הבהרה

שלושת הדברים הם מה שתלמידי הדאפא צריכים לעשות כעת היטב. זכויות אדם הן דבר שבני אדם שואפים אליו ומעריכים אותו, בעוד שהמטרה שהמטפחים שמים לעצמם היא להתעלות מעל העולם הזה. על-פני השטח תלמידי הדאפא פועלים נגד הרדיפה, אבל למעשה אלו הם מעשים של הצלת אנשים, של הצלת ישויות חיות. "לפיד זכויות האדם" אכן כולל פעולה נגד הרדיפה ועזרה לאנשים לראות מהם פניה האמיתיים של המפלגה המרושעת, אבל הוא לא יכול להחליף את הבהרת האמת המיועדת להצלת אנשים. הכוח המניע של "לפיד זכויות האדם" הוא אנשים רגילים, והוא נוצר כדי לחשוף ולהתנגד לרדיפה של המפלגה המרושעת את האנשים הסינים, כך שהאירוע הזה לא מיועד לתלמידי דאפא. תלמידי הדאפא בסין לא צריכים להפסיק את עבודת הבהרת האמת שלהם כדי להשתתף בקנה מידה גדול.

לי הונג-ג'י
14 באפריל, 2008