תוכן

לוּן יוּ

פרק ראשון - הקדמה
 1. המקור של הצ'יגונג
 2. הצ'י והגונג
 3. עוצמת אנרגיה ויכולות על-טבעיות
  א. עוצמת האנרגיה באה מטיפוח ה"שין-שינג" (טבע הלב)
  ב. יכולות על-טבעיות אינן מה שהמתרגלים מחפשים
  ג. התייחסות לעוצמת האנרגיה
 4. טִיַאן-מוּ (העין השמימית/השלישית)
  א. פתיחת הטִיַאן-מוּ
  ב. דרגות של טִיַאן-מוּ
  ג. ראייה למרחקים
  ד. ממדים
 5. טיפול בצ'יגונג לעומת טיפול בבית חולים
 6. צ'יגונג של אסכולת הבודהא לעומת הבודהיזם
  א. צ'יגונג של אסכולת הבודהא
  ב. הבודהיזם
 7. דרכים אמיתיות לטיפוח ודרכים רעות
  א. פַּאנג-מֵן-זוּאוֹ-טַאוֹ (דלת צדדית ודרך מגושמת)
  ב. צ'יגונג של  אמנות הלחימה
  ג. טיפוח הפוך ושאילת אנרגיה
  ד. שפה קוסמית
  ה. שליטה על-ידי מסר (פוּ-טִי)
  ו. תרגול אמיתי יכול ליצור דרך רעה
פרק שני - הפאלון גונג
 1. התפקיד של הפאלון
 2. תצורת הפאלון
 3. מאפייני הטיפוח-תרגול של הפאלון גונג
  א. הפא מזקק את המתרגל
  ב. טיפוח של הג'וּ-אִי-שֵה (ההכרה העיקרית)
  ג. תרגול בלי להתחשב בכיוונים ובזמן
 4. טיפוח של טבע הנפש והגוף הפיזי גם יחד
  א. לשנות את ה"בֵּן-טִי"
  ב. המעגל השמימי של הפאלון
  ג. פתיחת מרידיאנים
 5. כוונת המחשבה
 6. דרגות של טיפוח בפאלון גונג
  א. טיפוח ברמה גבוהה
  ב. צורות של ביטוי של גונג
  ג. טיפוח הצ'וּ-שִי-ג'יאַן-פַא (פא מעבר לעולם הזה)
פרק שלישי - לטפח את השין-שינג
 1. טיפוח בו זמני של "גֵ'ן-שַן-רֵן"
 2. א. יצירת הקארמה
  ב. סילוק הקארמה
פרק רביעי - שיטת התרגול של פאלון גונג
 1. פוּאוֹ-ג'אַן-צ'יאַן-שוֹאוּ-פַא (בודהא מראה אלף ידיים)
 2. פַא-לוּן-ג'וּאַנג-פַא (תנוחת עמידה של גלגל החוק)
 3. גוּאן-טוּנג-ליאַנג-גִ'י-פַא (לחדור לשני קצוות היקום)
 4. פַא-לוּן-ג'וֹאוּ-טיאַן-פַא (תרגיל מעגל האנרגיה השמימי)
 5. שֵן-טוּנג-ג'יאַ-צִ'י-פַא (חיזוק הכוחות השמימיים)
פרק חמישי - שאלות ותשובות
 1. פאלון (גלגל החוק) ופאלון גונג (שיטת התרגול של הפאלון)
 2. עקרונות ושיטת התרגול
 3. טיפוח השין-שינג (טבע הלב)
 4. טִיַאן-מוּ (עין שמימית/שלישית)
 5. קשיים
 6. ממדים ואנושות
מילון מונחים