גרסת טיוטא - עודכן ב-2013/06/02

הרצאת הפא בוועידת הפא במערב ארה"ב בחג הפנסים בשנת 2003

15 בפברואר, 2003
לי הונג-ג'י

 

(מחיאות כפיים ממושכות) שבו כולכם.

שוב לא נפגשנו במשך זמן די ארוך. נדמה שבוועידה הזאת הרבה אנשים ידעו שאני אבוא. אתם די מעודכנים ואתם גם יותר ויותר מופלאים במהלך הטיפוח-תרגול (מחיאות כפיים). היום אספר לכם ראשית על המצב של תיקון הפא וגם על המצב שלי. בנוסף, אדבר על כמה נושאים שצצו בקרב התלמידים בעקבות ההתקדמות של תיקון הפא והטיפוח-תרגול.

דיברתי בפורומים שונים ומזוויות שונות על השטף העצום של תיקון הפא של כל היקום. היום אתאר לכם שוב מזווית אחרת את הצורה של תיקון הפא. אתם יודעים, היקום הזה הוא מאוד ענק, עד כדי כך שאי אפשר למדוד אותו - לא מדובר באמצעי מדידה של בני אנוש אלא באלה של אלוהויות. בעבר אמרתי שבקרב אינספור היצורים החיים, אף אחד לא יכול לברר בבירור מכמה מולקולות מורכב כדור הארץ, אבל כל חלקיק הוא יצור חי. אז כמה כוכבים יש ביקום? המספר כה רב שאי אפשר לספור אותו. כמה גדול הוא הגוף השמימי? אפילו אם תרשו לדימיון שלכם להיפתח, זה יהיה רק טווח החלקיק של גוף שמימי קטן. ביקום הענק, לא רק שהיצורים החיים לא ניתנים לספירה, גם הרמות לא ניתנות לספירה - לא ניתנות לספירה אפילו עבור אלוהויות. כך מסתכלים על זה אפילו במושגים של מלכים ושליטים ברמות גבוהות מאוד. לכן בהרצאות הפא המאוחרות אני יותר לא מדבר על מהו גודל היקום, זה בגלל שזה בכלל בלתי אפשרי לבטא את זה עוד באמצעות שפה אנושית. אבל ככל שהרמה גבוהה יותר, היצורים החיים העצומים והמרחבים העצומים הם עצומים שאין לתארם. הנפח של יצור חי אחד למעלה הוא מעבר לכל היקומים שמתחתיו - זה פשוט כה גדול. בעניין הזה של תיקון הפא, עשרים אחוז מהיצורים החיים של היקום הישן השתתפו בתכנונים של כל מה שהם רוצים בתיקון הפא. בכל הרמות השונות יש חלק מהיצורים החיים שהשתתפו ישירות בתיקון הפא הזה. הם מעולם לא חשבו שההשתתפות שלהם היא בדיוק המחסום הדמוני האמיתי של תיקון הפא הזה. ההשתתפות שלהם גרמה לכל תיקון הפא מכשול ענק, ובגלל זה זה הרס אינספור יצורים חיים. "המאסטר רחום, לא? אפשר פשוט לסלוח להם." הכוחות הישנים בדיוק לועגים במכוון לחמלה העצומה שלי. הפא חומל על כל היצורים החיים, אבל הכבוד קיים באותה המידה. לפא גם יש את הסטנדרטים שלו והוא לא ניתן לשינוי ובלתי מעורער כלפי היצורים החיים ואי אפשר להכתיב אותו כפי שרוצים. אני יכול לחמול על היצורים החיים, אבל, כשיצור חי כלשהו באמת חוטא עד לדרגה ההיא, קיים פא שיאמוד אותו. אם חומלים עוד זה יהיה בלי סוף וזה שווה להשמדה עצמית. אז יצורים חיים כאלה נקבעים ככאלה שיש לפלוט אותם.

במהלך תיקון הפא, מספר היצורים החיים ביקום שייפלטו כתוצאה מההשתתפות של הכוחות הישנים אינו ניתן לספירה. אז בהשתתפות הספציפית שלהם, הדרך שהם נקטו בה - מה שלדעתם הכי יאפשר להם להשיג את המטרה שלהם וזו גם הדרך הכי אופיינית להם - היא, שכל הגופים השמימיים הענקיים העצומים הכניסו רגל לתוך הרמה הנמוכה ביותר שביקום, לשלושת העולמות. זה דימוי. כלומר לכולם יש חלק שנדחס לתוך שלושת העולמות. חישבו על זה כולכם, אם גופים שמימיים כה ענקיים, יצורים חיים כה עצומים נכנסים לשלושת העולמות, איזה מצב זה יגרום לשלושת העולמות? המין האנושי של היום התעוות להיקף שאי אפשר להשוות עם העבר בהיסטוריה. אפילו האלוהויות על הארץ חשו בלחץ עצום. שאלתי אותן לגבי השינויים האלה. הן אמרו: "אנחנו חשבנו שזה נגרם על-ידי מצב הטיפוח-תרגול שלנו." אפילו האלוהויות על הארץ לא יכולות להיות אלוהיות, כי היצורים החיים העצומים האלה מהווים ריסון לגבי כל הנמצא בתוך הרמה הנמוכה ביותר הזאת של היקום. אז אחרי שהם ירדו הנה, הם גרמו לנזק שלא ניתן לדמיין מבחינת ההתעוותות של היצורים החיים, התעוותות של החומר שבתוך שלושת העולמות. אם תיקון הפא של העולם האנושי לא לגמרי מסדר את זה בסוף, זה כבר יהיה כאן ללא תקנה ולאף אחד כבר לא תהיה דרך וכבר לא תהיה לו הצלה.

הדרך שהם נוקטים בה בדרך כלל היא שהם לוקחים גופים שמימיים ענקיים, אינספור רקיעים, דוחסים אותם ביחד ומכניסים אותם בדחיסה לתוך שלושת העולמות. באשר ליצורים חיים ענקיים, ככל שהרמה שלהם גבוהה יותר, כך הנפח שלהם גדול יותר. אבל החלקיקים שלהם והאלמנטים שמרכיבים אותם דקים יותר, כלומר מיקרוסקופיים יותר. אז כשיצורים חיים כה ענקיים נדחסים ביחד, חשבו על זה, מה יהיה המראה ברמה הנמוכה ביותר הזאת של היקום? זה יצר מחסום בעל עוצמה. למעשה תיקון הפא של היקום הוא דבר שנעשה בהינף יד. רק שבמהלך הינף היד הזה ההבדל, שהיצורים החיים שבזמני-המרחב הרבים ביקום חשים, הוא גדול מאוד. בתוך כל אינסוף ואינספור מרחבים, קיימים זמנים משלהם. גודל ההבדלים שבין הזמנים וריבוי הזמנים, גם הם אינסופיים ולאינספור. לכן זה גרם להבדלים העצומים בזמן בין מרחבים שונים. תוך כדי הינף היד הזה, בחלק מהמקומות זה כמעט באותו הקצב; בחלק מהמקומות כבר עברו עשרות שנים, כמה מאות שנים, עד אלף שנה או כמה עשרות אלפי שנה; בחלק מהמקומות כבר עברו כמה מאות מיליוני שנה או אפילו מיליוני מיליון שנה, זמן ללא גבול ושאינו ניתן למדידה. ואילו כאן אצל בני האדם זה עוד סביר, זו רק תקופה של למעלה מעשר שנים. כלומר הזמן הוא זה שגרם להבדל הזה.

חישבו על זה כולכם, כיוון שקיים כזה הבדל של מרחבים וזמנים שונים, אז הגופים השמימיים העצומים האלה, שנדחסו לתוך שלושת העולמות, למרות שהם נכנסו לכאן אצל בני האדם, הם דחוסים. כשמבינים עם המושגים מדרך החשיבה האנושית, הנפח הכולל הוא יותר קטן, אבל זה לא שווה לכך שהמבנה הפנימי השתנה. אם המבנה הפנימי לא השתנה, חישבו על זה, כשנכנסים לתוכו, מגלים שהוא עדיין מרחב כה עצום. במהלך תיקון הפא, כשהתחלתי לעשות את זה, עשיתי את זה מחוץ לשלושת העולמות ועקפתי את שלושת העולמות. מדוע עקפתי? אם הייתי עושה את זה בתוך שלושת העולמות, אם לדבר בשפה של בני אדם, שלושת העולמות יהפכו לנקודת המוקד של תיקון הפא של היקום, להיתוך גרעיני, לשדה שבו מתחולל ביקוע של חלקיקים מיקרוסקופיים עוד יותר ולשדה הקרב העיקרי של תיקון הפא. כל השינויים העצומים של היצורים החיים ושל הגופים השמימיים העצומים יתרחשו כאן. חישבו על זה, שלושת העולמות ייהרסו עד שלא יישאר שום דבר ולא יהיה כלום. זאת הסיבה שבגללה יש לעקוף את שלושת העולמות.

התחלתי את תיקון הפא מחוץ לשלושת העולמות, עולה כל הדרך למעלה - לא בקו אחד אלא בכל הכיוונים - מתרחב כלפי חוץ בו-זמנית ברמה המיקרוסקופית והמאקרוסקופית, כלפי מעלה כמו גם כלפי מטה, כי ככל שזה יותר מיקרוסקופי כך זה יותר מאקרוסקופי וזה אותו המושג. במקום שאליו זה מגיע, זה נעשה בצורה שמעבר לכל הזמנים. כשמסתכלים מלמעלה, כזאת מהירות עצומה של התרחבות וניפוץ כה עצום, אפילו כשאלוהויות רואות את זה זה הלם וזעזוע ללא תקדים. למקום שאליו זה מגיע, כל הגופים השמימיים מתנפצים ומורכבים מחדש. רובם מיושבים בדרך טובה, חלק נפלטים. לאחרונה ראיתם בגילויי האסטרונומיה של ארצות הברית, את התופעה של היווצרות מחדש של גלקסיות וכוכבים שונים. אלה הם המראות של ההיווצרות בטווח שבני האדם יכולים להבחין בו. בזמן הנוכחי, המין האנושי עדיין לא יודע שלמרות שההבדל בזמנים של מרחבים במרחקים שונים מאוד גדול, למעשה הם נמצאים בתוך אותו זמן אחד גדול. אלו הם רק אזורים של זמן שמחולקים על-ידי הרווחים של המרחבים. במציאות זה קורה באותו הזמן. הכל מתחולל באופן מדהים כזה. הניפוץ וההרכבה של אנרגיה עצומה - התהליך של ההרכבה מחדש הוא המאקרוסקופי ביותר והמיקרוסקופי ביותר - דקדקנות שהיא נפלאה, מיקרוסקופיות שהיא מסובכת, עוצם המורכבות וגודל הגוף הרקיעי שאפילו האלוהויות העצומות מתפלאות בגללו. למרות זאת, שטף תיקון הפא מושלם מהר מאוד וזה עובר בהרף עין - הכל כבר נעשה ונעשה באופן הטוב והיפה ביותר. אבל, החלק הזה שנדחק למטה לשלושת העולמות הוא גוף אחד מחובר עם מה שלמעלה והם קשורים ביחד. המרחבים שבתוך הנפח העצום שלהם מאוד נרחבים. אמרתי בעבר, בקשר ליצור חי כזה ענק, ממה שמרכיב את פני השטח שלו ועד לרמה המיקרוסקופית ביותר, כלומר המרחק הזה שבתוך פנים גופו - הוא מה שאלוהות ענקית לא יכולה לחצות בכל מהלך חייה. מהו אורך תקופת החיים של אלוהות? - זה בדיוק כה עצום. אבל, במהלך תיקון הפא זה עובר תוך הרף עין, מהר מאוד. אז בתוך שלושת העולמות, כשמסתכלים על זה עם ההבנה של בני אדם, הם נדחסים להיות כה זעירים שאי אפשר לאתר אותם, אבל הזמן, המרחב והמבנה שלהם זהים למה שלמעלה. כשחודרים לשכבה עצומה אחת למעלה, למטה גם, במקביל, יש כזאת שכבה קטנה דקה שחודרים דרכה תוך אותה כמות של זמן. הגופים השמימיים ברקיע הגדול, שנדחסו לתוך שלושת העולמות, הם רבים מדי. היצורים החיים שבתוכם, שנכנסו לתוך שלושת העולמות בעקבות זה, גם הם לא ניתנים לספירה. לכן, במהלך תיקון הפא, ניתן לראות, שהסתערותו קדימה היא מהירה בחלקים העליונים וברמה המיקרוסקופית ביקום. אם לתאר זאת במונחים של הרמה ההיא, המהירות היא רבה יותר מהתפוצצות לייזר של הרמה ההיא. כאן אני משתמש במילים שאנשים יכולים להבין כ"הכי מהיר" כדי לתאר את זה. למעלה הפא תיקן גוף שמימי ענק ללא שיעור, אבל כאן אצל בני האדם, זה כאילו שקולפה שכבה דקה של עור. הבנתם את המשמעות של מה שאני אומר?

מדוע פריצת הדרך אל פני השטח בתיקון הפא היא כל-כך איטית בתוך שלושת העולמות? זאת הסיבה. כשתיקון הפא יחזור לעולם האנושי, כל האלמנטים היקומיים והיצורים החיים בחלק העליון של היקום כבר יטופלו כולם, זה נעשה באותו הקצב ומושלם באותן הזמן. ברגע שתיקון הפא יסתיים למעלה, פריצת הדרך תתרחש אצלנו כאן בשלושת העולמות. כאן אני מדבר מזווית אחרת, זאת אומרת הסברתי לכם מדוע לא עשיתי את זה בהתחלת תיקון הפא בתוך שלושת העולמות. יש תלמידים שחושבים:"המאסטר לא מכיר בתכנונים של הכוחות הישנים, אז מדוע המאסטר לא משמיד את הכוחות הישנים כהרף עין"? המאסטר יכול לעשות את זה, לא משנה כמה גדול זה. האם חשבתם? אם אני מעביר את האנרגיה הענקית, העצומה, בתיקון הפא חזרה לכאן ועושה את זה כאן בשלושת העולמות, זה יהיה כאילו יורים ביתוש עם פצצה גרעינית - הכוח לא יהיה יעיל. אם אני מעביר את האנרגיה העצומה חזרה, זה כאילו להקים שדה-קרב כאן בשלושת העולמות. למרות שהם נכנסו לתוך שלושת העולמות, הנפח העצום שלהם עדיין נמצא למעלה ומה שנדחף פנימה הוא רק חלק. כשאני מפרק ומרכיב אותם מחדש, המסות הגדולות יותר שמחוברות למעלה ימלאו ללא הרף כאן פנימה ; כשאני מפרק אותם ללא הרף, הם יידחסו הנה ללא הרף. גופים שמימיים אחרים גם הם יהיו כך. הגופים השמימיים שנדחסים פנימה יבואו הנה ללא הרף כמו במרוץ שליחים. אז חישבו על זה כולכם, כשכל הגופים השמימיים והיצורים החיים העצומים והאינסופיים באים לכאן ללא הרף, כאן יהיה שדה שבו כל החלקיקים עוברים ביקוע וזה יהפוך לנקודה הממוקדת ביותר של היקום. הכוח שלי גם הוא מסה עצומה. כשכוח כה גדול מופעל בנקודה אחת כזאת, אפילו אם יש כוח אי אפשר ליישם אותו ביעילות. בנוסף, זה ימשוך עוד את הזמן ולבסוף אפילו אם באמת אפשר לגמור לפרוץ את כולם, כשהכל יסתיים, חישבו על זה, כאן אצל המין האנושי, בשלושת העולמות, שום דבר לא יישאר. שום דבר לא יתקיים עוד בניפוץ העצום הזה. זאת אחת הסיבות מדוע אני לא עושה את זה ישירות כאן. בנוסף, מדוע אינני מטפל מיד באופן מיוחד ישירות במצבים שמתחוללים בשלושת העולמות? זה כיוון שכשאני משמיד אותם, הם יבואו להפריע ללא הרף, כך שיקרה המצב שהזכרתי לעיל. לכן אם לא תצוץ בעיה רצינית בשלושת העולמות, אי אפשר לעשות את זה בנקודה הזאת. תיקון הפא נעשה באופן כולל כגוף שלם, אי אפשר להדגיש רק את המקום הזה של בני האדם. אם מעכבים בגלל זה את ההצלה של כל האלמנטים האחרונים של הרקיעים העצומים זה יהיה יותר מפחיד.

אבל שמעתם על זה בעבר, המאסטר אמר לכם גם, שבכל העניין הזה של תיקון הפא, השארתי כמות גדולה של גונג גם כאן אצל האנשים הרגילים. באשר להבטחה של הטיפוח-תרגול ואימות הפא של התלמידים, אין בזה כל בעיה ואפשר לשלוט בזה לחלוטין. אבל יש עדיין שאלה, אז מדוע הכוחות הישנים יכולים להכתיב דברים? זה בגלל שכל היצורים החיים שנדחסים לתוך שלושת העולמות הם הכוחות הישנים. הם יצרו מחסום. אם אני עושה משהו באופן מיוחד, הם יתאספו ויתנגדו. אם אני מתעקש לעשות את זה, הם ירכזו את כל הכוחות כדי לחסום שם.

בעבר כשהייתי בתערוכת הבריאות האוריינטלית בסין, כדי לאפשר ליותר אנשים להכיר את הדאפא, טיפלתי במחלות באופן אישי עבור אנשים. לחלק מהאנשים הייתה קארמה גדולה מאוד. כשטיפלתי במחלות עבורם, הכוחות הישנים לא הרשו לי לרפא עבורם את המחלה. השיטה שהכוחות הישנים נקטו בה כדי להפריע היא שאין-ספור אלוהויות שאורגנו על-ידי הכוחות הישנים חוסמים בבת אחת את נקודת שורש החולי של האדם, הם הפכו להיות מאוד קטנים. בתקופות מסוימות תלמידי דאפא רואים לעתים קרובות מה שדומה זיק מוזהב מאוד זוהר שעובר מול העיניים, זה הם. הם הפכו להיות מאוד קטנים, אבל הצפיפות מאוד גבוהה. הם מתאספים יחד באופן צפוף וחוסמים את המקום שבו הייתה המחלה. למעשה הם לא יכולים לחסום אותי. אני יכול להוציא אותם בתפיסה אחת, אני יכול גם להוריד אותם. בתיקון הפא יש עיקרון - איך שאני מטפל במשהו, זה תמיד נכון. זכרו את המשפט הזה שהמאסטר אומר: איך שאני רוצה לטפל במשהו זה תמיד נכון, אלה שאני מטפל בהם הם הטועים. (מחיאות כפיים) כי זוהי בחירה של היקום, בחירה של העתיד. אבל, כדי לרפא מחלות עבור אדם רגיל, הפלתי את האלוהויות האלה. אחרי שהורדתי אותם בידיי, נשלל מהם מיד סטטוס הפרי שלהם והם הורדו למטה. אבל, כדי להגן על העקרונות הישנים האלה של היקום - הם לא יכולים לראות את העקרונות של היקום החדש - הם חסמו את המקום ההוא בעקשנות רבה. אחרי שקבוצה סולקה באה קבוצה אחרת והם התחדשו ללא הרף. למאסטר לא היה לב לעשות את זה, אינני יכול להרוס כל-כך הרבה אלוהויות רק כדי לחמול על אדם רגיל, למרות שהן לא מבינות את העניין הזה של תיקון הפא.

זה שאני מדבר על זה, זה כדי להגיד לכם שהסיבה שהרבה דברים לא קורים לפי רצוננו במהלך תיקון הפא היא שהרמות הנמוכות והרמות הגבוהות של הכוחות הישנים עשו את זה ביחד, הם השתמשו בצפיפות המסיבית שלהם כדי לחסום. אמרתי זה עתה שאני יכול לפרוץ את זה. אם אני רוצה לפרוץ את זה, אצטרך לכוון את האנרגיה העצומה חזרה לכאן כדי לסלק אותם לחלוטין. אבל הם גם כן יאספו לכאן את כל החומרים הענקיים שביקום, כך שזה יגרום לבעיות שקשה מאוד לפתור אותן באופן מידי. מובן שבמהלך תיקון הפא הזה, אם התלמידים פועלים באופן נכון הבעיות האלה לא יתקיימו. כשהגונג, האנרגיה שהשארתי בחלק הזה של היקום, בשלושת העולמות, עושה דברים, אם התלמידים לא פועלים באופן נכון, הכוחות הישנים יתנגדו ויופיע מצב של חסימה. לכן אני אומר לתלמידים ללכת בצורה נכונה ולא לאפשר להם להיתפס על עיקרון כלשהו. ברגע שהם נאחזים בתירוץ גדול הם יהרסו אתכם. במיוחד כשזה הגיע לשלב האחרון, הם נאבקים על סף מוות. כשהם לא יכולים למצוא תירוץ הם לא מעזים לרדוף אותך, כי אז הם היו מפרים את החוקים. הם מבינים את זה גם כן, לכן אין צורך שאסלק אותם - החוקים של היקום הישן כבר מסלקים אותם. זה בגלל שהם יצורים ישנים והם מתייחסים לשמירה על העקרונות הישנים כאל דבר חיוני.

אז כשמדברים עד כה, אדבר על נושא אחר: המצב של המאסטר. אמרתי לכם זה עתה שכשעקפתי את שלושת העולמות, האלמנטים האחרונים האלה של הגופים השמימיים של היקום ניצלו את ההזדמנות ונכנסו. לכן היצורים החיים הענקיים והרבים האלה שלא עברו את תיקון הפא יצרו מין מחיצה, אפילו בין גוף הבשר ודם השטחי שלי ובין הגוף האלוהי והגונג העצום בצד ההוא. המחיצה הזאת היא לא כמו המושג של הנחת חפץ מסוים בין דברים כדי להפריד אותם, אין זה כך. זה בא מהרמה המיקרוסקופית של הכל, למרות שזה נראה כאילו הוא מוטמע ברווחים שבין כל הדברים, להם יש את הרמה שלהם ואת המצבים שלהם והם נפרדים מחלקיקים נמוכים מהם ברמה. אבל גודל המרחקים שבין החלקיקים תלוי בקיום של מרחב וזמן, וכשהגופים השמימיים העצומים והרבים של הרמות הגבוהות ביותר נכנסו לתוך הרווחים שבין כל החלקיקים בתוך שלושת העולמות, הם שינו גם את מרחקי המרחבים ואת אורך הזמנים המקוריים, הזמנים והמרחבים הוגדלו אינספור פעמים, כך הם יצרו מין מחיצת הפרשים עצומים של מרחבים מרוחקים וזמנים ארוכים. זה גרם לכך שהכוחות הישנים יכולים לעשות דברים שהם רוצים תחת ההגנה של מחיצת הפרשים זו.

אני אומר לכם, הם מפריעים לאנשים ומפריעים למחשבות של האנשים, לא רק מבחוץ, הם יכולים לעבור דרך הגוף האנושי. כשאלמנטים גבוהים מרסנים את פני השטח של גוף אנושי, האלוהויות של הכוחות הישנים יכולות לעבור דרך הגופים של אנשים רגילים תחת ההגנה. מהיבט אחר, כשמסתכלים על פני השטח של הגוף האנושי עם העיניים האנושיות, הצורה האנושית הזאת ורקמת העור והבשר מאוד דקות וצפופות. כשמסתכלים על הגוף האנושי עם מיקרוסקופ גדול בהגדלה גבוהה, מגלים שהחלקיקים של האדם וגוף האדם שמורכב מחלקיקים הם גסים כמו חול ויש הרבה רווחים. אם הייתה לבני אדם טכנולוגיה כזאת כדי להגדיל עוד, הרווחים היו גדולים באופן מדהים. במושגים יותר מיקרוסקופיים, הרווחים האלה שבין החלקיקים כה גדולים שהם פשוט כמו המרחקים המרחביים שבין מולקולות לבין כוכבים. עם מרחק כל-כך גדול, האין זה כך שיצורים חיים וחומרים שמורכבים מחלקיקים יותר ויותר מיקרוסקופיים יכולים לעבור באופן חופשי? לכן לפעמים הם צצים לפתע אל פני השטח של האדם. על פני השטח נראה שזה האדם הזה, ברמה מיקרוסקופית זה גם כן האדם הזה, אבל בין לבין התווסף יצור חי אחר.

בנקודה זו, אני אומר לכם שלכם אין את הבעיה הזאת. את החלק שטופח סגרתי עבורכם לגמרי. אם תלמיד הדאפא פועל באופן נכון, שום דבר לא מעז להיכנס לתוך החלק השטחי שלא טופח. דבר אחד, יצורים חיים ישנים לא מעזים לערער את הפא של היקום הישן. דבר שני, יש לכם את המאסטר ואת האלוהויות של הגנת הפא. אם ההחזקות בצד האנושי שלכם על פני השטח לא מסולקות, יהיה למאסטר ולאלוהויות של הגנת הפא קשה לעזור. אם המחשבות הנכונות חזקות, המאסטר והאלוהויות של הגנת הפא יכולים לעשות הכל עבורכם.

המצב שלי אינו מה שיצורים חיים רגילים יכולים לדמיין. במהלך תיקון הפא המאסטר אסף לתוך הגוף את החיים של כל היצורים החיים שביקום ואת החיים של כל האלמנטים השונים. דבר ראשון, זה למען הבטיחות של תיקון הפא - החיים של כל היצורים החיים נמצאים אצלי, כך שאף אחד לא יכול לעשות דברים שמהווים איום על היקום. דבר שני, זה כדי שאף יצור חי ואף אחד מהאלמנטים השונים ביקום לא יתחמקו מתיקון הפא. דבר שלישי, זה כדי להגן על החיים שלהם במהלך תיקון הפא. בגלל זה בכל הגוף של המאסטר יש את הדמויות של היצורים החיים של רמות שונות של היקום, מגדלים שונים עם צורות מגוונות, ושל טאואים, אלוהויות ובודהות, כולל גם אלה של בני האדם. חלקם גדולים וחלקם קטנים, אבל הם לא יכולים להפריע למאסטר ולא מהווים שום השפעה, אלא שאספתי את החיים של כל היצורים החיים. חלק מהם אפשר לראות עם עיניים של אנשים רגילים והטיאן-מו של המתרגלים יכולה לראות אותם גם. לא דיברתי על זה קודם. כשמתרגלים שיש להם בעיות שין-שינג רואים אותם, הדמיון שלהם מתפרע.

אמרתי שטיפוח של מצבים שונים ייצור עבורך מצבי טיפוח של רמות שונות ושל מצבים שונים. אלה שהטיאן-מו שלהם לא נפתחה מתעוררים על בסיס עקרונות הפא. אצל אלה שהטיאן-מו שלהם פתוחה יהיו מקרים של הפרעה של אשליות. כדי לבחון את המתרגלים שיכולים לראות, הכוחות הישנים הגבוהים ביותר והאחרונים, שלא עברו את תיקון הפא, היו, בעבר, מנחים את הכוחות הישנים ברמות נמוכות לבצע מעשים רעים בפער המוגדל של מרחב ושל זמן. עשייתם זאת במהלך תיקון הפא כרוכה בחטא - זה מערער באופן חמור את האמונה הנכונה ואת המחשבות הנכונות של תלמידי הדאפא.

אבל עליכם לזכור תמיד דבר אחד: לא משנה מי מפריע, כל זה זמני וכל זה אשליה וזה לא הגוף העיקרי, וכל זה סוג של זרימה כמו אוויר. יש כל מיני אלמנטים חומריים ויצורים חיים בכל מקום במרחבים, הם רבים לאינספור. הם נמצאים, בין אם יש או אין להם דמות והם בדיוק היצורים החיים של הממדים המיקרוסקופים ושל הממדים השונים. לפני סיום תיקון הפא, כל האלוהויות המיקרוסקופיות שביקום נמצאות בממדים משלהן שקיימים באותו הזמן ובאותו המקום. בין אם הן נשארות כאן או לא נשארות כאן זה רק מושג. האלמנטים האלה, בעלי הצורה או ללא הצורה, שקיימים שם באופן טבעי לא מהווים שום השפעה עליכם. אף אחד לא יכול לשלוט על תלמידי דאפא בעלי מחשבות נכונות ופעולות נכונות.

אני אומר לכם גם שלמרות שנראה שהחיים הגבוהים והאלמנטים - העצומים - של הכוחות הישנים מפרידים את פני השטח שלי, הם לעולם לא יכולים להפריד ביני לבין החלק המיקרוסקופי יותר שלי, כי אף יצור חי לא יכול להתעלות עלי. (מחיאות כפיים) זה מה שהם לעולם לא יכולים לראות וזה מה שהיצורים החיים ביקום לעולם לא יוכלו לראות ומה שרק אני עצמי יכול לשלוט בו. כלומר התופעה שהזכרתי למעלה יוצרת עבור אנשים רושם מוטעה וגורמת לתפיסה מוטעית. היום סיפרתי לכם על מה מדובר.

אומר לכם, האני שאתם רואים עכשיו באמצעות העיניים האנושיות של בשר ודם, האני השטחי ביותר - הוא האני האמיתי, לי הונג-ג'י. מה שאתם רואים בצד ההוא זה גוף הבודהא שלי. פני השטח החיצוניים ביותר עכשיו שלי שאתם רואים זה הגוף העיקרי ביותר שלי, של לי הונג-ג'י. (מחיאות כפיים) מדוע? זה בגלל שכדי לעשות את הדבר הזה, כדי שכל היצורים החיים יוצלו, באתי לרמה הנמוכה ביותר. (מחיאות כפיים) לכן אתם לא צריכים להתייחס לזה, לא משנה מה שראיתם, אפילו אם ראיתם את הפא-שן שלי, ראיתם את הגונג-שן שלי, או ראיתם חלק כלשהו שברמות הגבוהות של הגוף שלי, אין עליכם לפתח שום החזקה. כל אלה קיימים כשפני השטח הזה שלי הם גוף עיקרי. העור האנושי השטחי ביותר כאן אצלי זהו הגוף העיקרי ביותר. (מחיאות כפיים) עם זאת, בגלל שהמאסטר נמצא בין אנשים רגילים, כדי להיות מסוגל להתקיים כאן, יש גם להתאים לעקרונות האנושיים של אנשי העולם. אחרת אנשים יחשבו שאני מוזר כזה. הכוחות הישנים רוצים לבצע כמה תחבולות אצלי והם ממשיכים לעשות דברים רעים. כדי לא להפריע למחשבות הנכונות של תלמידי הדאפא, פרט לכך שהחיים של כל היצורים החיים של היקום נמצאים אצלי, אינני משתמש אצלי כאן באלמנטים חיצוניים. כל האני'ים הכוזבים שביקום הם מה שהכוחות הישנים יצרו עם מטרה. עשייה זאת כרוכה בחטא, בין אם זה משרת פונקציה חיובית או משרת פונקציה שלילית. לדעתי גם את הנושא הזה הסברתי לכם ביסודיות.

למרות שבאתי לכאן, אף אחד לא יכול לראות כמה אני מיקרוסקופי בסופו של דבר. הם יכולים לראות את החלק הזה של החלקיקים השטחיים ביותר של הגוף האנושי. כל חפץ, כל דבר שביקום, מורכב משכבות ושכבות של חלקיקים מיקרוסקופיים שונים, עד לפני השטח. את כל זה האלוהויות יכולות לראות ולחקור עד השורש שלו, לחקור עד המקור שלו. זה כמו שביל שמוביל מעט מעט למטה, למקום מאיפה שזה בא. אני באתי מבפנים, מבחוץ, באתי מתוך אי-קיום ונוצרתי לקיום, הופעתי בפסגת הרקיע הגדול ומשם ירדתי בצעד אחר צעד אל פני השטח החיצוניים ביותר, לשלושת העולמות. אף יצור חי לא יודע מי אני.

בעבר היה גם מצב אחר. הכוחות הישנים תחבלו הרבה תחבולות לעניין הזה של תיקון הפא שלי, עשו הרבה דברים. הם לא רק תכננו את הדברים האלה, הם גם רוצים להראות את המעשים שלהם ליצורים החיים היקומיים הענקיים ביקום שלא השתתפו. לכן הם רוצים לנסות את מיטבם כדי לעשות את זה מלוטש. הם השתמשו בחלק מהחומרים שלי, או בחלק מהגונג שלי ויצרו תחת ההשפעה שלהם דמויות של המאסטר, שהם דמויות של בודהא. לא סיפרתי לכם את זה קודם, כדי לא לגרום לכם בלבול. יש גם סיבה אחרת, שהיא, המטרה שלהם היא לא לגרום נזק. במילים שלהם, הם רוצים לעזור לי לתפקד באופן חיובי. אלה הם שני החלקים שהכוחות הישנים תכננו: חלק אחד משחק תפקיד שלילי, חלק אחר משחק תפקיד חיובי. חלק מהם ייכנסו לתוך גופם של המתרגלים לעשות דברים. אצל בודדים מאוד הופיעו מצבים כאלה. אז יש אנשים שיכולים לראות את המצב הזה ואומרים: "וואו, אתה המאסטר!" והם מתייחסים אליו כמאסטר. אבל זה לא מה שאני תכננתי. להגיד זאת ביתר דיוק, זה לא אני ואני גם אינני מכיר בהם, כי הם מה שהכוחות הישנים תכננו. זה כשלעצמו ביטוי של התנוונות היקום. ברגע שמישהו יראה את זה, זה יגרום לרושם מוטעה למחשבות הנכונות של המתרגלים, מזיק באופן חמור לאמונה הנכונה והמחשבות הנכונות של המתרגלים. ברגע זה יש להשמיד אותם בוודאות. בזמן הנוכחי כולם כבר הופלו לתוך הגיהינום. זה שאני מעלה את הנושא הזה היום, זה גם כדי להגיד לכם: התלמידים הבודדים שלנו, שימו לב היטב לא ליפול למטה בגלל זה. זאת לא בדיחה. יש אנשים שכבר מעדו והם כבר קצת לא רציונאלים. המקרים הם בודדים. יש לשים לב לזה.

זה עתה דיברתי קצת על המצב שלי. יש נושא אחר, שהוא, שלאחרונה הופיעו אצל תלמידים בודדים מצבים לא נכונים והבעיה היא גם די חמורה. זה גם נובע מסוגים רבים של סיבות. אחת הסיבות העיקריות היא שמכיוון שהרמה שלכם עלתה והמאסטר דיבר על סטטוס הפרי שתשיגו, הפכתם יותר נועזים ואתם מרגישים שהפכתם לחזקים - אני יכול לתאר את זה רק עם הביטויים הנמוכים האלה של בני האדם, כי אין מילים מתאימות כדי לתאר את זה. לכן היו אנשים שהציעו: "אין צורך עוד לכבד את המאסטר. אנחנו צריכים לפעול רק לפי הפא ונתייחס לפא כאל המאסטר."

כמובן, אין בזה טעות שאמרתי לכם להתייחס לפא כאל המאסטר, אבל המטרה שאמרתי לכם להתייחס לפא כאל המאסטר לא הייתה כזאת. מה היא הייתה? כפי שאתם יודעים, יש לי מאה מיליון תלמידי דאפא. אם אני, הגוף העיקרי, הייתי אומר באופן אישי לכל תלמיד איך לטפח, משגיח עליכם, אם כל אחד מכם היה בא לשאול אותי ישירות כשנתקלים בבעיות, אם טרנספורמציית הגונג של כל אחד מכם, השלמת העולמות שלכם, סילוק הקארמה שלכם והכל מכל שלכם, היה נעשה על-ידי הגוף העיקרי הזה שלי, חישבו על זה, זה בלתי ניתן לעשייה, כי זה בלתי אפשרי לפני שהפא יתקן את העולם האנושי וינקה את המחסומים האחרונים. כשכל כך הרבה תלמידים לא יכולים לראות אותי, איך הם יוכלו לטפח ולתרגל? הפא ישנו. לכן אמרתי לכם להתייחס לפא כאל המאסטר. זו הייתה הסיבה המהותית. אמרתי לכם גם, שהפא הזה הוא כל-כך בעל עוצמה ושילבתי את היכולות הענקיות שלי לתוך כרך הפא הזה, לכן כרך הפא הזה יכול לעשות עבורכם הכל. (הפסקה, מחיאות כפיים) יש גם מתרגלים ש... כמו המצבים שלי שדיברתי עליהם קודם, תלמידים בודדים לא מבחינים בדברים בבירור וכתוצאה מכך אינם מכבדים את המאסטר ומתחילים להעז לדון בכמה גבוהה רמת הפא הזה ולדבר עלי, על המאסטר, ככה וככה. כרך הפא ההוא הוא מה שיוצר את אינספור המלכים והשליטים בכל גופי הרקיעים העצומים, הוא הבטחת קיומם של כל היצורים החיים ביקום ואלמנטים שונים, מה שכולל אותך, הזעיר. מובן שכתלמידים אין זה כך שאינני מרשה לכם לדבר, אבל במילים האלה שאמרתם ראיתי את הלבבות שלכם ואת הכיוון המפחיד שאליו אתם מובילים. בנוסף, הדברים שראיתם הם פשוט נמוכים מדי, חלק בכלל אינם מה שאתם חושבים שהם, רבים הם מראות כוזבים שנבעו ממחשבות לא נכונות.

אמרתי זה עתה משפט, שהרמות של היקום הן כמעט לאינספור וללא גבולות. אבל בהשפעת הרמות הגבוהות ביותר, לכל הרמות שמתחתיהן, הרבות מספור וחסרות הגבולות, כל הדרך עד לכאן אצל בני האדם, יש את הביטויים ברמות השונות. חישבו על זה, כמה מסובכים וכמה עצומים הביטויים יכולים להיות. הביטויים ברמה כלשהי הם העקרונות של הרמה ההיא והם התבטאות העקרונות של הרמה ההיא. אבל אף מראה שאתם רואים ברמה כלשהי אינו המהותי ביותר.

זה שאפשרתי לתלמידים רבים לראות את הביטויים ברמות שונות של תופעות מסוימות בתהליך תיקון הפא זה כדי לחזק את הביטחון שלכם בתיקון הפא, כדי שתלמדו היטב את הפא, לחזק את הביטחון בהתקדמות במרץ בטיפוח-תרגול, לחזק את הביטחון בהבהרת האמת ואת הביטחון בשליחת המחשבות הנכונות. בשום אופן אל תתייחס לתופעות הנמוכות שראית, שבתוך מספר הרמות האלה הנמוכות ביותר, בין אינספור הרמות ללא הגבולות, כאל המצב המהותי של תיקון הפא של היקום, כי במהלך תיקון הפא לכל דבר יש את ההתבטאות המוחשית השונה שלו בכל רמה.

הידעתם? רק הנושא האחד הזה של טיפוח-תרגול לבדו הוא כל-כך מסובך ברמות הנמוכות של היקום. אבל ברמות הגבוהות זה הופך לפשוט ואין עוד את המושג של טיפוח-תרגול אלא יש רק את המושג של סילוק קארמה. ברמות יותר גבוהות מדברים על זה שכל הצרות הן רק כדי לסלול את הדרך של עליה לשמים. ברמות עוד יותר גבוהות, מושגים כמו סילוק קארמה, נשיאת סבל או טיפוח-תרגול כבר לא קיימים, זו רק בחירה! ברמות הגבוהות של היקום יש רק את העיקרון הזה: רואים שמישהו מספיק טוב אז בוחרים אותו - זהו העיקרון. "טיפוח-תרגול? אנחנו לא תכננו לו טיפוח-תרגול. מה זה טיפוח-תרגול? אנחנו רוצים לנקות אותו, לנקות צעד אחרי צעד כלפי מעלה - זה רק ניקוי!" ואילו כשזה מתבטא ברמות השונות זה הופך להיות סלילת דרך, מצוקות, נשיאת סבל, סילוק קארמה, טיפוח-תרגול וכן הלאה, מטפחים ככה ומתרגלים ככה.

כשאני מדבר על הנושא הזה, חשפתי עיקרון די גדול. למעשה ביקום הזה, לא חשוב אם היצורים החיים יודעים מי אני או לא. אבל נקודה אחת צריכה להיות ברורה, שהיא, אני עושה תיקון פא - לא משנה מי אני, אני מתקן את הפא. אמרתי לכוחות הישנים: "אתם יכולים לא לדעת מי אני, אתם יכולים לא להאמין מי אני ואינכם חוטאים בכך. אבל באשר לאן אני הולך - במושגים שלכם אני גם מטפח - אז מה שאני אגשים, את זה אתם כן יודעים. אז תסתובבו ותסתכלו על מה שעשיתם, האם לא חטאתם?" בנוסף, ברמות עוד יותר גבוהות, גם המושג של להגשים משהו לא קיים. זה רק עניין של בחירת היקום. כל מה שאני עושה היום במהלך תיקון הפא, כל מה שאני רוצה, לומר את זה בפשטות זו בחירה של היקום העתידי וצורך של היקום העתידי. (מחיאות כפיים) עבור יצורים חיים של היקום הישן, וזה כולל את כל האלמנטים החיים, בעניין הזה של תיקון הפא, בתוך הבחירה שלי, כל היצורים החיים משלימים אותו לפי הבחירה שלי ותורמים את הרעיונות הטובים ביותר שלהם - לא כדי לשנות את מה שאני רוצה, אלא כדי להשלים אותו לפי מה שאמרתי - זוהי המחשבה הטובה ביותר שיכולה להיות ליצורים החיים ביקום. (מחיאות כפיים) אבל הכוחות הישנים לא פועלים ככה. הם מתייחסים לבחירה שלהם כמהותית ומתייחסים לכל מה שאני עושה כהשלמה של כל מה שהם רוצים - זה לגמרי הפוך. אינני רוצה לקבוע להם חטאים גדולים מדי. ברגע זה אינני רוצה לתת שמות לחטאים שלהם. אבל זה בהחלט מוטעה ובהחלט לא יכול להיות ככה.

כל הפא הזה שדיברתי עליו זה עתה זה כדי לספר לכם על נושא אחד. כמאסטר, להגיד מתוך הלב, בין אם אתם מכבדים אותי או לא מכבדים אותי, זה לא איכפת לי בכלל. בזמנו, כשהצלתי אתכם, אנשים רבים קיללו אותי. היו אנשים שקיללו אותי אפילו כששמעו את ההרצאות. אני לא לוקח את זה ללב, אני רוצה להצליח להציל אותך, דווקא. (מחיאות כפיים) כלומר איך אתם מתייחסים למאסטר, למאסטר בכלל לא איכפת בלב. אני לא מושפע מאף אלמנט באף רמה של היקום. אבל יש עניין אחד, שהוא, אם אתם לא מכבדים את המאסטר, זה לא נכון לפי עקרונות היקום. אז הכוחות הישנים ינצלו פרצה בגלל זה ויהרסו אתכם. הם תפסו את התירוץ הגדול ביותר כדי להרוס אתכם, כי הם ראו את כל התהליך שבו הצלתי אתכם.

למעשה האנושות של היום הייתה מושמדת מזמן אם לא בזכות תיקון הפא. הסטנדרטים של המחשבה של האנושות כבר מתחת לגיהינום. בגלל תיקון הפא, כיפרתי על החטאים של כל היצורים החיים בשלושת העולמות. (מחיאות כפיים) אז חישבו כולכם, לגבי התלמידים שלנו, זה שווה לכך שדליתי אתכם בזמנו מהגיהינום. (מחיאות כפיים) אני באמת נשאתי במקומכם את החטאים שביצעתם במשך מאות ואלפי השנים. זה לא רק זה. בגלל זה אני גם אציל אתכם ואהפוך אתכם לאלוהויות. בתהליך הזה, אני נתתי את הלב. יחד עם זה, בגלל שאתם תהיו אלוהויות כה גבוהות, אצטרך לתת לכם את הכבוד של אלוהויות כה גבוהות ואת כל הברכה שצריכה להיות לכם ברמות כה גבוהות. (מחיאות כפיים) מאז ההתחלה של שמיים וארץ לא הייתה אף אלוהות שהעזה לפעול באופן זה ואף פעם לא היה דבר כזה.

למרות שהכוחות הישנים משפיעים על העניין הזה ורוצים לעשות את זה בדרך שלהם, האם אתם יודעים? כל היצורים החיים של הכוחות הישנים מעריצים אותי באופן מוחלט! (מחיאות כפיים) למרות שהם גרמו למכשולים לתיקון הפא שלי, הם אף פעם לא ביצעו מעשים רעים כלפי ישירות, כי הם מכבדים אותי. (מחיאות כפיים. שוב מחיאות כפיים) לכן, לגבי חלק מהתלמידים שלנו שהם מבולבלים זמנית ולבם אינו ישר, חישבו על זה, ברגע שאתם לא מכבדים אותי, הכוחות הישנים יעשו לכם דברים ללא רחמים, כי הם חושבים שאדם זה הוא פשוט רע מדי. מובן שהם בהחלט לא ישמידו אותך מיד. הם יובילו אותך, יגרמו לכם לראות יותר ויותר מראות כוזבים, יגרמו ללבך להיות יותר ויותר לא ישר ויגרמו ללבך כלפי המאסטר להשתנות באופן דמוני ויובילו אתכם לדרך רעה, כך יגרמו לך לבצע חטאים כל-כך גדולים.

האם אתם יודעים לפי איזה עיקרון פעלתי במהלך תיקון הפא? אני מתעלם מכל החטאים של כל היצורים החיים בהיסטוריה! (מחיאות כפיים) במהלך תיקון הפא הזה אני מסתכל רק על עמדתם של היצורים החיים כלפי תיקון הפא! (מחיאות כפיים) השארתי את כל הדלתות פתוחות. אמרתי לכם בעבר, שאם לא הייתי מסתכל אפילו על ההיבט הזה של העמדה כלפי תיקון הפא, אז הפא החדש והיקום החדש לא יתקיימו. לכן העמדה כלפי תיקון הפא היא קריטית מאוד. כשאתם באמת עושים טעות במובן הזה, לא יהיה לי מה להגיד כשהכוחות הישנים ישמידו אתכם.

כשאתם לא מכבדים את המאסטר, אתם יודעים מה אני חושב? לי לא איכפת בכלל. האם אתם יודעים עכשיו מי אני? אתם מכירים רק את הדמות האנושית שביטאתי. מה שמתגלה בפניכם בצד ההוא היא גם כן דמות שבתוך היקום. בעתיד לא תדעו מי אני בסופו של דבר. אף יצור חי ביקום לא ידע מי אני בסופו של דבר. בין אם אתה מתייחס אלי טוב או רע, זה לא איכפת לי בכלל. אבל הכוחות הישנים יהרסו אתכם במצוקה הזאת. יש לשים לב היטב לזה!

דיברתי עד כאן, אדבר עוד על מה שאמרתי לכם לעשות במהלך תיקון הפא. כפי שראיתם, אתם מסבירים את האמת, שולחים מחשבות נכונות ואתם מטפחים את עצמכם. שלושת הדברים האלה הם בעצם שלושת הדברים החשובים ביותר שתלמידי הדאפא עושים בזמן הנוכחי. הבהרת האמת, כשמסתכלים עליה לפי העקרונות ברמה השטחית הזאת של בני אדם, היא חשיפה של הרדיפה המרושעת הזאת. שליחת המחשבות הנכונות היא סילוק של הרדיפה מצד היצורים החיים הבלתי ניתנים להצלה והמטונפים האלה כלפי תלמידי הדאפא. אז כשמסתכלים על זה עם עקרונות קצת גבוהים יותר, הכוונה האמיתית של הבהרת האמת היא הצלת כל היצורים החיים והיא למנוע מהאנושות להיות מסולקת. זה שהכוחות הישנים מנצלים את היצורים החיים המרושעים כדי לבצע רשע כלפי תלמידי הדאפא, זה מצד אחד יוצר מבחן, מצד שני זה כדי לתת לי לנקות את הפסולות האלה מהיקום. ואילו שליחת המחשבות הנכונות של תלמידי הדאפא היא סירוב באופן יסודי לגבי התכנונים של הכוחות הישנים ומסלקת את הרדיפה של הרוע. אני אומר לכם, שכל הדברים האלה שאתם עושים, למעשה עשיתם אותם עבור עצמכם. אין אף דבר שעשיתם עבורי. באותו הזמן אני אומר לכם גם, שמאז היום שבו התחלתם את הטיפוח-תרגול ועד שהגעתם לצעד הזה היום, ממה שאמרתי לכם, או מה שביקשתי מכם לעשות, לא היה אף דבר למען אחרים. הטיפוח-תרגול שלכם יכול להביא תועלת לאנושות ולחברה האנושית. במהלך הטיפוח-תרגול זה יכול לאפשר לתלמידי הדאפא להיות בשלים בין אחד לשני, יכול לאפשר לתלמידי הדאפא להפחית את הלחץ והנזק מהרדיפה של הרוע תוך כדי זה שסובלים מהרדיפה - כל אלו הם תוצר לוואי. המטרה האמיתית בכל הדברים האלה שאתם עושים היא למען ההצלחה שלכם. בעתיד תסתובבו ותסתכלו על זה. עכשיו אף אחד מכם לא צריך להגיד שאני כביר, או שאני, המאסטר שלכם, הוא ככה וככה. בעתיד, תסתכלו אחורה ותראו שכל מה שעשיתי נוצר עבורכם. (מחיאות כפיים)

עשו היטב את מה שעליכם לעשות, כי ההזדמנות הגורלית היא קשה להשגה. העריכו את זה, לא תהיה פעם שנייה. פיתוח החזקה כלשהי יגרום לך להיהרס באמצע הדרך! אל תחשבו על אף החזקה, אל תאחזו בה ועשו פשוט את מה שעליכם לעשות כתלמידי דאפא. כל מה שמופלא, כביר ביותר ומפואר ביותר מחכה לכם! (מחיאות כפיים)

זה כל מה שאני אגיד הבוקר. אם לא אלך, אני חושב שאענה על כמה שאלות עבורכם אחרי הצהרים. (מחיאות כפיים ממושכות)

זה כל מה שאגיד. תודה לכם. (מחיאות כפיים)

המאסטר: במחשבה על כך, זה שאני יושב בועידת פא לענות על שאלות עבורכם ... נדמה לי שמאז ה-20 ביולי 1999 לא עשיתי את זה, נכון? (מחיאות כפיים סוערות) (עונים: "כן.") אז היום אני אענה על שאלות עבורכם באופן מיוחד. (מחיאות כפיים) דברים שלא הייתם מסוגלים לפתור במשך זמן ארוך בטיפוח-תרגול האישי שלכם, או באימות הדאפא, או כאלה שנתקלתם בהם - אתם יכולים להעלות אותם. הזמן עדיין מוגבל ולא בטוח שאוכל לענות לכל אחד. אבל המאסטר ינסה לענות כמה שיותר. (מחיאות כפיים)

שאלה: המורה שלום. אנחנו מוסרים למורה דרישת שלום בשם כל מתרגלי הדאפא בשן-יאנג.

המאסטר: תודה לכם. (מחיאות כפיים) אני יודע על כל המצב של המתרגלים בסין.

שאלה: תלמידי דאפא מצ'נג-דו מוסרים דרישת שלום למורה.

המאסטר: תודה לכם. (מחיאות כפיים)

שאלה: תלמידי דאפא בבייג'ינג מוסרים דרישת שלום למורה. (מחיאות כפיים) נא להרשות לנו למסור דרישת שלום למורה בשם תלמידי דאפא בשנחאי.

המאסטר: תודה לכם. (מחיאות כפיים) בואו נוותר על דרישות השלום, כי קראתי את כל דרישות השלום למורה באתר מינג-הווי. (מחיאות כפיים)

שאלה: בעבודתנו אנחנו לעתים קרובות באים במגע עם בעלי תפקידים גבוהים בשלטון הסיני. איך עלינו להבהיר להם את האמת טוב יותר?

המאסטר: למעשה, באשר לפרטים של איך לעשות דברים, כבר עשיתם אותם ובפועל פעלתם היטב גם כן. בין אם פועלים טוב או לא טוב, זה עניין של תלמידי הדאפא. באשר למה שאנשי העולם רוצים לבחור, זה עניין שלהם. אבל במהלך הצלת יצורים חיים, לא משנה מה אתם עושים, למעשה יש קבוצה של יצורים חיים שלא ניתנת להצלה. במהלך הבהרת האמת, במהלך שיחות הטלפון לסין ובאינטרנט, תתקלו באנשים שבכלל לא ניתנים להצלה. אבל אל תהיו מושפעים בגלל זה, עשו את המיטב להציל את אלה שכן ניתנים להצלה.

בהבהרת האמת אל תתייחסו למעמדו של האדם השני ואל תחזיקו בלב כלשהו - הם קודם כל בני אדם ויש להם הזדמנות לבחור את עתידם. לא משנה מה העבודה שלו, ראשית צריך שיהיה לו עתיד וזה הדבר החשוב ביותר לאדם. במהלך הבהרת האמת, כשנוגעים בנושאים המהותיים ובאותו הזמן, כשהם מרגישים שתלמידי הדאפא באמת מצילים אותם, לדעתי הצד המבין של האנשים יתגלה.

לאנשים הסינים שמחוץ לסין יש אינספור קשרים עם סין. כל קרובי המשפחה והחברים שלהם בסין ויש הרבה אנשים שנוסעים הלוך ושוב לעתים קרובות. כשהם רואים את מצב הדאפא בעולם הם ידברו עליו בסין, ידברו עם הקרובים והחברים - הם כלי תקשורת חיים. לא משנה כמה הם מכירים את הדאפא, מבינים אותו או לא, הם יביאו את זה בחזרה לשם ויספרו. במיוחד לגבי בעלי התפקידים בשלטון. אל תתייחסו לדרגה שלהם. בזמנו כשהמורה לימד את הדאפא הזה, הסתכלתי רק על הבנאדם, לא הסתכלתי על המעמד שלו בחברה, לא התייחסתי לצורה כלשהי של ארגון מסוים וגם לא היה הבדל בדרגת התפקיד - לא הסתכלתי על שום דבר חוץ מלב האדם. אל תתייחסו אליהם כאל "פקיד רם מעלה" כביכול, כי אתם מצילים את החיים שלהם. כל אלה הם תפקידים במקום הזה של האנשים הרגילים. היום מותר להם להיות פקידים. אם לא מתירים להם להיות פקידים מחר, אז הם כבר לא יהיו שום דבר. אז בהצעת הצלה לאנשים, בהצלת אנשים לא מתייחסים לדברים כאלה.

שאלה: מדוע הכוחות הישנים ביקום תכננו בעולם האנושי שני סוגי מערכות חברתיות שונות לחלוטין?

המאסטר: זה נושא רחב לדיון. אני יכול לדבר אתכם עליו בקצרה מזווית אחת. אתם יודעים שלפני אלפיים שנה הקיסרות הרומית הייתה מאוד חזקה. למעשה זה שעם כלשהו של המין האנושי יכול לשלוט בעולם זהו כבוד שהאלוהויות נותנות להם. עם זאת, אם הם רודפים את האלוהויות בגלל זה, האלוהויות ייקחו את הכבוד בחזרה ויענישו אותם באופן חמור. לכן, בהיסטוריה, הכוחות הישנים השאירו את התרבות הזאת לשם השארת עדות לתיקון הפא בעתיד, וכדי לאפשר לנוצרים בזמנם לסלק קארמה במהלך המצוקה ולהקים את המוסריות האדירה של הפיכתם לאלוהויות. הם בחרו אדם בשם נירו להיות מלך רומא. הוא הרס את המוסריות האנושית, עשה הרבה דברים מטומטמים ורעים וביצע את הרשע הגדול ביותר של רדיפת הנוצרים. מאז, הקיסרות הרומית החזקה והמשגשגת התדרדרה בגלל זה.

הכוחות הישנים חושבים שהנירו ההוא לא מספיק בשביל תלמידי הדאפא בתיקון הפא של היום, לכן הם היו צריכים למצוא אחד עוד יותר מרושע, מטומטם וחסר בושה ובאותו הזמן ליצור דבר לפני הפצת הדאפא בעולם האנושי כדי שישמש לדאפא בעתיד. והדבר הזה היה צריך להיות ברמה ההיא שאפשר יהיה להשתמש בו, אז הוא היה המפלגה ה-X. הם יצרו אותו, והוא היה צריך לעבור תהליך היסטורי, כדי שיצבור ניסיון של שלטון סמכותי וכדי שיפתח אמצעים שונים של שלטון סמכותי במהלך שמירה על משבר תמידי. גרמו להם לבטל את האמונה באלוהויות ולהתבסס על אתאיזם, בגלל שאנשי העולם בעלי האמונה באלוהויות לא יכולים להגיע למצב שבו הם לא מפחדים לא מהשמיים ולא מהארץ ונאבקים עם השמיים, הארץ ובני האדם. התהליך הזה נמשך כמאה שנה. בזמנו כשעשו את הדבר הזה הם חשבו איך לבטל אותו בצעד האחרון, לכן ההתחלה שלו בוודאי לא הייתה מהוללת גם כן. למעשה כולנו יודעים שהקומונה הפריזאית הייתה כנופיה של נבלים במרד.

זה לא שאני אומר דברים רעים על המפלגה X כי הם בעצמם מדברים על כך שהם הפרולטריון הנבל. אני זוכר שכשלמדו את התיאוריות במהלך "המהפכה התרבותית הגדולה" דיברו על הנושא הזה, ודנו בשאלה אם הנבל הזה שבחברה הוא קונפליקט עם האויב או שהוא קונפליקט פנימי שבין האנשים. כשדיברו על הנושא הזה, היו אנשים שאמרו שאת נושא הנבלים אפשר להעלות לדרגה של אויב והיו אנשים שלא הסכימו. הסיבה שהם לא הסכימו היא שהם אומרים שהקומונה הפריזאית הייתה התקוממות של נבלים והם אבות המפלגה X שלנו. אין זו בדיחה, כי הם מדברים על "פרולטריון נבל", אבל היום הם מרגישים שזה לא נשמע טוב, אז הם הורידו את המילה "נבל" ואומרים "פרולטריון".

בגלל שהיא דבר שבניגוד ליקום, כלומר שני סוגי האלמנטים החיוביים והשליליים ביקום מתנגדים לה. היקום הזה למעשה מורכב משני סוגי אלמנטים של חיים, חיוביים ושליליים, זאת אומרת שאפילו היקום מתנגד לה. בגלל זה כל הבודהות, הטאואים, האלוהויות והדמונים שביקום רוצים לסלק אותה. אז היא עומדת בכל עת מול האפשרות שיקיפו אותה בשכבות ויחסלו אותה. אבל זה שהיא יכולה להופיע זה לא עניין פשוט, וזה שהיא יכלה לתחזק את עצמה במשך כמאה שנה גם זה לא עניין פשוט - זה בגלל שהכוחות הישנים של היקום אימנו אותה לבשלות כדי שתשמש לצורך הדאפא היום, וזה גם בגלל שאף שלטון בעולם האנושי לא היה מסוגל לעשות דבר כזה. אבל מדוע היה צריך זמן כל-כך ארוך? אמרתי שהיה צריך לאמן אותה עד שתוכל להגיע לדרגה ההיא, אז זה דרש תהליך, אז בתהליך הזה זה היה לה מסוכן גם כן, כי כל היקום נמצא בניגוד לה. היצורים החיים שעל הארץ מקבילים ליצורים החיים שבגופים השמימיים, לכן היצורים החיים של כל היקום מהארץ ועד השמיים מהווים איום כלפיה. אז הכוחות הישנים האלה היו צריכים למצוא דרך לתחזק אותה. הביטויים שמופיעים כאן אצל האנשים הרגילים יכולים להופיע כביטויים שבשמיים. הכוחות הישנים שבשמיים שולטים על דברים באופן ישיר. גם כאן אצל בני האדם זה מאוד חשוב ואי אפשר להשמיד אותה על פני השטח. אז גרמו לכך שהיא תשיג מצב של איזון במובן הצבאי ובאותו הזמן נוצר גוש גדול.

בחברה נורמלית, המצב של האנשים ושלטון המדינה הוא צורת החיים הנורמלית שהאלוהויות של היקום הביאו לבני האדם. כדי לחסל את האלמנט הזה של המפלגה ההיא, האלוהויות הרבות שבתוך היקום גרמו גם ללאומים הנורמלים שעל הארץ להפוך להיות חזקים צבאית. אבל ההתחזקות הזאת היוותה איום לגביה, אז הכוחות הישנים אפשרו גם לה להפוך להיות חזקה. כך הופיעה התחרות הצבאית של שנות השישים של המאה האחרונה והגזע האנושי נכנס למשבר המלחמה הקרה. התחרו אחד עם השני באופן צבאי, פיתחו את התעשייה הצבאית בסקלה רחבה וחקרו ויצרו כלי נשק מתקדמים ביותר. מטרת הכוחות הישנים היא לא לתת לה להיות במצב שיביסו אותה או שתאבד את היכולות שלה לפני שתנוצל, אז היה צריך לתחזק אותה בכל התנאים והיה צריך לאפשר לה לעבור את התהליך ההיסטורי ההוא. באותו הזמן, תוך כדי המשבר, זה גרם לה להיות יותר דיקטטורית. היה לה באמת קשה לתחזק את עצמה עד היום. אבל כשהגיע הזמן להשתמש בה, זה לא היה בסדר אם הכוח שלה היה חזק מדי, כי בזמנו הגוש היה מאוד גדול.

אינני מבקר כאן את המפלגה שלהם בכוונה. אני מדבר על איך בדיוק היקום תכנן את הדברים. איננו מתערבים בפוליטיקה, אבל אני יודע על הכל וכמובן אני מדבר על הסיבות רק בגלל שרדפתם את תלמידי הדאפא. נמשיך עם הנושא הזה שהוזכר זה עתה. אז כשהגיע הזמן להשתמש בה, היא לא יכלה להיות כל-כך גדולה, כי כל האנשים בכל העולם הם מועמדים להצלה. אם למדינות כה רבות תהיה שיטה כזאת, איך אפשר יהיה להציל את האנשים שם? אז הכוחות הישנים גרמו לכלכלת החברה הנורמלית להתדרדר באופן דרסטי ובאותו הזמן, פירקו את המערכת הענקית שתחזקו אותה בעמל רב במשך מאה שנה. באופן זה, במהלך הפירוק, לא היו נקמות או קונפליקטים והפירוק חל באופן שקט וחלק. רק המקום ההוא של סין נשאר, כי הדאפא יופץ שם. היא אומנה לבשלות והשימוש מיועד לשם, לכן השאירו רק את המקום הזה וכל השאר התמוטט. זאת הסיבה שבעטיה היא התפרקה לפתע היום מאה שנה לאחר שהופיעה - דבר שאנשי העולם לא יכלו לדמיין. האלוהויות שולטות על כל דבר ודבר של המין האנושי. בני האדם אף פעם לא היו בשליטה על עצמם והכל נשלט מלמעלה. באופן זה סין נראתה מאוד מבודדת, אז היה צריך להשאיר כמה קטנות, כמו צפון קוריאה וכו'. אבל הם לא יכולים לבצע דברים גדולים במובן היכולת הכלכלית או הצבאית, עם זאת הם יכולים לשרת כמלווים וכך לתת לה מעט תקווה בהישרדותה.

אז כפי שראיתם, בעשורים האחרונים ארצות הברית הייתה מאוד חזקה צבאית וגם כלכלית, וארצות הברית תמיד מטפלת בעניינים רבים כמו הפרת זכויות אדם, הפרה של חופש האמונה וכו' ושומרת על צדק מסוים בקהילה הבינלאומית. הדברים האלה הם מה שבני האדם לא מסוגלים להסביר בבירור. כנופיית הנבלים הזאת שרודפת את תלמידי הדאפא אומרת שארצות הברית היא המשטרה הבינלאומית. למעשה ארצות הברית היא באמת המשטרה הבינלאומית שהכוחות הישנים תכננו. סין היא במת המשחק ההיסטורי הזה והמדינות בכל העולם צופות וגם משחקות. אבל צריך להיות מישהו שישמור על הסדר בעולם ואי אפשר לעשות דברים ללא שליטה. בעבר, העקרונות של המקום הזה אצל בני האדם הכתיבו שהמנצחים שלטו במדינה וכבשו את העולם באמצעות כוחות צבאיים, והחזקים היו גיבורים. זה דבר שהוא הפוך מחוקי היקום, אבל זה שיכולת לעשות את זה, זה היה בגלל שהאלוהויות אפשרו לך להשיג זאת. אם תוכל לעשות את זה היטב, האלוהויות יתנו לך תהילה ויאפשרו לך להיות חזק ומשגשג. זה היה חוק העבר של בני האדם. אם כל האנושות הייתה בשלום, ארצות הברית הייתה נסוגה אוטומטית מהתפקיד ההיסטורי. מה שדברתי עליו הוא התכנון של הכוחות הישנים בנוגע לדבר הזה ומזה זה בא. (מחיאות כפיים)

שאלה: לאחרונה היו קשיים ומבוכה שקשורים לרגשות (הקהל צוחק) ומאוד קשה לי במובן הזה.

המאסטר: אני יכול לענות לכם ככה. כל עוד אתה חי בסביבה החברתית הזאת של אנשים רגילים, לא משנה אם אתה בן אדם, אבן, צמח או חיה, אתה ספוג ברגשות האלה ואפילו הרווחים שבין החלקיקים ספוגים ברגשות. לכן זה בלתי אפשרי לאדם רגיל לברוח מהרגשות האלה, אפשר לעשות את זה רק באמצעות טיפוח-תרגול. באשר לצורת הטיפוח-תרגול שלנו היום, אני כבר סיפרתי לכם מהי צורת הטיפוח-תרגול. אז על-ידי זה שמשאירים את מעט הדברים האלה של האנשים הרגילים, אתם יכולים לאמת היום את הפא. בלי מעט הדברים האלה של האנשים הרגילים, אני אומר לכם, לא תהיו מסוגלים לאמת את הפא כאן וגם לא נוכל לדבר על העניין של הצלת יצורים חיים. זה בלתי אפשרי לתת לאלוהויות לתקן את הפא כאן היום, לתת לאלוהויות להציל את היצורים החיים, כי הפער גדול מדי. זה בלתי אפשרי שאלוהויות ייחסו חשיבות לבני אדם. רק אם אתם נמצאים בין בני האדם תוכלו לייחס חשיבות ליצורים החיים כאן, כי אפשר לעשות את זה רק אם עדיין נשארו לכם דברים של בני האדם על פני השטח.

אתם יודעים שבני האדם הם רמה אחת שבתוך היקום ורמה שלא ניתן להשמיט, אז חייבים להציל אותם והפא חייב להיות תקין. אז כשיש לכם את מעט הדברים האלה של בני האדם, אתם יכולים לעשות את הדברים של הדאפא, יכולים גם לטפח, אבל, אם לא שמים לב, תקבלו מהם הפרעה - מזה זה נובע. לאחרונה קראתי כמה מאמרים שהמתרגלים כתבו, אחד היה של מישהו חסר בית שנדד. הוא סיפר שאשתו תלמידת דאפא וכמה היא טובה, אבל במילים שלו ראיתי את הרגשות שלו. הייתה מישהי שדיברה על כמה טוב הבעל שלה, גם שם ראיתי את הרגשות. אינני אומר שעשיתם משהו מוטעה. יש גם אנשים רגילים שקוראים את המאמרים האלה ובמהלך תיקון הפא יש לכך השפעה כשאנשים רגילים קוראים את זה, אז אני לא יכול להגיד שזה לא טוב. למעשה זה נגרם מכך שיש לכם עדיין את מעט הדברים האלה של אנשים רגילים.

עם זאת, לדעתי, כמטפחים, אין עליכם להיות נשלטים על-ידי הרגשות בצורה זו. אבל אתם חושבים: "אם אני מטפח היטב במובן הזה, אם באמת אהיה בלי רגשות, אהיה פשוט כמו חתיכת לוח ברזל." אין זה כך. המטפחים הם רחומים. אם אתם מסוגלים באמת להסתכל על היצורים החיים כשהמחשבות הנכונות שלכם מספיק חזקות, חשבו על זה, האם יקרה כזה דבר? מובן שלפעמים אתם אומרים שאתם לא מצליחים אפילו אם התאמצתם. אז האם המאמצים שלכם הושקעו רק כדי לפתור את הבעיה הזאת? האם מצב הטיפוח שלך באמת הגיע לדרגה ההיא? מובן שאני רק מדבר על המתרגל שהגיש את הפתק. לא משנה מה, כמטפחים עליכם להתייחס לזה בצורה נכונה, אחרת הכוחות הישנים יעשו לכם צרות בגלל זה. פרט למתרגלים חדשים המורה לא עשה לכם שום מבחנים של טיפוח אישי מאז ה-20 ביולי, 1999, כי הטיפוח-תרגול האישי שלכם הפך באופן כולל להצלת יצורים חיים ולאימות הדאפא. (מחיאות כפיים)

שאלה: האם כל האנשים שאנחנו נתקלים בהם במהלך הבהרת האמת הם אנשים שיש להם קשר גורלי אתנו? האם הם היצורים החיים שבעולם שלנו?

המאסטר: הפא-שן שלי יתכנן את זה ככה, גם הכוחות הישנים יתכננו ככה. מובן שאולי במהלך הבהרת האמת אתה מאוד רב-תושייה והצורה שבה אתה מדבר יכולה לגעת בלבם של יותר אנשים, יכול להיות שייתנו לך להציל גם את היצורים החיים שאין להם קשר ישיר אתך. מדובר בחמלה - אם יש לך דרך להציל אותו, ייתכן שתתקל במצב כזה. זאת אומרת בעניין הזה של הצלת יצורים חיים אנחנו לא יכולים להבדיל בין אלה שעלי לדאוג להם ואלה שאין עלי לדאוג להם. אינך יכול להבדיל ביניהם. זה היה נחשב ללב של הפְרַדה ואין זו חמלה של אדם מואר גדול. זה לא כמו אצל אנשים רגילים שאם מישהו הוא מהמשפחה שלי, אני אתייחס אליו טוב באופן מיוחד ואם מישהו לא מהמשפחה שלי, לא אתייחס באופן זה. איך ייתכן שזה יהיה כך? חמלה, חמלה, אין זה רגש אנושי.

שאלה: תלמידי דאפא מסצ'ואן ומשפחתם מוסרים דרישת שלום למורה.

המאסטר: תודה לכם. (מחיאות כפיים)

שאלה: תלמידי דאפא הסובלים מרדיפה בבתי כלא, במחנות לחינוך מחדש, במחנות מעצר, בבתי חולים לחולי נפש באזורים שונים בסצ'ואן מוסרים דרישת שלום למורה.

המאסטר: תודה לכם. (מחיאות כפיים) אני מודע גם למצב בסצ'ואן. המורה מודע מאוד.

שאלה: לנוכח הרדיפה של הכוחות הישנים, הליכוד של תלמידי הדאפא מאוד חשוב, איך אפשר להתקדם במהירות כגוף כולל?

המאסטר: אתם יודעים שאני אף פעם לא אומר את המילה "אחדות" כי היא מה שאנשים רגילים מתעקשים עליו בכוח והיא צורה. מטפחים מדברים על שיפור השין-שינג ושיפור מהותי. אדם שמטפח צריך לדעת איך לפעול. אם הוא לא פעל טוב הייתי אומר שלא למד היטב את הפא, האין זאת? מה עלינו לעשות, מה אין עלינו לעשות - האין זה ברור לנו? למעשה זה צריך להיות מאוד ברור. אבל בכל אזור יש אנשי קשר, אגודות דאפא, מרכזי סיוע, כלומר יש צורך לתיאום כגוף כולל. אם ברגע שמישהו חושב מה אנחנו עושים עכשיו, מה צריך לעשות מחר, וכולם ידעו - כרגע עדיין אי אפשר להשיג את המצב הזה. אז צריך שיהיו אנשים שייקחו את התפקיד של תיאום ויצירת קשרים ויעשו את הדברים האלה. בזמן הנוכחי, לא משנה אם תלמידי הדאפא מאמתים את הפא בקבוצה או שאתה מבהיר את האמת לבד, כל זה הצורך של הדאפא. כל עוד תיקון הפא דורש את זה עליך לעשות אותו היטב, ואין על מה לדבר. אל תהפכו ליומרניים בגלל התפקידים שלכם, גם אל תרגישו שאתם שונים מהאחרים. כל אחד מכם הוא חלקיק ובעיניי אף אחד לא יותר טוב מאף אחד אחר, כי את כולכם דליתי באותו הזמן. (מחיאות כפיים) לחלק יש יכולות חזקות יותר בהיבטים האלה, לחלק יש יכולות חזקות יותר בהיבטים אחרים - אבל אין עליכם להתפרע במחשבתכם בגלל זה. אתה אומר שיש לך את היכולות הכה גדולות, ככה וככה, אבל הפא העניק לך אותן! זה לא היה הולך אם לא היית משיג את היכולות האלה. הצורך של תיקון הפא גרם לחכמה שלך להגיע לדרגה ההיא, לכן אין עליך לחשוב שאתה בעל יכולת. יש מתרגלים שרוצים שאני אראה את היכולת שלהם. למעשה אני חושב שאת כל זה אני נתתי לכם, לא צריך להסתכל. (הקהל צוחק, מחיאות כפיים)

שאלה: לפעמים אני ממש מרגיש מוטרד. באמת קשה להניח את הרגשות במהלך הטיפוח-תרגול. בנוסף, נדמה לי שמאז התחלת הטיפוח, כל המבחנים הם מבחנים של רגשות, כאילו המעבר הפטלי שבחיים הוא המבחן של הרגשות.

המאסטר: אתם שמעתם את זה בבירור? אתה מתייחס לרגשות כאל מבחן, כי לא הנחת אותם, לכן אתה כל הזמן צריך לעבור אותו. (הקהל צוחק) אבל אני לא אומר לך לוותר עליהם בכוח היום, אלא מציין לכם את זה בבירור. זה לא אומר שתוכלו לעשות את זה מיד. כשאני מספר לכם שזה מה שקורה, עליכם ללמוד את הפא יותר. כשהמחשבות הנכונות יתחזקו יותר ויותר, כשאתה באמת חומל על כל היצורים החיים, לא יהיו עוד רגשות שיפריעו לך, וכל בני המשפחה שמעורבים ברגשות לא יגידו עוד שאתה חסר-רחמים כלפיהם ולא יקרו קונפליקטים בגלל הנושא של הרגשות. אחרי כל הדיבורים עדיין מדובר בכך שאתה צריך להשתפר.

אני יכול להרגיש את המצב שבמחשבות שלכם - זה מר, ממש מר, אבל האם לא חיכית אלפי שנים רק בשביל היום?! האם העתיד שתגשים יכול להיות בפרופורציה עם מעט הדברים שאתה נושא היום?! (מחיאות כפיים) אוי! לפעמים אני חושב, אם היום אני לא מציל אתכם ואם הייתי אחד מכם, הייתי אומר שהיה לי קל מדי להניח את מעט הדברים האלה! (מחיאות כפיים) אולי המורה אומר כך רק בגלל שראה דרך כל זה, הא הא! (צוחקים)

שאלה: בגלל החזקות, אני נמצא במין מצב לא טוב במשך תקופה ארוכה. אבל אני רוצה לעשות את עבודת הדאפא היטב, אך אני מפחד שהמצב הלא טוב יפריע למתרגלים האחרים. האם עלי להניח את העבודה ולהקדיש תקופת זמן לטפח באופן רציני?

המאסטר: זה לא מפריע אם תעשה עבודת דאפא באותו הזמן שתלמד את הפא. למורה אין התנגדות לכך. חוץ מזה, אתם שיושבים כאן, לא משנה אם אתם סטודנטים, או שיש לכם עבודה, אין עליכם לוותר על התפקיד ההוא שאתם משחקים בחברה האנושית הרגילה ועליכם לעשות היטב את כל הדברים האלה שעליכם לעשות. באותו הזמן זה יכול ליצור לכם תנאים אופטימליים לעבודה של אימות הדאפא והבהרת האמת. אחרת אם אתם אפילו לא מסוגלים להיות יציבים כלכלית וחושבים כל יום על איך לחיות ומה לאכול, לא תוכלו לנהל חיים בסיסיים, מנין תהיה לכם עוד אנרגיה לאמת את הפא? האין זו הפרעה? אין ליצור צרות במתכוון ואין לעשות דברים לא שקולים. אם יש לך מקור הכנסה טוב יותר ואתה רוצה להחליף סגנון חיים, אינני מתנגד לכך. אני אומר שאם כל אחד מכם יפסיק לעבוד, זה יהיה לגמרי לא בסדר.

האם אתם יודעים כמה חשובה צורת הטיפוח-תרגול הזאת של תלמידי הדאפא היום? בעתיד במקום הזה של בני האדם, זה שבן אדם הופך להיות אלוהות כבר לא יהיה סיפור אגדה. בעבר דיברו כאן אצל בני האדם על טיפוח-תרגול, טיפוח-תרגול - כל זה היה טיפוח הכרת המשנה והאדם בכלל לא טיפח. בעתיד, כלומר בעתיד שאתם יוצרים, תשאירו למקום הזה דרך שבה בני אדם הופכים לאלוהויות! כל הדברים שאתם עושים היום הם דוגמאות מעשיות לעתיד - שאפשר לטפח בזמן שעושים את העבודה של האנשים הרגילים. אם אתם מתנהגים באופן קיצוני תהרסו את הדרך הזאת, לכן אין לנקוט בדרך קיצונית. עליכם פשוט לעשות, באופן פתוח ומכובד, היטב את מה שאתם צריכים לעשות בחברה, ואז תטפחו. באופן זה אתם יכולים בהחלט להגיע לסטנדרטים שמטפחים צריכים להגיע אליהם, סטנדרטים של הגעה לשלמות המלאה, כי זאת הדרך של האנשים בעתיד.

בעתיד לא יהיו דתות בחברה האנושית. כל אחד יהיה חלק של החברה והאנשים ישתתפו בכל דבר שבחברה ההיא. אולי עקרונות הפא של הפא ברמה הזאת של בני האדם והמשמעויות ברמות הגבוהות יהיו משולבים בספרי הלימוד של תלמידי בית ספר. לכן זה שזה מתאפשר לבני האדם להפוך להיות אלוהויות במהלך תיקון הפא הזה, זה לא רק שינוי ברמה האחת הזאת של בני האדם - זה קשור להרמוניה שיטתית של כל מערכת היקום, זוהי הרמוניה של הפא. אירוע שבו אלוהות שמצילה אנשים נרדפת על ידי בני אדם לא יקרה עוד. מצבים כמו זה שישו נצלב לא יוכלו להופיע לחלוטין. אז הצורה שבה אנחנו הולכים היטב בדרך הטיפוח במקום הזה של האנשים הרגילים היא בעלת חשיבות עליונה.

שאלה: כיצד תלמידי הדאפא יכולים לתפקד במהלך תיקון הפא כגוף אחד?

המאסטר: לשתף פעולה אחד עם השני. כשעושים דברים בקבוצה או עושים דברים לבד או כשכמה אנשים עושים משהו ביחד, יש לשתף פעולה היטב. הפא ישנו ואתם לא תעשו דברים מוטעים, כי אומנתם לבגרות ואתם צריכים לדעת מה לעשות. בתקופה האחרונה אני לא מתערב בשום דבר שלכם. באשר לבעיות כלשהן שלכם שמשתקפות אצלי, אני מתבונן בהן, כי אני לא יכול לאפשר לכם לא להיות מסוגלים להיפרד ממני לנצח ואינני יכול לשלול מכם את ההזדמנות להקים את המוסריות האדירה שלכם. אתם צריכים ללכת בדרך שלכם. גם אם תיפלו זה בסדר, אתם יודעים איך לקום ואתם יודעים איך להעריך את כל מה שאתם עושים ולעשות את הכל אפילו טוב יותר לאחר מכן. לכן אני לא מחזיק לכם יותר את היד ונותן לכם כמה שיותר לחשוב בעצמכם, כלומר נותן לכם הזדמנות, נותן לכם הזדמנות ללכת בדרך שלכם. כשבעיות צצות במובנים של הגוף השלם אני אדבר עליהן. לגבי דברים ספציפיים רבים אני לא אדבר בנסיבות רגילות.

שאלה: האם תנוחת הידיים משפיעה על התוצאה בשליחת המחשבות הנכונות?

המאסטר: בעיקרון כל עוד אתה רציונאלי ועם ראש צלול, זה לא משנה אם אתה מבצע את התנוחות. אבל מהתנוחה שלך אפשר לראות אם נכנסת לשקט או שנכנסת למצב מעורפל. (צוחק) לכן כששולחים מחשבות נכונות עליכם להיות צלולים. מהו המצב ההוא? זה נוח מאוד, כאילו הכל דומם והגוף לגמרי עטוף באנרגיה.

שאלה: בתקופה המיוחדת הזאת של תיקון הפא, חלק מהתלמידים בארצות הברית איבדו את עבודתם בגלל השפעת המצב הכלכלי...

המאסטר: זה מעשה של הכוחות הישנים. זכרו את זה תמיד: אני לא מכיר בשום הפרעות שהופיעו בין תלמידי הדאפא היום, כל הדברים שלא צריכים להיות הם התכנונים של הכוחות הישנים; הם מתייחסים לטיפוח האישי שלכם כעדיפות עליונה. מובן שההגעה האישית לשלמות היא בעדיפות עליונה, כי אם לא תגיע לשלמות אין מה לדבר. אבל תלמידי הדאפא היום שונים מהטיפוח-תרגול של כל תקופה בהיסטוריה. זה בגלל שאתם נושאים אחריות גדולה יותר מאשר ההגעה האישית שלכם לשלמות. הצלת יצורים חיים ואימות הפא, אלה הם דברים שהם הרבה מעבר לטיפוח-תרגול האישי שלכם, הם דברים אפילו גדולים יותר. זה מה שהכוחות הישנים לא יכולים לשקול היטב והם מפריעים לכם. הכחישו אותם והתייחסו לכל זה עם מחשבות נכונות!

שאלה: במשך תקופה מסוימת יכולתי להיות נחוש כשנתקלתי במצוקות ובמבחנים במהלך אימות הפא. אחרי שיצאתי מסין, במיוחד בחודשים האחרונים, יש לי קארמת מחשבה מאוד חמורה. בתוך זה יש אפילו אלמנטים של חוסר כבוד כלפי המאסטר שגורמים לי לוותר על הטיפוח-תרגול וכו'.

המאסטר: אני חושב שאם תלמד את הפא יותר, המחשבות הנכונות יהיו חזקות. לגבי חלק מהתלמידים, לפעמים אתם באמת עסוקים בדברים של הבהרת האמת והזנחתם את לימוד הפא. דבר של תלמידי הדאפא שהוא מעבר לטיפוח-תרגול האישי הוא שהיום הם מאמתים את הפא, מבהירים את האמת ומצילים את היצורים החיים, כל אלה מבוססים על ההגעה האישית לשלמות. אם אינכם יכולים להגיע לשלמות אז אין מה לדבר. אימות הפא זה לא מה שאנשים רגילים עושים, רק תלמידי דאפא ראויים לעשות אותו. לכן למדו יותר את הפא, למדו יותר את הפא. בנוסף, עלינו לעשות את הכל בצורה נכונה, באמת כמו מטפחים. אל תתנו לכוחות הישנים לנצל פרצות. כשהם מנצלים פרצות הם יעשו דברים כאלה.

האם אתם יודעים? הסיבה המהותית שבגללה הכוחות הישנים ברמות גבוהות תכננו את המצוקה הזאת היא שבאותו הזמן שמאמנים כביכול את תלמידי הדאפא, מנקים יחד עם זה בתקופה הזאת את היצורים החיים הלא טובים האלה בתוך היקום, זה גם מנקה את היקום - זה מה שהכוחות הישנים תכננו לעשות. הם מתייחסים למה שהם רוצים כעדיפות עליונה ולא למטרת תיקון הפא שלי כעדיפות עליונה. לכן כשנתקלים בקשיים כאלה, חפשו יותר אצלכם, פעלו נכון יותר ואל תתנו לכוחות הישנים לנצל פרצה. היצורים החיים הרעים האלה, שנשלטים על-ידי הכוחות הישנים, כבר ראו את השמדתם המתקרבת, כאילו הסדר שלהם התבלבל, הם מתנהגים באופן מיואש כנדחפים לפינה - הם עושים כל מיני דברים רעים. שימו לב לדברים האלה. אל תתנו להם לנצל פרצות.

שאלה: תלמידים מהעיר וויי-פאנג מפרובינציות שאן-דונג מוסרים דרישת שלום למורה!

המאסטר: תודה לכם. (מחיאות כפיים)

שאלה: מתרגל פאלון גונג שעבר שטיפת מוח בכוח עדיין רוצה לטפח. הוא אומר שהמורה היום כבר לא דואג לו. האם המורה עדיין מטפל בו?

המאסטר: הוא חושב כך רק בגלל שהוא בעצמו חושב שאכזב את המורה ואת הדאפא וכך זה יצר החזקה חדשה. במצב כזה הוא עדיין חושב עם החשיבה של אנשים רגילים ומדבר כך בגלל שהוא עדיין לא צלול. העניין הזה לא הסתיים, אז האם זה שפעלת טוב או לא טוב לפני הסיום אינו רק דבר שבתהליך הטיפוח-תרגול? זה נכון! אתם יודעים, בעבר לטפח טאו היה מאוד קשה. ברגע שמחשבה אחת לא ראויה צצה במהלך מבחן אצל אדם, הוא הפסיד לנֶצַח את ההזדמנות לטיפוח הטאו, זה וודאי. הכוחות הישנים חושבים שגם אני מתייחס לזה כך. "בסדר, עכשיו כשהכרחנו אותו לכתוב הצהרה מסוימת, אתה, לי הונג-ג'י לא תוכל לקבל אותו יותר, כי הוא בגד בך. אתה השקעת כל-כך הרבה כדי להציל אותו, אבל הוא בגד בך. אתה בוודאי לא תוכל לרצות אותו. אז מה לעשות אם אי אפשר לקבל אותו? - לסלק אותו."

זה מה שהכוחות הישנים חושבים והם גם תכננו את זה כך. אבל אני לא עשיתי את זה באופן זה - אני דווקא רוצה להצליח להציל אותו. הוא לא פעל היטב היום. האם אין אתם, הכוחות הישנים, ממשיכים עדיין עם הרדיפה? אני אתן לו לפעול שוב מחר ובטוח אאפשר להם/ן לפעול היטב! (מחיאות כפיים) עובדות הוכיחו את זה - האם תלמידי הדאפא לא הפכו להיות יותר ויותר רציונאלים, יותר ויותר צלולים ופועלים יותר ויותר טוב? האם הם אינם יותר ויותר נחושים?! (מחיאות כפיים) אם בסוף אתה באמת יכול להיות נחוש, כל מה שעשית קודם יכול רק להיות הביטוי שבמהלך התהליך של טיפוח-תרגול. למעשה זה בדיוק כך. המורה מתייחס לעניין הזה עם החמלה הגדולה ביותר.

אבל יש אנשים שבאמת לא פועלים כראוי. למעשה זה נגרם מהלב ההוא. קראתם בידיעות שנשלחו מסין באתר מינג-הוי (קלירוויסדום) שיש אנשים שפועלים באופן מכובד וגלוי ולא מפחדים משום דבר, הם דווקא לא סבלו רדיפה; כשהם נשלחו למחנות עבודה, הרוע שבממדים אחרים לא יכל לשאת את זה והיו צריכים לשחרר אותם. יש אנשים שמפחדים מכל דבר, יש להם הרבה לבבות אנושיים והם דווקא סובלים מרדיפה חמורה. כשרודפים אותם עד הסף הם עדיין נשארים בתוך ההחזקות האנושיות ולא יוצאים. האלוהויות שמגינות על הפא נלחצות, אבל לא יכולות לעשות שום דבר. לגבי אלה שנפטרו עם לב של פחד, האם אתן לכם להגיע לשלמות? למעשה כל זה הוא התבטאות של הלב האנושי. מובן שזה קל לדבר על זה כאן ואין זה קל כשנמצאים במצב המרושע ההוא. זאת דרך שבה בן אדם הולך לקראת היותו אלוהות, לכן זה קשה!

שאלה: אני מתרגל מקוריאה, ולעתים קרובות אני נקלע להתנגשויות וקונפליקטים במהלך שיתוף הפעולה עם עמיתי המתרגלים בפעילויות של תיקון הפא. זה בטוח שיש לי החזקות ואינני יודע מה לעשות?

המאסטר: זה לא רק בקוריאה, כי קונפליקטים יכולים להופיע גם באזורים אחרים. בזמנו היו בעיות כאלה גם בין המתרגלים בסין. אם כולם חושבים שיש להם כשרון, הם חושבים שיש להם יכולות גבוהות, כולם חושבים שמה שהם אומרים זה נכון ולא מוותרים, למעשה ברגע זה, למי שלא מוכן לוותר יש בעיה. הוא חושב: "הרעיון שלי יכול לפעול יותר טוב עבור הפא". הוא לעולם לא יחשוב: "אני מבליט את עצמי". אבל הכוחות הישנים דווקא תופסים את הנקודה הזאת שלו שהוא אינו רוצה לוותר ומחזקים אותה - "אתה צודק, אתה צודק, אתה עושה בדיוק נכון!" לכן באותו הרגע הוא לא בראש צלול. חשוב באמת על עצמך ברציונאליות ואז חשוב על הרעיונות של האחרים. לדעתי הדברים ייעשו היטב. מדוע אף אחד לא חושב על עצמו ברגע ההוא? אל תפחדו שתפסידו את ההזדמנות ליישם את הרעיונות שלכם, וגם אין עליכם להחזיק בלב של התנשאות.

באשר לאלוהות, היא לא מסתכלת אם הרעיונות שלך אומצו או לא. ברגע ההוא היא מסתכלת האם הנחת את הלב שלך או לא. אם הנחת אותו, הרעיון שלך לא אומץ ואתה יכול לוותר בעניין הזה ויכול גם לעזור לעשות את הדבר טוב יותר, אז התקדמת ואתה יכול להתרומם ברמה. מהו טיפוח? זהו טיפוח. אם אתה תקוע שם ודווקא רוצה להדגיש את שלך, על פני השטח זה למען הפא, למעשה זה לא רציונאלי, לא חשבת ממש לעומק ולא שקלת טוב יותר את התמונה הגדולה. אבל מובן שזה לא בסדר אם באמת יש מצב שמשהו לא נשקל באופן מקיף ויגרום נזק לדאפא וזה אפילו יותר לא בסדר אם מזהים החזקות או מחשבות לא טהורות. לכן צריך להתבשל בתוך הפא.

דנתי בנושא הזה בהרצאת הפא בפילדלפייה. כל פעם שנתקלים בזה אפשר לתת למתרגלים לקרוא אותה שוב. אם הבעיה הזאת כבר כל-כך בולטת, ברגע שהיא תצוץ, תעמדו על המשמר. מובן שכשמתווכחים, הסיבות האובייקטיביות אצל כל אחד הן רבות. הסביבה והמקום גם כן שונים והמצבים הספציפיים הם שונים. באשר לשאלה איך תתייחסו לזה באופן ספציפי, אתם עדיין צריכים לפעול היטב בטיפוח.

שאלה: האם הכוחות הישנים שולטים על אירופה בחומרה באופן מיוחד?

המאסטר: כפי שאני רואה את זה הם שולטים על סין בחומרה. (הקהל צוחק) כמו בזמנו ב-20 ביולי 1999, אפילו השמיים התמוטטו וכל רמה ורמה הייתה מלאת רוע - רק שבני האדם לא יכלו לראות אותו, וכל ממד וממד היה מלא בכל הרוע שהכוחות הישנים הכינו עבור הדאפא. אמרתי לכם שתיקון הפא ותיקון הפא את העולם האנושי נעשים בשני שלבים. אם הייתי מאחד אותם ועושה את זה בשלב אחד, כל העולם היה תוקף את תלמידי הדאפא. מובן שאם היו עושים את זה בשלב אחד, תלמידי הדאפא היו רבים יותר, היו שלושה וחצי מיליארד תלמידי דאפא. חילקתי אותם לשני שלבים, הקבוצה הראשונה מורכבת מתלמידי דאפא של תקופת תיקון הפא, הקבוצה השנייה מורכבת מאלה של הזמן שבו הפא מתקן את העולם האנושי. בזמנו, כשהרוע הגיע, הוא כיסה את השמיים ואת הארץ, אבל מחוץ לסין לא היה לו מקום לפעול, לכן הם היו צריכים לרכז את הדברים הרעים נגד כל תלמידי הדאפא הקיימים. זה היה די מפחיד עבורכם אז. כדי להפחית את הלחץ על תלמידי הדאפא ואת הרדיפה, הפרדתי בין תלמידי הדאפא לבין הדברים האלה. נתתי לדברים הרעים האלה לבוא אלי ובאותו הזמן השמדתי אותם במהירות רבה ובסקלה רחבה. לכן בזמן ההוא הנזק שנגרם לגוף הבשר ודם השטחי שלי היה די חמור. מאוחר יותר כמעט ניקיתי את כל זה, זה לקח שנה, אחרת באמת תלמידי הדאפא לא היו מסוגלים לשאת את זה. אני חסמתי את כולם. למעשה מה שתלמידי הדאפא נשאו אז לא היה בפרופורציה עם הכמות העצומה ודרגת הרשעות שלהם. (מחיאות כפיים) האם נוסטרדאמוס לא אמר לפני כמה מאות שנה שביולי 1999 מלך הטרור ירד מהשמיים? אם הדבר ההוא היה נעשה בבת אחת, זו הייתה מצוקה בקנה מידה כלל עולמי וכל אדם היה יודע שזה הגיע. כשחילקתי את זה לשני שלבים, הכוחות הישנים היו דווקא שמחים, כי האנשים מחוץ לסין לא יוכלו להבחין בזה. לכן במהלך הרדיפה הרוע מפיץ שקרים בגודל השמים. אבל אנשי העולם רדומים.

שאלה: איזו משמעות מיוחדת יש למקום הזה, ארצות הברית, בתהליך הפצת הפא ותיקון הפא?

המאסטר: לא אמרתי שיש משמעות מיוחדת. אני יכול לבחור לאן ללכת, ובחרתי את ארצות הברית כמקום להתיישב בו. בהתחלה מה שהכוחות הישנים תכננו עבורי היה צרפת, הם אפילו אמרו את זה בנבואות. בגלל סיבות שונות הגעתי לארצות הברית. זה לא שיש לי עדיפות לארצות הברית. אני אומר לכם, כל האנשים בכל העולם היו פעם קרובי המשפחה שלי, (מחיאות כפיים) כולל אלה הרעים ביותר, אחרת לא הייתה להם הזדמנות להיות בני אדם בתקופה הזאת. ההיסטוריה זה מה שהם עברו ומה שהם בחרו. הרע ביותר זה הכוחות הישנים. הם מעזים לנצל את הרשע ולטבוח באנשים שלי כרצונם, כי האנשים לא שייכים להם. מה שהמורה נושא בלב זה כל האנשים. (מחיאות כפיים)

שאלה: המורה אמר פעם שיש עדיין אנשים עם גורל חזק שנקבע מראש שלא קיבלו את הפא. מורה נכבד, מה המצב עכשיו?

המאסטר: קשה להעריך את המצב עכשיו. מדוע אני אומר לכם להציל אותם? אינכם יודעים כמה קרובי משפחה היו לכם בעבר בעולם האנושי הזה. עשו את המיטב להציל אותם!

שאלה: כמה אנשים עם גורל שנקבע מראש עוד יש?

המאסטר: אני אומר לכם, אם אין גורל קארמתי, אדם לא יכול להיות אדם היום בעולם הזה - אף אדם שאין לו גורל קארמתי לא יכול להיות בעולם הזה. (מחיאות כפיים) רק שבמהלך ההיסטוריה הם תכננו לעצמם תפקידים שונים. זה שאתם יכולים להיות תלמידי דאפא, זה גם מה שאתם בחרתם בעצמכם בהיסטוריה. אלה שנפלטים בגלל שרדפו את הדאפא זה גם כן מה שהם בחרו בעצמם בהיסטוריה. כשיצור חי מתעוות וכל הזמן מבצע מעשים רעים, הופך להיות כה רע ומגיע בהדרגה לשלב ההוא, זוהי בחירה.

שאלה: מה היחס שבין ההתנגדות לתכנונים של הכוחות הישנים לסילוק החזקות, שיפור תמידי באמצעות טיפוח ולא לתת לכוחות הישנים לנצל פרצה?

המאסטר: אם אתה יכול ללכת בדרך נכונה, כלומר המחשבות הנכונות שלך מספיק חזקות ואתה נוהג לפי דרישות הדאפא ופועל לפי הדרישות של המורה, אתה בעצם מתנגד לכוחות הישנים ואתה הולך בדרך שלך באופן נכון. הרוחות הרקובות האלה שמערערות את הפא אוהבות שתהיו בבלבול. המטרה של הכוחות הישנים היא שכל זה ילך לפי התכנונים שלהם. אני אומר לכם, כשכל מה שאתם עושים היום נעשה לפי מה שאני לימדתי אתכם לעשות, זה בעצם לא לתת להם לנצל פרצה, לא לתת להם למצוא תירוצים לרדיפה. אני לא מכיר ברדיפה הזאת שמופיעה בסין היום, בגלל זה הכוחות הישנים הופכים יותר ויותר מודאגים, כי הם יודעים שאני בהחלט לא אוכל להכיר בהם. הם כבר מתייחסים לעניין הזה בחיל ורעדה. היצורים החיים של הכוחות הישנים שהם ברמות הגבוהות כבר הושמדו בתהליך תיקון הפא. אלה שהופרדו בשלושת העולמות בתקופה הקודמת עדיין לא יכולים זמנית לראות את המצב האמיתי שבו הרמות הגבוהות שלהם יושמדו בסופו של דבר. זהו המצב.

שאלה: מאז התחלת תיקון הפא המצב שלי לפעמים טוב ולפעמים רע, וכל הזמן הזה לא הצלחתי לסלק את ההחזקה של הרדיפה אחרי הנוחיות. אני די מוטרד.

המאסטר: המורה יכול לעזור לך, אבל אתה צריך לדעת לשאוף לשיפור. (מחיאות כפיים)

שאלה: כשהפא יתקן את העולם האנושי, הרוב הגדול של התלמידים חוזר למקומו. מי יעזור למורה לתקן את הפא בעשר השנים המאוחרות?

המאסטר: זה, (צוחק) אתה עדיין חושב עם מחשבה של בן אנוש. במהלך הפצת הפא שלכם הרבה אנשים כבר קיבלו את הפא. אבל הם לא יכלו להבין את הפא לעומק, זה בגלל שברגע שהם מבינים את הפא הם כבר הופכים להיות תלמידי דאפא של תקופת תיקון הפא. מצויר כאן קו, לכן הכוחות הישנים האלה לא מעזים לתת להם לקבל את הפא. אני גם לא דחפתי את העניין הזה הלאה, כי אני צריך להתעסק בעניינים של תיקון הפא באופן כולל ובפתרון של דברים במהלך תיקון הפא. בעתיד יהיו להם עדיין הזדמנויות. אבל הדברים האלה שעשיתם לא יהיו לשווא וכל זה כביר ויוצא מן הכלל, כי הנחתם בסיס למטפחים של העתיד, אתם בחרתם את המטפחים של העתיד. לכן הדבר הזה נעשה טוב מאוד.

כשמבהירים את האמת, האם שמתם לב לדבר מסוים? הם יכולים לקבל את הכל כשמדברים על זה שאנשים נרדפים, הם יכולים לקבל את הכל כשמדברים על רמיסת חופש האמונה ועל הפרת זכויות האדם. אבל ברגע שמדברים על עקרונות הפא הם נחסמים. אולי ידוע לכולכם המצב הזה. זה בגלל שברגע שהאדם יכול להבין אותך על בסיס הפא, הוא כבר בתהליך קבלת הפא וכבר עומד לטפח, לכן אם מדובר ביכולת של אדם לקבל את הפא, הכוחות הישנים בוודאי יחסמו את זה. זה מהווה מבחן עבורו. אם הוא באמת רוצה לקבל אותו, ורוצה לקבל ויהיה אשר יהיה, אז הוא יוכל לקבל. כלומר, בזמן הנוכחי יש ממש מכשול גדול עבור אנשים ביכולת שלהם להימנות על תלמידי הדאפא. יש מיוחדים שיכולים להיכנס. אם הם יכולים לוותר על הכל הם יכולים להיכנס, אחרת הם לא יוכלו להיכנס בזמן הנוכחי. אבל בזה שהוא לומד את התרגול בתקופה שהדאפא נרדף, למרות שהוא לא הצטרף לתלמידי הדאפא של תקופת תיקון הפא, הוא כבר הניח בסיס עבור הטיפוח-תרגול העתידי שלו. זהו העניין. (מחיאות כפיים)

שאלה: כשאלוהויות ובודהות יתגלו באופן כביר, כל האנשים ילכו לטפח אחרי שיראו את האמת, האם זה עדיין נחשב לטיפוח?

המאסטר: הבהרת האמת שלכם בעצם בוחרת את המטפחים העתידיים. לכן השאלה אם האדם יכול ללמוד עכשיו או לא היא מאוד חשובה. לגבי האנשים שיישארו, זה לא שהם יסולקו אם לא יוכלו לטפח, כי המין האנושי יהפוך להיות רמה חשובה בתוך היקום ויהיה חלק מההרמוניה והשלמות של הדאפא. לכן יצטרכו עדיין להיות אנשים על הארץ בעתיד. מובן שרק הלא טובים האלה שהם לגמרי לא תקינים ייפלטו.

שאלה: תלמידים בשי-ג'יה-ג'ואנג ובבייג'ינג מוסרים דרישת שלום למורה!

המאסטר: תודה לכם!

שאלה: מה הפרוש של "מסתכל אני בחיוך על איוולתם של האלוהויות"?

המאסטר: האם אתם יודעים על הכוחות הישנים האלה? בהתחלה הם צחקו עלי, במיוחד אלה ברמות הנמוכות. עכשיו הם לא מעזים לצחוק, עכשיו הם ראו את כל המצב האמיתי והם הבינו את הכל. אז אני מחייך על האיוולת שלהם. (הקהל צוחק)

שאלה: איך ניתן להבין ש"ג'ואן פאלון" מיועד להישאר לאנשי העתיד וכל הרצאות הפא האחרות מסבירות את "ג'ואן פאלון" ושצריך לטפח בהתמקד על "ג'ואן פאלון"?

המאסטר: כן צריכים לטפח בהתמקדות על "ג'ואן פאלון" ואת הספרים האחרים ניתן לקרוא כחומר עזר, כולם פא. באשר לאנשי העתיד, לא תהיה להם מוסריות אדירה גדולה כמו שיש לתלמידי הדאפא של תקופת תיקון הפא של היום, כי לא יהיו להם מצוקות כמו אלו שתלמידי הדאפא של תקופת תיקון הפא נתקלים בהן היום. מובן שיש גם סיבות היסטוריות, לכן ביטוי הפא לא יהיה בהכרח אדיר כמו זה של היום. מאחורי כל מילה של "ג'ואן פאלון" נמצאים בודהות, טאואים ואלוהויות לאין ספור. בעתיד זה לא יתגלה באופן זה בהכרח. זה לא אומר שהפא לא יהיה תקין, אלא שלא יתגלה כל כך הרבה. תלמידי הדאפא, במוסריות האדירה שאתם מקימים בזמן הנוכחי - אינני קובע לכם תקרה. (המורה צוחק) (מחיאות כפיים)

שאלה: זה מאוד חשוב לא להכיר בכוחות הישנים. האם המורה הנכבד יוכל לספר איך ניתן לעשות את זה היטב? תודה.

המאסטר: לדעתי, כל מה שדיברתי עליו זה עתה היה בקשר לזה. אל תכירו בתכנונים של הכוחות הישנים, סרבו לכל הרדיפה הזאת שהם תכננו. הם רוצים לאפשר לתלמידי הדאפא להפוך להיות בשלים באמצעות הרדיפה הזאת - זה ההיבט שהתגלה. ההיבט שלא התגלה הוא שאם כל מה שהם עושים היה מצליח, זה מה שהעתיד לא יכול להכיר בו. ההתבטאות שבצד הזה של האנשים הרגילים היא מאוד פשוטה. הצד המטופח שלכם יודע מה קורה. אני לא מכיר בשום תכנון של הכוחות הישנים או הרדיפה הנוכחית הזאת.

אפשר להגיד שיצור חי מאוד מיקרוסקופי ועצום ביקום, שאף אלוהות לא יכולה לדעת מי הוא, ראה שהגופים השמימיים של היקום ילכו לקראת התפוררות בתקופה מסוימת. בגלל המחשבה האחת האינסטינקטיבית של יצור חי שלא רוצה ללכת לקראת הרס, זה הניע שכבות על גבי שכבות של הרקיעים הגדולים ושכבות על גבי שכבות של הגופים השמימיים שבתוך השכבות על גבי השכבות של הרקיעים הגדולים, ועד לרמות על גבי רמות של יקומים שבגופים השמימיים ורמות על גבי רמות של יצורים חיים שביקומים, כך שזה גרם לכך שהאלוהויות הענקיות שבכל רקיע גדול תכננו דרכים להצלה עצמית. מלמעלה ועד למטה היו גם רמות על גבי רמות של אלוהויות שהשתתפו ושעשו תכנונים אפילו יותר מפורטים, עד לשלושת העולמות. בגלל שהמחשבה ההיא באה מרמה גבוהה מאוד, כל היצורים החיים ביקום חשבו שזו כוונת השמיים וזה בוודאי יצליח באופן מלא, וזה יציל את הרקיע העצום ואת הגופים השמימיים מהרס. בגלל התכנונים המקיפים והמדוקדקים של האלוהויות שבתוך השכבות על גבי שכבות של גופים שמימיים, זה גרם לתכנונים להיראות כל כך מושלמים שהם ריגשו את האלוהויות. זה עודד מאוד את הביטחון שלהן והן חשבו שהן יכולות להינצל. בזמנו היו אלוהויות שהיוו עשרים אחוז מהרמות על גבי רמות של יצורים חיים שהשתתפו בעניין הזה. מזה נבעו הכוחות הישנים.

היצורים החיים לא רוצים להיהרס, זה טבעי. אבל כל הרמות על גבי רמות של יצורים חיים נמצאות בתוך גוף רקיעי ענק, ובתהליך ההיסטורי הארוך הכל הלך לקראת הסוף במהלך היצירה-התייצבות-התנוונות-הרס בעקבות עקרונות הפא. אף יצור חי, אף אלמנט לא יכל להימנע מזה. לגבי היצורים החיים, אם הכל היה מתפורר ואם לא היו אלמנטים ותנאים של קיום חיים, שום דבר לא יכול היה להישאר. זה יותר מפחיד מהרכבה מחדש של גופים שמימיים של היקום. עקרונות הפא של יצירה-התייצבות-התנוונות-הרס יצרו את כל האלמנטים, החומרים והיצורים החיים של היקום הישן, באותו הזמן הם גם קבעו את עקרונות הפא שהכל ילך לקראת התנוונות. זוהי התנוונות פנימית של האלמנטים שמרכיבים את הכל ביקום. מה שמתבטא אצל היצורים החיים זו התנוונות הסטנדרטים של מחשבות והתנהגות. כשזה יהפוך לגרוע עד לדרגה מסוימת זה יהיה בלתי ניתן להצלה, כך שזה הולך לקראת השלב האחרון של הרס. הכוחות הישנים מיצו את כל היכולות של הכוח והחוכמה האלוהיים, תכננו את הבריאה המושלמת ביותר לדעתם. ההתרגשות גרמה להם לשכוח לגמרי נקודה אחת קריטית, שהיא, כשהיקום מגיע לשלב ההתנוונות, כל היצורים החיים וכל האלמנטים שביקום, ללא יוצא מן הכלל, נמצאים בתוך ההתנוונות. כל היצורים החיים, המחשבות, האלמנטים והסטנדרטים כבר אינם טהורים. ההפיכה הזאת של הסטנדרטים ושל כל הדברים של היצורים החיים ללא טובים עוד, הגיעה לשלב הזה לאט לאט בתהליך היסטורי עצום. כל עקרונות הפא והסטנדרטים איבדו את היופי והטוהר המקוריים בהיסטוריה הארוכה, כך שהיצורים החיים עוד יותר לא יכלו לחוש בשינוי כזה. האלוהויות של רמות מאוד גבוהות מעולם לא ייחסו חשיבות ליצורים החיים שמתחתיהן. הן פחות יכולות להקשיב לאזהרות שלי בתיקון הפא, כלומר כשהיקום מגיע לשלב הזה, לא משנה כמה טובים הרעיונות להצלה עצמית שהמציאו היצורים החיים בתוכו, הם שייכים להתנהגות של יצורים חיים בתקופת "ההתנוונות-הרס" ולא יכולים להגיע לסטנדרטים של "יצירה-התייצבות" שבתקופה ההתחלתית והתקופה האמצעית, הם פחות יכולים להגיע לסטנדרטים של היקום החדש העוברים את אלה של היקום הישן באינספור פעמים. לכן כל מה שהאלוהויות עשו אינו מוכר על-ידי כל מה שמחוץ ליקום. במהלך תיקון הפא, עברתי דרך כל הרקיעים הגדולים וראיתי את מהות התכנונים האלה שלהם ובכולם יש השמטה והם אינם ניתנים להשלמה. במהלך תיקון הפא גם עברתי דרך כל הדברים האחרונים שקשורים לכוחות הישנים, אך גיליתי שהיצור החי העצום ההוא שיצר את המחשבה האחת ההיא שגרמה לנזק עצום לתיקון הפא האמיתי, הוא אינו היצור החי הסופי, ואילו אלמנטים שגבוהים ממנו הם עוד רבים מאוד. שם כל התכנונים של הכוחות הישנים אינם עוד לפתע. כל התכנונים שלהם הם ללא שורשים ולא יכולים לפתור שום דבר והם נעלמים בלי סיום. ואילו כל התכנונים האלה של הכוחות הישנים הפכו להיות הערעור האמיתי והמחסום הדמוני האמיתי לתיקון הפא והפכו להיות המצוקה העצומה במהלך תיקון הפא. במהלך תיקון הפא זה בלבל את כל השליטים, כל המלכים וכל היצורים החיים, והלחץ שבמהלך תיקון הפא גם בא מההשפעה הישירה של כל היצורים החיים האלה ושל הכוחות הישנים. אחרי שעברו את כל זה, כשהיצורים החיים ראו את כל זה, פתאום כאילו לא היו להם מחשבות. הם ראו כי מסתבר שמה שאמרתי וכל מה שהזהרתי במהלך תיקון הפא הוא אמיתי. הם היו בהלם והוכו אלם ומיד ידעו שהיצורים החיים ביצעו פשע כלפי תיקון הפא. הם חשבו כל הזמן עלי כאחד שמטפח ואפילו שהם עיצבו אותי. אני חושב שעכשיו הם לא יעזו לחשוב כך יותר.

המצוקה הזאת שהכוחות הישנים תכננו בעולם האנושי, על פני השטח היא כדי להיות אחראים על המטפחים, להיות אחראים על תיקון הפא ועלי. אבל למעשה המטרה של התכנונים שלהם היא להיות אחראים למה שהם רוצים לעשות. אבל כל הדברים האלה שהם תכננו הם לגמרי לא מה שהיקום החדש של העתיד רוצה, באותו הזמן זה גרם לנזק עצום לתיקון הפא האמיתי. הם הרסו בכוח הרבה הרבה ממה שאני רציתי. ההיסטוריה כבר עברה ומה שאבד מאוד קשה יהיה להחזיר עוד. איך הם יכולים לקחת אחריות על כל זה?!

אז כמתרגלים, אלה שיכולים להצליח לא להכיר בתכנונים של הכוחות הישנים במצוקה הזאת יכולים לעבור את זה. אלה שלא פעלו היטב, למעשה האם אינכם מכירים בתכנונים של הכוחות הישנים? כשאתה מכיר בהם, האין זה כאילו שאתה שייך לחבורה שלהם? במהלך הרדיפה, בגלל שלא פעלת היטב, זה גם גרם לחוסר יציבות בין המתרגלים ולהחמרת הרדיפה, האם לא הוספת דלק לאש ועזרת לרוע? התנגדו להם, סרבו לחלוטין לכל הדברים של הכוחות הישנים!

שאלה: מדוע הכוחות הישנים מעזים לרדוף תלמידי דאפא עד למוות?

המאסטר: יש שני מצבים. אחד זה שבעבר הכוחות הישנים הרגישו שצצה מחשבה בין תלמידי הדאפא, שברגע שהם מטפחים בדאפא יש להם ביטוח והם לא מפחדים משום דבר, לא מתים ולא לוקים במחלות, דברים כאלה וכאלה לא יקרו ויש רק מזל טוב. אבל ברגע שהלב הזה יצוץ יהיו צרות. הכוחות הישנים אז יעשו את מה שהם רוצים לעשות. אם מכירים בחוסר מודע בתכנונים שלהם יהיה להם תירוץ לטפל בך וזה ייצור עבורך כל מיני סכנות. מובן שתלמידי דאפא לא ימותו כמו אנשים רגילים, אפילו אלה שעוזבים קודם, מה שמחכה להם זה הטוב ביותר, זה וודאי. (מחיאות כפיים) לכן בתקופה הזאת, הם ייקחו כמה אחדים שיעזבו קודם. מובן שבמוות יש גם מה שהם תכננו בחיים הקודמים. מה המטרה שלהם? זה לתת לכם לראות שלימוד הדאפא הוא לא כמו ביטוח, עליך לפעול היטב וזה גם לא יעבוד אם לא תפעל היטב. הם עושים את הדבר הזה, כלומר הם מתייחסים לטיפוח-תרגול האישי כיותר חשוב מאימות הפא. בנוסף, הם עושים את הדברים האלה בזמן הנוכחי של תיקון הפא כשיש צורך דחוף לתלמידי דאפא שיצילו יצורים חיים - האין הם גורמים לנזק? כמה יצורים חיים יכול תלמיד דאפא שנמצא בעולם הזה להציל! האין זה בדיוק עשיית מעשה רע?

הכוחות הישנים מפריעים מידי פעם למתרגלים, אבל כמה חשוב העניין הזה של הצלת יצורים חיים! הם דווקא גורמים להפרעות כאלה. אל תכירו בהם! זה בגלל שאף אחד מהם לא ראוי להשתתף. מה שאני רוצה הוא שאף יצור חי לא יבוא להפריע וכולם יחכו שם, אני ממשיך לתקן כל הדרך, אפילו היצורים החיים הרעים ביותר, לא משנה כמה היצורים האלה רעים, לא משנה כמה גדול הפשע שהיצורים החיים ביצעו בהיסטוריה, הם יכולים להגיע לשלמות המלאה בָּמָקום. האם זה לא יהיה טוב?! (מחיאות כפיים) מובן שזה לא יהיה ללא סדר. כל הדברים שתלמידי הדאפא חייבים אני אהפוך אותם לגמול טוב עבור היצורים החיים ואפצה אותם במה שטוב ביותר. אם הוא לא יכול לעשות את זה המורה יעזור לו לעשות את זה. זה שהיקום לא טוב עוד זה בגלל שהיצורים החיים אינם טובים עוד. אם אני עוזר לכל היצורים החיים לעשות את זה, אני עוזר לך לעשות את זה וגם עוזר לו לעשות את זה. האם זה לא מיישב את הכל בדרך טובה? (מחיאות כפיים) כשכל היצורים החיים לא תקינים עוד ולא נקיים עוד, אני עוזר לכולכם לעשות את זה, האין זה הוגן? האין זה העיקרון? אבל הם דווקא רוצים לעשות את זה. מובן שלמרות זאת, זה בלתי נמנע שהיצורים החיים הנגועים במהלך תיקון הפא יעשו משהו, כך שיופיעו בעיות והפרעות. זה טבעי ותוך כדי כך זה בוודאי ייצור מצוקות וצרות עבורי במהלך תיקון הפא, גם זה טבעי. את זה אני יכול לקבל ואני גם מכיר בזה. אבל זה שהם עשו את הדברים האלה באופן שיטתי זה הפריע לתיקון הפא באופן חמור, זה מה שאני לא יכול להכיר בו. היחס הוא כזה.

מהיבט אחר, זה שהכוחות יכולים לעשות את מה שהם רוצים לעשות, תלמידים, האם אין זה בגלל שאתם הודיתם בשתיקה במה שהם רצו לעשות? כשאומרים לכם ללכת אתם הולכים, כשאומרים לכם לכתוב משהו אתם כותבים, כשאומרים לכם לעשות משהו אתם עושים את זה, כשתופסים אתכם ושופטים אתכם אתם מסכימים בשקט בחוסר ישע. מובן שזה נגרם מזה שיש החזקות בלב שלא מסוגלים להניח אותן, אבל ככל שלא תוכלו להניח אותן תירדפו יותר בחומרה, כי היצורים המרושעים ששולטים ומזיקים לתלמידי הדאפא יכולים לראות את ההחזקות שלך ואת מה שאתה מחזיק בו. התלמידים האלה שהניחו את החיים ואת המוות לא מפחדים משום דבר, הרוע מפחד מהם, אבל הסיבה שהם הניחו היא רק בגלל שהם טיפחו היטב.

שאלה: מאוד הייתי רוצה שקרובי המשפחה והחברים שלי יטפחו בדאפא, אבל תיקון הפא נמצא כבר בשלבים האחרונים, האם תתכנן שהם יחזרו אתנו לשמיים ביחד? או שהם יטפחו בדאפא כשהפא יתקן את העולם האנושי?

המאסטר: אינני יכול לספר לך שום דבר. דבר ראשון זה לא מה שניתן לספר, דבר שני יש לך החזקות. יש אנשים שאומרים: "כשאני מגיע לשלמות, מה עם העניין הזה או העניין ההוא שלי?" האם אתם יודעים איך האלוהויות מסתכלות על המתרגל הזה ברגע שהמשפט הזה יוצא מהפה? (הקהל צוחק) ואתה עוד רוצה להגיע לשלמות? האם אתם יודעים? אלה שחושבים על ההגעה לשלמות לא יוכלו להגיע לשלמות, שלא לדבר על אלה שרוצים להגיע לשלמות ולא יכולים לוותר על ההחזקות לגבי רגשות והון. בלי לרדוף אחרי שום דבר, תשיגו באופן אוטומטי! כל מה שתלמידי הדאפא עושים היום זה האחריות שההיסטוריה הטילה עליכם. עשו היטב את מה שאתם צריכים לעשות בגלוי ובאופן מכובד, הכל נמצא בפנים. (מחיאות כפיים) כל עוד אתה חושב על כך שאתה רוצה להגיע לשלמות לא תוכל להגיע לשלמות ואתם עוד אומרים שיש לי את העניין הזה שלא טיפלתי בו, העניין ההוא שלא טיפלתי בו - איך אפשר יהיה לעזוב? כלומר אתה עדיין לא רוצה לעזוב. כמה לבבות אנושיים והחזקות נכללים במשפט הזה.

שאלה: שירה היא צורה של התרבות האנושית. מדוע המורה בחר בצורה המיוחדת הזאת - שירה כדי ללמד אותנו כחלק מהפא?

המאסטר: הדברים האלה מהתרבות הסינית, כמו גם בתרבויות אחרות בעולם, נשמרו ונועדו כדי שאנשים יקבלו את הפא. באשר לשאלה באיזה חלק מהתרבות הזאת אני משתמש, זו גם בחירה שלי ואין בכך חשיבה מיוחדת, פשוט השתמשתי כרצוני. לפעמים אני כותב דברים בשפה קלאסית, לפעמים אני כותב בשירה, בחרוזים או בתקבולות ספרותיות. לפעמים אני כותב בשפת דיבור, כלומר בתחביר המודרני. למעשה אני הכי רוצה לכתוב במילים קלאסיות, כי זה יכול לבטא דברים מאוד בבירור ולעומק. מובן שמה שהמתרגלים לומדים היום זה שפת דיבור והם לא יכולים להבין, לכן אני לא משתמש בהם או משתמש בהם פחות. הכוחות הישנים הם שדחפו את המין האנושי של היום לשלב הזה, זה למעשה גרם לקושי רב לתיקון הפא של היקום ולעתיד. הפא שאני מלמד היום משלב דברים של המדע וזו אינה תרבות אנושית. מה יהיה אם משאירים אותו לעתיד? אתם יודעים, מדוע אני כל הזמן רוצה לדבר בשפה הקלאסית ההיא, זה בדיוק בגלל שאין בה את הדברים האלה. אבל עכשיו זה כבר ככה, אנשים יכולים רק להבין את העקרונות האלה בתרבות הזאת, אז אני יכול רק ללמד ככה. בעניינים של העתיד נטפל בהם בעתיד.

שאלה: אמרת שכל דבר של החברה האנושית היום נובע מהלבבות של תלמידי הדאפא. אני מגלה לעתים קרובות שההחזקות שלי גורמות לתוצאות של דברים להיות אפילו יותר גרועות. הייתי רוצה לשאול את המורה איך ניתן להשתחרר מזה?

המאסטר: אם לא עשית היטב אין דבר, פשוט עשה אותו היטב בפעם הבאה וחפש מה הייתה הסיבה. יש תופעה בולטת אצלכם במהלך הטיפוח-תרגול, שהיא שאחרי שלא עשיתם משהו היטב אתם רק נשארים שם בחרטה ולא יודעים לעשות אותו שוב. אם אתם מתחרטים יותר מדי זו שוב החזקה. אם עשית טעות, תראה איפה הייתה הטעות. כשתדע את זה תעשה את זה היטב בפעם הבאה ותעשה אותו מחדש. אם אתם נופלים ותמיד שוכבים שם, (הקהל צוחק) זה לא בסדר אם לא תקומו.

שאלה: אחרי ששמעתי את הרצאת הפא מהבוקר הרגשתי צער בלב. רציתי לשאול את המורה, האם לימדת אותנו את עקרונות הפא האלה לפני שהדברים יתרחשו?

המאסטר: אין זה כך. יש הרבה דברים שאני לא מטפל בהם כרגע, כי אתם צריכים ללכת היטב בדרך שלכם. כך זה אצל כל אחד וזה מה שתשאיר כשתגיע לשלמות המלאה בעתיד, וזו גם הזדמנות להקים את המוסריות האדירה. מה שעשית היטב זה בעצם כל מה שאימתת. אחרי שמארגנים את זה ומורידים את הפסולת, התמצית שנשארת היא בעצם דרך ההצלחה שלך. למעשה, לגבי הפא שהרציתי בבוקר, אני מלמד אותו רק כשעומדת להופיע סטייה במובן של הגוף הכולל. כשיש תופעות בודדות שאין להן השפעה גדולה, אני לא מדבר על כך. המתרגלים יכולים לטפל בזה היטב במהירות. אפילו לגבי העניין הזה שדיברתי עליו בבוקר, אני יודע שבסופו של דבר תבינו אותו היטב, אבל ההפסדים יהיו חמורים ואני אפסיד כמה תלמידי דאפא, לכן רציתי לדבר על כך. (מחיאות כפיים)

שאלה: המורה הנכבד, המתרגלים משתמשים באינטרנט כדי להחליף הבנות והתנסויות. האם הצורה הזאת טובה או לא?

המאסטר: אני חושב שמחוץ לסין זו לא בעיה, אבל אין לדבר על המצבים הספציפיים האלה של אימות הפא שאתם עושים. אם זה בסין, עדיף שתשימו דגש על הביטחון שלכם ואל תתנו לכוחות הישנים לנצל פרצות. זה לא העניין של לפחד או לא, אלא שלא מאפשרים לרוע לנצל פרצות.

שאלה: אם המחשבות שלנו מאוד טהורות ונכונות, הכוחות הישנים לא יכולים להפריע. אם יש הפרעות, האם זו השתקפות של מצב הטיפוח-תרגול שלנו?

המאסטר: כשמופיעה הפרעה אלו הם בדרך כלל הכוחות הישנים שמתפקדים. אז האם זה נכון שאם נעשה את כל הדברים שלנו היטב לא יהיו שום הפרעות? זה רק יכול להפחית הרבה הפסדים, כי הפרצות שלכם מנוצלות רק כשעדיין ממש קיימים אצלכם אלמנטים שאינכם מודעים להם. הכוחות הישנים בדיוק רוצים להכניס בכוח את מה שהם רוצים לעשות. באותו הזמן, לחלק מהמתרגלים, במיוחד לקבוצה השלישית של המתרגלים יש עדיין כמות מסוימת של קארמה, לכן הם ינצלו את הדברים האלה כדי לחדור לפרצות. אבל לא משנה מה, המורה לא מכיר בהם. גם אתם לא מכירים בהם, עשו את הדברים בגלוי ובאופן מכובד, הכחישו אותם ושיהיו לכם מחשבות נכונות חזקות. "אני תלמיד של לי הונג-ג'י, אני לא רוצה שום תכנונים אחרים ולא מכיר בהם" - אז הם לא מעזים לעשות את זה ואפשר לפתור את זה. אם אתה באמת יכול לעשות את זה, ויכול לעשות את זה לא רק בדיבור אלא גם בפעולה, המורה בוודאי ידאג לזה עבורך. בנוסף יש הרבה מגינים על הפא מסביב למורה, יש הרבה בודהות, טאואים ואלוהויות ויש עוד יצורים חיים גדולים יותר, כולם ישתתפו, כי רדיפה כפויה שלא מכירים בה היא בניגוד לחוק, גם העקרונות הישנים של היקום לא מרשים את זה. רדיפה לא הגיונית היא בהחלט לא בסדר, כך שגם הכוחות הישנים לא מעזים לעשות את זה. כלומר עשו את המיטב כדי ללכת ישר.

אם אתה אומר: "הלכתי ישר ופעלתי היטב, לא יוכלו להיות שום מצוקות מעתה ואילך." יכול להיות שהלב הזה שלך יגרום להם ליצור עבורך מצוקות, כי הכוחות הישנים חושבים שזו גם סוג של הכרה בהם - "הוא רוצה שלא יהיו, הוא רוצה להיות בנוח, זה לא ילך. צריך לסלק את הלב הזה שלו." האם לא נתת להם לנצל פרצה? למעשה אם אתם יכולים לשמור על מצב נפשי נכון מאוד בחיי היומיום תוכלו להשיג את זה לרוב.

שאלה: האם עדיין נדע על המורה אחרי תיקון הפא?

המאסטר: למורה יש מערכת עצמאית. כולכם יצורים חיים שבתוך היקום. לא משנה כמה גדול הוא היקום העצום, המורה לא נמצא בפנים. אני לא נמצא בתוך כל זה, אך יש לי מערכת עצמאית משלי, אינני צריך דבר כלשהו מתוך היקום הזה ואינני צריך לשים בפנים שום דבר, יש לי מערכת נפרדת לקיום עצמי. אז זאת אומרת שאף יצור חי בתוך היקום לא יכול לראות אותי ואף יצור חי לא יכול לדעת עלי. למעשה אני חסר צורה ולגבי כל אלמנט פנימי או חיצוני אני לא קיים, כלומר אי קיום. אבל אני יכול להראות את הדמות שלי ברמה כלשהי של היקום, שהיא ההתרוממות ברמות שונות של הדמות הזאת שאתם יכולים לראות היום. במקום הזה של בני האדם היא כך, מובן שבעתיד יכול להיות שהיא תהיה מאוד צעירה. הבן-טי שלי מאוד צעיר. בשפה של בני אדם, בכל רמה ורמה היא דמות מרוממת מהבסיס הזה והכל ניראה כמוני, רק שמרגישים שככל שהאלמנטים שמרכיבים אותה מיקרוסקופיים יותר, כך הנפח שלה גדול יותר. מובן שאני יכול גם לאסוף כל רמה ורמה לגוף אחד ולהפוך להיות גדול או קטן באותן הזמן, ואני יכול גם לפצל את הגוף לאינסוף. זה בערך הרעיון. (מחיאות כפיים)

שאלה: אחרי תיקון הפא, כשהתלמידים מגיעים לשלמות, האם יהיו עוד הזדמנויות בעתיד להשתפר?

המאסטר: אחרי תיקון הפא כשכל התלמידים הגיעו לשלמות, האם יהיו עדיין הזדמנויות להשתפר? למעשה דיברתי כבר על כך. סטטוס הפרי הוא מה שמאמתים ומתעוררים אליו במהלך הטיפוח-תרגול, כלומר באשר לאיזה סטטוס פרי תוכל להשיג, זה מה שאתה מקבל בתהליך הטיפוח-תרגול. אתה אומר: "כשאהיה בשמיים, האם אוכל להמשיך לטפח ולהשתפר?" קיים כזה אלמנט ומנגנון, אבל כדי להשתפר במעט זה יהיה פרוייקט די ארוך ועצום וזה לא יהיה כל-כך קל כמו על הארץ. אבל אף אחד לא מעז לבוא אל הארץ, כי אחרי שבאים הנה לא בהכרח נתקלים באלוהות או בודהא שיורד לעולם כדי להציל אנשים. אחרי שאדם יורד הנה, המוח יישטף והוא לא ידע שום דבר. ייתכן שאפילו יתנגד לטיפוח-תרגול, לכן אף אחד לא מעז לבוא.

שאלה: תלמידי הדאפא כגוף אחד, אילו היבטים וליקויים הכי בסיסיים צריכים שיפור?

המאסטר: תלמידי הדאפא כגוף אחד, במהלך אימות הפא, כשפועלים בתיאום, כוח הפא יהיה מאוד גדול. לא משנה אם אתם עושים דברים בקבוצה או עושים דברים לבד, מה שאתם עושים הוא אותו הדבר - זהו הגוף האחד. כולכם מסבירים את המצב האמיתי, שולחים מחשבות נכונות, לומדים את הפא. במובן הספציפי הדברים שאתם עושים הם שונים ויש סדר בחלוקת התפקידים. ביחד זה מהווה צורה ובנפרד זה חלקיקים. כשמתעוררות בעיות כלשהן במובן הצורה של הגוף הכולל, המורה בוודאי יצא לדבר על זה. כשאין בעיות בולטות המורה לא ידבר. כשזה לא משפיע על המצב של הגוף הכולל לא אדבר על זה.

שאלה: מורה נכבד ואהוב, בבקשה הציל אותי. יש לי חטא גדול לכן יש לי בן מפגר.

המאסטר: המורה בהחלט יציל את כל היצורים החיים בעולם הזה. (מחיאות כפיים) אני אנקוט בדרכים שונות בתקופות שונות כדי להציל בצורות שונות.

שאלה: המחשבות שלי לא נכונות כל-כך בחלומות, אני חושש שאולי פגעתי ביצור חי.

המאסטר: אל תדאג, חלום הוא רק חלום וחלום הוא לא טיפוח-תרגול וזה לא בהכרח כמו שאתה חושב. כל עוד תוכל להצליח בטיפוח, המורה יחשוב על דרכים להשלים את כל הדברים המוטעים שעשית. (מחיאות כפיים) אל תחשוב על הדברים האלה, אם תחשוב יותר מדי זה יהפוך להחזקה ולא תוכל לטפח.

שאלה: בבקשה המורה, במהלך תיקון הפא, האם יש איזון של החשיבות והדחיפות בדברים שאנחנו עושים ואיך אפשר לטפל בזה?

המאסטר: המממ... זה כבר עניין ספציפי. באשר לדברים ספציפיים, הם כולם הקמה של המוסריות האדירה שלכם, והם הדרך שאתם צריכים ללכת בה ומה שאתם עושים בעצמכם. מובן שאתם צריכים לתכנן בעצמכם את החשיבות והדחיפות. אם אתה מוותר על החשוב ועושה מה שפחות חשוב, ייתכן וזה יפריע למה שאתה רוצה לעשות, כי אני אומר לך, כל מה שאתה עושה זה בשביל עצמך. זה שאתה יכול לטפל בזה היטב זה כשלעצמו יוצא מן הכלל. זה יגרום לכך שתלך בדרך ישרה וזוהי מוסריות אדירה. קשה לי לספר לכם על עניינים ספציפיים. המורה לא יכול לשלול מכם את ההזדמנות להשלים את הדרך שלכם.

שאלה: לעתים קרובות אני מאשים את עצמי שאני לא יכול לטפח לב של חמלה, במיוחד כלפי המכירים מסביבי שמסרבים לקבל חומרי דאפא ואני מרגיש שאיבדתי את הרצון.

המאסטר: אני אומר לכם, אנחנו מטפחים, אז התייחסו בחמלה כמיטב יכולתכם לכל היצורים החיים מסביבכם. אולי יש אנשים שההזדמנות הגורלית שלהם עדיין לא בשלה, אולי יש אנשים שלמרות שהם מורעלים עמוקות אפשר עדיין להציל אותם. מובן שיש אנשים שלא ניתנים להצלה, אבל הרוב הגדול כן ניתנים להצלה. בזמן הנוכחי אינך יכול להבדיל עדיין. אני חושב שבהחלט אין לאבד את הרצון. עשה את זה כך באופן רחום כלפי כולם, עם חמלה שממיסה ברזל תוכל לעשות את זה היטב. (מחיאות כפיים)

שאלה: בזמן הנוכחי מדינות רבות מרומות מהחזות הכוזבת של כלכלת סין, זה הופך להיות מחסום עיקרי בהבהרת האמת שלנו כלפי השלטונות של מדינות שונות וקהיליית העסקים. האם המורה הנכבד יוכל לתת כיוון בהיבט זה?

המאסטר: כן, הממשלה הסינית השתמשה ברבע מהמשאבים הכספיים של כלכלת המדינה והעם כדי לרדוף את הפאלון גונג. אם לא הייתה לה היכולת הכלכלית, האם היא הייתה יכולה לרדוף את הפאלון גונג? האם האנשים שבחברה הזאת היו מצייתים לפקודות שלה עכשיו? האם אדם היה עושה דבר כזה כנגד המוסר כשאומרים לו? זה בגלל שהם צריכים לתחזק את זה עם הכסף. מדוע כלי תקשורת ושלטונות רבים בקהילה הבינלאומית הם כל-כך שקטים ומסוגלים להתעלם עד כדי כך מהאסון הזה? יש הרבה אינטרסים בתוך זה.

ברדיפה המרושעת הזאת, כל מה שבסין, בין אם זה פרי עבודת השלטון או אם אלו הם רווחים של התעשיות, קשורים לפאלון גונג. זה כולל מבחני קבלה של סטודנטים, ציונים בסיום הלימודים, הכל מכל מקושר לפאלון גונג. כדי לרדוף את הפאלון גונג, כמות גדולה של תקציבים הוקצתה לביטחון הציבורי, למשפט פוליטי, למערכת המשפטית, ליחסי החוץ, למשרד ה-610 המרושע ולסוכני ביטחון. כדי להמציא שקרים, הושקעה כמות גדולה של כסף במכונות תעמולה, ברדיו, בטלוויזיה, בעיתונים, בספרות ובאומנות, בתרבות ואפילו בחסימה של הטלוויזיה, הרדיו ורשתות המחשבים. כמות גדולה של סוכנים נשלחה לרחבי העולם כדי לרדוף את הפאלון גונג, אבל האנשים האלה מביאים את הכסף אתם לחוץ לארץ. ברגע שהם מפקידים את הכסף בחשבון הבנק שלהם הם מתחילים בהליכי הגירה - "בזמנים נורמאלים אם הייתי רוצה לצאת לא הייתי יכול, עכשיו נותנים לי כסף כדי שאצא. כמה זה טוב. אבל איך אני יכול לבצע פשע בחברה כזאת? כדאי שאשאיר לי מוצא." כל התכסיסים שמשתמשים בהם ברדיפה הם הטיפשיים ביותר. כשמבזבזים את הכסף שהאנשים הרוויחו בדם ובזיעה כדי לרדוף את האנשים הם דווקא לא מהססים וכמות הכסף שמבוזבזת היא די גדולה.

ניראה שאם הבעיה של הפאלון גונג לא תיפתר, באמת אין תקווה שבחברה הזאת ישתנה משהו ושום דבר לא יוכל להיות יציב, כי הכל ממוקד בפאלון גונג, היא לא יכולה לטפל בשום דבר והכל קיים בשביל הפאלון גונג. המכונה השבורה ההיא פועלת לגמרי עבור הפאלון גונג, מה עוד היא יכולה לעשות?

כל אלו הן השקעות זרות. זה מה שהכוחות הישנים עשו, הם בדיוק מתחזקים את הרוע עם כסף. בתקופה הזאת שבה הרוע רודף את הדאפא, אם תשקיע כסף שם, בעלי ההון האלה הם אלה שבוחרים את העתיד, ביודעם שהכסף שהם זורקים הוא לשווא. ברדיפה הזאת אם אתה משקיע כסף אתה בעצם תומך ברדיפה של הרוע ואתה מבצע פשע. אם במקום ההוא, בסין, לא רודפים את הדאפא, אין זה משנה כמה כסף תשקיע. על פני השטח אנשים לא יודעים, אבל לאנשים יש את הצד הצלול ואינך יכול להגיד שאתה לא יודע.

שאלה: אם אחראים של מרכזי הסיוע או של אגודות דאפא לא יכולים להדביק את הקצב של תיקון הפא וגם לא מסוגלים להקשיב לביקורת ...

המאסטר: האם זה המצב של מרכזי הסיוע ואגודות הדאפא שלנו? צריך להסתכל פנימה עם היד על הלב, ויש להקשיב באופן חיובי לביקורות של המתרגלים. אבל מצד שני, האם חסר משהו בצורה שבה המתרגלים שלנו רואים דברים? נניח שאם אתה תהיה בתפקיד ההוא, איך תמלא אותו? אינני מבקר אתכם, נשקול את הדברים בעצמנו - האם באמת יש להם בעיה, או שאנחנו עצמנו לא חשבנו על דברים באופן מקיף. או שבאמת יש להם בעיות גדולות, אז לגבי אחראי של מרכז סיוע זה נושא שצריך לחשוב עליו. האחריות שלך אפילו יותר גדולה, אם פספוס שלך גורם להיפלטות של תלמיד דאפא, אני חושב שהחטא הזה יהיה יותר מדי גדול. מובן שזה לא יהיה כה חמור, כי יש עוד את המורה שמשגיח על זה, אבל כולכם עוסקים בטיפוח, לא משנה מה, לא ייתכן שתיקחו אתכם את הטעויות, ההחזקות שלכם ודברים שאינכם מסוגלים לוותר עליהם לשלמות. לכם לא משנה מה אתם עושים, צריך ראשית להתחשב בדאפא ואין לייחס משקל לעניינים שלכם עצמכם.

אזכיר בדרך אגב, שלמעשה האחראיים בכל האזורים גם הם אנשים שמטפחים. אין עליכם להתייחס אליהם כמורה ואין לדרוש מהם סטנדרטים כה גבוהים. זה בלתי נמנע שיהיו טעויות במובנים מסוימים, אז החליפו דעות בין אחד לשני, ודונו. אם באמת יכולים להסתכל על דברים מנקודת המבט של אחריות כלפי הפא, באמת עם לב שיכול להמס ברזל, אינני מאמין שלא יכולים לעשות דבר מסוים היטב. גם אין להחזיק בדעות קבועות לגבי מתרגל מסוים שהוא לא בסדר, אני, המורה שלכם חושב שהוא בסדר. גם אין לחשוב שקשה לתקשר. אחד מהצדדים עדיין לא השיג את המצב של חמלה גדולה בצורה שבה עושים דברים. אם אתה באמת יכול להיות עם חמלה גדולה, אני חושב שאפשר לתקן את המקומות הלא נכונים.

שאלה: האם הסברת המצב האמיתי שאנחנו עושים לאנשים סינים שמחוץ לסין מאוד לא מספיקה? במיוחד במערב ארצות הברית, יש הרבה ארגונים קהילתיים של סינים והרבה אנשים סינים מסין. האם זה שהם יכולים להיות מחוץ לסין זה הקשרים הגורליים שלהם?

המאסטר: אפשר להגיד שאלו הם קשרים גורליים, אבל קיימים שני הסוגים שמשחקים תפקיד חיובי ושלילי, עם זאת, זה תכנון של הכוחות הישנים ואינני מכיר בזה בכלל. אמרתי זה עתה, שכל האנשים בעולם הם קרובי המשפחה שלי. אל תכירו בתכנונים של הכוחות הישנים, עשו את המיטב במהלך הבהרת האמת. לא משנה אם זה מערב ארצות הברית, מזרח ארצות הברית, נעשה את מיטבנו. אבל המורה לא אומר שלא תטפל בשום דבר אחר, זה לא בסדר אם לא תעשה שום דבר אחר. כלומר תכננו את הזמן שלכם באופן הגיוני והצילו אנשים כמיטב יכולתכם. דבר אחר, הסיני שהצלת הוא בעצמו ידבר, תנו לו הזדמנות להשיג הישג, כי ברדיפה הזאת כל האנשים בצעו פשעים וכולם נתנו יד לרדיפה הזאת ועודדו את היהירות של הרוע. לכן תינתן לו הזדמנות לכפר על החטאים. אחרי שידעו את האמת הם יספרו עליה בכל מקום, אז זו כפרת החטאים שלהם, לכן עשו את זה כמיטב יכולתכם.

שאלה: כשהיו בחירות לחברי הקונגרס באזור שלנו, היו אנשים שהלכו לעזור למועמדים לקונגרס שתומכים בדאפא. יש אנשים שחושבים שאנחנו לא צריכים להתערב בפוליטיקה וגם איננו מסתמכים על אנשים רגילים שיעשו דברים כלשהם למען הדאפא. האם זה נכון להבין את זה כך?

המאסטר: עקרונית זה נכון, אבל צריך להסתכל כך על דברים ספציפיים - תלמידי הדאפא לא משתתפים בפוליטיקה של החברה האנושית הרגילה - אינני יכול להגיד כך במאה אחוז. אמרתי שהדאפא שלנו לא מתערב בפוליטיקה. אבל רבים מתלמידי הדאפא שלנו עובדים בפוליטיקה וזאת העבודה שלהם. אז אם השלטון עורך בחירות, האם תשתתף בהן? אם תשתתף ותצביע, אז התערבת בפוליטיקה. כתלמיד דאפא שמטפח בחברה האנושית הרגילה, אתה נמצא בתוך החברה של האנשים הרגילים, להשתדל כמיטב היכולת לטפח בהתאמה לחברת האנשים הרגילים אין זו בעיה. אתה גם חבר בחברת האנשים הרגילים וקיום חברת האנשים הרגילים הוא גם כן הצורך של הדאפא וגם צורך של היקום, צורך של היצורים החיים. אנחנו יכולים רק לשמור עליו ולא יכולים לערער אותו. אם הגיע התור שלך להצביע, הצבע ואין בכך בעיה. אם אתה אומר שחבר הקונגרס הזה הוא החבר האישי שלך ואתה עוזר לו לעשות משהו, מובן שיש עניינים של השתתפות בבחירות, כלומר עבודה התנדבותית, אין דבר. עם זאת במובן הכולל, הדאפא שלנו לא מתערב בפוליטיקה ואי אפשר לעשות דברים כלשהם בפוליטיקה בשם הדאפא שלנו. אבל תלמידי הדאפא בעיקר מתייחסים לאימות הפא כאל דבר עיקרי.

בפעם הקודמת שהיו בחירות בטייוואן, ביקשתי ממתרגל ותיק לטלפן לאחראי של אגודת הדאפא בטייוואן, שיצהיר שלאגודת הדאפא אין עמדה בבחירות בין המפלגות. באשר למתרגלים שרוצים לתמוך באופן פרטי במישהו, זהו עניין פרטי ואין זה מייצג את הדאפא. היו תלמידי דאפא שתמכו בשתי המפלגות. לאגודות הפאלון דאפא אין כל דעות פוליטיות לגבי בחירות של אף מפלגה והן לא מתערבות בהן. כמתרגל באופן פרטי, אדם יכול לתמוך במי שהוא רוצה. זהו המצב.

שאלה: בתקופה האחרונה היה הרבה לחץ בזמן שעושים עבודה של תיקון הפא, זה כמו לחץ חסר צורה. אני לא יודע אם התחושה הזאת קשורה למצב הכולל של תיקון הפא?

המאסטר: אני חושב שהכוחות הישנים שלא עברו את תיקון הפא מרגישים שהלחץ יותר ויותר גדול. ככל שזה מתקרב לסוף, הלחץ על הצד שלהם הנגוע יהיה גדול יותר. לכן לפעמים זה יכול לגרום לנו למצב מסובך, זה לא יותר מכך. תשלח יותר מחשבות נכונות כדי להסיר את ההפרעות ואל תייחס להן חשיבות. למעשה עכשיו אני רואה מאוד בבירור וגם אתם ראיתם מאוד בבירור שאף אחד לא יכול להזיק לדאפא וכל ניסיון לערעור הוא לשווא. אפילו אם אני, לי הונג-ג'י לא אהיה כאן היום, אף אחד לא יוכל לפגוע בו. כל אחד הוא אחראי, כל אדם הוא חלקיק דאפא, כל אחד מותך ומחושל בתוך הפא וכל אחד יודע מה לעשות. תלמידי הדאפא בסין, במצב שבו המורה לא נמצא, כבר אימתו במעשיהם את זה שהדאפא הוא מוצק ולא ניתן להשמדה. עשו את מה שתלמידי דאפא צריכים לעשות, אפשר לפתור כל דבר.

שאלה: המורה אמר לנו שצריכה להיות לנו סובלנות עצומה, אבל מידי פעם אני עדיין חופר לתוך קרן של פר.

המאסטר: אז תקן את זה. עליך להיות בעל חמלה וסובלנות ולהתחשב יותר באחרים. זה יהפוך להרגל אפילו כאן אצל בני האדם. אני לא אוהב כשאתם מאשימים את עצמכם, זה לא מועיל בכלל. אני עדיין אומר את המשפט הזה: אם נפלת, אל תשכב שם, קום מהר!

שאלה: אם מישהו מסכים עם ג'ן, שן, רן אבל לא עם פאלון גונג, מה תהיה התוצאה הסופית שלו?

המאסטר: למעשה אני אומר לכם, אל תייחסו משקל רב כל-כך למה שאדם רגיל אומר. הרבה אנשים רגילים אינם רציונאלים. בני האדם, בחברת האנשים הרגילים מושפעים מכל מיני מושגים ויוצרים כל מיני מושגים ללא הרף וזה מפריע למחשבה האמיתית של הטבע המקורי של אדם מסוים באופן חמור. לכן מה שחלק מהאנשים אומר בדרך כלל זה מעורפל ולא מה שהם באמת חושבים או שהם מדברים בלי לחשוב על זה. אל תתייחסו לאנשים רגילים כאל רציונאלים כמוכם. היום הרבה אנשים הם מאוד לא רציונאלים, למעשה גם אתם הייתם כך בהתחלה, (הקהל צוחק) הפכתם להיות רציונאלים רק אחרי שנעשיתם בשלים והדברים הרעים סולקו. כשאדם רגיל מבין דברים או קובע משהו טוב או לא טוב זה מאוד שטחי, אפילו מה שהוא אומר לקרובי המשפחה שלו, למי שגמל לו חסד, זה מעורפל, לא מה שהוא באמת חושב והוא אינו עומד מאחורי דבריו ואינו לוקח אחריות על התוצאות. לכן אל תתייחסו לזה. אם אתה רוצה להציל אותו, צריך לגרום לו להיות רציונאלי.

שאלה: כדי להתאים למצב של אנשים רגילים כשמבהירים את האמת לסין, אנחנו משלבים חומר של הבהרת אמת ותוכן שמתאים להחזקות של אנשים רגילים. איך מטפלים בזה היטב? למרות שחלק מהתוכן הלא בריא מתאים להחזקות של אנשים רגילים, אין עלינו להשתמש בו.

המאסטר: אני דווקא שמעתי מתרגלים מסוימים שדיברו על הנושא הזה. הם אומרים שמתרגלים שלא יצאו בתקופה הקודמת, או מתרגלים שלא פעלו היטב, ברגע שהם יוצאים הם רוצים לעשות יותר דברים טובים כדי להשלים את הטעויות שעשו. אבל בגלל שהם ירדו ברמה בתקופה הקודמת, יש פער בינם לבין מתרגלים שכל הזמן עסקו בתיקון הפא. את הפער הזה האדם עצמו לא יכול לראות. תלמידים אחרים יכולים לראות אותו, במיוחד בעבודות הספציפיות של תיקון הפא. זה יתבטא גם בהבנות. לכן כשהם עושים דברים של תיקון הפא, במה שהם אומרים תלמידי הדאפא האחרים יכולים לזהות את זה. כאן אני לא אומר שהמתרגלים האלה לא בסדר, אמרתי שאם נפלת, תקום ותמשיך ללכת - המורה לא מוותר עליך ואתה גם לא יכול לאבד את הביטחון, ההזדמנות עדיין קיימת, בכל מקרה אני רוצה להצליח להציל אותך, האם לא יהיה לך ביטחון? (מחיאות כפיים) אז בזמן זה כתלמידים שכל הזמן פעלו היטב, עליכם לעזור להם עם כוונה נדיבה ואין לדבר אליהם במילים קשות כמו אל מתרגלים אחרים. יש מילים שכשאומרים אותן ללא כוונה הוא יקשיב עם כוונה, לכן עליך לדבר עם כוונה נדיבה ולהגיד לו איך לעשות דברים. מובן שאין עליך לתת לו להבחין בזה, אם הוא יבחין בזה הוא ירגיש שאתה מתייחס אליו אחרת ויצור מחסומים בלב וזה יגרום לו לקונפליקט נפשי. חלק מהמתרגלים שלנו שיצאו לאחרונה גם צריכים לשים לב לזה. זה מועיל להקשיב לעצות של אחרים. ככלות הכל זה טיפוח, ולעצות כנות קשה להקשיב.

שאלה: חוץ מליצור כמות גדולה של סרטים של הבהרת האמת, האם אפשר ליצור כמות קטנה של סרטים חיוביים כדי לספק צרכים שונים של אנשים רגילים?

המאסטר: בקשר לזה עלי להגיד לכם שכרגע באמת אין לנו את הזמן הזה. תלמידי הדאפא מקדישים את כל המאמצים לאימות הפא. נכון שאם עושים דברים כאלה זה יועיל לאנשים רגילים, כי התרבות האנושית הנורמלית מתדרדרת, אבל זה לא מה שאתם עושים היום, זה מה שצריך לעשות בשלב הבא בעתיד. לכן עכשיו תלמידי הדאפא מקדישים יותר ועושים יותר בתחום הזה של הבהרת האמת.

שאלה: האם צריך ליצור כמות גדולה של סרטי הבהרת אמת ולשים אותם באינטרנט כדי שתלמידי הדאפא בסין יעשו דיסקים של VCD?

המאסטר: זה כמובן טוב. לא רק שצריך לעשות, אם יש את היכולת צריך לעשות בכמות גדולה. האנשים הסינים מורעלים עמוקות כל-כך, ובאמת צריך לתת להם לדעת את האמת. זה שאנחנו רוצים שהם ידעו עלינו זה לא בשביל מטרה פוליטית. אנחנו חפים מפשע ונרדפים. מנקודת המבט של אנשים רגילים, אנחנו רוצים לספר לאנשי העולם מה אנחנו בדיוק; מנקודת המבט של הפא, אנחנו מצילים אותם, שלא יפלטו בגלל זה.

שאלה: כשתלמידי תיקון הפא מאמתים את הפא, למעט הגעתם העצמית לשלמות, האם הם מאמתים גם עבור יצורים חיים אחרים?

המאסטר: באשר ליצורים חיים אחרים, אתם בינתיים לא צריכים לדאוג. (צוחק) אבל אני אומר לכם, למעשה בזמנו ב-20 ביולי 1999, כשהרוע שכיסה את השמיים ואת הארץ לחץ למטה, זה שלט על כל האנשים המרושעים בעולם. כל האנשים הרגילים נשלטו גם. לא רק אנשים, אפילו חיות וצמחים נשלטו. נראה שכל קנה דשא או עץ היו מאוד רעים כלפינו. בשנה השנייה היה כבר יותר טוב, כי כל הרוע שלחץ למטה נוקה בזמן ההוא ורק נשאר החלק ההוא בסין שגם הוא מנוקה בהדרגתיות ובמהירות. בזמן הנוכחי החשובים ביותר הם אנשי העולם, כי לכל האנשים בעולם היום יש מטרה להיות כאן.

שאלה: יש לי שתי שאלות. אני כל הזמן מרגיש שאני עסוק כל יום ועסוק בלעשות דברים כל יום, אך התוצאות לא טובות. לפעמים אני מרגיש אדיש לעבודות דאפא מסוימות או להצלת המתרגלים. איך עלי לשנות את המצב הזה?

המאסטר: אפשר רק להגיד שתתכנן באופן הגיוני את הזמן שלך. הזמן של כל אחד הוא מוגבל, המורה יודע. [יש לשים לב] איך לתכנן אותו באופן הגיוני. חייבים להציל את תלמידי הדאפא, חבריכם בטיפוח, ואי אפשר לתת לרוע לרדוף אותם ללא ריסון. למעשה אני אומר לכם, כל הדרכים שהם נוקטים בהן כדי לרדוף את הדאפא הן הטיפשיות ביותר. אם תסתכלו אחורה כולן כאלה, כי הכוחות הישנים בדיוק תכננו את זה כך. איך הם יכולים לעצור אזרח של מדינה זרה? האם אתם יודעים? כשאתם מבהירים את האמת, גרמתם לאנשים אמריקאים לדעת את זה. הציבור האמריקאי מאוד כועס בלבו. מאז הרפורמות וההיפתחות, השלטון הסיני חשב על כל מידי דרכים להציג בכל העולם כמה הוא טוב, כדי שאחרים יכירו בקיום השלטון של המפלגה ה-XX האין זאת? ואילו החברה המערבית, במיוחד הציבור האמריקאי, כבר הייתה להם במקור הרגשה של סלידה כלפי המפלגה ה-XX. זה שהם עושים את הדברים האלה בדיוק גורם לאנשים האמריקאים להרגיש עוד יותר שלילי בלב וגם גורם לעמים אחרים בכל העולם להרגיש מאוד שלילי כלפיהם. הם מאבדים את לב העם אפילו במדינות זרות, כל הזמן עושים את הדברים הטיפשיים האלה.

שאלה: עדיין לא פעלנו היטב ביישום של הכוח שלנו כגוף אחד. לפעמים אני מרגיש שאנשי הקשר העיקריים או האחראיים של אגודת פאלון דאפא לא פועלים לפי הפא וגם לא מוכנים לתת לאחרים לשאת בתפקיד. כשמחליפים דעות אי אפשר להגיע להבנה משותפת. גם שמענו שהם מונו על-ידי המורה הנכבד בעצמו, לכן לפעמים למרות שאנחנו יודעים שהם טועים, עדיין צריכים לתמוך בהם. (הקהל צוחק)

המאסטר: מוקדם מאוד בשנה שעברה כבר אמרתי למתרגלים באגודות הפאלון דאפא להאציל סמכויות באימות הפא האישי ועל כל אחד ללכת בדרך של אימות הפא. מה שהמתרגל שלנו אמר זה לא בהכרח 100% נכון, אבל כאחראים שלנו, האם שמעתם? למתרגלים יש את המחשבות האלה, האם שמעתם? מובן שאתם גם כן אנשים שמטפחים והמורה לא יכול לבקש מכם לעשות דברים באופן מושלם ובלי שום פגמים. אבל כשלמתרגלים יש דעות כאלה אל תאשימו את המתרגלים, כי הם למען הפא. אני רואה שבכל מילה ובכל שורה שלהם יש את המסר שלהם. זה לא בשבילם עצמם, אלא בשביל הפא. (מחיאות כפיים)

שאלה: השקעת כסף בעסק יכולה להניב כסף. יש תלמידים שחושבים שאם הכסף יורווח בעוד שנתיים או שלוש יהיה מאוחר להשתמש בו, אז אם יש קצת כסף עדיף להשתמש בו להצלת אנשים.

המאסטר: על פני השטח יש בזה קצת היגיון, למעשה זה עדיין קיצוני. לדעתי אתה לא יכול לא לדאוג לחיים שלך ולהתעלם מהכל. אני אומר לכם, מה שאתם משאירים זאת דרך הטיפוח-תרגול של אנשי העתיד. אם כל האנשים בעתיד יתנהגו ככה בקיצוניות ויעזבו את העבודה או העסקים, אפילו יאמתו את הדאפא בזמן שהם מקבצים אוכל, זה בהחלט לא ילך.

אתה צריך לארגן היטב את החיים שלך, לעשות היטב את העבודה שלך. אני אומר לכם, אתם חברים בחברה האנושית, עליכם לעשות את המיטב כדי לעשות כראוי את מה שאתם צריכים לעשות בכל עבודה שלכם בחברה. בכל מקום שבו תהיו, אתם צריכים להיות אנשים טובים. בחברה כולם צריכים להגיד שאתם אנשים טובים. (מחיאות כפיים) כשאנחנו עושים דברים אין ללכת לקיצוניות ויש ללכת באופן נכון בכל ההיבטים.

יש אנשים שאומרים: "אני מתכנן להרוויח הרבה כסף וזה ישמש לפא בעתיד". המים הרחוקים האלה לא בהכרח ירוו את הצמא המיידי. אבל אין זו טעות אם תתכנן לעשות עניינים מסוימים בין אנשים רגילים. אתה לא צריך להגיד שתרוויח כמות מסוימת של כסף לשימוש הדאפא, אין צורך שתחשוב לתת אותו לדאפא. זה בסדר אם תגיד שאתה רוצה לעשות עסק גדול ולהרוויח יותר כסף עם העסק הגדול, (הקהל צוחק) ואתה לא צריך לקשר את זה לדאפא. אני מרגיש שהמשפט האחרון קצת מאולץ. (הקהל צוחק) זה בגלל שאמרתי לך שכתלמיד דאפא אתה יכול להרוויח הרבה כסף ואתה יכול לעשות עבודה כזאת או עבודה אחרת ואין בזה בעיה. רק שתצטרך להיות ראוי למצפון שלך בכל דבר שתעשה ועליך להיות אדם טוב. (מחיאות כפיים)

שאלה: כשאנרגיה לא טובה מגיעה אלי, אני יכול לדעת את זה ואני מנסה לחסום את הכוח הרע באמצעות שליחת מחשבות נכונות, אבל אני הופך להיות מנומנם ומופיע מצב של מחלה. איך עלי לעצור את האנרגיה הרעה?

המאסטר: אתה פוחד יותר מדי מהאנרגיה הרעה ההיא. כשהיא באה אתה יכול להמס אותה ולהפוך אותה לצ'י ראשוני לשימוש עצמך. אני אומר לכם, לפני שלימדתי את הפא, לפני שהאלמנטים הגבוהים באו לא היו הכוחות הישנים, אז הייתה לי דרך אחרת להתמודד עם קור. חשבתי כך: "אתה קר, ואתה קר כלפי, האם אתה רוצה להקפיא אותי? אני קר יותר ממך ואני אקפיא אותך!" (הקהל צוחק, מחיאות כפיים) "אם אתה גורם לי להיות חם, אני הופך את זה וגורם לזה שיהיה לך חם, עד שלא תוכל לסבול מהחום." אני רק מתאר את הרעיון, אתם לא בהכרח יכולים להשיג את זה. אבל התייחסו לזה עם מחשבה נכונה ואל תפחדו ממנה. אני רק מספר לכם את זה ואין עליכם להתנהג באופן לא רציונאלי. אצל חלק מהמתרגלים החדשים, אפילו אם באמת מישהו יכול לשלוח אליך דברים לא טובים, אין עליך לפחד. אתה תלמיד דאפא - המורה ישנו והפא ישנו. אולי היית חייב לו בהיסטוריה, אז פרעת את החוב הזה. אבל אתה מטפח ועליך להיות מסוגל להניח את הלב והמורה בוודאי יטפל בך. למרות שהוא מכניס את הדברים, זה לא ייקח הרבה זמן והמורה יהפוך אותם עבורך לדברים טובים. (מחיאות כפיים) זה בגלל שאתה מטפח והמורה יטפל בך. אבל אם אתה מחזיק את זה, וההחזקה מתפתחת, "עכשיו אני לא מפחד יותר. יש לי את ההשגחה של המורה, קדימה!" (הקהל צוחק) אז המחשבה הזאת של הסתמכות טוטאלית היא שוב החזקה. כשהמורה רואה שיש לך את ההחזקה הזאת הוא לא ידאג לך ויחכה עד שתניח את הלב הזה. אני רק מדבר על הרעיון הזה. טיפוח, טיפוח - זה רק הלב של האדם, הלא כן? אי אפשר שלא תנהל היטב את עצמך. התייחס לכל דבר עם מחשבה נכונה ואל תפחד משום דבר - "אני מטפח בפא אמיתי, מה יש לי לפחד?!"

אצל רבים מהמתרגלים הנרדפים באופן חמור במחנות עבודה לחינוך מחדש זה נגרם מזה שיש את לב הפחד. זה קל לדבר על זה, וזה שונה במצב המרושע ההוא, תחת הלחץ. אבל לא משנה מה, אתה אדם שהולך לקראת היותך אלוהות, איך עליך לפעול?! מובן שבין אלה שמתו, יש גם חלק שתוכנן בהיסטוריה על-ידי הכוחות הישנים. למשל בזמנם, בגלגול הקודם הכוחות הישנים אמרו: "כשהדאפא יופץ בעתיד, אם אתה רוצה לקבל את הדאפא, אתה חייב ללכת בדרך הזאת, אחרת לא נרשה לך להיכנס." המתרגל בוודאי היה מסכים אז, הוא היה מסכים שיוכה למוות כשיגיע הזמן. מובן שמה שאני מדבר עליו היא דוגמא אחת. הם באמת ניצלו הרבה פרצות כאלה בהיסטוריה ועשו הרבה תכנונים.

יש גם סיבה אחרת שהיא שההיסטוריה היא ארוכה מדי. אתם רואים שכל השוטרים המרושעים שבמחנות העבודה לחינוך מחדש רדפו כה רבים מתלמידי הדאפא שלנו למוות. אם הדבר הזה לא קרה בתקופת תיקון הפא ומי שנרדף הוא אדם רגיל, אז אחרי שהשוטר המרושע היה מתגלגל לאחר המוות והיה נתקל בתקופה הזאת והיה הופך לתלמיד דאפא, אז האם האדם שהוכה למוות בזמנו לא היה דורש ממנו לשלם עבור החיים שלו? אם היצור החי ההוא אומר שהוא לא רוצה תועלת כלשהי ורק רוצה פיצוי על החיים שלו, זה באמת יהיה קשה. אני אומר לכם, המורה יכול ליישב עבורכם כל דבר בדרך טובה. מה שהמתרגל חייב לו, אני אעזור למתרגל לפצות אותו בדבר הטוב ביותר. אם למתרגל אין, אני, המורה אתן לו - "אני אאפשר לך לקבל גמול של מזל טוב. בגלל המוות שלך קיבלת את המזל הטוב של עלייה לשמיים, האם זה לא הופך לדבר טוב יותר?" אבל השנאה אצל היצור החי ההוא היא גדולה מידי והוא דווקא לא מוותר - "אתה נותן לי לעלות לשמיים? אפילו אם תיתן לי להיות אלוהות, לא אסכים. אני רק רוצה להתנקם." אז זה יהיה קשה. זה לא פשוט כמו שאתם חושבים! הגידו אתם איך עושים את זה. יש לא מעט מהמתרגלים שהיו חייבים חיים בהיסטוריה, המורה פתר את הכל עבורכם בדרך טובה.

אבל לא משנה מה, אפילו אם באמת תעזוב מוקדם, מה שיחכה לך יהיה הגעה לשלמות! (מחיאות כפיים) זה לדבר על זה מנקודת המבט הזאת. למרות שאמרתי את זה, כל עוד תלכו באופן ישר, למעשה אני יכול ליישב את הכל בדרך טובה. אני בוודאי אוכל לגרום ללב הקיצוני ההוא להפוך להיות טוב, אז אוכל לגרום לו לא לדרוש יותר את החיים שלו, כי אני אשתמש בפא כדי להתיר את הקשר בלב שלו - אני יכול לעשות הכל. ברגע שיש לכם החזקה שאינכם מסוגלים להניח, אי אפשר יהיה להתיר אותו ולמורה יהיה קשה לעשות את זה.

שאלה: יש כזו תופעה שבמקומות מסוימים כשלומדים את הפא בקבוצה, קוראים הרבה את המאמרים החדשים שהמורה פרסם ואילו קריאה חוזרת של ה"ג'ואן פאלון" עושים מעט. כשלומדים את הפא בקבוצה גדולה, אחראים בודדים לעתים קרובות משתמשים בתוכן של מה שהמורה הרצה על הפא בפורום קטן ומדברים על התוכן של הפורום הקטן.

המאסטר: יש כאן שני נושאים. הנושא הראשון הוא שהדברים האלה שדיברתי עליהם בתקופות האחרונות השונות הם עזר ל"ג'ואן פאלון", זה בסדר אם תדעו את היחס הזה. מה שלומדים לעיתים תכופות זה "ג'ואן פאלון". אז הנושא השני הוא, שחלק מהמתרגלים שלנו מפיצים שמועות אחרי ששמעו את הדברים שאמרתי בפורומים מיוחדים. דיברתי על זה כבר פעמים רבות. מה שאני אומר בפורומים מיוחדים לא נושא טבע כללי ואולי רק היה מכוון ספציפית לאלה מכם שנכחו. אם אתה מספר לאחרים אחרי שתחזור, דרך הפה שלך לא יהיה התוכן של מה שדיברתי בפנים - זה לא יהיה מכוון לאחרים. באופן זה, זה מאבד את ההשפעה שלו ואחרים ירגישו לא נוח כשישמעו את זה. באותו הזמן, כשאתה מספר את זה, זה גם נושא את ההחזקה שלך, הרוב זה התפארות חבויה ותת הכרתית. אני חושב שמהיום ואילך אין להפיץ את הדברים האלה. אמרתי משהו ושמעת, אז ניחא. אתם יודעים שאנשים שמטפחים את הטאו במשך אלפי שנים, כשהם מקבלים סוד אמיתי הם שומרים אותו בבטן והם לא יספרו לאחרים אפילו במשך אלפי או מאות שנים, (הקהל צוחק) מי שרוצה לדעת את מעט הדברים האלה אצלי יצטרך להמיר עם משהו. ואילו אתם, "בלה בלה בלה ..." מספרים את הכל, (צוחק) לא שומרים דברים בפנים. (הקהל צוחק)

שאלה: באיזו צורה יגיעו תלמידי הדאפא בסין לשלמות?

המאסטר: זה יהיה אותו דבר והצורה הכוללת תהיה אותו הדבר. אבל יש נקודה, זה לא יעבוד אם זה לא אני שמקבל ומעביר. אלה שעזבו קודם, למרות שקבעתי שהם הגיעו לשלמות, למעשה הם מחכים במקום מסוים. זה חייב להיות אני שמקבל אותם. אלה שלא יתקבלו על-ידי לא יוכרו, לכן כולם מחכים לסיום הסופי. מובן שלאלה שמחכים אין סבל והם ברורים וצלולים במצב של אלוהויות וזה רק עניין של חזרה אל המקום.

שאלה: בזמן הקריטי הזה של תיקון הפא, אצל חלק מעמיתינו הוותיקים לטיפוח הופיעו בזה אחר זה מצוקות במידות שונות. איך ניתן להתייחס ולעזור לחברים האלה לטיפוח שנמצאים במצוקה?

המאסטר: בטיפוח אין חשיבות בין אם האדם התחיל מוקדם או מאוחר. בין אם מטפחים טוב או לא, זה גם לא קשור לזה שהם התחילו קודם או אחר כך. אם אפשר להשיג מחשבות נכונות ופעולות נכונות ולוותר על ההחזקות, האדם יהיה אחר. חבורת הנבלים המרושעת שרודפת את תלמידי הדאפא בסין גם כן חושבת כך: "אה, הוא מתרגל וותיק, אם נגרום לו לכתוב משהו, האחרים ילכו אחריו." איך זה אפשרי?! כשאנשים רגילים רודפים מטפחים, הם לעולם לא יוכלו להבין את המטפחים. כל אחד מטפח את עצמו והולך בדרך שלו ולא מסתכלים על אף אחד אחר, או עם האדם מבוגר או צעיר, או נכנס לשער מוקדם או מאוחר. כמורה, אני מדריך את התלמידים באותו האופן. אז באשר לאיך תעזור לו, מה שתוכלו לעשות זה ש-א' תעזרו לו להבין דברים ולהתרומם על בסיס הפא; ב' תשלחו מחשבות נכונות יחדיו ותעשו יותר דברים של הצלת יצורים חיים שתלמידי דאפא צריכים לעשות. כל הדברים האלה יכולים לעזור לו.

שאלה: כל פעם שיש התפתחות משמעותית במצב תיקון הפא שלנו, תמיד יש אירועים פתאומיים של אנשים רגילים שמפריעים, כמו תקרית ה-"11 בספטמבר", תאונת המעבורת, עיראק, צפון קוריאה וכו'. איך עלינו להסתכל על ההפרעות האלה?

המאסטר: נכון. מדוע המדינות האלה שתומכות בצדק מעלימות עין כשהשלטונות הסיניים רודפים כמות כה גדולה של אזרחים מן השורה מכלל החברה? מדוע הן לא אומרות כלום? יש להן סיבות משלהן, אבל יש גם את ההפרעות של התכנונים של הכוחות הישנים, שגורמות להן להיות עסוקות בטרוריסטים, לכן מידי פעם צצים טרוריסטים ומידי פעם זה מסיח את תשומת לבן, מה שגורם להן לא להיות מסוגלות להקדיש את תשומת הלב למטרה האמיתית של קיומן.

שאלה: תלמידים מאנגליה מוסרים דרישת שלום למורה.

המאסטר: תודה לכם!

שאלה: כדי להציל את בני המשפחה שנכלאים בסין, יצרנו מערכונים ואנחנו משחקים אותם ברחוב. חלק משחקים תפקידים של אנשים רעים. המורה, האם זה מתאים שתלמידי דאפא ישחקו בתפקידים האלה?

המאסטר: אין דבר, זה בסדר שישחקו. אבל כשאני רואה שתלמידי הדאפא שלנו משחקים תפקידים של אנשים רעים, אני מרגיש לא נוח בלב. אם צריך לעשות את זה, עשו את זה וזה בסדר. למעשה זה לא משפיע. אז מה עושים? באימות הפא צריך שתלמידי הדאפא הם אלו שיעשו את זה. בעבר הצעתי להם רעיון, אמרתי שכשאנחנו מצלמים דרמת טלוויזיה, אולי אפשר לבקש מהחברים שלנו לשחק את הדמויות השליליות, (הקהל צוחק) זה להיות שחקן. אז אין לנו כסף עכשיו. בעתיד, כשנהיה רווחיים ויהיה לנו כסף, אז נשלם להם. (הקהל צוחק) אני רק מספר בדיחה, אבל למעשה זה לא חשוב.

שאלה: האם המין האנושי של העתיד ויצורים חיים אחרים עדיין יתקיימו בו-זמנית? איך על התלמידים להתייחס לזה?

המאסטר: האם המין האנושי של העתיד ויצורים חיים אחרים יתקיימו בו-זמנית? אחרי תיקון הפא את העולם האנושי עדיין לא יהיה שינוי כה גדול. באשר למה שיהיה על הארץ בעתיד, זה יהיה תלוי בצורך של המין האנושי. כל דבר בשמיים הוא מאוד נפלא, עד כדי כך שאי אפשר לתאר בשפה. אפילו האלוהויות האלה, כלומר האלוהויות האלה המיושבות בצורה נדיבה שנכנסות ליקום החדש, פוערות את פיהן בהשתאות. (מחיאות כפיים) אנשים חושבים שאלוהויות הן נפלאות ועולמות של אלוהויות הם נפלאים, אבל ברגע שמגיעים לשם ומסתכלים, המקומות הישנים כבר לא כל-כך נפלאים - ההבדל הוא כל-כך גדול. באשר לשדים, גם הם חברים ביקום. לא יכול להיות שלא תהיה ההקבלה של יצורים חיים חיוביים ושליליים ביקום.

מה השעה? (מחיאות כפיים) בואו נסיים? אני רק אדבר עד כאן. (מחיאות כפיים ממושכות, מבקשות מהמורה להישאר) אז אני אענה על עוד כמה שאלות. (מחיאות כפיים)

שאלה: האם תוכל לספר איך אתה מתייחס לתביעה נגד השפל, ראש הדמונים בסין?

המאסטר: בסין זה בלתי אפשרי שכל אחד ידע את האמת וכך יבין את הפאלון גונג באופן חיובי, אבל כל אחד מקלל את השפל ההוא - זה פשוט הגיע להיקף הזה. (מחיאות כפיים) האם עדיין לא צריך להביא אותו בפני בית משפט? (מחיאות כפיים) (צוחק) (מחיאות כפיים)

שאלה: מורה נכבד, בבקשה להסביר: כשעותרים מול הקונסוליה הסינית, הרוע מתפעל את השוטרים שעושים לנו בעיות. אני חושב שלפי מה שהמורה הנכבד אמר לגבי שלושת הדברים שצריך לעשות היטב, הדבר הראשון הוא להבהיר את האמת ואין לעקוף אותה כשנתקלים בבעיות אלא להתייצב מולה.

המאסטר: זה נכון, כשאנחנו נתקלים בבעיות כאלה צריך לפתור אותן. זכרו, איפה שצצה בעיה, שם צריך להבהיר את האמת. (מחיאות כפיים) באשר להאם התוצאה היא טובה או לא, אל תסתכלו על האדם השני, כי זה בא מתוך הלב שלכם. אם אתה רוצה שזה יהיה טוב, זה יהיה טוב; אם אין לך כוונה שזה יהיה טוב, או שאתה לא יציב בלב, זה לא יהיה קל לתקן דברים. כלומר המחשבות הנכונות צריכות להיות מספיק חזקות. "אני באמת מציל אתכם, אני באמת מספר לך את האמת." - אז התוצאה תהיה טובה. אל האנשים שמחוץ לסין צריך להשתדל עד כמה שיותר להתייחס עם מחשבה רחומה. מובן שגם מחוץ לסין יש אנשים שלא ניתן להציל, יכול להיות שתיתקלו בהם, יכול להיות שלא. אבל לא משנה מה, עלינו לפעול בצורה נכונה. לפחות, אנחנו הוגנים כלפיהם, הוגנים כלפי היצורים החיים. הרבה דברים תלויים באיך עושים אותם. עשו כמיטב יכולתכם ואל תחמירו את הדברים.

שאלה: בגלל אימות הפא אשתי איבדה את החופש שלה. בגלל שיש לי ילד קטן, לא אאמת את הפא כמו אשתי ואני נוקט בדרך שמאפשרת יותר הגנה על עצמי. האם זה נכון? בהזדמנות זו אני מוסר למורה דרישת שלום בשם תלמידי הדאפא בג'נג-ג'ואו.

המאסטר: תודה לכם. כתלמיד דאפא, אם אתה חושב שמה שאתה עושה זה נכון, עשה את זה. במהלך הטיפוח-תרגול יהיו לך הבנות שונות ומצבים שונים ואין בכך בעיה. במהלך הטיפוח-תרגול שלכם, הרמה שבה אתם יכולים להבין דברים, ההיקף שבו אתם יכולים לעשות דברים, כל אלה הם התבטאות של מצב הטיפוח שלכם. במילים אחרות, אם אתם פועלים טוב מאוד זה כמובן יותר טוב, אבל זה לא משהו שאפשר להשיג בכוח. אין לי דרישות אחרות כלפיכם ואף פעם לא אמרתי שאתם חייבים לעשות דברים היטב עד לדרגה כלשהי. זה אתם שכל הזמן עושים את זה. גובה ההבנה שלכם מבחינת עקרונות הפא הוא ההיקף שבו תוכלו לעשות דברים. כל מה שאתם עושים זה למענכם עצמכם ובהחלט לא למעני. (צוחק) בוא נגיד את זה כך: רק המורה עוזר לכם ואתם לא עוזרים למורה. (מחיאות כפיים) כשתראו את האמת בעתיד תגידו: "וואו, מסתבר שזה ככה!"

שאלה: היום זה חג הפנסים. אנחנו מודים למורה הנכבד על הרצאת הפא ועל ההצלה ועל כך שאתה חוגג את חג הפנסים אתנו. המתרגלים האלה לא רוצים שהמורה ילך מכאן. (מחיאות כפיים)

המאסטר: או, אני דווקא לא חשבתי על זה. בקשר לחגים ופסטיבלים, אם אתם לא מספרים לי אני שוכח אותם. היום זה חג הפנסים, אז האם אין זה איחוד מחדש שלנו? (מחיאות כפיים ממושכות)

שאלה: כששולחים חומרי הבהרת האמת לסין, האם אפשר לשלוח להם גם את השירים שלך, המאמרים וספרי הדאפא?

המאסטר: אין בכך בעיה, אין בעיה. אפשר לשלוח גם לאנשים רגילים ואין בזה בעיה, כל עוד הוא מוכן לקרוא. הרדיפה כבר נמשכת כל-כך הרבה זמן, הרבה אנשים באמת רוצים להבין את המצב האמיתי של הפאלון גונג, אבל הם לא יכולים למצוא ספרים. בזמנו, כשהכוחות הישנים הורו לרוע לשרוף את הספרים, האם אתם יודעים מה היה התירוץ של הכוחות הישנים? מדוע הם רצו לשרוף את הספרים? אז ספרי "ג'ואן פאלון" היו כה רבים בסין שהם היו בכל מקום. הרבה מתרגלים לא ידעו לכבד אותם ואנשים רגילים אפילו פחות כיבדו אותם. האלוהויות לא יכלו לראות את זה, כי זהו חוק שמימי שיצר את היקום! לכן הכוחות הישנים רצו לגרום לחוסר רציני של הספר, לגרום לאנשים לחפש את הפא מאז, לכבד אותו ולדעת את היוקר של הפא הזה. הם עשו את זה בזמנו בתירוץ כזה.

שאלה: נראה שיש עמיתים מטפחים באזור שלנו שעדיין לא מבינים את תיקון הפא וגם ההבנות בהיבטים אחרים לא כל-כך טובות. איך עלינו לעזור להם להשתפר?

המאסטר: אין כאן עניין של כפיה. בין אם האדם רוצה לטפח או לא, הוא בעצמו קובע את כל זה, אנחנו יכולים רק לתת הצעות חיוביות ויכולים רק לעשות את המיטב להזכיר להם, לספר להם ולהסביר באופן ברור את העקרונות. כפיה לא תעבוד. אם אתה מדבר לעניין אולי זה כבר יסתדר, או שאולי יש לו החזקות.

שאלה: בעבודות דאפא יש אחראים שלא אומרים את האמת כדי לעשות את העבודה היטב ועושים את זה בדרך של בני אדם. האם זה בגלל שהם לא למדו את הפא היטב, יש להם לב של אנוכיות, או שיש מניעים עמוקים יותר?

המאסטר: מניעים? אי אפשר להגיד כך. בין אלה שיושבים כאן, יש אחד או שניים שהם קצת יוצאי דופן. אני אומר לכם שהמורה לא רוצה לוותר עליכם ואני אצטרך לראות אם תוכלו להצליח. (מחיאות כפיים) אם כן תוכלו, אני אטפל בכם. זה תלוי בכם. אז באשר לאחרים, אם מישהו מבין אלה שיושבים כאן רוצה להזיק לפא או שמישהו רוצה לעשות משהו אחר, זה יהיה בלתי אפשרי. אחראי הוא גם כן מטפח וגם לו יש את הלבבות האנושיים שיתבטאו, זה בטוח. אני אומר שאין להחזיק בציפיות גבוהות מדי כלפיהם. אבל הם כן אנשים בעלי אחריות ולדברים שהוא עושה יש השפעה מסוימת, לכן כשאתם רואים בעיות צריך לציין אותן בפניהם. אם הם לא מוכנים להקשיב, דווחו לאגודת דאפא.

שאלה: אני מודאג בגלל חובות, האם ניתן יהיה ליישב דברים באמצעות צורת תיקון הפא?

המאסטר: להשתמש בדאפא לעניין אישי שלך, אני חושב שזה לא נכון לחשוב ככה. כתלמיד דאפא, כשאתה באמת יכול לפעול היטב, אני חושב שהצרה ההיא לא תהיה כה מוחלטת כמו שאתה רואה אותה. זה בגלל שאם לא תוכל להבין את הדברים על בסיס הפא, צרות של אנשים רגילים יהיו צרות של אנשים רגילים. הדברים שרואים דרך עיניים אנושיות אינם משתנים, אבל בעיני אלוהויות כל זה משתנה. אתם מודאגים, גם המורה מודאג בגללכם, מודאג שהלבבות שלכם לא סולקו ושההבנה שלכם את הפא אינה גבוהה, מודאג שאחרי שאתם פותרים בעיה אחת אתם יוצרים בעיה חדשה. (נאנח) אינני מבקר אתכם. כל מה שהמורה אומר הוא פא.

שאלה: אני כל הזמן נבוך, האם זה נכון שלא צריך להשקיע משאבים אנושיים וחומריים במחקר על כלי לשבירת החסימה באינטרנט? האם אנחנו צריכים לעשות דברים שלוקחים מעט זמן ובעלי יעילות גבוהה?

המאסטר: זהו שוני בהבנות, אפשר רק להגיד שיש שוני בהבנות. דברים שיש להם יעילות גבוהה כמובן צריך לעשות אותם, אין מה להגיד. אבל שבירת מחסום באינטרנט, חִשבו על זה - הרוע רודף אותנו, מפיץ שקרים עצומים - האם אפשר לא לחשוף אותו? אנחנו בדיוק צריכים לאפשר לאנשי העולם לראות את המהות הרעה שלו, לראות את המעשים הרעים ולראות את המצב האמיתי! אז אנחנו כן רוצים לשבור אותו. בין תלמידי הדאפא יש כמות גדולה של מדענים מעילית העולם ויש לנו את היכולת לשבור אותו. הם גם אף פעם לא הצליחו לחסום את אתר ה"מינג-הווי"! (מחיאות כפיים סוערות) אבל זה גם נכון שאין להשתמש ביותר מדי כוח אדם. עם זאת נדמה לי שאין הרבה אנשים שמשתתפים בזה, נכון?

שאלה: כשהפא מתקן את העולם האנושי כבר לא יהיה מחסום. האם כל זה ימומש על-ידי התלמידים דרך האמצעים שמתבטאים בעולם האנושי?

המאסטר: אם אנחנו שוברים את המחסום הזה, אנחנו בעצם מסרבים לתכנונים של הכוחות הישנים ולא מכירים ברדיפה כזאת פלוס המחסום. כשהפא יתקן את העולם האנושי, אלוהויות ובודהות יתגלו ברוב פאר ולאנשים לא תהיה ברירה אלא להקשיב. זה יהיה מצב אחר.

שאלה: האם התלמידים ידעו מראש רגע לפני תיקון הפא את העולם האנושי? (הקהל צוחק)

המאסטר: רמות הטיפוח-תרגול שלכם שונות, מצבי הטיפוח-תרגול הם שונים. יש מתרגלים שיוכלו לדעת לפני כן. יש אנשים שלא ידעו לפני כן. זה לא חשוב אם תדעו או לא, זה לא משפיע על ההתקדמות או הרמה של ההגעה לשלמות - לא משפיע בכלל. מדוע לחשוב כל-כך הרבה? עניינים של תיקון הפא את העולם האנושי, להגיד את זה בפשטות, באמת לא קשורים אליכם כל-כך. אתם תלמידי דאפא של תקופת תיקון הפא! (מחיאות כפים)

שאלה: בזמן הנוכחי אצל חלק מהתלמידים מופיעים תסמינים של מחלות וזה מאוד חמור. הם כמעט לא יכולים לקרוא, לתרגל או לשלוח מחשבות נכונות.

המאסטר: הייתי אומר שזו באמת בעיה. באשר להחזקות, חלק מהמתרגלים מבטאים אותן וחלק מהמתרגלים לא מבטאים אותן, שומרים אותן בלב ומחזיקים אותן חזק, לבסוף הוא אפילו לא מסוגל לפתור את זה. אז הרוע גורם לך להיות יותר ויותר לא בסדר וגורם לך ליפול קשה - עד כדי כך שלא תוכל לשכוח אותו כל חייך. הם עושים את זה כך, לכן אין לדבוק בהחזקות עד לדרגה כזאת. לאחר שמופיעה בעיה אתה שואל את המורה מה לעשות. למעשה זה נגרם מההחזקות שלכם. המורה יטפל בזה.

יש גם כאלה שיש להם שמיעה כוזבת. אפשר רק לקרוא לזה שמיעה כוזבת. למעשה אתה באמת שמעת, אבל מה ששמעת זה לא המורה. הם מזייפים את הקול של המורה, הם אפילו מתחזים בדמותו של המורה, מנצלים את ההחזקות שלך כדי לרמות אותך. תלמידי דאפא, עליכם להתעורר על בסיס הפא. אתם תלמידי דאפא גלויים ומכובדים, עליכם לשקול ברציונאליות אם משהו מתאים או לא מתאים לפא. יש גם מתרגלים שתמיד מעונינים במחשבתם ביכולות על-טבעיות. יש מתרגלים שאפשרתי להם לראות את מצב תיקון הפא בממדים מסוימים שונים, המטרה היא לחזק את הביטחון של המתרגלים באימות הפא. אבל יש מתרגלים שעדיין לא יכולים להתייחס לזה באופן נכון, לא מטפחים לפי הפא וכשקורה משהו הם אפילו מבקשים מתלמידים שיש להם יכולות על-טבעיות להסתכל ומתייחסים למה שהם רואים כהדרכה איך לעשות דברים של דאפא או של טיפוח-תרגול. זה כבר מאוד מסוכן. מי יכול לראות את מהות תיקון הפא?! מי יכול להסביר בבירור את אלה שמטפחים בדאפא?! הביטויים ברמות המאוד נמוכות הם לא מהות המראה האמיתי. בלי לטפח לפי הפא, בלי לפעול לפי הפא, האם אתה עדיין תלמיד דאפא?! ברגע שקורה משהו אתה מבקש ממנו להסתכל אם זה מה שקורה, על מה הוא יסתכל? מי יכול לראות את המהות שלך? אפילו אם זה הילד שלך זה לא יעבוד. אני כבר אמרתי, שאפילו בין תלמידי הדאפא לא ניתן לראות. אם אפשר יהיה לראות את מצב הטיפוח-תרגול הממשי, מה יש לטפח? אם היו אומרים לך שהכל ייפתר. אי אפשר לראות! זה בגלל שיש ביטויים שונים ברמות שונות והביטוי של רמה מסוימת הוא האמת עבור היצורים החיים שברמה ההיא. בכל רמה ורמה יש אמת, אבל אלה הם ביטויים של אותו הדבר ברמות שונות, ואילו הביטוי המהותי נמצא למעלה, רק בסוף זוהי המהות הסופית. באיזו רמה אתה יכול לראות את המצב האמיתי המהותי של תלמידי הדאפא, את המצב האמיתי של תיקון הפא, את המצב האמיתי של המורה? אם היום אתה יכול לראות את המראה האמיתי המהותי של תלמידי הדאפא ושל המורה ואת המראה האמיתי של הדאפא, אז היום אתה השליט של היקום הזה ללא הגבולות! האם ראית את כל זה? האם הכל מול עיניך? איך אתה יכול להיות כל-כך אוויל?! אני כבר דיברתי על זה פעמים רבות בהרצאות הפא, מדוע אתם דווקא מקבלים הפרעות? (צוחק)

שאלה: אם התלמידים משתמשים בעבודה שלהם כדי לספר על עקרונות הפא של היקום, ג'ן-שן-רן, מוסרים ליותר אנשים של העולם בצורה עדינה ופקחית ...

המאסטר: אני חושב שאין זאת בעיה, אפשר.

שאלה: מישהו כבר לא יכול לעשות בשביל הדאפא באופן ישיר כמו בתקופה הקודמת. האם תוכל להגיד אם אדם זה עדיין מתאים להגדרה של תלמיד דאפא בתקופת תיקון הפא?

המאסטר: האם עשית את מה שתלמיד דאפא צריך לעשות בכל מקום שאתה נמצא? אם כך, פעלת נכון. (צוחק) אל דאגה, זה כולל את אלה שמעדו. קומו מהר.

שאלה: כסטודנט לתואר שלישי, כדי לעשות היטב את המחקר אני צריך להקדיש את כולי, אבל אני צריך גם ללמוד את הפא, לספר את האמת ולתרגל, אני כל הזמן מרגיש שהזמן לא מספיק.

המאסטר: עדיין מעלים את השאלה הזאת, המורה כבר מזמן ענה על כך פעמים רבות. אני חושב שכמטפחים, אתם צריכים לשים את הדאפא במקום הראשון. אבל אתם צריכים גם לעשות היטב את העבודה שלכם, לעשות אותה היטב כמיטב יכולתכם. באשר לארגון של זה, אתה צריך לתכנן את הדברים בעצמך. אם אתה אומר: "אני עסוק מדי אז אני לא אקרא את הספר." אז זה שווה לכך שאתה לא מטפח. אם תגיד: "אז אני אקדיש את כולי לעבודה." אז תהיה אדם רגיל. האם זה רק עניין שאתה לא יכול לאזן את היחסים האלה? אז תכנן כראוי את הדברים. זה עניין די פשוט. למעשה כבר דיברתי על כך די בבירור ב"ג'ואן פאלון". לימוד טוב של הפא לא יפריע לשום דבר במהלך הטיפוח-תרגול, להפך, כשאתה עובד או לומד, תשיג פי שתיים תוצאות עם חצי המאמץ.

באשר למדע, הוא כבר הגיע לשלב הזה. המין האנושי לא יכול להיות בלעדיו והחברה עדיין מנסה בכל האמצעים לדחוף אותו קדימה, אבל הוא לא יתקיים בחברה האנושית העתידית. בעתיד לא יהיה מדע. אבל לא משנה מה, מדע הוא מוצר שבתוך היקום, לכן מעולם לא הכחשתי אותו, רק אמרתי שהוא לא מתאים למין האנושי ואי אפשר לתת אותו למין האנושי. במיוחד בעתיד, בני אדם ילכו בדרך שבה בני אדם הופכים להיות אלוהויות, לכן זה יהיה פחות אפשרי לתת את הדבר הזה, מדע, למין האנושי. למעשה המדע מחלל את האלוהויות ובנוסף הוא משחק תפקיד שגורם לחומר להתעוות והורס את הסביבה. הוא לא רק מעוות את החומר אלא מעוות גם את המושגים של בני האדם וגורם גם לאלמנטים חומריים רבים על כדור הארץ להתעוות. זה מהווה גם נזק מסוים ליקום. לכן בעתיד הוא לא יהיה כאן אצל בני האדם. עכשיו זה כך, זה בגלל שלפני שתיקון הפא של העולם האנושי מגיע, הגזע האנושי יכול להתפרע כפי שהוא רוצה. אם אתה לא עושה [מחקר מדעי], זה לא יגרום [למדע] להשתפר בגלל שאתה לא עושה אותו. אז אם אתה עושה אותו, ניחא, וזה שאתה עושה אותו לא נחשב לרע, כי ככה זה באופן כולל. אז זהו היחס.

שאלה: אני עסוק בהרבה עבודת דאפא, אני בקושי מתרגל, אפילו לא יכול להבטיח ללמוד את הפא. אני די סובל בפנים.

המאסטר: אני חושב שעדיין צריך למצוא את הזמן ללמוד את הפא, אלא אם אתה מתרגם את הדאפא, (הקהל צוחק) במקרה הזה אני חושב שאתה בוודאי גם לומד. אחרת עדיין צריך ללמוד את הפא.

שאלה: חשבתי שתיקון הפא את העולם האנושי כבר מתחולל בשקט, ההיי-טק גרם למיתון הכלכלי בזמנים המודרניים. האם זה הפרולוג של צורת הכלכלה החדשה? אם תלמידי הדאפא יקימו חברות, האם הן יצליחו? (הקהל צוחק)

המאסטר: זה לא כמו שאתה חושב. לתיקון הפא של העולם האנושי אין כל קשר למדע. בביטוי שלו גם לא יהיה כל קונפליקט וזה לא יניע את התפתחות המדע. באשר להקמת חברות, אלה עניינים אישיים שלכם ואם יש לכם את התנאים, עשו את זה.

שאלה: אני התעוררתי לזה, שלא קיימת אצלי הבעיה של לקבל הפרעה וקיימת רק הבעיה של לא לפעול היטב בעצמי. האם ההבנה הזאת נכונה?

המאסטר: אין בעיה בצורת החשיבה הזאת. אם אין הפרעות זה טוב מאוד. זה שאתה יכול לקלוט שלא פעלת היטב או לא מספיק, זהו טיפוח-תרגול.

שאלה: מאסטר, תוכן הרצאת הפא שלך בבוקר היה מאוד רציני. כתלמיד, אני לא מבין אם זה מה שכבר קרה או מה שיכול לקרות בעתיד?

המאסטר: אני ראיתי תופעה מאוד לא טובה, שיהיו תלמידים שייהרסו, זה כה רציני, לכן דיברתי על כך. נגיד שזה יקרה בעתיד, אבל עכשיו הנטייה כבר התחילה. זהו המצב.

שאלה: אני התעוררתי לזה, שהמורה הוא ביטוי הפא בעולם האנושי, לכן המורה הוא הפא, וזאת המשמעות בפן מסוים של "להתייחס לפא כאל המורה".

המאסטר: אגיד את זה בפשטות בשפה אנושית: הפא הוא מה שאני יצרתי. (מחיאות כפיים סוערות) בגוף הרקיעי העצום, כל עוד אתה דבר שבתוך היקום, זה כולל הכל, לא משנה אם אתה קיים או לא קיים, ריק או אַין, כל עוד אתה משהו, אתה נוצרת על-ידי הפא הזה ואתה נמצא בסביבת קיום שהפא הזה יצר. כלפי יצורים חיים, לפא יש סטנדרטים. הפא יצר את היצורים החיים, הפא גם גורם ליצורים חיים להיטמע לתוכו בתהליך ההתחדשות, מציל את היצורים החיים, כי תלמידי הדאפא לומדים את הפא וזו התאמה לפא באופן פעיל. שום דבר כבר לא טוב עוד בגוף הרקיעי. זה שעדיין שומרים אותו זה כדי להטמיע את היצורים החיים של היקום, לגרום ליצורים החיים להינצל, אחרת הוא כבר מזמן לא היה קיים. הרקיע הגדול היה נבנה מחדש והפא היה יוצר מחדש את כל הרמות ואת כל היצורים החיים. אני לא נקטתי בדרך הזאת. אני גרמתי לכל היצורים החיים בגופים השמימיים להכיר את הפא, להיטמע בפא באמצעות מחשבות נכונות, זהו הפתרון הרחום הטוב ביותר, הדרך שנקטתי בה מבטאת את החמלה כלפי היצורים החיים. כל היצורים החיים הפרה-היסטוריים נוצרו על-ידי הפא, אף אחד לא יוצא דופן וכולם בתוך זה. אם מישהו דן בגובה הרמה של "ג'ואן פאלון", הוא כבר אומר מילים של השדים. ברקיעים הגדולים לאין ספור ללא הגבולות, בממדי גופים שמימיים לאין ספור וללא גבולות, לכל ממד יש יצורים חיים לאין ספור וללא גבולות! כל זה נוצר על-ידי הפא. אף יצור חי לא יכול להעיר על הפא, (מחיאות כפיים) אבל כל דבר של הפא הזה מתבטא בכרך ה"ג'ואן פאלון" ההוא! הפא הוא בדיוק כה גדול.

שאלה: המורה הזכיר בבוקר שבזמן הנוכחי הכוחות הישנים מנסים להרכיב דמות כוזבת של המורה עם חומר כדי לערער את האמונה הנכונה והמחשבות הנכונות של תלמידי הדאפא כלפי הפא. תוכל להסביר לנו בבקשה איך אפשר להבדיל?

המאסטר: לא צריך להבדיל בכוונה. מה שהמתרגלים יכולים לראות או לדעת בזמן הנוכחי מוגבל ברמה. הכוחות הישנים הם גם כן אלוהויות. בזמן הנוכחי, בעיניכם הם פשוט משתנים במספר מדהים של דרכים. אם המתרגלים לא מתייחסים לפא כאל המורה ותשומת לבם ממוקדת בדברים האלה, הם יוכלו ליצור עבורכם כל מראה כוזב כרצונם. היום אני מסביר לכם בבירור: מה שאתם רואים, רואים עם העיניים האנושיות, זהו הגוף העיקרי של המורה. כאן, זה אני. (מחיאות כפיים) לא משנה כמה גבוהות הרמות של האני-ים שקיימים, כולם הגופים שלי ברמות השונות. למרות שאני נמצא במקום הנמוך ביותר, זה בגלל שבאתי למקום הנמוך ביותר. למרות שהגופים שלי שברמות השונות נמצאים במקומות גבוהים, זה בגלל שנתתי להם להיות במקומות גבוהים. אני יכול גם לאסוף חזרה את כל הרמות על גבי רמות שלי ולאחד אותן לגוף אחד, שיהיו באותו הזמן כאן אצלי, אני יכול לגרום לכך שאני אתבטא באופן שאהיה בכל רמה ורמה ורמה ורמה בכל היקום. (מחיאות כפיים) אבל לפעמים הכוחות הישנים מפריעים, כשהם באמת רואים שתלמיד נכנס לדרך סוטה, הם יראו לך מראה כוזב, יסתירו לך את הראיה, יגרמו שלא תוכל לראות את המורה שם בצד השני, גם יגרמו לכך שלא תאמין בצורה נכונה במורה כאן בצד הזה במחשבתך. הם יעשו אחד כוזב שיעבור הלוך ושוב בממד ההוא או שיישאר כאן, וזה ישלה אותך. לכן אין עליך להסתכל על הדברים האלה, אין להתייחס אליהם. הפא ישנו, המורה ישנו, האם זה עדיין לא מספיק? (מחיאות כפיים)

האם הפא לא מה שאני לימדתי אתכם כאן? בדיוק מהפה הזה (מצביע על הפה), ראיתם? (הקהל צוחק, מחיאות כפיים) הכל נאמר על-ידי ואף אחד לא יכול לשלוט בי. אל דאגה. הכוחות הישנים בכלל לא יכולים לראות מנין זרם החוצה הפא שאני מלמד מבחינת המקור שלו. אף יצור חי לא יכול לראות מנין המקור של הפא שאני מרצה. אפילו אם הוא חודר את הרמות והרמות של החומר, יצור חי לא יוכל לחקור עד השורש. אחת הסיבות שאמרתי לכם להתייחס לפא כאל המורה היא החשש שיהיו לכם הפרעות מסוג זה. ביקשתי מכם להתייחס לפא כאל המורה, הפא נמצא כאן, אז פעלו לפי הפא וטפחו באופן גלוי ומכובד. אם לא היה קיים כרך הפא הזה, חשבו על זה, אם תוכלו לטפח בהסתמך על המעט שאתם יכולים לראות? לא יכולים, נכון? אז מדוע אינכם פועלים לפי דרישות הפא? למעשה בזמן הנוכחי כל המזויפים כבר נמצאים בתהליך השמדה.

שאלה: תלמידים אחדים מחו"ל נסעו לסין ונעצרו. האם הם לא פעלו לפי דרישות המורה?

המאסטר: אי אפשר להגיד את זה כך. כל תלמידי הדאפא מנסים למצוא דרך לעשות דברים למען הדאפא כמיטב יכולתם. אי אפשר להגיד שזה לא נכון שהמתרגלים עשו כך ובדרך אחרת. כל אחד הולך בדרך שלו, אנחנו לא יכולים לכפות את המושגים שלנו על אחרים. כשצצה בעיה אל תגידו מי צודק ומי לא. כשבעיה מופיעה, אתם צריכים לעזור אחד לשני, למצוא דרך לפתור אותה.

שאלה: לדעתי חמלה לא רק מתבטאת באדיבות ונעימות שעל פני השטח. אני חושב שלעצור את הרוע זה גם כן התבטאות של חמלה. למשל, זה שאנחנו לא מצייתים לדרישות הלא הגיוניות של השוטרים מהונג קונג והשוטרים מגרמניה זה סוג של חמלה וזה מבטא את המוסריות האדירה של הדאפא.

המאסטר: כלפי בני אדם צריכים להיות אדיבים. יצורים חיים רעים יש לסלק. באשר לשוטרים, הם לא היו צלולים והם נשלטו. אם לא מטפלים בזה היטב, כשהם יתייחסו אליכם באופן מרושע הם לא יהיו רציונאלים. בתהליך החמרת הקונפליקט תסבלו מהפסדים. לכן צריך להימנע מההפסדים האלה. היו אדיבים ככל האפשר לבני האדם, בצד השני צריך לטפל ברצינות. אם העניין הזה גורם להשפעה או נזק לדאפא, אתם צריכים לטפל בזה ברצינות בעזרת החוקים של האנשים הרגילים גם כן. הרוע הכניס הרבה דברים לא טובים לשוטרים הגרמנים. בזמנו הם התייחסו אלינו מאוד לא לעניין. מהי הגישה של לאום מסוים כלפי הדאפא בעומדו מול רוע וצדק? איך אתייחס לעתיד שלהם?! אבל אחרי האירוע הזה צריך לטפל בו בזמן ולנקוט באמצעים משפטיים. המדינה שלהם היא דמוקרטית, אפילו אם הנשיא מבצע פשע צריך לתבוע אותו בבית משפט, כי העם בחר בו. מובן שהאירוע הזה כבר עבר, קשה יהיה לעשות משהו.

שאלה: לפעמים אני מרגיש שאני לא ראוי שתציל אותי. איך אני יכול לרסן את האנוכיות שלי ולעמוד בסטנדרטים?

המאסטר: אל תהיה כל-כך פסימי. לכל אחד יש הרגלים שונים, לכל לאום יש הרגלים שונים. באזורי מגורים שונים יש למין האנושי רקעים תרבותיים שונים וזה יכול לגרום להרגלים שונים. ההיבטים השליליים שבתרבויות השונות יכולים גם להשפיע על המתרגלים של כל הלאומים השונים, אבל אין בכך בעיה, כי המורה לא מסתכל על הדברים האלה. כל עוד אתה מטפח תוכל להגיע להבנה, לאט-לאט אפשר יהיה לעשות היטב את הכל. זה לא מעשי שתוכל להשיג את הכל בבת אחת. בעקבות התעמקות שלך בלימוד הפא, כשההבנה תהיה יותר ויותר טובה, תוכל לפעול היטב.

שאלה: איך אנחנו יכולים להבהיר את האמת טוב יותר לשלטונות ארצות הברית?

המאסטר: אתם עשיתם את הדברים האלה לאורך כל הדרך ועשיתם את זה די טוב בעבר. כשתמשיכו לעשות את זה אפשר יהיה לעשות את זה באופן עמוק יותר ובשטח רחב יותר.

שאלה: כתבתי אי-מייל להרבה עמיתים מטפחים. מה שרציתי להגיד היה טוב, אבל הגישה שלי הייתה די שלילית. אחרי זה העמיתים המטפחים הפסיקו לשתף אותי בדברים. האם עשיתי טעות?

המאסטר: כבר הבנת שהגישה שלך הייתה שלילית, לכן הם לא קבלו את זה. זה שהם לא קבלו את זה, זה בגלל שגם להם יש לבבות של אנשים רגילים. אולי כתלמידי דאפא שני הצדדים צריכים להבין את זה בצורה נכונה. תלמידי דאפא צריכים להתייחס לכל דבר בצורה חיובית. אל תסתכלו על הצד הלא טוב של אחרים, צריך תמיד להסתכל על הצד הטוב של האחרים. למעשה האם אתם יודעים, כשלימדתי אתכם את הדאפא בזמנו, בזמן העברת הסמינר, הרבה מחשבות של אנשים רגילים השתקפו מהקהל למטה. אצל אנשים מסוימים המחשבות שהשתקפו היו מאוד לא טובות, אבל אני לא הסתכלתי על כל זה. אני רק הסתכלתי על הצד הטוב שלכם, אז יכולתי להציל אתכם. אם הייתי מסתכל רק על הצד הלא טוב שלכם, איך אציל אתכם? ככל שהייתי מסתכל יותר, הייתי כועס יותר, איך אוכל להציל אתכם? (מחיאות כפיים) לכן בכל מצב, אל תהיו מונעים על ידי ההתנהגויות של אנשים רגילים, אל תהיו מונעים על-ידי לבבות של אדם רגיל וגם אל תהיו מונעים על-ידי הרגשות של העולם האנושי. הסתכלו יותר על הצדדים הטובים של האחרים והסתכלו פחות על הצדדים הלא טובים אצל האחרים.

שאלה: כשאנחנו לומדים את הפא בקבוצה ומשתפים התנסויות, אין לי מה להגיד ואין לי דעה. האם זה בסדר?

המאסטר: אולי זה נגרם מהמצב שלך. אם אתה לא רוצה לדבר, אל תדבר. אם אתה רואה שאחרים מדברים ואתה מרגיש לא נעים אם לא תדבר, אז אל תדבר אם אתה לא יכול לדבר, זה בסדר. אם תרצה לדבר זה יהיה טבעי, אז דבר. אבל אל תהיה חסום בגלל ההרגל של לא לדבר.

שאלה: המורה אמר שבעתיד, לרמה הזאת של בני האדם יהיה תפקיד מאוד גדול ביקום. מהו בדיוק התפקיד החשוב הזה? האם תוכל להסביר?

המאסטר: בעתיד, המקום הזה של הגזע האנושי יהיה מקום מאוד מיוחד. מדוע אני אומר כך? לא משנה כמה ארוכה ההיסטוריה של המין האנושי, בגלל הצלת היצורים החיים ובגלל האירוע הזה של תיקון הפא, נוצר המין האנושי ונוצרו בני האדם של הרמה הזאת. לפני כן לא היה המין האנושי. במקום הזה של כדור הארץ היו עוד כוכבי-לכת בעבר. המבנה של כוכבי הלכת האלה שונה מזה של כדור הארץ של עכשיו. בכדור הארץ הזה נבראו למען קיום בני האדם כל-כך הרבה דברים כמו מים, צמחים וחיות. בעבר האורגניזמים והסביבה בכוכבי הלכת שהיו כאן היו יותר גרועים. האורגניזמים הגבוהים ביותר שם היו כולם כמו חייזרים. כלומר לא היו בני אדם במקום הזה. לא משנה כמה פעמים נהרסו ונוצרו פלנטות במקום הזה, לא היו כאן אנשים. בכל ההיסטוריה יש רק שתי פלנטות שהיו בהן אנשים - כדור הארץ הקודם וכדור הארץ הזה. כדור הארץ הקודם היה תהליך של ניסוי שתוכנן על-ידי הכוחות הישנים לשם העברת הפא של הפעם הזאת. הפעם הזאת זה אמיתי ותיקון הפא התחיל. הכוחות הישנים הם אלה שתכננו את התהליך הזה.

לפני שבאתי ידעתי שהכוחות הישנים רצו לתכנן את כל זה. מהתכנונים בחרתי את מה שאני רציתי, אבל יש הרבה דברים מהותיים שהכוחות הישנים לא יכולים לשנות. למרות שהדברים נקבעו באופן זה, אחרי שתיקון הפא של הפעם הזאת התחיל, הכוחות הישנים עדיין שינו למעלה משמונים אחוז ממה שנקבע לפני ההיסטוריה. אינני יכול להכיר בהתנהגות הזאת, שהם מנצלים אותי כדי לספק את האנוכיות שלהם בלי להתחשב בביטחון של היצורים החיים ושל הגוף הרקיעי. זאת אחת הסיבות שבגללה אני מסלק אותם. סיבה אחרת היא שאני מתקן את הפא רק בגלל שידעתי שכל זה כבר לא טוב עוד, לא משנה כמה גדולה החוכמה של היצורים החיים שבתוכו, הם לא יכולים לשנות את היעוד של ההתפוררות. אפשר להציל את זה רק באמצעות שינוי יסודי. אבל אם זה ייעשה כך, כל הדברים הישנים לא יבינו את זה, אבל אני יכול לעשות את זה, לא משנה אם מבינים או לא - מה שקריטי זה להציל יצורים. אז אני שברתי את כל המחסומים, פתרתי את כל הקשיים. בתהליך זה כל היצורים החיים ברמות שונות ראו שמה שאני עושה היא התקווה האמיתית של הצלת הכל. כשזה נעשה עד עכשיו, היצורים החיים ראו שכל הדברים שהכוחות הישנים רצו לעשות, לא יכולים לפתור דברים, כי אין להם שורש.

במהלך תיקון הפא, כשעולים למעלה, הכוחות הישנים אינם, וכל האלמנטים שקשורים לתכנוני הכוחות הישנים אינם, וזה נגמר בלי שיהיה לזה סיום. הכוחות הישנים, בדרך אל החידוש והצלת יצורים חיים, הם כמו המחסום הגדול ביותר, שהכי קשה לדחוף אותו הצידה והוא הכי נוטה לאבד כיוון, לא יכול להבדיל בין אמיתי לכוזב, הוא הקשה ביותר לחדירה; הם מנעול של חיים ומוות, ובעת לידת הגוף הרקיעי החדש, הם מכשול גדול של החידוש. אבל המקום הזה הוא מה שבחרתי במקור, כי רציתי לתת ליצורים החיים ביקום שנופלים למטה הזדמנות לחזור, שזה יהפוך לחלק מהמנגנון ביקום שיכול לאפשר ליצורים החיים להיכנס להרמוניה מושלמת ללא הרס, לכן באמת נסללה הדרך שבה אנשי העתיד יהפכו להיות אלוהויות. בעבר אמרו: "אה, אחרי שאמות אני אפגוש את אלוהים." אתה אומר שתפגוש את אלוהים, אבל האם אלוהים יפגוש אותך? למעשה בתנ"ך זה נאמר גם די בבירור, שכשמגיע הרגע האחרון, שזה יום הדין, רק אז השליט יקבל ויעביר את האנשים שבאמת הגיעו לסטנדרטים של עליה לממלכה שמימית. עכשיו בגלגול אחרי גלגול מחכים תוך כדי גלגולים מתמשכים. בתהליך הזה, אלה שיש להם חטאים יורדים לגיהינום. בירידה לגיהינום הכוונה היא לא להשמדה. הם צריכים לפרוע שם את החטאים. אחרי שהם נושאים סבל ומנקים את החטאים, הם חוזרים שוב מחדש ומתגלגלים שוב. אלה שיש להם חטאים גדולים במיוחד, אחרי שהם נכנסים לגיהינום, הם נכחדים ישירות ונשלחים לגיהינום ההוא ללא מוצא. ברגע שנכנסים לשער של אין חיים, לעולם לא חיים שוב. בדיוק כך זה היה בעבר.

אחרי שנבראו בני האדם, על במת המין האנושי הופיעו גם אלוהויות, כך שהופיעו טיפוח-תרגול ואמונה נכונה, אבל אף פעם לא היה זה האדם עצמו שטיפח אלא הכרת המשנה היא שטיפחה. זה שהפו-יואן-שן יכול לטפח זה בגלל שהוא נכנס לטווח המשוער הזה של שלושת העולמות, אבל לא נכנס באמת לתוכו. מדוע? קחו למשל את מה שאמרתי קודם, יש יצורים שנכנסים לגוף האנושי, אבל לא באמת נכנסים לתוך האדם, כי זה רק ממד. בצד המטופח של תלמידי הדאפא חתמתי את כל הממדים שלכם ואף אחד לא יכול להיכנס. בצד הלא מטופח כל אחד יכול לעבור, אבל יש מגינים על הפא והמורה שמשגיחים, הם לא ירשו לעבור. מובן ששום אלמנט לא יכול לעבור דרכי בצד ההוא. המצב של המורה הוא שעל פני השטח השטחי ביותר של גופי אני מחזיק את החיים של האלוהויות, של היצורים החיים ושל כל האלמנטים שבגופים הרקיעיים העצומים ביקום. זהו המצב לפני שמגיע תיקון הפא את העולם האנושי. אבל האלמנטים במרחבים, שמתַחְזקים את קיום היצורים החיים, הם גם כן אלוהויות ובתקופה הזאת הן יכולות לעבור דרך הגוף של אדם רגיל. בנוסף, יצורים חיים כאילו שקועים בתוכן. זה כמו שאתה נושם, כשאתה נושם זה נכנס. ברווחים שבין חלקיקים לחלקיקים, היצורים החיים ברמה מיקרוסקופית עוברים דרך הגוף של אדם רגיל כרצונם. אלה אינם פו-טי. היקום הוא בדיוק כזה. הרבה אנשים אומרים שהם ראו את זה או ראו את ההוא, למעשה הרוב הן אשליות שנוצרו מחפיפה של ממדים שונים, אבל הם לא באמת נכנסו פנימה וגם לא נטמעו ממש בתוך החלקיק הזה של האדם. לכן הפו-יואן-שן ההוא שטיפח בעבר נמצא בתחום המיקרוסקופי המקורי, בטווח המשוער, אבל הוא לא נטמע בתוך החלקיקים הממשיים של גופך. אם הוא נטמע פנימה, הוא בעצם נופל למטה ולעולם לא יוכל לחזור. באשר ליצורים החיים שנופלים מהשמיים, בעבר, אף אחד מהם לא יכל לחזור. אצל המין האנושי, הצדיק סוקרטס של יוון העתיקה אמר שאין אף אחד מבין אלה שנופלים מהשמיים שיכול לחזור. הוא היה במקור נביא, אנשים מתייחסים אליו כפילוסוף.

שאלה: אצל מתרגל באזור שלנו הופיעו תסמינים חמורים של מחלה. חלק מהמתרגלים מציעים לשלוח מחשבות נכונות כלפיו בקבוצה. חלק מהמתרגלים מציינים שהמורה לא דרש לעשות את זה. האם זה מזיק לדאפא?

המאסטר: זה שאנחנו עוזרים אחד לשני זה לא מזיק לדאפא. קראו אתם את הספר מולו, קראו את הפא, שלחו מחשבות נכונות כלפיו והקיפו אותו, זה יכול להשפיע, כי יש עדיין את הגורם של המרחק הקרוב. מדוע המרחק הקרוב הוא גורם? זה בגלל שהממד הזה נחתך לחתיכות על-ידי האלמנטים הסופיים ברמות גבוהות ויש עדיין הבדלים בממד הזה. אבל אם המחשבות הנכונות חזקות אפשר לנטרל את ההבדל הזה. אם אתה פועל באופן נכון מאוד זה לא יכול לחסום אותך, כי ברגע שזה חוסם אותך זה מפר את הפא. זהו היחס.

שאלה: המורה לימד את הפא שהיצורים החיים ברקיע הגדול של היקום נכנסו לשלושת העולמות צעד אחר צעד. המורה אמר גם ששקיאמוני התגלגל ישירות לשלושת העולמות מהרמה השישית של היקום. איך שני הדברים קשורים?

המאסטר: המורה גם אמר שכוחו של הפא הוא ללא גבולות. קיים תהליך בגלגול מהרמה השישית של היקום ישירות לאמצע שלושת העולמות. התהליך הזה היה שעליו היה לעבור את שש הרמות של היקום מתחתיו כדי להגיע לשלושת העולמות. כל היקומים בתוכן וכל הממדים השונים בפנים הצטרכו לקבור אותו עם שכבה, כלומר בכל פעם שהוא ירד רמה התווספה שכבה של חלקיקים שטחיים. האם אלה שהופלו מהשמיים לא יורדים גם כן באופן זה? זה והירידה למטה צעד אחר צעד הם רק התיאור של עצירה או מעבר מידי. מובן שכשאלוהות יורדת רמה אחר רמה כדי להתגלגל, המשמעות והמטרה הן לגמרי שונות. כשהיא מתגלגלת צריך ליצור יחסים קארמתיים. זה לא רק שיש לו הורים ואחים ברמה ההיא, אלא שלכל הקרובים והחברים יש קשרים קארמתיים איתו.

שאלה: כשעושים דברים של תיקון הפא נתקלים בתקלות ולא יכולים להבחין אם זו הפרעה של הכוחות הישנים או שזה הרמז של המורה לא לעשות. איך אפשר להבדיל טוב יותר?

המאסטר: אמוד דברים עם הפא. לכן אמרתי לכם שאתם צריכים ללמוד את הפא ולהתייחס לפא כאל קנה מידה לאומדן בכל דבר. אתה לא צריך להחזיק את הספר בכל יום כדי להשוות עם מה שאתה עושה בכל צעד. אחרי שתלמד את הפא, תשקול עם המחשבה שלך ברציונאליות אם זה משהו שאתה צריך לעשות או לא כתלמיד דאפא. אם זה משהו שאתה צריך לעשות אותו אז לא תהיה בעיה. אפילו אם יסתבר שעשית טעות, זה רק מצביע על זה שלא הבנת דברים כה עמוק וזה לא נחשב לטעות גדולה מצדך, כי אתה באמת חשבת שתעשה את זה לפי הפא. האין זה הרעיון? אבל אל תהפכו את זה אם כן לתירוץ. להיות אחראי על הפא זה בעצם להיות אחראי על עצמך.

שאלה: עכשיו יש צורת חשיבה בין רבים מהתלמידים, שכשמתרגל אחד מקבל הפרעה מהכוחות הישנים ומופיעה אצלו מצוקה, המתרגלים האחרים חושבים שלמרות שיש לו החזקות, אין להרשות שהמתרגל יירדף וכולם שולחים מחשבות נכונות. השאלה שלי היא, אם המתרגל ההוא לא משתפר בעצמו, האם זה יעבוד?

המאסטר: זה יהיה מחסום רציני. אם הוא בעצמו לא רציונאלי, מה שאנחנו עושים יהיה לשווא. כששולחים מחשבות נכונות ומנקים את מה שבחוץ, לא יכולים לנקות בתוך לבו. מה שאדם רוצה לעשות בא מתוך המחשבה האחת שלו - הוא זה שקובע אם הוא רוצה או לא. במצב כזה ניראה לי שבוודאי יש בלבו קשר של החזקה. אם הוא באמת לא יכול להשיג את זה אתם יכולים לעזור ואין בכך בעיה. מצאו דרך לתת לו להבין דברים על בסיס הפא וללמוד יותר את הפא.

שאלה: יש צורת חשיבה, שעלינו לסרב לתכנונים של הכוחות הישנים ושצריך ליצור תקופת שלום לפני שהפא מתקן את העולם האנושי כדי לאפשר לאנשים הסינים להכיר את המצב האמיתי.

המאסטר: המחשבה של לעצור את הרדיפה אינה מוטעית. לאפשר לאנשים הסינים להכיר את המצב האמיתי, להציל את היצורים החיים, זה מה שתלמידי דאפא צריכים לעשות. לא קיים המושג הזה של תקופת שלום, אבל הרוע יהפוך לפחות ופחות, יהיה להם פחות ופחות קהל וגמול יופיע בכמות גדולה.

שאלה: בבית סוהר תלמידי דאפא מעדיפים לוותר על החיים מאשר לוותר על הדאפא. האם ההתאבדות נוגדת לדאפא?

המאסטר: התאבדות זה לא נכון. אם אתה באמת נחוש מאוד, אתה יכול להיות כל-כך נחוש כך שאתה אפילו לא מפחד ממוות, בשביל מה תתאבד? נכון שצריך להסתכל על ההיבט של הנחישות, אבל איך ניתן להתייחס להתאבדות שלך? מובן שאני אאמוד תלמידי דאפא באופן כולל ואינני יכול רק להסתכל על דבר אחד ואני צריך להסתכל מבחינה היסטורית. אבל גם אם לא יקרה משהו בגלל זה, האם זה לא כתם? כי המורה כבר אמר בפא שההתאבדות כרוכה בחטא. מדוע אינך פועל לפי דרישות הפא?! זה אפילו לא עניין רגיל של התעוררות, האין זאת? אמרתי שנכון שהלחץ הוא מאוד גדול בסביבה המרושעת הזאת. אבל מצד שני, מדוע באת לכאן? האם באת כדי לשאת מצוקות של אנשים רגילים? אז מה זה שמחכה לכם?

שאלה: אמרת שלך אין פו-יואן-שן, האם אי פעם היו לך פו-יואן-שנים? אם היו לך, מה המצב שלהם עכשיו?

המאסטר: (צוחק) עכשיו אין לי פו-יואן-שן. כשנולדתי הייתי אותו דבר כמוכם והיו צריכים להיות לי כל הדברים שבין האנשים הרגילים. מאוחר יותר הם סולקו בזה אחר זה במהלך הטיפוח-תרגול, תכננתי עבורם שכולם יגיעו לשלמות. אם אתם תגיעו לשלמות בטיפוח וטיפחתם לרמה גבוהה מאוד, כל הפו-יואן-שנים שלכם הם אלוהויות, חלקם אפילו אלוהויות מאוד גבוהות, לכן כולם צריכים להגיע לשלמות.

שאלה: המורה הנכבד אמר: "הכוחות הישנים רוצים את המטרה שהם רוצים להשיג". מה המשמעות?

המאסטר: המטרה שהם רצו להשיג היא שהם רוצים להחזיר את היקום במהלך תיקון הפא לאותו מצב שבו תיקון הפא כאילו לא התחולל, ושעדיין תהיה מערכת הדברים שלהם - עדיין ההרים שלהם, עדיין המים שלהם, עדיין האלוהויות שלהם, עדיין המצב שלהם. זה בגלל שזאת הצורה שבה הם נוצרו, הם לא רוצים לשנות את זה. מה שהם כן רוצים זה לגרום לצורות השטחיות להפוך לטובות יותר. זה כמו שמכבסים בגד לא טהור, אבל זה עדיין הבגד הישן ההוא. זה רק כדי להסביר את הכוונה, אבל התיאור הזה אינו מדויק. אפשר רק להגיד ככה. הם רק רוצים, על הבסיס שלא יאבדו שום דבר שהיה להם במקור, להתחמק בתבונה מהאסון הזה באמצעות התכנונים המדוקדקים שלהם. אבל זה בלתי אפשרי להשגה. זה מה שהם רוצים. אני הכחשתי אותם מההתחלה, אחרת, למרות שהם לא רוצים להרוס את כל זה, הם היו הורסים את כל זה.

שאלה: זה ברור שמהירות הזמן הוגברה שוב. במובן של הבהרת האמת לאנשי העולם ...

המאסטר: נכון באמת. נדמה לי שעניתי רק על מספר שאלות וכבר החשיך. (הקהל צוחק)

שאלה: במובן של העניינים של לימוד הפא ותיקון הפא, עוד יותר מרגישים את דחיפות הזמן. בבקשה לספר לנו דברים יותר ספציפיים.

המאסטר: בזמן הנוכחי מהירות הזמן בדיוק מוגברת ללא הרף. אני אומר לכם, ככל שאני עושה את זה מהר יותר, כך הזמן יהיה מהיר יותר, כי האלמנטים שבמקום הגבוה ביותר של היקום קישרו את תיקון הפא שלי לזמן. זה בגלל שהזמן ההוא הוא גם כן אלוהות של היקום הישן, הם קישרו ביחד את הכל במהלך תיקון הפא. אם אני מהיר, הם יהיו מהירים, אם אני איטי הם יהיו איטיים. לכן ככל שאני עושה את זה מהר יותר, כך הזמן ההוא יהיה מהיר יותר. אבל אני, כמורה, לא יכול לא לעשות את זה מהר, אם לא אדביק את הקצב בזמן כדי להציל, אז בסוף יהיה מאוחר מדי. אתם יודעים שהיקום מתרחב במהירות והמין האנושי גם כן ראה שהיקום של הטווח הנוכחי הזה גם כן מתרחב. האם המדענים של היום לא יודעים את זה? שמהירות ההתרחבות נעשית מהירה יותר ויותר. מה יהיה הסוף של ההתרחבות הזאת? אתם רואים בלונים, כשמנפחים, מנפחים, מנפחים ומנפחים אותם עד המקסימום "בום"! הוא מתפוצץ. לכן המדענים כבר תפסו את הנקודה הזאת. גם הם יודעים שההתרחבות הזאת מאוד מפחידה. אם לא אוכל להשיג אותה, הכל, לפחות המקומות שלא עברו את תיקון הפא, ייהרסו.

אני חייב לעשות את זה מהר. במקור, הפער היה גדול מאוד, עד כדי כך שלא ניתן לדמיין את זה. עכשיו, ברגע שעניין מסוים צץ, אני יכול כבר לתפוס בבת אחת חלק ממנו. למשל אם לדבר הזה יש מאה חלקים, ברגע שהוא מופיע אני יכול לתפוס אותו מיד ואז ליישב אותו בהרף עין. כל הדברים ששייכים להגעה לצעד ההוא כבר נמצאים בשלב האחרון של השלב האחרון. זה אותו דבר בין אם סיימתי את תיקון הפא או לא סיימתי את תיקון הפא, כי הכל כבר עבר מעבר להם. לזמן ולמרחב המקוריים כבר אין משמעות ממשית של מחסום כלפי בתהליך תיקון הפא.

שאלה: דיברת כבר שלוש שעות רצוף ... (המורה צוחק) (התלמידים מוחאים כפיים)

המאסטר: אני בוחר את הפתקים עם פחות מילים ומשיב עליהם.

שאלה: לי באי היה משורר גדול וגם היה מטפח טאו. איזה קשר קארמתי יש לו עם הדאפא?

המאסטר: באשר לדמויות היסטוריות, אל תחשבו עליהן יותר מדי. רבים מהם הייתם אתם, גם רבים מהם היו אני. (מחיאות כפיים) אבל אל תיכנסו לאופוריה בגלל זה! היכולות שלך לא באות משם, היכולות שלך ניתנו על-ידי הפא הפעם, (מחיאות כפיים) והן לא קשורות לעבר.

שאלה: אנשים מהחברה האנושית הרגילה, במיוחד אלה שיש להם מעמד חברתי גבוה, במקור לא רק שלא היו להם מחשבות רעות כלפי הדאפא וכלפי הג'ן-שן-רן אלא הייתה להם תחושה חיובית. אבל הם לא אוהבים את הצורה שבה רבים מתלמידי הדאפא שלנו עושים דברים. הם חושבים שזו הגזמה וזה לא ניראה מספיק אדיב.

המאסטר: אז תלמידי הדאפא שלנו צריכים לשים לב לעניין הזה. מצד שני, האם זה נגרם מהמושג של כביכול להיות מעודן, להיות במצב מנטלי רגוע ולא חפוז, שהאנשים האלה פיתחו בין האנשים הרגילים? האם הם לא רואים בעין טובה את עשיית הדברים מהר מדי? הרוע רודף, אנשים מתים, אנחנו לא במצב רוח לעשות דברים באופן רגוע. אבל אתם יכולים להשתדל כמיטב יכולתכם לשים לב לנימוסים. תלמידי הדאפא שלנו מתרוצצים ועסוקים בהצלת יצורים חיים, הם עדיין בררנים. לא משנה מה, על תלמידי הדאפא להשתדל להתאים אליהם קצת יותר! אנשים מתדרדרים, אנחנו מתרוממים, לכן, כדי להציל אותם, חייבים לעשות דברים באופן זה.

שאלה: מורה נכבד שלום. כשהרצית על הפא בבוקר דיברת על מצבים מסוימים שמופיעים בקרב כמות קטנה של מתרגלים ושנובעים מניצול של הכוחות הישנים. האם זו ה"הפרעה הדמונית מהמחשבה של האדם עצמו" שדובר בה בהרצאה השישית ב"ג'ואן פאלון"?

המאסטר: למעשה הם מפריעים בהיבטים רבים. במה שנאמר בבוקר אני גם משלים את "ג'ואן פאלון". "ג'ואן פאלון" מדבר בכלליות, אבל התוכן מאוד עמוק. אלה שלא יכולים ללמוד לעתים קרובות את הפא, יהיה להם קשה מאוד להבין את הפא שאני מלמד עכשיו. עומק עקרונות הפא של החוק הגדול של היקום אינו דבר שניתן להבין לגמרי ברמה נמוכה. הפא יכול להתבטא ברמות שונות, יכול גם באותה הרמה להתבטא באופן נרחב או להתבטא באופן ספציפי - הוא מקיף ומושלם.

שאלה: חופש, דמוקרטיה וזכויות האדם נראים נכונים בעולם האנושי. האם גם הם תוכננו על-ידי הכוחות הישנים עבור תיקון הפא של היום?

המאסטר: המשפט השני נאמר נכון והמשפט הקודם אינו נכון. אלה הם לא עקרונות של בני אדם, אבל הם תוכננו על-ידי הכוחות הישנים. העקרונות של בני האדם הם מאוד פשוטים. דמוקרטיה היא באמת לא עיקרון של בני אדם. בכל ההיסטוריה של עשרות אלפי השנים בעבר של המין האנושי היו מלכים ששלטו. בתקופת השיא היו על כדור הארץ עשרת אלפים מדינות והיו למעלה מעשרת אלפים מלכים, נסיכים, נסיכות ומלכות. זו גם התרבות של העבר, לכן קוראים לזה "המלך שולט על המדינה, כובשים את העולם עם כוח צבאי והחזק הוא הגיבור". אבל החזק הוא שודד בעיני האלוהויות. לא משנה אם בני אדם חושבים שהוא חיובי או שלילי, בעיני האלוהויות הוא שודד. אבל מדוע האלוהויות נותנות לו להילחם, נותנות לו להיות גיבור? זה בגלל שהאלוהויות רוצות לעשות דבר מסוים על הארץ, האלוהויות רוצות שיופיע מצב מסוים אצל המין האנושי והן צריכות לבחור בני אדם שיעשו זאת. אלה שנבחרו פעלו לפי הדרישות של האלוהויות, למרות שהם עשו זאת בצורה של מאבק כוחני, בגלל שזו הייתה פקודת האלוהויות. אחרי שזה נעשה, האלוהויות היו נותנות לו כבוד. איזה כבוד? הן גורמות לו להיות גיבור כביר שכל בני האדם מעריצים, ושיש לו את הכבוד לשלוט על השטח, זה הכל. (צוחק) כשמסתכלים מחוץ לשלושת העולמות, העקרונות של בני האדם הם הפוכים ואילו כשמסתכלים כאן אצל בני האדם הם עקרונות נכונים. בעבר העקרונות של בני האדם היו בדיוק כאלה.

בתקופה האחרונה, כיוון שתיקון הפא יתחולל בתקופה הזאת, מלכים רבים התגלגלו בסין ואף אחד לא יכל להצהיר שהוא מלך. אז יש עוד בעיה, יצורים חיים של רמות שונות מהרבה רמות גבוהות באו והתגלגלו לכאן אצל בני האדם, אז זה שינה את הרכב האנשים של כל הגזעים. למי לתת להיות מלך? זה עוד יותר קשה, לכן הכוחות הישנים פשוט נתנו לאנשים עצמם לבחור, שתהיה דמוקרטיה. הדמוקרטיה הזאת, כשמסתכלים מהשמיים, נגרמת למעשה משתי הסיבות האלה.

כשמדברים על זכויות אדם, זה לא רק זכויות אדם, אלא גם הגנה על בעלי חיים. זה בגלל שהעור האנושי לא מספיק לגלגולים, יש רבים שהתגלגלו לחיות, יש גם הרבה שהתגלגלו לצמחים! כל הדברים האלה הופיעו לאחרונה והם גם קשורים לעניין הזה של תיקון הפא. היה צריך לתקן את הפא, אז הכל בא בשביל הדאפא, נולד בשביל הדאפא, נוצר בשביל הדאפא, אבל זה לא בהכרח שכולם משחקים תפקידים חיוביים. ככה זה.

שאלה: המורה אמר שהצד המטופח שלנו מופרד במהלך הטיפוח-תרגול של אדם. עכשיו הגיעה התקופה האחרונה של תיקון הפא, איך ניתן לפרוץ את ההפרדה הזאת?

המאסטר: כיוון שהאלמנטים האחרונים הם גם האלמנטים הגדולים ביותר, ההפרדה היא מאוד גדולה. אפשר לסלק אותה לגמרי רק בעת תיקון הפא את העולם האנושי וכששטף תיקון הפא החזק של המורה מגיע. רק כשהשטף העצום ההוא יגיע אפשר יהיה לפתור את כל זה. ברגע שזה יגיע וזה ייפרץ, זו תהיה ההתחלה של תיקון הפא את העולם האנושי. נדבר מזווית אחרת, הדברים האלה שאתם עושים בזמן הנוכחי יכולים להפחית את הנזקים בין העמיתים שלכם בטיפוח, תלמידי הדאפא. הם לא יכולים לפתור את הבעיה מבחינה מהותית. אבל במהלך אימות הפא תגרמו למצב, שחלק מאנשי העולם יהפכו לטובים ואתם תצילו יותר אנשי עולם, מה שיגרום לכך שהרוע לא יוכל להיות רע, אבל זה לא הסוף.

שאלה: מתי המורה יספר לנו על האלוהויות הקדמוניות? במהלך תיקון הפא הן ...

המאסטר: הכוחות הישנים שדיברתי עליהם הם גם כן אלוהויות קדמוניות. כל האלוהויות האלה שדיברתי עליהן הן אלוהויות קדמוניות. ואילו הכוחות הישנים, אני אומר לכם, כולם הם היצורים החיים הבולטים ביותר של כל רמה והם נהרסו. אלה עם היכולת הרבה ביותר נהרסו בגלל תכנוני הכוח הישן הסופי ההוא. המטרה שלו היא להרוס את החלק הזה כמחיר שיש לשלם. היקום הזה הוא עצום לאין סוף וללא גבולות. נניח שהוא לאין סוף וללא גבולות, כשהוא עומד בפני התפוררות הוא יציל את עצמו, כי הוא אלוהות. למעשה התכנונים של הכוח הישן הזה הם בדיוק הדרך של הצלה עצמית שהוא חשב עליה וזה תוכנן מאוד בקפדנות. אבל הוא לא לקח בחשבון שדווקא ההצלה העצמית הזאת הרסה אותם. אם הוא לא היה פועל בצורה הזאת, הפעם הוא באמת היה ניצל. אבל הוא עשה את זה, וגם הרס רבים שאני רציתי. אז החטא שלו הוא גדול, כי היצורים החיים האלה נהרסו על-ידו.

שאלה: אמרת שארצות הברית היא שושלת המינג שבעבר. בשושלת המינג אנשים רבים היו מטפחים טאו. האם המורה יוכל להנחות אותנו יותר לגבי מצב הבהרת האמת הנוכחי של תלמידי הדאפא בארצות הברית כלפי שלטונות ארצות הברית? התלמידים בארצות הברית כל-כך עסוקים שהם נראים קצת אדישים. איך עלינו לעורר את הסוג הזה של החמלה שמרעידה את השמיים ואת הארץ...

המאסטר: אי אפשר להגיד ככה. אני אומר לכם, אתם חייבים לעשות דברים ברציונאליות. במהלך הבהרת האמת, כשאתה עובר מעט מעל העקרונות של בני האדם, האנשים כבר לא יכולים לקבל את זה. לכן כשאתם מבהירים את העובדות אין עליכם לדבר על דברים גבוהים. מה שאתם יודעים זה מה שאלוהויות צריכות לדעת. זה מה שאני לימדתי אתכם ולא לימדתי את אנשי העולם, לכן אי אפשר לספר את הדברים האלה לאנשים רגילים. אתם יכולים רק לספר שאנחנו נרדפים ועל המצב האמיתי שלנו, ושאנחנו אנשים טובים שנרדפים ללא הצדקה, חופש האמונה שלנו חולל וזכויות האדם שלנו נפגעות. את כל זה הם יכולים לקבל ומיד יתמכו בך ויהיו אמפטיים כלפיך. האם זה לא מספיק? למה אתה דווקא רוצה שהוא ידע את העקרונות הכה גבוהים? כשהם יודעים את העובדות האלה, אנשי העולם יגידו שהפאלון גונג נרדף והרודפים כל-כך מרושעים. הם יספרו את זה, האם זה לא מספיק? מובן שאתה רוצה שהוא יהפוך להיות תלמיד דאפא, אבל עכשיו זה מאוד קשה להשגה, כי הכוחות הישנים חוסמים. המורה יטפל בכל המיוחדים, אבל לאדם אין את הרצון וגם הכוחות הישנים מונעים. המשימה בעלת העדיפות העליונה שלנו עכשיו היא לתת להם לדעת את המצב האמיתי. אתה תיתקל באלה שהם טובים במיוחד. לא משנה כמה גבוהים הדברים שאתה מספר להם, הם יכולים לקבל. אז ספר להם, זה בסדר ולא תהיה בעיה. אם אתה מספר את הדברים האלה, במיוחד לפקידים מסוימים בשלטון - הם עוסקים בפוליטיקה וכל הראש שלהם מלא בפוליטיקה - הם לא יאמינו לזה בכלל. האם זה לא שווה לכך שלא רק שלא הצלת אותו אלא גם דחפת אותו למטה? האין זאת?

שאלה: בזמן הנוכחי יש אנשים שעושים הרבה דברים בהבהרת האמת, אבל לומדים את הפא ומתרגלים מעט מאוד.

המאסטר: העניין הזה מאוד חמור. תלמידי הדאפא שלנו לא יכולים להזניח את השיפור האישי שלהם. הצלת יצורים חיים היא עניין כביר של תלמידי הדאפא. בגלל שאתם לא לומדים את הפא, איכות הבהרת האמת שלכם תיפגע ואתם תוגבלו. זה לא בסדר.

שאלה: האם רק אלה שקיבלו את הפא לפני סוף שנת 2002 הם תלמידי דאפא של תקופת תיקון הפא?

המאסטר: לא אמרתי את זה. הטובים האלה, האם לא היו אלה שנכנסו בכל תקופה? למעשה יש עדיין כאלה שרוצים להיכנס ולא נכנסו. מובן שיש גם את אלה שנפלו.

שאלה: יש לספר לאנשים הסינים על האמת, אבל ההורים שלי בסין לא נותנים לי לטלפן ולספר על המצב האמיתי של הדאפא. אני מרגיש כל הזמן שזה לא בסדר, אבל לא הצלחתי לפרוץ את זה.

המאסטר: אז עשה את זה בחוכמה. אולי זה עדיין לא יעבוד אם באמת תצליח לעשות את זה. ייתכן גם שתלמידי הדאפא בסין יעשו את זה. אם אינכם יכולים לעשות את זה, הם יעשו את זה. בסין תלמידי הדאפא עשו את זה כמו פרחים שפורחים בכל מקום. הגוף העיקרי של תלמידי הדאפא של תקופת תיקון הפא נמצא בסין. אני אומר לכם, מאה מיליון האנשים שאמרתי זה לא מאה המיליון בסין ומחוץ לסין שאתם אומרים היום. בסין בזמנו היו מאה מיליון אנשים שהחזיקו את "ג'ואן פאלון" ביד וקראו. הם כבר קיבלו את הפא ואני כבר טיפלתי בהם. אתה לא יכול להגיד שהם לא תלמידי דאפא. אלה שטיפחו באופן מעשי היו 70 מיליון ובזמנו באמת היו מאה מיליון תלמידי דאפא.

שאלה: כשאני נותן לה מאמרים חדשים היא מקבלת, אבל היא לא מוכנה לצאת להפיץ את הפא. האם יש תקווה לתלמידה כזאת?

המאסטר: אולי היא תקועה באיזה מקום? זה שהיא מקבלת מצביע על זה שיש לה עדיין מחשבה נכונה. אז תראה איפה היא נתקעה ואיפה החוסר. כתלמיד דאפא אתה צריך להתעניין בה ולעזור לה.

שאלה: האם הדעות האישיות של אנשי אגודת פאלון דאפא, למשל דעות ומסקנות לגבי עמיתים מטפחים, יכולות לייצג את אגודת הדאפא או אפילו את המורה? המורה הנכבד, נא להבהיר את זה.

המאסטר: אף אחד לא יכול לייצג אותי - את זה לא צריך לשאול. בנוסף, ביניכם אף אחד לא יכול לייצג אף אחד אחר. באשר לאגודות הדאפא, אמרתי שהתיאום מאוד חשוב. יש הרבה דברים שאי אפשר לדבר עליהם מזוויות אחרות והם צריכים להגיד אותם. בוודאי יהיו מקרים שהם לא עושים דברים היטב, המורה יודע על כל זה. אבל בהרבה מקרים אתם צריכים להתבונן בעצמכם, איך זה קרה? לבה של אלוהות לא מושפע מאף אחד, אם היא צריכה לעשות משהו היא תעשה אותו בגלוי ובאופן מכובד.

שאלה: בני משפחה של תלמיד דאפא השמיצו פעם את הדאפא. האם הם יהיו מועמדים לפליטה בזמן תיקון הפא את העולם האנושי? או שזה קשור להתנהגות של תלמידי הדאפא?

המאסטר: זה יהיה תלוי בבחירה שלהם עצמם. בזה שהם הזיקו לפא הם כבר די מרושעים. האם תגיד שצריך להשלים אותם לתוך עולם של בודהא? זה באמת לא ילך. את האנשים האלה שבאמת יש להם חטאים גדולים אי אפשר לשמור. בגלל שאתה מטפח בדאפא, בוודאי יש להם את המזל הטוב ויינתנו להם הזדמנויות, הזדמנויות ועוד הזדמנויות. אתה צריך גם למצוא דרך להבהיר ולהציל אותם, זו תהיה יצירת המזל שלהם.

שאלה: בשם תלמידי הדאפא המטפחים האמיתיים בהא-זה, פרובינציית שאן-דונג, אני מוסר למורה דרישת שלום.

המאסטר: תודה לכם! (מחיאות כפיים)

שאלה: תלמידי דאפא מהא-זה שנעצרו והוכו הם רבים. אלה שנעצרו בהא-זה לא מוכנים להיות מחונכים מחדש, אז שולחים אותם למחנות עבודה בעיר ג'י-נאן. האם זה תכנון של הכוחות הישנים?

המאסטר: אני לא מכיר בדברים כמו "מחונכים מחדש" או "לא מחונכים מחדש", צריך להסתכל על פנים לבו. אני עדיין חושב ... אתם יודעים? כדי לגרום להם לעבור טרנספורמציה, הכוחות הישנים האלה גרמו להם רדיפה נפשית חמורה. הם יודעים שזה מה שאני לא מכיר בו, אז באיזו דרך הם נוקטים? הם מפרידים את הצד שלהם שיש לו מחשבות נכונות, שזה הצד המטופח, ולא נותנים לו להיות בקשר עם המחשבה שלהם. אז הם שואלים את פני השטח האנושי שלהם. אבל בפני השטח האנושי יש יותר מדי דברים אנושיים ומושגים שנרכשו אחרי הלידה והצד המטופח לא מתפקד. אם אתם רודפים אותם במצב כזה, לא משנה מה גרמתם להם לכתוב, אינני מכיר בזה. הכוחות הישנים יודעים שאני לא מכיר בזה, אז מדוע הם עדיין עושים את זה? כי זה יכול לשרת פונקציה מסוימת, שהיא להרוס את הרצון של המתרגלים. המתרגלים שעשו טעות יחשבו: "איה, כתבתי את זה, אני גמור. המורה לא יכול לטפל בי יותר, אני אכזבתי את הדאפא." מעתה ואילך הם הופכים להיות מדוכאים. זאת הדרך שלהם, דבר שאני לא מכיר בו. אין דבר אם נפלתם, אין דבר! קומו מהר! (מחיאות כפיים)

שאלה: תלמידי דאפא בעיר הארבין מוסרים למורה דרישת שלום.

המאסטר: תודה לכם (מחיאות כפיים)!

שאלה: תלמידי הדאפא הנאסרים באופן בלתי חוקי במחנה עבודה XX מוסרים דרישת שלום למורה!

המאסטר: המאורה השחורה הזאת היא מאוד מרושעת, אני יודע. נכון, המתרגלים הופכים להיות יותר ויותר טובים, רציונאלים יותר ויותר. בואו לא נדבר בינתיים על מה שקורה בסין, (מחיאות כפיים) זה יהיה ארוך אם נתחיל לדבר על זה. לא משנה מה, מה שמחכה לרעים האלה זה חטאים שלעולם לא יוכלו לפרוע. מה שמחכה לתלמידי הדאפא זה ההגעה הכבירה המופלאה לשלמות. (מחיאות כפיים)

שאלה: לאחרונה התעוררתי לזה, שכשמופיע קונפליקט בין תלמידי דאפא בגלל עבודת דאפא, צריך קודם לשלוח מחשבות נכונות כדי לסלק את הכוחות הרעים שמנצלים את ההחזקות והמושגים הלא טובים של המתרגלים כדי לרדוף את הגוף הכולל של תלמידי דאפא, רק אחר כך דנים בנושאים ספציפיים בעבודה. האם זה נכון לעשות כך?

המאסטר: אני חושב שכשתלמידי דאפא נתקלים בקונפליקט, זה לא בהכרח משהו שהדמונים יכולים לשלוט בו. הם יפריעו וזה בסדר לשלוח מחשבות נכונות, אבל צריך ללמוד יותר את הפא. אם אתם שולחים מחשבות נכונות לפני שאתם עושים משהו, זה יכול בכל זאת לנקות חלק מההפרעות.

שאלה: אני תלמיד שקיבל את הפא אחרי ה-20 ביולי, 1999. במהלך הטיפוח-תרגול אני נתקל בהפרעות רבות מממדים אחרים, אפילו ברדיפה בלתי הגיונית של הכוחות הרעים. מדוע בשליחת המחשבות הנכונות כדי לנקות את הרדיפה, אני תמיד לא מצליח להיות נחוש ויסודי, כאילו אני לא עושה את זה עד הסוף?

המאסטר: איך אגיד את זה? זה בגלל שאצל תלמידי הדאפא שקיבלו את הפא אחרי ה-20 ביולי, התהליך הזה של טיפוח-תרגול משולב יחד עם אימות הפא שלכם. כי אלה שקיבלו את הפא קודם, תקופת הטיפוח-תרגול האישי שלהם כבר חלפה. הנושא העיקרי שלהם עכשיו הוא הצלת יצורים חיים והמוקד עבר לאימות הפא. ואילו אלה שנכנסו מאוחר יותר בדיוק נתקלו באימות הפא והם צריכים לעשות את זה גם כן, ובאותו הזמן יש בתוך זה טיפוח-תרגול אישי. לכן אתה תרגיש שזה מסובך בנושאים מסוימים. אבל אין דבר, בעיני המורה זה מסודר. אם המחשבות הנכונות חזקות, כל זה לא בעיה.

שאלה: האם שליחת מחשבות נכונות יכולה למלא את המקום של התרגול בשלב הנוכחי?

המאסטר: אלה הם שני דברים שונים. (צוחק) תרגול זה תרגול. עשיית התרגילים זה כדי לחזק את המנגנונים ולשנות את הבן-טי לגוף אלוהי. שליחת מחשבות היא שימוש בכוחות שמימיים, או בפשטות, זה שימוש ביכולות על-טבעיות. המטרה היא לסלק את הרוחות הרקובות המרושעות.

שאלה: המורה הנכבד, שלום! הרבה מתרגלים שולחים מחשבות נכונות כדי לסלק כל דבר. אפילו כשלוקים במחלה קטנה הם שולחים מחשבות נכונות.

המאסטר: האם זה נובע מלימוד לא מספיק שלנו של הפא? אם באמת טעינו וצצה בעיה, ואנחנו שולחים מחשבות נכונות, אז הרושם שזה יעשה על האנשים יהיה לא נכון. אז הכוחות הישנים יגרמו לצרות. הם חושבים שלא רק שלא פעלתם היטב, אתם עוד רוצים להשמיד אותם. זה נראה כך, לא? לכן אנחנו צריכים לעשות את המיטב לראות אם פעלנו טוב או לא. אם לא פעלנו טוב, אז נעשה את זה טוב. אבל בשאלה אמרת: "אפילו כשלוקים במחלה קטנה הם שולחים מחשבות נכונות". מה הכוונה של ה"מחלה הקטנה" הזאת? זה ביטוי של סילוק קארמה, נכון?

שאלה: בחודש הראשון כשהתחלתי לשלוח מחשבות נכונות, פעם אחת כששלחתי מחשבות נכונות הטיאן-מו שלי ראתה בבירור שתוך חמש דקות בלבד, קרן חזקה ועצומה של אור סגול-אדום השמידה בהרף עין את כל הדברים שנראים אנושיים אך אינם אנושיים של ראש הדמונים הגדול ההוא בסין. העוצמה לא הייתה ניתנת לתיאור. האם מה שהושמד היה רק הנציג שלו שבממד שלנו? האם בכל ממד יש נציג שלו?

המאסטר: הוא מאוד מורכב. לפעמים אתם באמת יכולים להשמיד ישירות רוחות רקובות שבתוך הגוף של ראש הדמונים הגדול. באותו הרגע הוא כאילו הולך למות, והם מתחילים להחיות אותו. אבל כשקבוצה אחרת של רוחות רקובות מחדשת את המלאי, הוא מתאושש, וכאילו לא קרה כלום. חוץ מזה, בזמנו, כדי לאפשר לו לשלוט על כל הרוחות הרקובות, הכוחות הישנים הרחיבו את כל חלקיקי התאים המרכיבים את הגוף האנושי שמתחת לפני השטח שלו, עד לגודל של שלושת העולמות. כל הדברים האנושיים שבכל התאים נחפרו החוצה ונזרקו לתוך הגיהינום על ידי הכוחות הישנים. אחר כך מילאו אותם עם הרוחות הרקובות האלה. בגלל שלחלקיקים של בן אדם יש את הדמות של האדם עצמו, בכל הממדים האלה של שלושת העולמות יש תא של ראש הדמונים הגדול ובכל התאים יש כמות גדולה של רוחות רקובות. לכן אז כששלחתם מחשבות נכונות, סילקתם בכמות גדולה את החלקיקים והרוחות הרקובות של ראש הדמונים הגדול שבשלושת העולמות. כשאתם משמידים אותו, בהרף העין שמפוצצים אותו, רואים שהוא מושמד לגמרי, זה באמת. עכשיו עד לאיזה מצב גרמתם לו? חוץ מכל החלקיקים שמרכיבים את בן האדם על פני השטח, כל הדברים האחרים הושמדו. הוא כבר ריק ואין בו כלום. מה שנשאר זה רק העור האנושי הזה שמורכב משכבה חיצונית של תאים הכוללת גם את האיברים הפנימיים. זה בגלל שכל חלקיקי התאים של ראש הדמונים בשלושת העולמות שהורחבו, הושמדו והוא כבר לא קיים לא למעלה ולא למטה והכל נוקה. בזמן הנוכחי העור הזה נתמך על-ידי הדמונים הרעים ביותר האחרונים של הכוחות הישנים. לכן עכשיו אין לו את הרציונאל הנורמלי של בן אדם. כל אלו הם הכוחות הרקובים ששולטים על העור האנושי, זה באמת כמו עור שציירו עליו. המושגים של אדם רע והקארמה שעל פני השטח של העור האנושי שנוצרו בכל מהלך החיים נראים מאוד מפוחדים. מה שמתבטא זה פחד. הוא מפחד מהתוצאה של איבוד הכוח, מפחד משיקום המוניטין של הפאלון גונג, מפחד שיאבד את חייו, מפחד שיחרימו את ההון העצום, כמות עצומה של רכוש שהמשפחה שלו מעלה בו - הוא מפחד מכל דבר. ואילו הרוע שבצד ההוא פשוט שונא. האירוע העיקרי כבר חלף, הוא מרגיש שנאה אך אין לו כוח. הוא יודע שהוא גמור, שונא ופוחד, והוא עדיין מנסה בכוח להראות שהוא מלא חיים ומנסה בכוח לשחק על הבמה. זהו המצב שלו עכשיו. בזמנו חלקיקי התאים שלו הורחבו לכל כך גדולים ובפנים הוא היה מלא ברוחות רקובות. באמת האנרגיה הרעה הייתה גבוהה. הגוף שלו הורחב והפך להיות נפוח כזה והוא חש חזק בגופו ועם הרבה אנרגיה. הוא היה אמיץ גם כן וגילה הרבה חוצפה. בזמנו האנשים מסביבו באמת פחדו ממנו. עכשיו הוא כמו חציל אחרי הכפור, הוא מצטמק. כל החלק הפנימי שלו כבר הושמד. ככל שתלמידי הדאפא שולחים יותר מחשבות נכונות, כך הרוחות הרקובות שבתוך גופו יפחתו, אז הוא יצטמק יותר והגוף שלו יהיה יותר ויותר קטן, כי חוץ מהעור האנושי כבר אין לו את כל החלקיקים המיקרוסקופיים.

שאלה: תלמידים מאוניברסיטת המפקדה הצבאית השנייה, טורונטו, פינג-שיאנג של פרובינציית ג'יאנג-שי, העיר צ'ונג-צ'ינג, פרו, סין, מקאו, ארצות הברית, העיר הארבין, פרובינציית שאן-דונג, ג'י-נאן, העיר קון-מינג, אוסטרליה, העיר דא-ליאן, תלמידים שחזרו מבית הסוהר בג'יה-מו-סי, גרמניה, תלמידים במחנה מעצר XX בעיר שי-ג'יה-ג'ואנג, פרובינציית שאן-דונג, העיר הא-ג'ה, העיר טיאן-ג'ין, פרובינציית שין-ג'יאנג, העיר הנג-יאנג והעיר צ'אנג-צ'ון - התלמידים הנ"ל מוסרים דרישת שלום למורה.

המאסטר: תודה לכם. (מחיאות כפיים)

שאלה: לאחרונה כשאני לומד את ה"ג'ואן פאלון" כבר אין לי את התחושה של הבנה חדשה והתקדמות חדשה אחרי כל פעם שאני מסיים לקרוא אותו.

המאסטר: גובה הגונג הוא כגובה השין-שינג. חייבות להיות סיבות. האם לבך לא שקט? אני חושב שצריכות להיות סיבות. כשמגיעים לרמות גבוהות הדרישות גם כן גבוהות יותר.

שאלה: האם תוכל לגלות מהו התהליך הבסיסי של המעבר מתקופת תיקון הפא לתיקון הפא את העולם האנושי?

המאסטר: אני אומר לכם, שאין כזה תהליך כפי שדמיינתם, בכלל אין. אני אומר לך שהשטף העצום ההוא של תיקון הפא את העולם האנושי זה מה שהכוחות הישנים האלה לא יכלו לראות בעבר. עכשיו הם רואים אותו והם נורא מפחדים. לכן הרבה מהאלוהויות האלה שתוכננו על-ידי הכוחות הישנים כבר לא מעזות לעשות דברים עוד. עכשיו מה שמתבטא בפרשות האלה זה שהרוחות הרקובות האלה ממשיכות לבצע מעשים רעים. כשתיקון הפא את העולם האנושי יגיע לכאן, כל הפרשות האלה יחלפו, אין תהליך. בזמן הוא של תיקון הפא, כשהגונג יגיע הנה, תהיה תופעה מסוימת. איזו תופעה? אמרתי לכם קודם שכל מה שהעיניים האנושיות רואות מורכב ממולקולות. כשנעשה חור או נקרע קרע בשכבת השטח הזאת של המולקולות, לא משנה איפה, איזה מראה תראה? תראה שהשמיים הם בדיוק כמו המסך על הבמה שנקרע בבת אחת. או שנעשה בו חור. בגלל שיש עוד לעשות את הדברים של תיקון הפא של העולם האנושי, אי אפשר להרוס את הממד הזה. או שזה יחלחל פנימה מכל הרמות המיקרוסקופיות.

שאלה: חוץ מזה שלכוחות הישנים יש החזקה לגבי התכנונים שלהם, האם יש להם חוסרים אחרים?

המאסטר: חוץ מזה שיש להם החזקה לגבי כל הדברים האלה שהם רוצים לעשות, אין להם שום דבר אחר, כי הם בדיוק רוצים לשמור את כל הדברים המקוריים שלהם, זאת המטרה היחידה.

שאלה: האם יהיו תלמידי דאפא של תקופת תיקון הפא שיישארו מאחור?

המאסטר: לא. (מחיאות כפיים סוערות) אם הייתי משאיר אותך, הייתי הורס אותך, באמת הורס אותך. כי אם לא תתקדם תלך אחורה. כשהגעתם בבת אחת למצב ההוא בסביבה הזאת, אז בסביבה הזאת, כל עוד אתה נמצא בין בני האדם, עושה דברים כשאתה מתערב בין בני האדם, הרמה שלך תרד, אתה תזוהם בהדרגה על-ידי בני האדם. האם לא דיברתי על הבודהות שבשמיים, שהבודהות, הטאואים והאלוהויות שבממדים מסוימים צריכים להתחלף אחרי תקופה מסוימת? זה בדיוק בגלל שהם נוטים להיות מזוהמים משלושת העולמות, לכן צריך להחליף אותם.

שאלה: המורה הנכבד, בבקשה לדבר אתנו על המגמה של ניהול גן הילדים מינג-הווי.

המאסטר: עשיתם את זה טוב מאוד! אתם יודעים שראש הדמונים הגדול שופך רעלים לילדים בגני הילדים בסין, כמה הוא מרושע! הוא באמת רוצה להרוס את המין האנושי! כשהוא רואה שאנחנו עושים דברים באופן זה, הוא כמעט מת מכעס. למעשה בשלטון של סין בעבר, בהנהגה המרכזית, בין שבעת החברים של הוועדה המתמדת, שישה התנגדו לרדיפה של הפאלון גונג. ידעתי את זה. אפילו ראש משרד ה-610 שרודף את הפאלון גונג שלנו התנגד בזמנו לרדיפה. כמעט כל לשכות השלטון המרכזי, משרדי השלטון השונים לא מסכימים עם הרדיפה של הפאלון גונג.

שאלה: בהשתתפות הכוחות הישנים בעניין הזה של תיקון הפא, הם תכננו תקופה של שני כדורי ארץ. מדוע היה צריך לערוך ניסוי בכדור הארץ השני - ענקים, אנשים בינוניים ואנשים קטנים? אילו אנשים הם תכננו בכדור הארץ הראשון?

המאסטר: כשערכו ניסויים כאן אצלנו הם תכננו שלושה סוגי אנשים. בכדור הארץ הראשון הם תכננו חמישה סוגי אנשים. כשכדור הארץ ההוא נגמר בסוף נשארו שלושה סוגי אנשים. בפעם הזאת היו שלושה סוגים ישר מההתחלה. הם גם חקרו ללא הרף את מה שהם רצו לעשות וקבעו את זה רק בסוף לפני תיקון הפא.

שאלה: השאלה שלי היא, שכשאנחנו שולחים מחשבות נכונות, האם היצורים החיים הרעים הנמוכים האלה שאנחנו מסלקים, מחדשים גם את המלאי ללא הרף בזמן שהם מסולקים ללא הרף?

המאסטר: ממדים נעשו יותר מדי מסובכים על-ידי הגופים השמימיים שבאו מבחוץ. הם הפרידו אפילו את החלקיקים לקטעים. אתה ממש משמיד אותם, אבל מה שהושמד היה אחד מהקטעים המופרדים. במהלך תיקון הפא, כשאני מסלק שכבה של יצורים חיים עצומים, קטע אחד של רוחות רקובות מופיע, לכן תמיד נראה שאי אפשר לנקות אותם לגמרי. למעשה, מה שאנחנו מנקים זה בשטח גדול, במהירות גבוהה, גם הכמות הכוללת שמנוקית היא די רבה. אנחנו יכולים לראות במגמה של תיקון הפא שבעבר כל חתיכת דשא או עץ היו נשלטים על-ידי היצורים החיים הרעים האלה, אפילו החלקיקים של האוויר כמעט נשלטו על-ידיהם. היו מרגישים קושי אפילו בנשימה. עכשיו זה כבר לא כך, גם האנשים מתעוררים. אין כל כך הרבה רוחות רקובות ששולטות על האנשים. כמה גדול השינוי הזה!

שאלה: ב-22 בינואר, תלמיד מארצות הברית נעצר בנמל התעופה בגואנג-ג'או...

המאסטר: כתלמידי דאפא, כשיש בעיה מסוימת אתם צריכים לפעול יחד בראש אחד. אם הם לא פוחדים מהבושה, אז נחשוף את הדברים המכוערים האלה בפני כל העולם, לתת לכל ארצות הברית לדעת שאזרח ארצות הברית נעצר. אם הם לא מפחדים מהבושה, נעשה את זה. כל יום שהם לא משחררים אותו יהיה יום שבו נחשוף אותם. (מחיאות כפיים סוערות)

שאלה: בקשר לשאלה מהם הכוחות הישנים, לפעמים זה ברור לי ולפעמים לא.

המאסטר: הם עשרים אחוזים מהיצורים החיים שביקום שתוכננו להשתתף בעניין שלי. בהיסטוריה הם עשו הרבה תכנונים שיטתיים. אני השתתפתי גם ברבים מהתכנונים בהיסטוריה. אם לא הייתי משתתף בזמנו הם היו בוחרים מישהו אחר. אז יהיו עוד יותר צרות בזמן תיקון הפא. אם הם היו בוחרים מישהו אחר שיבוא לתקן את הפא, ברגע שאני אעשה משהו בזמן תיקון הפא, הם יכוונו את היצורים החיים של כל היקום נגדי. אם הייתי מסלק אותם, איך אוכל להציל אותם? אף אחד לא יודע איך תיקון הפא נראה באמת. אם מישהו היה יודע, הוא היה מתחמק ממנו. זה מה שהיקום לא יכול להרשות ופחות אפשר להרשות ליצורים החיים בתוך היקום לבחור איך יהיה תיקון הפא.

שאלה: לאחרונה לזוג תלמידי דאפא נולד ילד שמראה מצוקה גדולה, הוא מעוות מלידה. איך עלינו להתייחס לתופעה הזאת?

המאסטר: עכשיו זה מאוד מסובך. הוא הילד שלך, אז בכל מקרה צריך לדאוג לו באהבה ולטפל בו היטב כמיטב יכולתך. אבל אל תדאגו, כל עוד אתם יכולים להגיע לשלמות בטיפוח, כל הדברים הם הטובים ביותר. (מחיאות כפיים) זה מה שנברא עבור מטפחים, תלמידי דאפא. אם אתה לא יכול להגיע לשלמות, הכל שווה לאפס.

שאלה: המורה אמר לנו שהגוף העיקרי של הדאפא נמצא בסין. במקומות רבים בסין יש תלמידי דאפא. איך אנחנו יכולים להשתפר באופן טוב יותר ביחד?

המאסטר: אל תדאגו מכך. הם כולם יכולים לדעת על אתר המינג-הווי. תלמידי דאפא באזורים מרוחקים שומרים על קשר אחד עם השני וגם מעבירים מידע אחד לשני.

שאלה: המורה הנכבד אמר זה עתה שיש עדיין הזדמנות לאנשים האלה שכתבו הצהרת הבטחה בזמן שהם היו במצב מנטלי מטושטש תחת רדיפה. אבל לא משנה מה, אני לא יכול לסלוח לאנשים בסין שבגדו במורה. זה לא שהם עשו את מה שהם לא היו צריכים לעשות בגלל שלא יכלו לשאת את הרדיפה, אלא שהם עמדו בצד של הרוע והחמירו את הרדיפה.

המאסטר: נכון, זה יהיה קשה אם מישהו מגיע לשלב ההוא. אמרתי שיש להציל את כל האנשים. אבל אתה פשעת עד כדי כך, אז הפא יאמוד אותך ולא תהיה עוד דרך. הקיום הבו-זמני של חמלה וכבוד זה כדי להגן על הפא. אבל חלק תוכנן על-ידי הכוחות הישנים שייכנסו לעשות דברים באופן זה בכוונה, זה מסובך מאוד. לפני ה-20 ביולי, 1999, הם התנהגו באופן די פעיל, כשהגיע יום הרדיפה הם השתתפו אפילו ביותר להיטות מכל אחד אחר. זה בדיוק יוצר את המצב המסובך הזה עבור המתרגלים.

שאלה: המורה, בבקשה אמור לנו האם יש מצב שבו עוברים גם דרך תמונת הפא שלך?

המאסטר: אני אומר לכם, זה לא שהם רוצים לעשות לי משהו, הם מתכוונים ללבבות של המתרגלים. אם אתה פועל באופן נכון, הם בהחלט לא יעזו לעשות דברים באופן זה כך סתם, כי יש את הפא-שן שלי על זה. במיוחד הכוחות הישנים האלה, הידעתם? הם תלויים בי בכל דבר בתיקון הפא שלהם. הם מכבדים אותי. המצוקות נוצרו עבורכם ולא עבורי. אבל בעניינים האלה, אם אתם יכולים להתייחס אליהם עם מחשבות נכונות, לא תופרעו. למעשה הרבה פעמים זה קורה בגלל שההחזקות שלכם מתפקדות.

זה עתה אמרתי שהכוחות הישנים לא רוצים להרוס את היקום הזה. הם רוצים שהכל ישמור על הצורה המקורית שלו, לכן מבחינת הפא-שן שלי, בין אם מדובר בכוחות הישנים או באלוהויות נכונות, הפא-שן שלי משגיח עליהם. רק כשאתם, תלמידי הדאפא פועלים לא טוב הם יעזו לתפקד. ברגע ההוא יש להם תירוץ לגביך. בדרך כלל הם לא מעזים לעשות את זה. למרות שהמצב שדיברתי עליו זה עתה קיים, זו תופעה נדירה, מאוד נדירה. מקרה או שניים מהתופעה הזאת מספיקים לגרום להשפעה די גדולה. זאת הסיבה מדוע צריך להשמיד אותם ברגע שרואים אותם. לא משנה אם הם עשו את זה בכוונה או לא, ברגע שרואים אותם משמידים אותם, כי הם ביצעו את הפשע של רדיפה אחרי מחשבות נכונות ואמונה נכונה של תלמידי דאפא. לכן גם אם הם עושים דברים מוצדקים הם עושים זאת בחשש. למעשה אני כבר מנקה ומונע את הדברים האלה.

חלק מהמתרגלים ראו גם שהכוחות הרעים בצעו מעשים רעים מסוימים, הם הביאו דברים רעים לגוף שלי. יש מתרגלים שיכולים לראות. אני מודאג יותר שאתה תושפע מזה! זה בגלל שראית שכאילו בגוף של המורה יש משהו לא טוב. אתם יודעים שזה שלכם! אני נושא את זה עבורכם, (מחיאות כפיים סוערות) אחרת מי מעז לשים דברים אצלי? זה בגלל שאני ערב לכם ובכל מקרה מישהו צריך לסלק את זה.

שאלה: איך אפשר להבהיר את האמת ביעילות ובסקאלה רחבה ולהציל את היצורים החיים? איך העיתונים והטלוויזיה שלנו יכולים לשחק בכך תפקיד גדול יותר?

המאסטר: כל אלה הם עניינים ספציפיים. למעשה עשיתם את זה טוב מאוד. המשיכו לעשות את זה וחשבו על דרכים לעשות את זה יותר ויותר טוב. זו גם כן הליכה בדרך של תלמידי דאפא והקמת המוסריות האדירה בהצלת אנשי העולם.

שאלה: כשאנחנו שולחים מחשבות נכונות כדי לנקות את הבעיות אצלנו בפנים, האם אנחנו מנקים גם את הכוחות הישנים שעוברים דרך פנים הגוף שלנו?

המאסטר: כשאתה שולח מחשבות נכונות, שלא לדבר על פנים הגוף, כל הדברים בתוך הטווח שלך בורחים מפחד. אז האם תשלח מחשבות נכונות כל הזמן ולא תצטרך לעשות שום דבר אחר, כדי שהם לא יבואו? זאת אומרת שבנסיבות נורמליות הם לא מעזים לבוא. אם תחשוב על זה יותר מדי זו שוב תהיה החזקה. הממדים האחרים קיימים באותו הזמן. כשיצורים חיים מממדים אחרים הולכים מולך ועוברים דרכך, לא תהיה לך שום תחושה. הממדים בדיוק קיימים באופן זה. ליקום יש בדיוק מבנה כזה וזה לא משפיע עליך. כשמדברים על מבנה, אספר לכם משהו שאתם מעונינים לשמוע. (מחיאות כפיים סוערות)

אתם יודעים שעל הארץ יש הרבה מאוד צמחים, חיות וחומרים. אם לדבר באופן ספציפי, אתם יודעים שיש תפוחים, בננות, תפוזים, ענבים, אתם גם יודעים שיש נמרים, אריות, ארנבים, עזים. אתם יודעים גם שיש הרבה מאוד עצים, צמחים ופרחים מסוגים שונים. הם קיימים גם בממדים אחרים. הם קיימים גם על פלנטות הדומות לכדור הארץ בגופים שמימיים רחוקים של אותה הרמה. אז חלקיקים ברמה נמוכה מורכבים מחלקיקים ברמה גבוהה יותר. החיות, הצמחים והחומרים האלה קיימים גם על החלקיקים האלה הגדולים יותר. התפוחים שבשמיים הם כל כך גדולים אולי אפילו יותר מפלנטות. האם התפוחים שעל הפלנטות האלה של הרמות הנמוכות הם חלקיקים בתוך התפוחים הגדולים שעל החלקיקים ברמות הגבוהות? הם כן. יש אריות על הארץ, יש אריות בשמיים, יש אריות גם ברמות גבוהות יותר. יש אנשים על הארץ, יש אנשים בשמיים ויש אנשים גדולים אפילו יותר שהם ענקיים לאין שיעור. יש מלכים ליצורים החיים, כלומר יש מלך לכל יצור חי. המלך של היצור החי הזה הוא השכבה הגדולה ביותר של החלקיק ההוא. כל מה שמתחתיו מפוזר על חלקיקים שונים, חלקם גדולים וחלקם קטנים. היצור החי שעל הספירה של השכבה הגדולה ביותר של החלקיקים הוא המלך של כל היצורים החיים. החלקיקים שלו מתבטאים בכל הרמות השונות שמתחתיו.

אז איזה מין גוף הוא היקום הזה? הוא הצטלבות והשתלבות של אינספור דברים. יש כל כך הרבה יצורים חיים על כדור הארץ, אבל היצורים החיים האלה בכלל לא שייכים לאותו המלך ולא שייכים למערכת חיים אחת, אבל כולם חיים כאן ומשתלבים ביחד. אבל יצורים מקושרים למלכים של עצמם ולא מקושרים ליצורים חיים אחרים. אז זאת אומרת שלמרות שהם מצטלבים בכל חלל היקום, לכל אחד יש את המערכת העצמאית שלו ואת המלך שמשגיח עליו. לכן לאריות יש מלך, לתפוחים יש מלך וגם לבננות יש מלך, לעצים יש מלך, לצמחים, לדשא, לפרחים - לכל דבר יש מלך. כל היצורים החיים קיימים בהצטלבות באופן זה בתוך ממדים של אותה הרמה. בני האדם עוברים דרך יצורים חיים ענקיים ובכל רגע יש גם אלמנטים חיים מיקרוסקופיים מאוד שזורמים בתוך הגוף של אנשים רגילים. לפני השטח שלכם יש את הפא-שן שלי ואת המגינים על הפא שמשגיחים עליכם. הצד המטופח ההוא שלכם נחתם. ברגע ששכבה עשויה, היא נחתמת. ברגע ששכבה עשויה, היא נחתמת ואף אחד לא יכול לעבור דרך זה. לכן היקום הזה הוא מאוד מורכב. סיפרתי לכם על עוד צורה של מבנה היקום. (מחיאות כפיים סוערות)

שאלה: לדעתי המורה גבוה יותר מהכל וכבר תכנן את הדרך שלנו. לכן נראה שהתכנונים של הכוחות הישנים מנוצלים על-ידי המורה למען השיפור שלנו. אז נדמה שהתכנונים של הכוחות הישנים אינם כל-כך אמיתיים. האם זה נכון להבין את זה כך?

המאסטר: צדקת למחצה, כי אני לא מכיר בהם. אבל אני יודע שהם יעשו את זה, לכן יכולתי רק לזרום עם הרעיון ולהשתמש במה שהם עושים. זהו המצב.

שאלה: תלמידי דאפא מפרובינציית ליאו-נינג, בית הספר מינג-הווי בטייוואן, סנטרל פארק בשבדיה, העיר צ'נג-דו בפרובינציית סה-צ'ואן מוסרים למורה דרישת שלום.

המאסטר: תודה לכם! (מחיאות כפיים סוערות)

שאלה: כששולחים מחשבות נכונות כדי לנקות את הבעיות שקיימות בתוכנו, האם אנחנו מנקים את הכוחות הישנים שעוברים דרך גוף הבשר ודם של התלמידים ואפשר לאמץ את החמלה של המורה ולהשתמש בכוונת מחשבה כדי לספר להם את האמת?

המאסטר: זה עשה עליכם רושם חזק מדי. אני אומר לכם, זה המבנה של הממדים ואין להתעסק אתו. אם אתה לא רוצה שהוא יעבור, אז סגור את הפה היום ואל תנשום. (הקהל צוחק) זה בגלל שגם האוויר הוא חי וגם הם יצורים חיים שלא עברו את תיקון הפא. לכן אל תתייחסו לדברים האלה. בני אדם חיו באופן זה בכל עשרות אלפי השנים. מדוע זה כל כך קשה עבור בן אדם לטפח, מדוע זה כל כך קשה עבור בן אדם להפוך להיות אלוהות? זה בגלל שליקום הישן לא הייתה החוכמה הזאת והוא לא יכל לפתור את הבעיות האלה. כדי לפתור אותן צריך להשלים את זה ממהות היקום מלמעלה ועד למטה. לכן זה שנפתחת הדרך להפוך להיות אלוהות עבור אנשי העתיד, זה בגלל שהעניין הזה נעשה מכאן כל הדרך עד למעלה. (מחיאות כפיים סוערות) לכן אחרי שהמושגים של אחרי הלידה נוצרים אצל בני האדם, יחד עם ההפרעה של הסוג הזה של האלמנטים, זה מאוד מסובך. זה מאוד קשה להציל בני אדם! בעבר בעיני האלוהויות בני אדם היו קשים מדי להצלה, כי הם ראו את התופעה הזאת. האם תלמידי דאפא מפחדים מזה? התייחסו לכל דבר עם מחשבות נכונות! אני רק אומר לכם שקיימת תופעה כזאת ויש את העניין הזה. זה חלק ממבנה היקום וזה בדיוק מצב כזה.

שאלה: כששלחתי מחשבות נכונות לאחרונה, הגוף שלי היה מאוד חם.

המאסטר: זה דבר טוב. החום נובע מכמות גדולה של אנרגיה. יש אנשים שיכולים להרגיש את זה ויש אנשים שלא יכולים להרגיש את זה.

שאלה: אני מרגיש גלים של נפיחות בראש. האם זה נורמאלי או שזו הפרעה דמונית?

המאסטר: בדרך כלל זה נורמלי. שינויים בגוף, השתקפות של הגונג, עליה ברמה, כל אלה יכולים לגרום לביטוי כזה.

שאלה: בניו-ג'רסי יש אישה שבאה מסין. לפני שלוש שנים ארבעת גפיה נקטעו בגלל דלקת נגיפית. אבל הראש שלה עדיין מאוד צלול. בירידה מביתה גר תלמיד דאפא. איך על תלמיד הדאפא לעזור לה?

המאסטר: תלמידי דאפא, הדבר החשוב ביותר שאתם צריכים לעשות היום הוא להבהיר את האמת ולהציל את אנשי העולם. תראה אם היא מורעלת. אם היא מורעלת, לך דבר אתה. אם היא לא מורעלת, אז עשה את מה שאתה צריך לעשות. השלטון מספק טיפול לאנשים נכים. אין עליך לחשוב יותר מדי. כשאתה מחזיק את הדברים האלה יותר מדי, אני אומר לך, אתה לא צריך לחשוב על טיפוח-תרגול. הפורענות והתרעומת שבעולם האנושי הן אכזריות מדי וחוסר הצדק בעולם האנושי הוא רב מדי. האם תספיק להחזיק בכולם? כדי להציל בן אדם צריך להציל אותו באופן מהותי, רק אז תוכל להציל אותה.

שאלה: יש אנשים שאומרים שאין צורך שתלמידי דאפא יחסכו כסף.

המאסטר: רוצים שוב ללכת לקיצוניות. (הקהל צוחק) עשה את מה שאתה חושב שאתה צריך לעשות. אם אתה אומר שאתה רוצה לחסוך כסף ולקנות נכס, אז לך עשה, כי ככה בדיוק הטיפוח-תרגול של העתיד. אם אתה אומר שאתה לא עושה שום דבר, רק מחכה, (הקהל צוחק) אז לא תוכל להגיע לשלמות. כמה חזקה ההחזקה הזאת? אבל כשבאמת תגיע לשלמות, האם לא תוכל לוותר על הדברים האלה? אם אתה באמת יכול לשחרר את הדברים האלה, הם בכלל שום דבר. המחשבה אז תהיה מחשבה של אלוהות. אז מדוע אתה חושב על הדברים האלה? אל תתייחס לשום דבר. למעשה אני אומר לכם, ברגע האחרון של תיקון הפא את העולם האנושי, בהרף עין הכל יתפורר. איזה כסף? אפילו נייר לא יהיה. (מחיאות כפיים סוערות) אבל זה לא יהיה קשור אליכם.

שאלה: לחסוך כסף כדי לתכנן את תקציב ההשכלה העתידי עבור הילדים זה לא דבר שצריך לדאוג לו, כי בעתיד נגיע לשלמות. (הקהל צוחק) יש גם תלמידי דאפא שאומרים שאפילו להורים שלנו לא צריך לדאוג, כי אולי הם היו האויבים שלנו בעבר. (הקהל צוחק)

המאסטר: זה לא נשמע כמו מה שתלמיד דאפא היה אומר! ההחזקה כבר חזקה עד כדי כך?! האם אתם יודעים כמה נפלאה היא ההגעה לשלמות של תלמיד דאפא? המורה צריך לטפל בכל הדברים שלפניך ואחריך, מה אתה צריך לדאוג? האם תספיק לדאוג לכל הדברים? האם תוכל לתכנן אותם? האם אתה קובע מה יקרה? האם לא סיפרתי לכם את העיקרון הזה? אם אין לו את המזל הטוב, לא משנה מה אתה מתכנן, זה יהיה חסר תועלת. אבל המורה יכול לתכנן עבורך. אני יכול לתכנן, לא משנה אם יש לו או אין לו. תגיד אתה, מה אתה דואג? רק לך טפח ואני אטפל בכל עבורך. האם זה לא נאמר כבר? אבל אם אתם לא מטפחים היטב, אני לא יכול לטפל בשום דבר. זה לא נשמע כמו הדיבור של תלמיד דאפא, ככה אני מרגיש.

שאלה: אמרת בבוקר שאתה בא מאי קיום ועד לקיום ובעתיד אף אחד לא ידע עליך. אני רוצה לדעת אם יהיו לנו עוד הזדמנויות כאלה לשמוע את הרצאות הפא אחרי שנגיע לשלמות בעתיד? אם יהיו לי עוד שאלות, האם יהיו עוד הזדמנויות שתענה לנו עליהן? (הקהל צוחק)

המאסטר: אינך יכול לטפח לנצח. (הקהל צוחק) אתה חושב עכשיו עם מחשבה של בן אנוש. אלוהויות לא יחשבו על דברים באופן זה. כשיהיו לך אינספור יצורים חיים שצריכים שתטפל בהם, זה די יעסיק את לבך ואולי אז לא תוכל לחשוב כל כך הרבה על המורה, (צוחק) רק בצחוק. מובן שאולי אני אלַמד את הפא בטווח גדול יותר, אולי גם לא. כל אלה הם עניינים של העתיד. למעשה אתם חושבים עכשיו: "האם אוכל לראות את המורה בעתיד?" זה עדיין לחשוב עם מחשבה אנושית של עכשיו. כשיגיע הרגע ההוא תהיו במצב אחר. אבל כשבאמת תצטרכו אותי, תראו את ההיבט ההוא של החסד האינסופי של בודהא, (מחיאות כפיים סוערות) כי אתם מיוחדים, אתם תלמידי דאפא של תקופת תיקון הפא! (מחיאות כפיים סוערות) התקיימתם פעם יחד עם תיקון הפא! (מחיאות כפיים סוערות)

צריך להעריך את ההזדמנות הזאת. באמת לא תהיה פעם שנייה. בעתיד תראו את הסצנה המפחידה הזאת של תיקון הפא בעברה של ההיסטוריה. חלק מתלמידי הדאפא פעלו באמת מאוד גרוע - ברגע אחד הם עושים טוב וברגע השני הם אינם פועלים טוב. למעשה אפילו כשיצורים חיים ענקיים של היקום רואים את שטף תיקון הפא זה מזעזע את הלב ומרעיד את הנשמה.

היום זו הפעם הראשונה, מאז ה-20 ביולי 1999 ועד היום, שאני עונה על שאלות במשך זמן ארוך עבור תלמידי דאפא בוועידת פא בהיקף כה רחב. (מחיאות כפיים סוערות)

עכשיו ניתן לראות מהפתקים שאתם מעלים שההבדל מאוד גדול מבעבר. המילים נראות דומות, אבל אני רואה שהדברים שנישאים בפנים הם שונים. באותו הזמן, ההבדל הגדול ביותר הוא שלֵב הסקרנות והתעניינות הוחלף על-ידי מחשבות נכונות ואתם הפכתם רציונאלים ולא צפים על פני השטח ומחפשים ידע. מובן שכשדיברתי על מבנה היקום כולכם הייתם מעונינים. לא רק אתם, אפילו האלוהויות הקשיבו בתשומת לב, כי אפילו הן לא יודעות. (מחיאות כפיים) לכן ברדיפה הזאת, למרות שסבלנו הפסדים מאוד גדולים, תלמידי הדאפא נרדפים ללא הצדקה, אבל אני באמת ראיתי שנעשיתם בשלים, קרי רוח ורציונאליים תוך כדי הרדיפה הזאת. הגישה של להגיד משהו ולחשוב משהו אחר וחוסר תשומת לב כלפי הפא שבעבר כבר לא קיימת. כל אחד שקל ברצינות ברדיפה הזאת, באיזו דרך עליו ללכת ואיך עליכם לפעול. למעשה הכוחות הישנים תכננו הרבה אנשים שישחקו תפקידים שליליים, חלק מהם וויתרו לפני הרדיפה וחלק במהלך הרדיפה. זה בגלל שהצד המבין של החיים שלהם יודע. לכן רבים מאלה שמשחקים תפקידים שליליים הפסיקו והם מטפחים באופן גלוי ומכובד. זה בגלל שאני בהחלט לא מכיר באלה שמשחקים תפקידים שליליים. הכוחות הישנים גם לא חשבו שהתכנונים שלהם - התכנונים הכל כך מדוקדקים שלהם, שכולם היו כאילו למעני, למעשה הם למענם - כל מה שהם עשו הפך דווקא להיות המכשול האמיתי של תיקון הפא והם עצמם הפכו דווקא להיות המחסום הדמוני האמיתי של תיקון הפא.

כשמדברים על שדים, אני לא מתייחס לשדים נורמליים שביקום. למעשה מלך הדמונים של היקום הוא התבטאות של היבט אחר של חיים. הוא גם כן מגן של היקום, אלא שהוא נוקט בדרכים רעות. אני לא דיברתי עליהם. אני דיברתי על היצורים החיים שהזיקו לתיקון הפא - הם השדים שבאמת מזיקים לדאפא. אנחנו עברנו יותר מדי דברים. הרבה פעמים המילים הגיעו עד לשפתי ובלעתי אותן, כי ברגע שהייתי מתחיל לדבר על זה היו באמת הרבה דברים להגיד. אנחנו עברנו כל כך הרבה דברים, אתם הפכתם להיות בשלים. אתם צריכים להתייצב מול הדרך שאתם צריכים ללכת בה הלאה ולהתייחס למה שאתם עושים היום ביתר רציונאליות, לא להיתקע בתוך רגשות, לא להיתקע בתוך האגו החזק שלכם. כולכם בעלי יכולות, המורה אישר לכם את זה, אז אתם לא צריכים עוד להציג בפני המורה את הדברים האלה שלכם. (מחיאות כפיים)

איך אפשר להיות כמו מה שהתלמיד שהעלה את הפתק זה עתה אמר, איך אנחנו יכולים לשתף פעולה היטב אחד עם השני ולתאם היטב, זה מה שתיקון הפא הכי צריך מתלמידי הפא. אנחנו לא מקפידים על הצורניות החיצונית. כל עוד אתה לומד היטב את הפא, אתה יכול להשיג את זה. אתם יודעים, בזמנו, לפני התרגול בקבוצה, כל תלמידי הדאפא דיברו ועשו כל מיני דברים, זה נראה מאוד לא מסודר. ברגע שהמוסיקה מתחילה, "ווש", עומדים יותר מסודר מחיילים. אף אחד לא אימן אתכם ואף אחד גם לא אמר לכם, אלא שזה בא מתוך הלב. זה נקרא שיתוף פעולה וזה נקרא ההרמוניה של תלמידי הדאפא. אתם צריכים לא רק לבטא את זה בהיבטים האלה. עליכם להפגין שיתוף פעולה כזה בכל ההיבטים בתיקון הפא.

מובן שיש בעיות שלא אדבר עליהן. אני לא רוצה להדגיש אותן. אם זה ייאמר מפי זה יהיה מאוד כבד. זה בגלל שהרבה בעיות הן מה שאתם צריכים להתייצב מולן, וצריך שתוך כדי נפילות, תיעשו בשלים, תשימו לב אליהן ותכירו אותן, כך שתלכו יותר טוב בדרך שלפניכם.

גם אין לחשוב: "תיקון הפא הגיע לשלב הזה, נראה שזה עומד להסתיים, עלינו לתכנן את הדברים שאחרי זה." אני אומר לכם שכל לב יגרום למצוקה גדולה מאוד. אל תפתחו שום החזקה בשום פנים ואופן! טפחו באופן גלוי ומכובד. עשו היטב כל דבר שאתם צריכים לעשות כרגע. אם תגיע לשלמות מחר, היום אתה עדיין צריך לעשות את הדברים שעליך לעשות באופן מסודר, כי כל מה שתלמידי הדאפא עושים היום יושאר לאנשי העתיד, וזו דרך הטיפוח-תרגול של אנשי העתיד. זה מאוד חשוב אינכם יכולים ללכת בדרך הזאת בצורה עקומה. הדאפא הוא הטוב ביותר בכל רמה. ברמה הזאת של בני האדם, תלמידי הדאפא יכולים רק לעשות את זה הרמוני יותר ולא יכולים לגרום לו לשום נזק.

אני לא רוצה לדבר עוד. אני מקווה שתעשו היטב את מה שעליכם לעשות. משלושת הדברים האלה של אימות הפא, אחד זה לימוד טוב של הפא, אחד זה הבהרת האמת ועוד אחד זה לייחס חשיבות לשליחת מחשבות נכונות. כל הדברים האלה כשהם משולבים ביחד הם מאמתים את הפא. כולם מצילים את היצורים החיים וכולם הם דברים שעל תלמידי הדאפא לעשות. כלומר ההגעה שלכם לשלמות, העתיד שלכם, כל הקמת המוסריות האדירה שלכם נמצאים בתוכם. שחקו את התפקיד שלכם לפי היכולות של כל אחד והכשרונות של כל אחד בכל התחומים הספציפיים. לדוגמה, בהבהרת האמת יש את אלה שעוסקים בטלוויזיה או מוציאים עיתונים ונוקטים בכל מיני צורות. יש גם את אלה שמחלקים חומר הסברת האמת ישירות ברחובות, יש גם את אלה שהולכים לקונסוליות ויש את אלה שעושים עבודה מול השלטונות. אי אפשר להחסיר אף אחד מכל ההיבטים האלה. אני אומר לכם, זה שהדאפא יכול לשבור את הרדיפה של הרוע היום בעולם האנושי, יכול לאפשר לאנשי העולם להכיר את הדאפא, זה בלתי נפרד מהדברים האלה שאתם עושים היום. המצב הזה של היום זה מה שאתם ייסדתם. (מחיאות כפיים סוערות) אם לא פעלתם היטב, אז מהרו לפעול. לא צריך שאף אחד יאשר אותך ואינך צריך להציג בפני מישהו שיראה. כשאתה יכול לנהוג בהתאם למצפון שלך המורה יראה את זה. (מחיאות כפיים)

לדעתי דיברתי הרבה היום, אז לא אדבר עוד. אני קצת מהסס ללכת, אני מאוד נהנה להיות אתכם. (מחיאות כפיים ממושכות)