גרסת טיוטא - עודכן ב-2013/06/02

הרצאת הפא בוועידת הפא במערב ארה"ב בחג הפנסים בשנת 2003

15 בפברואר, 2003
לי הונג-ג'י

 

(מחיאות כפיים ממושכות) שבו כולכם.

שוב לא נפגשנו במשך זמן די ארוך. נדמה שבוועידה הזאת הרבה אנשים ידעו שאני אבוא. אתם די מעודכנים ואתם גם יותר ויותר מופלאים במהלך הטיפוח-תרגול (מחיאות כפיים). היום אספר לכם ראשית על המצב של תיקון הפא וגם על המצב שלי. בנוסף, אדבר על כמה נושאים שצצו בקרב התלמידים בעקבות ההתקדמות של תיקון הפא והטיפוח-תרגול.

דיברתי בפורומים שונים ומזוויות שונות על השטף העצום של תיקון הפא של כל היקום. היום אתאר לכם שוב מזווית אחרת את הצורה של תיקון הפא. אתם יודעים, היקום הזה הוא מאוד ענק, עד כדי כך שאי אפשר למדוד אותו - לא מדובר באמצעי מדידה של בני אנוש אלא באלה של אלוהויות. בעבר אמרתי שבקרב אינספור היצורים החיים, אף אחד לא יכול לברר בבירור מכמה מולקולות מורכב כדור הארץ, אבל כל חלקיק הוא יצור חי. אז כמה כוכבים יש ביקום? המספר כה רב שאי אפשר לספור אותו. כמה גדול הוא הגוף השמימי? אפילו אם תרשו לדימיון שלכם להיפתח, זה יהיה רק טווח החלקיק של גוף שמימי קטן. ביקום הענק, לא רק שהיצורים החיים לא ניתנים לספירה, גם הרמות לא ניתנות לספירה - לא ניתנות לספירה אפילו עבור אלוהויות. כך מסתכלים על זה אפילו במושגים של מלכים ושליטים ברמות גבוהות מאוד. לכן בהרצאות הפא המאוחרות אני יותר לא מדבר על מהו גודל היקום, זה בגלל שזה בכלל בלתי אפשרי לבטא את זה עוד באמצעות שפה אנושית. אבל ככל שהרמה גבוהה יותר, היצורים החיים העצומים והמרחבים העצומים הם עצומים שאין לתארם. הנפח של יצור חי אחד למעלה הוא מעבר לכל היקומים שמתחתיו - זה פשוט כה גדול. בעניין הזה של תיקון הפא, עשרים אחוז מהיצורים החיים של היקום הישן השתתפו בתכנונים של כל מה שהם רוצים בתיקון הפא. בכל הרמות השונות יש חלק מהיצורים החיים שהשתתפו ישירות בתיקון הפא הזה. הם מעולם לא חשבו שההשתתפות שלהם היא בדיוק המחסום הדמוני האמיתי של תיקון הפא הזה. ההשתתפות שלהם גרמה לכל תיקון הפא מכשול ענק, ובגלל זה זה הרס אינספור יצורים חיים. "המאסטר רחום, לא? אפשר פשוט לסלוח להם." הכוחות הישנים בדיוק לועגים במכוון לחמלה העצומה שלי. הפא חומל על כל היצורים החיים, אבל הכבוד קיים באותה המידה. לפא גם יש את הסטנדרטים שלו והוא לא ניתן לשינוי ובלתי מעורער כלפי היצורים החיים ואי אפשר להכתיב אותו כפי שרוצים. אני יכול לחמול על היצורים החיים, אבל, כשיצור חי כלשהו באמת חוטא עד לדרגה ההיא, קיים פא שיאמוד אותו. אם חומלים עוד זה יהיה בלי סוף וזה שווה להשמדה עצמית. אז יצורים חיים כאלה נקבעים ככאלה שיש לפלוט אותם.

במהלך תיקון הפא, מספר היצורים החיים ביקום שייפלטו כתוצאה מההשתתפות של הכוחות הישנים אינו ניתן לספירה. אז בהשתתפות הספציפית שלהם, הדרך שהם נקטו בה - מה שלדעתם הכי יאפשר להם להשיג את המטרה שלהם וזו גם הדרך הכי אופיינית להם - היא, שכל הגופים השמימיים הענקיים העצומים הכניסו רגל לתוך הרמה הנמוכה ביותר שביקום, לשלושת העולמות. זה דימוי. כלומר לכולם יש חלק שנדחס לתוך שלושת העולמות. חישבו על זה כולכם, אם גופים שמימיים כה ענקיים, יצורים חיים כה עצומים נכנסים לשלושת העולמות, איזה מצב זה יגרום לשלושת העולמות? המין האנושי של היום התעוות להיקף שאי אפשר להשוות עם העבר בהיסטוריה. אפילו האלוהויות על הארץ חשו בלחץ עצום. שאלתי אותן לגבי השינויים האלה. הן אמרו: "אנחנו חשבנו שזה נגרם על-ידי מצב הטיפוח-תרגול שלנו." אפילו האלוהויות על הארץ לא יכולות להיות אלוהיות, כי היצורים החיים העצומים האלה מהווים ריסון לגבי כל הנמצא בתוך הרמה הנמוכה ביותר הזאת של היקום. אז אחרי שהם ירדו הנה, הם גרמו לנזק שלא ניתן לדמיין מבחינת ההתעוותות של היצורים החיים, התעוותות של החומר שבתוך שלושת העולמות. אם תיקון הפא של העולם האנושי לא לגמרי מסדר את זה בסוף, זה כבר יהיה כאן ללא תקנה ולאף אחד כבר לא תהיה דרך וכבר לא תהיה לו הצלה.

הדרך שהם נוקטים בה בדרך כלל היא שהם לוקחים גופים שמימיים ענקיים, אינספור רקיעים, דוחסים אותם ביחד ומכניסים אותם בדחיסה לתוך שלושת העולמות. באשר ליצורים חיים ענקיים, ככל שהרמה שלהם גבוהה יותר, כך הנפח שלהם גדול יותר. אבל החלקיקים שלהם והאלמנטים שמרכיבים אותם דקים יותר, כלומר מיקרוסקופיים יותר. אז כשיצורים חיים כה ענקיים נדחסים ביחד, חשבו על זה, מה יהיה המראה ברמה הנמוכה ביותר הזאת של היקום? זה יצר מחסום בעל עוצמה. למעשה תיקון הפא של היקום הוא דבר שנעשה בהינף יד. רק שבמהלך הינף היד הזה ההבדל, שהיצורים החיים שבזמני-המרחב הרבים ביקום חשים, הוא גדול מאוד. בתוך כל אינסוף ואינספור מרחבים, קיימים זמנים משלהם. גודל ההבדלים שבין הזמנים וריבוי הזמנים, גם הם אינסופיים ולאינספור. לכן זה גרם להבדלים העצומים בזמן בין מרחבים שונים. תוך כדי הינף היד הזה, בחלק מהמקומות זה כמעט באותו הקצב; בחלק מהמקומות כבר עברו עשרות שנים, כמה מאות שנים, עד אלף שנה או כמה עשרות אלפי שנה; בחלק מהמקומות כבר עברו כמה מאות מיליוני שנה או אפילו מיליוני מיליון שנה, זמן ללא גבול ושאינו ניתן למדידה. ואילו כאן אצל בני האדם זה עוד סביר, זו רק תקופה של למעלה מעשר שנים. כלומר הזמן הוא זה שגרם להבדל הזה.

חישבו על זה כולכם, כיוון שקיים כזה הבדל של מרחבים וזמנים שונים, אז הגופים השמימיים העצומים האלה, שנדחסו לתוך שלושת העולמות, למרות שהם נכנסו לכאן אצל בני האדם, הם דחוסים. כשמבינים עם המושגים מדרך החשיבה האנושית, הנפח הכולל הוא יותר קטן, אבל זה לא שווה לכך שהמבנה הפנימי השתנה. אם המבנה הפנימי לא השתנה, חישבו על זה, כשנכנסים לתוכו, מגלים שהוא עדיין מרחב כה עצום. במהלך תיקון הפא, כשהתחלתי לעשות את זה, עשיתי את זה מחוץ לשלושת העולמות ועקפתי את שלושת העולמות. מדוע עקפתי? אם הייתי עושה את זה בתוך שלושת העולמות, אם לדבר בשפה של בני אדם, שלושת העולמות יהפכו לנקודת המוקד של תיקון הפא של היקום, להיתוך גרעיני, לשדה שבו מתחולל ביקוע של חלקיקים מיקרוסקופיים עוד יותר ולשדה הקרב העיקרי של תיקון הפא. כל השינויים העצומים של היצורים החיים ושל הגופים השמימיים העצומים יתרחשו כאן. חישבו על זה, שלושת העולמות ייהרסו עד שלא יישאר שום דבר ולא יהיה כלום. זאת הסיבה שבגללה יש לעקוף את שלושת העולמות.

התחלתי את תיקון הפא מחוץ לשלושת העולמות, עולה כל הדרך למעלה - לא בקו אחד אלא בכל הכיוונים - מתרחב כלפי חוץ בו-זמנית ברמה המיקרוסקופית והמאקרוסקופית, כלפי מעלה כמו גם כלפי מטה, כי ככל שזה יותר מיקרוסקופי כך זה יותר מאקרוסקופי וזה אותו המושג. במקום שאליו זה מגיע, זה נעשה בצורה שמעבר לכל הזמנים. כשמסתכלים מלמעלה, כזאת מהירות עצומה של התרחבות וניפוץ כה עצום, אפילו כשאלוהויות רואות את זה זה הלם וזעזוע ללא תקדים. למקום שאליו זה מגיע, כל הגופים השמימיים מתנפצים ומורכבים מחדש. רובם מיושבים בדרך טובה, חלק נפלטים. לאחרונה ראיתם בגילויי האסטרונומיה של ארצות הברית, את התופעה של היווצרות מחדש של גלקסיות וכוכבים שונים. אלה הם המראות של ההיווצרות בטווח שבני האדם יכולים להבחין בו. בזמן הנוכחי, המין האנושי עדיין לא יודע שלמרות שההבדל בזמנים של מרחבים במרחקים שונים מאוד גדול, למעשה הם נמצאים בתוך אותו זמן אחד גדול. אלו הם רק אזורים של זמן שמחולקים על-ידי הרווחים של המרחבים. במציאות זה קורה באותו הזמן. הכל מתחולל באופן מדהים כזה. הניפוץ וההרכבה של אנרגיה עצומה - התהליך של ההרכבה מחדש הוא המאקרוסקופי ביותר והמיקרוסקופי ביותר - דקדקנות שהיא נפלאה, מיקרוסקופיות שהיא מסובכת, עוצם המורכבות וגודל הגוף הרקיעי שאפילו האלוהויות העצומות מתפלאות בגללו. למרות זאת, שטף תיקון הפא מושלם מהר מאוד וזה עובר בהרף עין - הכל כבר נעשה ונעשה באופן הטוב והיפה ביותר. אבל, החלק הזה שנדחק למטה לשלושת העולמות הוא גוף אחד מחובר עם מה שלמעלה והם קשורים ביחד. המרחבים שבתוך הנפח העצום שלהם מאוד נרחבים. אמרתי בעבר, בקשר ליצור חי כזה ענק, ממה שמרכיב את פני השטח שלו ועד לרמה המיקרוסקופית ביותר, כלומר המרחק הזה שבתוך פנים גופו - הוא מה שאלוהות ענקית לא יכולה לחצות בכל מהלך חייה. מהו אורך תקופת החיים של אלוהות? - זה בדיוק כה עצום. אבל, במהלך תיקון הפא זה עובר תוך הרף עין, מהר מאוד. אז בתוך שלושת העולמות, כשמסתכלים על זה עם ההבנה של בני אדם, הם נדחסים להיות כה זעירים שאי אפשר לאתר אותם, אבל הזמן, המרחב והמבנה שלהם זהים למה שלמעלה. כשחודרים לשכבה עצומה אחת למעלה, למטה גם, במקביל, יש כזאת שכבה קטנה דקה שחודרים דרכה תוך אותה כמות של זמן. הגופים השמימיים ברקיע הגדול, שנדחסו לתוך שלושת העולמות, הם רבים מדי. היצורים החיים שבתוכם, שנכנסו לתוך שלושת העולמות בעקבות זה, גם הם לא ניתנים לספירה. לכן, במהלך תיקון הפא, ניתן לראות, שהסתערותו קדימה היא מהירה בחלקים העליונים וברמה המיקרוסקופית ביקום. אם לתאר זאת במונחים של הרמה ההיא, המהירות היא רבה יותר מהתפוצצות לייזר של הרמה ההיא. כאן אני משתמש במילים שאנשים יכולים להבין כ"הכי מהיר" כדי לתאר את זה. למעלה הפא תיקן גוף שמימי ענק ללא שיעור, אבל כאן אצל בני האדם, זה כאילו שקולפה שכבה דקה של עור. הבנתם את המשמעות של מה שאני אומר?

מדוע פריצת הדרך אל פני השטח בתיקון הפא היא כל-כך איטית בתוך שלושת העולמות? זאת הסיבה. כשתיקון הפא יחזור לעולם האנושי, כל האלמנטים היקומיים והיצורים החיים בחלק העליון של היקום כבר יטופלו כולם, זה נעשה באותו הקצב ומושלם באותן הזמן. ברגע שתיקון הפא יסתיים למעלה, פריצת הדרך תתרחש אצלנו כאן בשלושת העולמות. כאן אני מדבר מזווית אחרת, זאת אומרת הסברתי לכם מדוע לא עשיתי את זה בהתחלת תיקון הפא בתוך שלושת העולמות. יש תלמידים שחושבים:"המאסטר לא מכיר בתכנונים של הכוחות הישנים, אז מדוע המאסטר לא משמיד את הכוחות הישנים כהרף עין"? המאסטר יכול לעשות את זה, לא משנה כמה גדול זה. האם חשבתם? אם אני מעביר את האנרגיה הענקית, העצומה, בתיקון הפא חזרה לכאן ועושה את זה כאן בשלושת העולמות, זה יהיה כאילו יורים ביתוש עם פצצה גרעינית - הכוח לא יהיה יעיל. אם אני מעביר את האנרגיה העצומה חזרה, זה כאילו להקים שדה-קרב כאן בשלושת העולמות. למרות שהם נכנסו לתוך שלושת העולמות, הנפח העצום שלהם עדיין נמצא למעלה ומה שנדחף פנימה הוא רק חלק. כשאני מפרק ומרכיב אותם מחדש, המסות הגדולות יותר שמחוברות למעלה ימלאו ללא הרף כאן פנימה ; כשאני מפרק אותם ללא הרף, הם יידחסו הנה ללא הרף. גופים שמימיים אחרים גם הם יהיו כך. הגופים השמימיים שנדחסים פנימה יבואו הנה ללא הרף כמו במרוץ שליחים. אז חישבו על זה כולכם, כשכל הגופים השמימיים והיצורים החיים העצומים והאינסופיים באים לכאן ללא הרף, כאן יהיה שדה שבו כל החלקיקים עוברים ביקוע וזה יהפוך לנקודה הממוקדת ביותר של היקום. הכוח שלי גם הוא מסה עצומה. כשכוח כה גדול מופעל בנקודה אחת כזאת, אפילו אם יש כוח אי אפשר ליישם אותו ביעילות. בנוסף, זה ימשוך עוד את הזמן ולבסוף אפילו אם באמת אפשר לגמור לפרוץ את כולם, כשהכל יסתיים, חישבו על זה, כאן אצל המין האנושי, בשלושת העולמות, שום דבר לא יישאר. שום דבר לא יתקיים עוד בניפוץ העצום הזה. זאת אחת הסיבות מדוע אני לא עושה את זה ישירות כאן. בנוסף, מדוע אינני מטפל מיד באופן מיוחד ישירות במצבים שמתחוללים בשלושת העולמות? זה כיוון שכשאני משמיד אותם, הם יבואו להפריע ללא הרף, כך שיקרה המצב שהזכרתי לעיל. לכן אם לא תצוץ בעיה רצינית בשלושת העולמות, אי אפשר לעשות את זה בנקודה הזאת. תיקון הפא נעשה באופן כולל כגוף שלם, אי אפשר להדגיש רק את המקום הזה של בני האדם. אם מעכבים בגלל זה את ההצלה של כל האלמנטים האחרונים של הרקיעים העצומים זה יהיה יותר מפחיד.

אבל שמעתם על זה בעבר, המאסטר אמר לכם גם, שבכל העניין הזה של תיקון הפא, השארתי כמות גדולה של גונג גם כאן אצל האנשים הרגילים. באשר להבטחה של הטיפוח-תרגול ואימות הפא של התלמידים, אין בזה כל בעיה ואפשר לשלוט בזה לחלוטין. אבל יש עדיין שאלה, אז מדוע הכוחות הישנים יכולים להכתיב דברים? זה בגלל שכל היצורים החיים שנדחסים לתוך שלושת העולמות הם הכוחות הישנים. הם יצרו מחסום. אם אני עושה משהו באופן מיוחד, הם יתאספו ויתנגדו. אם אני מתעקש לעשות את זה, הם ירכזו את כל הכוחות כדי לחסום שם.

בעבר כשהייתי בתערוכת הבריאות האוריינטלית בסין, כדי לאפשר ליותר אנשים להכיר את הדאפא, טיפלתי במחלות באופן אישי עבור אנשים. לחלק מהאנשים הייתה קארמה גדולה מאוד. כשטיפלתי במחלות עבורם, הכוחות הישנים לא הרשו לי לרפא עבורם את המחלה. השיטה שהכוחות הישנים נקטו בה כדי להפריע היא שאין-ספור אלוהויות שאורגנו על-ידי הכוחות הישנים חוסמים בבת אחת את נקודת שורש החולי של האדם, הם הפכו להיות מאוד קטנים. בתקופות מסוימות תלמידי דאפא רואים לעתים קרובות מה שדומה זיק מוזהב מאוד זוהר שעובר מול העיניים, זה הם. הם הפכו להיות מאוד קטנים, אבל הצפיפות מאוד גבוהה. הם מתאספים יחד באופן צפוף וחוסמים את המקום שבו הייתה המחלה. למעשה הם לא יכולים לחסום אותי. אני יכול להוציא אותם בתפיסה אחת, אני יכול גם להוריד אותם. בתיקון הפא יש עיקרון - איך שאני מטפל במשהו, זה תמיד נכון. זכרו את המשפט הזה שהמאסטר אומר: איך שאני רוצה לטפל במשהו זה תמיד נכון, אלה שאני מטפל בהם הם הטועים. (מחיאות כפיים) כי זוהי בחירה של היקום, בחירה של העתיד. אבל, כדי לרפא מחלות עבור אדם רגיל, הפלתי את האלוהויות האלה. אחרי שהורדתי אותם בידיי, נשלל מהם מיד סטטוס הפרי שלהם והם הורדו למטה. אבל, כדי להגן על העקרונות הישנים האלה של היקום - הם לא יכולים לראות את העקרונות של היקום החדש - הם חסמו את המקום ההוא בעקשנות רבה. אחרי שקבוצה סולקה באה קבוצה אחרת והם התחדשו ללא הרף. למאסטר לא היה לב לעשות את זה, אינני יכול להרוס כל-כך הרבה אלוהויות רק כדי לחמול על אדם רגיל, למרות שהן לא מבינות את העניין הזה של תיקון הפא.

זה שאני מדבר על זה, זה כדי להגיד לכם שהסיבה שהרבה דברים לא קורים לפי רצוננו במהלך תיקון הפא היא שהרמות הנמוכות והרמות הגבוהות של הכוחות הישנים עשו את זה ביחד, הם השתמשו בצפיפות המסיבית שלהם כדי לחסום. אמרתי זה עתה שאני יכול לפרוץ את זה. אם אני רוצה לפרוץ את זה, אצטרך לכוון את האנרגיה העצומה חזרה לכאן כדי לסלק אותם לחלוטין. אבל הם גם כן יאספו לכאן את כל החומרים הענקיים שביקום, כך שזה יגרום לבעיות שקשה מאוד לפתור אותן באופן מידי. מובן שבמהלך תיקון הפא הזה, אם התלמידים פועלים באופן נכון הבעיות האלה לא יתקיימו. כשהגונג, האנרגיה שהשארתי בחלק הזה של היקום, בשלושת העולמות, עושה דברים, אם התלמידים לא פועלים באופן נכון, הכוחות הישנים יתנגדו ויופיע מצב של חסימה. לכן אני אומר לתלמידים ללכת בצורה נכונה ולא לאפשר להם להיתפס על עיקרון כלשהו. ברגע שהם נאחזים בתירוץ גדול הם יהרסו אתכם. במיוחד כשזה הגיע לשלב האחרון, הם נאבקים על סף מוות. כשהם לא יכולים למצוא תירוץ הם לא מעזים לרדוף אותך, כי אז הם היו מפרים את החוקים. הם מבינים את זה גם כן, לכן אין צורך שאסלק אותם - החוקים של היקום הישן כבר מסלקים אותם. זה בגלל שהם יצורים ישנים והם מתייחסים לשמירה על העקרונות הישנים כאל דבר חיוני.

אז כשמדברים עד כה, אדבר על נושא אחר: המצב של המאסטר. אמרתי לכם זה עתה שכשעקפתי את שלושת העולמות, האלמנטים האחרונים האלה של הגופים השמימיים של היקום ניצלו את ההזדמנות ונכנסו. לכן היצורים החיים הענקיים והרבים האלה שלא עברו את תיקון הפא יצרו מין מחיצה, אפילו בין גוף הבשר ודם השטחי שלי ובין הגוף האלוהי והגונג העצום בצד ההוא. המחיצה הזאת היא לא כמו המושג של הנחת חפץ מסוים בין דברים כדי להפריד אותם, אין זה כך. זה בא מהרמה המיקרוסקופית של הכל, למרות שזה נראה כאילו הוא מוטמע ברווחים שבין כל הדברים, להם יש את הרמה שלהם ואת המצבים שלהם והם נפרדים מחלקיקים נמוכים מהם ברמה. אבל גודל המרחקים שבין החלקיקים תלוי בקיום של מרחב וזמן, וכשהגופים השמימיים העצומים והרבים של הרמות הגבוהות ביותר נכנסו לתוך הרווחים שבין כל החלקיקים בתוך שלושת העולמות, הם שינו גם את מרחקי המרחבים ואת אורך הזמנים המקוריים, הזמנים והמרחבים הוגדלו אינספור פעמים, כך הם יצרו מין מחיצת הפרשים עצומים של מרחבים מרוחקים וזמנים ארוכים. זה גרם לכך שהכוחות הישנים יכולים לעשות דברים שהם רוצים תחת ההגנה של מחיצת הפרשים זו.

אני אומר לכם, הם מפריעים לאנשים ומפריעים למחשבות של האנשים, לא רק מבחוץ, הם יכולים לעבור דרך הגוף האנושי. כשאלמנטים גבוהים מרסנים את פני השטח של גוף אנושי, האלוהויות של הכוחות הישנים יכולות לעבור דרך הגופים של אנשים רגילים תחת ההגנה. מהיבט אחר, כשמסתכלים על פני השטח של הגוף האנושי עם העיניים האנושיות, הצורה האנושית הזאת ורקמת העור והבשר מאוד דקות וצפופות. כשמסתכלים על הגוף האנושי עם מיקרוסקופ גדול בהגדלה גבוהה, מגלים שהחלקיקים של האדם וגוף האדם שמורכב מחלקיקים הם גסים כמו חול ויש הרבה רווחים. אם הייתה לבני אדם טכנולוגיה כזאת כדי להגדיל עוד, הרווחים היו גדולים באופן מדהים. במושגים יותר מיקרוסקופיים, הרווחים האלה שבין החלקיקים כה גדולים שהם פשוט כמו המרחקים המרחביים שבין מולקולות לבין כוכבים. עם מרחק כל-כך גדול, האין זה כך שיצורים חיים וחומרים שמורכבים מחלקיקים יותר ויותר מיקרוסקופיים יכולים לעבור באופן חופשי? לכן לפעמים הם צצים לפתע אל פני השטח של האדם. על פני השטח נראה שזה האדם הזה, ברמה מיקרוסקופית זה גם כן האדם הזה, אבל בין לבין התווסף יצור חי אחר.

בנקודה זו, אני אומר לכם שלכם אין את הבעיה הזאת. את החלק שטופח סגרתי עבורכם לגמרי. אם תלמיד הדאפא פועל באופן נכון, שום דבר לא מעז להיכנס לתוך החלק השטחי שלא טופח. דבר אחד, יצורים חיים ישנים לא מעזים לערער את הפא של היקום הישן. דבר שני, יש לכם את המאסטר ואת האלוהויות של הגנת הפא. אם ההחזקות בצד האנושי שלכם על פני השטח לא מסולקות, יהיה למאסטר ולאלוהויות של הגנת הפא קשה לעזור. אם המחשבות הנכונות חזקות, המאסטר והאלוהויות של הגנת הפא יכולים לעשות הכל עבורכם.

המצב שלי אינו מה שיצורים חיים רגילים יכולים לדמיין. במהלך תיקון הפא המאסטר אסף לתוך הגוף את החיים של כל היצורים החיים שביקום ואת החיים של כל האלמנטים השונים. דבר ראשון, זה למען הבטיחות של תיקון הפא - החיים של כל היצורים החיים נמצאים אצלי, כך שאף אחד לא יכול לעשות דברים שמהווים איום על היקום. דבר שני, זה כדי שאף יצור חי ואף אחד מהאלמנטים השונים ביקום לא יתחמקו מתיקון הפא. דבר שלישי, זה כדי להגן על החיים שלהם במהלך תיקון הפא. בגלל זה בכל הגוף של המאסטר יש את הדמויות של היצורים החיים של רמות שונות של היקום, מגדלים שונים עם צורות מגוונות, ושל טאואים, אלוהויות ובודהות, כולל גם אלה של בני האדם. חלקם גדולים וחלקם קטנים, אבל הם לא יכולים להפריע למאסטר ולא מהווים שום השפעה, אלא שאספתי את החיים של כל היצורים החיים. חלק מהם אפשר לראות עם עיניים של אנשים רגילים והטיאן-מו של המתרגלים יכולה לראות אותם גם. לא דיברתי על זה קודם. כשמתרגלים שיש להם בעיות שין-שינג רואים אותם, הדמיון שלהם מתפרע.

אמרתי שטיפוח של מצבים שונים ייצור עבורך מצבי טיפוח של רמות שונות ושל מצבים שונים. אלה שהטיאן-מו שלהם לא נפתחה מתעוררים על בסיס עקרונות הפא. אצל אלה שהטיאן-מו שלהם פתוחה יהיו מקרים של הפרעה של אשליות. כדי לבחון את המתרגלים שיכולים לראות, הכוחות הישנים הגבוהים ביותר והאחרונים, שלא עברו את תיקון הפא, היו, בעבר, מנחים את הכוחות הישנים ברמות נמוכות לבצע מעשים רעים בפער המוגדל של מרחב ושל זמן. עשייתם זאת במהלך תיקון הפא כרוכה בחטא - זה מערער באופן חמור את האמונה הנכונה ואת המחשבות הנכונות של תלמידי הדאפא.

אבל עליכם לזכור תמיד דבר אחד: לא משנה מי מפריע, כל זה זמני וכל זה אשליה וזה לא הגוף העיקרי, וכל זה סוג של זרימה כמו אוויר. יש כל מיני אלמנטים חומריים ויצורים חיים בכל מקום במרחבים, הם רבים לאינספור. הם נמצאים, בין אם יש או אין להם דמות והם בדיוק היצורים החיים של הממדים המיקרוסקופים ושל הממדים השונים. לפני סיום תיקון הפא, כל האלוהויות המיקרוסקופיות שביקום נמצאות בממדים משלהן שקיימים באותו הזמן ובאותו המקום. בין אם הן נשארות כאן או לא נשארות כאן זה רק מושג. האלמנטים האלה, בעלי הצורה או ללא הצורה, שקיימים שם באופן טבעי לא מהווים שום השפעה עליכם. אף אחד לא יכול לשלוט על תלמידי דאפא בעלי מחשבות נכונות ופעולות נכונות.

אני אומר לכם גם שלמרות שנראה שהחיים הגבוהים והאלמנטים - העצומים - של הכוחות הישנים מפרידים את פני השטח שלי, הם לעולם לא יכולים להפריד ביני לבין החלק המיקרוסקופי יותר שלי, כי אף יצור חי לא יכול להתעלות עלי. (מחיאות כפיים) זה מה שהם לעולם לא יכולים לראות וזה מה שהיצורים החיים ביקום לעולם לא יוכלו לראות ומה שרק אני עצמי יכול לשלוט בו. כלומר התופעה שהזכרתי למעלה יוצרת עבור אנשים רושם מוטעה וגורמת לתפיסה מוטעית. היום סיפרתי לכם על מה מדובר.

אומר לכם, האני שאתם רואים עכשיו באמצעות העיניים האנושיות של בשר ודם, האני השטחי ביותר - הוא האני האמיתי, לי הונג-ג'י. מה שאתם רואים בצד ההוא זה גוף הבודהא שלי. פני השטח החיצוניים ביותר עכשיו שלי שאתם רואים זה הגוף העיקרי ביותר שלי, של לי הונג-ג'י. (מחיאות כפיים) מדוע? זה בגלל שכדי לעשות את הדבר הזה, כדי שכל היצורים החיים יוצלו, באתי לרמה הנמוכה ביותר. (מחיאות כפיים) לכן אתם לא צריכים להתייחס לזה, לא משנה מה שראיתם, אפילו אם ראיתם את הפא-שן שלי, ראיתם את הגונג-שן שלי, או ראיתם חלק כלשהו שברמות הגבוהות של הגוף שלי, אין עליכם לפתח שום החזקה. כל אלה קיימים כשפני השטח הזה שלי הם גוף עיקרי. העור האנושי השטחי ביותר כאן אצלי זהו הגוף העיקרי ביותר. (מחיאות כפיים) עם זאת, בגלל שהמאסטר נמצא בין אנשים רגילים, כדי להיות מסוגל להתקיים כאן, יש גם להתאים לעקרונות האנושיים של אנשי העולם. אחרת אנשים יחשבו שאני מוזר כזה. הכוחות הישנים רוצים לבצע כמה תחבולות אצלי והם ממשיכים לעשות דברים רעים. כדי לא להפריע למחשבות הנכונות של תלמידי הדאפא, פרט לכך שהחיים של כל היצורים החיים של היקום נמצאים אצלי, אינני משתמש אצלי כאן באלמנטים חיצוניים. כל האני'ים הכוזבים שביקום הם מה שהכוחות הישנים יצרו עם מטרה. עשייה זאת כרוכה בחטא, בין אם זה משרת פונקציה חיובית או משרת פונקציה שלילית. לדעתי גם את הנושא הזה הסברתי לכם ביסודיות.

למרות שבאתי לכאן, אף אחד לא יכול לראות כמה אני מיקרוסקופי בסופו של דבר. הם יכולים לראות את החלק הזה של החלקיקים השטחיים ביותר של הגוף האנושי. כל חפץ, כל דבר שביקום, מורכב משכבות ושכבות של חלקיקים מיקרוסקופיים שונים, עד לפני השטח. את כל זה האלוהויות יכולות לראות ולחקור עד השורש שלו, לחקור עד המקור שלו. זה כמו שביל שמוביל מעט מעט למטה, למקום מאיפה שזה בא. אני באתי מבפנים, מבחוץ, באתי מתוך אי-קיום ונוצרתי לקיום, הופעתי בפסגת הרקיע הגדול ומשם ירדתי בצעד אחר צעד אל פני השטח החיצוניים ביותר, לשלושת העולמות. אף יצור חי לא יודע מי אני.

בעבר היה גם מצב אחר. הכוחות הישנים תחבלו הרבה תחבולות לעניין הזה של תיקון הפא שלי, עשו הרבה דברים. הם לא רק תכננו את הדברים האלה, הם גם רוצים להראות את המעשים שלהם ליצורים החיים היקומיים הענקיים ביקום שלא השתתפו. לכן הם רוצים לנסות את מיטבם כדי לעשות את זה מלוטש. הם השתמשו בחלק מהחומרים שלי, או בחלק מהגונג שלי ויצרו תחת ההשפעה שלהם דמויות של המאסטר, שהם דמויות של בודהא. לא סיפרתי לכם את זה קודם, כדי לא לגרום לכם בלבול. יש גם סיבה אחרת, שהיא, המטרה שלהם היא לא לגרום נזק. במילים שלהם, הם רוצים לעזור לי לתפקד באופן חיובי. אלה הם שני החלקים שהכוחות הישנים תכננו: חלק אחד משחק תפקיד שלילי, חלק אחר משחק תפקיד חיובי. חלק מהם ייכנסו לתוך גופם של המתרגלים לעשות דברים. אצל בודדים מאוד הופיעו מצבים כאלה. אז יש אנשים שיכולים לראות את המצב הזה ואומרים: "וואו, אתה המאסטר!" והם מתייחסים אליו כמאסטר. אבל זה לא מה שאני תכננתי. להגיד זאת ביתר דיוק, זה לא אני ואני גם אינני מכיר בהם, כי הם מה שהכוחות הישנים תכננו. זה כשלעצמו ביטוי של התנוונות היקום. ברגע שמישהו יראה את זה, זה יגרום לרושם מוטעה למחשבות הנכונות של המתרגלים, מזיק באופן חמור לאמונה הנכונה והמחשבות הנכונות של המתרגלים. ברגע זה יש להשמיד אותם בוודאות. בזמן הנוכחי כולם כבר הופלו לתוך הגיהינום. זה שאני מעלה את הנושא הזה היום, זה גם כדי להגיד לכם: התלמידים הבודדים שלנו, שימו לב היטב לא ליפול למטה בגלל זה. זאת לא בדיחה. יש אנשים שכבר מעדו והם כבר קצת לא רציונאלים. המקרים הם בודדים. יש לשים לב לזה.

זה עתה דיברתי קצת על המצב שלי. יש נושא אחר, שהוא, שלאחרונה הופיעו אצל תלמידים בודדים מצבים לא נכונים והבעיה היא גם די חמורה. זה גם נובע מסוגים רבים של סיבות. אחת הסיבות העיקריות היא שמכיוון שהרמה שלכם עלתה והמאסטר דיבר על סטטוס הפרי שתשיגו, הפכתם יותר נועזים ואתם מרגישים שהפכתם לחזקים - אני יכול לתאר את זה רק עם הביטויים הנמוכים האלה של בני האדם, כי אין מילים מתאימות כדי לתאר את זה. לכן היו אנשים שהציעו: "אין צורך עוד לכבד את המאסטר. אנחנו צריכים לפעול רק לפי הפא ונתייחס לפא כאל המאסטר."

כמובן, אין בזה טעות שאמרתי לכם להתייחס לפא כאל המאסטר, אבל המטרה שאמרתי לכם להתייחס לפא כאל המאסטר לא הייתה כזאת. מה היא הייתה? כפי שאתם יודעים, יש לי מאה מיליון תלמידי דאפא. אם אני, הגוף העיקרי, הייתי אומר באופן אישי לכל תלמיד איך לטפח, משגיח עליכם, אם כל אחד מכם היה בא לשאול אותי ישירות כשנתקלים בבעיות, אם טרנספורמציית הגונג של כל אחד מכם, השלמת העולמות שלכם, סילוק הקארמה שלכם והכל מכל שלכם, היה נעשה על-ידי הגוף העיקרי הזה שלי, חישבו על זה, זה בלתי ניתן לעשייה, כי זה בלתי אפשרי לפני שהפא יתקן את העולם האנושי וינקה את המחסומים האחרונים. כשכל כך הרבה תלמידים לא יכולים לראות אותי, איך הם יוכלו לטפח ולתרגל? הפא ישנו. לכן אמרתי לכם להתייחס לפא כאל המאסטר. זו הייתה הסיבה המהותית. אמרתי לכם גם, שהפא הזה הוא כל-כך בעל עוצמה ושילבתי את היכולות הענקיות שלי לתוך כרך הפא הזה, לכן כרך הפא הזה יכול לעשות עבורכם הכל. (הפסקה, מחיאות כפיים) יש גם מתרגלים ש... כמו המצבים שלי שדיברתי עליהם קודם, תלמידים בודדים לא מבחינים בדברים בבירור וכתוצאה מכך אינם מכבדים את המאסטר ומתחילים להעז לדון בכמה גבוהה רמת הפא הזה ולדבר עלי, על המאסטר, ככה וככה. כרך הפא ההוא הוא מה שיוצר את אינספור המלכים והשליטים בכל גופי הרקיעים העצומים, הוא הבטחת קיומם של כל היצורים החיים ביקום ואלמנטים שונים, מה שכולל אותך, הזעיר. מובן שכתלמידים אין זה כך שאינני מרשה לכם לדבר, אבל במילים האלה שאמרתם ראיתי את הלבבות שלכם ואת הכיוון המפחיד שאליו אתם מובילים. בנוסף, הדברים שראיתם הם פשוט נמוכים מדי, חלק בכלל אינם מה שאתם חושבים שהם, רבים הם מראות כוזבים שנבעו ממחשבות לא נכונות.

אמרתי זה עתה משפט, שהרמות של היקום הן כמעט לאינספור וללא גבולות. אבל בהשפעת הרמות הגבוהות ביותר, לכל הרמות שמתחתיהן, הרבות מספור וחסרות הגבולות, כל הדרך עד לכאן אצל בני האדם, יש את הביטויים ברמות השונות. חישבו על זה, כמה מסובכים וכמה עצומים הביטויים יכולים להיות. הביטויים ברמה כלשהי הם העקרונות של הרמה ההיא והם התבטאות העקרונות של הרמה ההיא. אבל אף מראה שאתם רואים ברמה כלשהי אינו המהותי ביותר.

זה שאפשרתי לתלמידים רבים לראות את הביטויים ברמות שונות של תופעות מסוימות בתהליך תיקון הפא זה כדי לחזק את הביטחון שלכם בתיקון הפא, כדי שתלמדו היטב את הפא, לחזק את הביטחון בהתקדמות במרץ בטיפוח-תרגול, לחזק את הביטחון בהבהרת האמת ואת הביטחון בשליחת המחשבות הנכונות. בשום אופן אל תתייחס לתופעות הנמוכות שראית, שבתוך מספר הרמות האלה הנמוכות ביותר, בין אינספור הרמות ללא הגבולות, כאל המצב המהותי של תיקון הפא של היקום, כי במהלך תיקון הפא לכל דבר יש את ההתבטאות המוחשית השונה שלו בכל רמה.

הידעתם? רק הנושא האחד הזה של טיפוח-תרגול לבדו הוא כל-כך מסובך ברמות הנמוכות של היקום. אבל ברמות הגבוהות זה הופך לפשוט ואין עוד את המושג של טיפוח-תרגול אלא יש רק את המושג של סילוק קארמה. ברמות יותר גבוהות מדברים על זה שכל הצרות הן רק כדי לסלול את הדרך של עליה לשמים. ברמות עוד יותר גבוהות, מושגים כמו סילוק קארמה, נשיאת סבל או טיפוח-תרגול כבר לא קיימים, זו רק בחירה! ברמות הגבוהות של היקום יש רק את העיקרון הזה: רואים שמישהו מספיק טוב אז בוחרים אותו - זהו העיקרון. "טיפוח-תרגול? אנחנו לא תכננו לו טיפוח-תרגול. מה זה טיפוח-תרגול? אנחנו רוצים לנקות אותו, לנקות צעד אחרי צעד כלפי מעלה - זה רק ניקוי!" ואילו כשזה מתבטא ברמות השונות זה הופך להיות סלילת דרך, מצוקות, נשיאת סבל, סילוק קארמה, טיפוח-תרגול וכן הלאה, מטפחים ככה ומתרגלים ככה.

כשאני מדבר על הנושא הזה, חשפתי עיקרון די גדול. למעשה ביקום הזה, לא חשוב אם היצורים החיים יודעים מי אני או לא. אבל נקודה אחת צריכה להיות ברורה, שהיא, אני עושה תיקון פא - לא משנה מי אני, אני מתקן את הפא. אמרתי לכוחות הישנים: "אתם יכולים לא לדעת מי אני, אתם יכולים לא להאמין מי אני ואינכם חוטאים בכך. אבל באשר לאן אני הולך - במושגים שלכם אני גם מטפח - אז מה שאני אגשים, את זה אתם כן יודעים. אז תסתובבו ותסתכלו על מה שעשיתם, האם לא חטאתם?" בנוסף, ברמות עוד יותר גבוהות, גם המושג של להגשים משהו לא קיים. זה רק עניין של בחירת היקום. כל מה שאני עושה היום במהלך תיקון הפא, כל מה שאני רוצה, לומר את זה בפשטות זו בחירה של היקום העתידי וצורך של היקום העתידי. (מחיאות כפיים) עבור יצורים חיים של היקום הישן, וזה כולל את כל האלמנטים החיים, בעניין הזה של תיקון הפא, בתוך הבחירה שלי, כל היצורים החיים משלימים אותו לפי הבחירה שלי ותורמים את הרעיונות הטובים ביותר שלהם - לא כדי לשנות את מה שאני רוצה, אלא כדי להשלים אותו לפי מה שאמרתי - זוהי המחשבה הטובה ביותר שיכולה להיות ליצורים החיים ביקום. (מחיאות כפיים) אבל הכוחות הישנים לא פועלים ככה. הם מתייחסים לבחירה שלהם כמהותית ומתייחסים לכל מה שאני עושה כהשלמה של כל מה שהם רוצים - זה לגמרי הפוך. אינני רוצה לקבוע להם חטאים גדולים מדי. ברגע זה אינני רוצה לתת שמות לחטאים שלהם. אבל זה בהחלט מוטעה ובהחלט לא יכול להיות ככה.

כל הפא הזה שדיברתי עליו זה עתה זה כדי לספר לכם על נושא אחד. כמאסטר, להגיד מתוך הלב, בין אם אתם מכבדים אותי או לא מכבדים אותי, זה לא איכפת לי בכלל. בזמנו, כשהצלתי אתכם, אנשים רבים קיללו אותי. היו אנשים שקיללו אותי אפילו כששמעו את ההרצאות. אני לא לוקח את זה ללב, אני רוצה להצליח להציל אותך, דווקא. (מחיאות כפיים) כלומר איך אתם מתייחסים למאסטר, למאסטר בכלל לא איכפת בלב. אני לא מושפע מאף אלמנט באף רמה של היקום. אבל יש עניין אחד, שהוא, אם אתם לא מכבדים את המאסטר, זה לא נכון לפי עקרונות היקום. אז הכוחות הישנים ינצלו פרצה בגלל זה ויהרסו אתכם. הם תפסו את התירוץ הגדול ביותר כדי להרוס אתכם, כי הם ראו את כל התהליך שבו הצלתי אתכם.

למעשה האנושות של היום הייתה מושמדת מזמן אם לא בזכות תיקון הפא. הסטנדרטים של המחשבה של האנושות כבר מתחת לגיהינום. בגלל תיקון הפא, כיפרתי על החטאים של כל היצורים החיים בשלושת העולמות. (מחיאות כפיים) אז חישבו כולכם, לגבי התלמידים שלנו, זה שווה לכך שדליתי אתכם בזמנו מהגיהינום. (מחיאות כפיים) אני באמת נשאתי במקומכם את החטאים שביצעתם במשך מאות ואלפי השנים. זה לא רק זה. בגלל זה אני גם אציל אתכם ואהפוך אתכם לאלוהויות. בתהליך הזה, אני נתתי את הלב. יחד עם זה, בגלל שאתם תהיו אלוהויות כה גבוהות, אצטרך לתת לכם את הכבוד של אלוהויות כה גבוהות ואת כל הברכה שצריכה להיות לכם ברמות כה גבוהות. (מחיאות כפיים) מאז ההתחלה של שמיים וארץ לא הייתה אף אלוהות שהעזה לפעול באופן זה ואף פעם לא היה דבר כזה.

למרות שהכוחות הישנים משפיעים על העניין הזה ורוצים לעשות את זה בדרך שלהם, האם אתם יודעים? כל היצורים החיים של הכוחות הישנים מעריצים אותי באופן מוחלט! (מחיאות כפיים) למרות שהם גרמו למכשולים לתיקון הפא שלי, הם אף פעם לא ביצעו מעשים רעים כלפי ישירות, כי הם מכבדים אותי. (מחיאות כפיים. שוב מחיאות כפיים) לכן, לגבי חלק מהתלמידים שלנו שהם מבולבלים זמנית ולבם אינו ישר, חישבו על זה, ברגע שאתם לא מכבדים אותי, הכוחות הישנים יעשו לכם דברים ללא רחמים, כי הם חושבים שאדם זה הוא פשוט רע מדי. מובן שהם בהחלט לא ישמידו אותך מיד. הם יובילו אותך, יגרמו לכם לראות יותר ויותר מראות כוזבים, יגרמו ללבך להיות יותר ויותר לא ישר ויגרמו ללבך כלפי המאסטר להשתנות באופן דמוני ויובילו אתכם לדרך רעה, כך יגרמו לך לבצע חטאים כל-כך גדולים.

האם אתם יודעים לפי איזה עיקרון פעלתי במהלך תיקון הפא? אני מתעלם מכל החטאים של כל היצורים החיים בהיסטוריה! (מחיאות כפיים) במהלך תיקון הפא הזה אני מסתכל רק על עמדתם של היצורים החיים כלפי תיקון הפא! (מחיאות כפיים) השארתי את כל הדלתות פתוחות. אמרתי לכם בעבר, שאם לא הייתי מסתכל אפילו על ההיבט הזה של העמדה כלפי תיקון הפא, אז הפא החדש והיקום החדש לא יתקיימו. לכן העמדה כלפי תיקון הפא היא קריטית מאוד. כשאתם באמת עושים טעות במובן הזה, לא יהיה לי מה להגיד כשהכוחות הישנים ישמידו אתכם.

כשאתם לא מכבדים את המאסטר, אתם יודעים מה אני חושב? לי לא איכפת בכלל. האם אתם יודעים עכשיו מי אני? אתם מכירים רק את הדמות האנושית שביטאתי. מה שמתגלה בפניכם בצד ההוא היא גם כן דמות שבתוך היקום. בעתיד לא תדעו מי אני בסופו של דבר. אף יצור חי ביקום לא ידע מי אני בסופו של דבר. בין אם אתה מתייחס אלי טוב או רע, זה לא איכפת לי בכלל. אבל הכוחות הישנים יהרסו אתכם במצוקה הזאת. יש לשים לב היטב לזה!

דיברתי עד כאן, אדבר עוד על מה שאמרתי לכם לעשות במהלך תיקון הפא. כפי שראיתם, אתם מסבירים את האמת, שולחים מחשבות נכונות ואתם מטפחים את עצמכם. שלושת הדברים האלה הם בעצם שלושת הדברים החשובים ביותר שתלמידי הדאפא עושים בזמן הנוכחי. הבהרת האמת, כשמסתכלים עליה לפי העקרונות ברמה השטחית הזאת של בני אדם, היא חשיפה של הרדיפה המרושעת הזאת. שליחת המחשבות הנכונות היא סילוק של הרדיפה מצד היצורים החיים הבלתי ניתנים להצלה והמטונפים האלה כלפי תלמידי הדאפא. אז כשמסתכלים על זה עם עקרונות קצת גבוהים יותר, הכוונה האמיתית של הבהרת האמת היא הצלת כל היצורים החיים והיא למנוע מהאנושות להיות מסולקת. זה שהכוחות הישנים מנצלים את היצורים החיים המרושעים כדי לבצע רשע כלפי תלמידי הדאפא, זה מצד אחד יוצר מבחן, מצד שני זה כדי לתת לי לנקות את הפסולות האלה מהיקום. ואילו שליחת המחשבות הנכונות של תלמידי הדאפא היא סירוב באופן יסודי לגבי התכנונים של הכוחות הישנים ומסלקת את הרדיפה של הרוע. אני אומר לכם, שכל הדברים האלה שאתם עושים, למעשה עשיתם אותם עבור עצמכם. אין אף דבר שעשיתם עבורי. באותו הזמן אני אומר לכם גם, שמאז היום שבו התחלתם את הטיפוח-תרגול ועד שהגעתם לצעד הזה היום, ממה שאמרתי לכם, או מה שביקשתי מכם לעשות, לא היה אף דבר למען אחרים. הטיפוח-תרגול שלכם יכול להביא תועלת לאנושות ולחברה האנושית. במהלך הטיפוח-תרגול זה יכול לאפשר לתלמידי הדאפא להיות בשלים בין אחד לשני, יכול לאפשר לתלמידי הדאפא להפחית את הלחץ והנזק מהרדיפה של הרוע תוך כדי זה שסובלים מהרדיפה - כל אלו הם תוצר לוואי. המטרה האמיתית בכל הדברים האלה שאתם עושים היא למען ההצלחה שלכם. בעתיד תסתובבו ותסתכלו על זה. עכשיו אף אחד מכם לא צריך להגיד שאני כביר, או שאני, המאסטר שלכם, הוא ככה וככה. בעתיד, תסתכלו אחורה ותראו שכל מה שעשיתי נוצר עבורכם. (מחיאות כפיים)

עשו היטב את מה שעליכם לעשות, כי ההזדמנות הגורלית היא קשה להשגה. העריכו את זה, לא תהיה פעם שנייה. פיתוח החזקה כלשהי יגרום לך להיהרס באמצע הדרך! אל תחשבו על אף החזקה, אל תאחזו בה ועשו פשוט את מה שעליכם לעשות כתלמידי דאפא. כל מה שמופלא, כביר ביותר ומפואר ביותר מחכה לכם! (מחיאות כפיים)

זה כל מה שאני אגיד הבוקר. אם לא אלך, אני חושב שאענה על כמה שאלות עבורכם אחרי הצהרים. (מחיאות כפיים ממושכות)

זה כל מה שאגיד. תודה לכם. (מחיאות כפיים)