאת קרה כבר. אם זה לא היה קורה זו לא בעיה. המורה יכול לעשות כל דבר ויכול לישר כל דבר, אבל הדבר הזה קרה, אז את הנזקים שנגרמו לכם אתם צריכים להשלים בעצמכם. אני מקווה שכל תלמידי הדאפא לא ייחסו חשיבות רבה מדי לצורת הדברים. הטיפוח-תרגול שלך עצמך, השיפור שלך עצמך, אימות הפא והצלת יצורים חיים שלך בתוך הרוע, לכתך היטב בנחישות בדרך שעליך ללכת בה – אלה הם הדברים החשובים ביותר. (מחיאות כפיים)

תודה לכם. (מחיאות כפיים ממושכות)