הרצאת פא בוועידת הפא בפילדלפייה, ארה"ב בשנת 2002

30 בנובמבר, 2002
לי הונג-ג'י

 

שלום לכולם!

"בשתי הגדות [נשמע] קול פטפוטם של הקופים ללא הפסקה, הסירה הקלה כבר עברה עשרת אלפים הרים." [1] (מחיאות כפיים סוערות) הרוע כבר כילה את כל תכסיסיו, גם תלמידי הדאפא התחשלו עד לבגרות. אינם מפחדים מעוד תכסיסים נוספים שישתמש בהם. הרדיפה נגד הדאפא וכלפי תלמידי הדאפא נמשכת כבר שלוש שנים, בהרף עין זה יתקרב לארבע שנים. במהלך התקופה הזאת, רבים מתלמידי הדאפא שלנו, במיוחד תלמידי הדאפא בסין, סבלו רדיפה מרושעת ללא תקדים בהיסטוריה. בתוך הטרור שנוצר משקרים ורמאות, הם עברו את שלוש השנים האלה בזמן שנשאו רדיפה שהיא מרושעת באופן קיצוני. כמה שזה יוצא מן הכלל, זה לא מה שאנשים רגילים מסוגלים לעשות.

אתם יודעים, בסין אם רוצים להפיל מישהו או לדכא מישהו, כולל את יושב הראש של המדינה, זה לא ייקח יותר משלושה ימים והוא לא יהיה קיים עוד. מובן שאין זה אומר שגוף הבשר ודם של תלמידי הדאפא יצוק מיהלום או מברזל, זה בגלל שלאנשים הרעים אין בכלל דרך להבין את המטפחים, וכל התכסיסים שלהם, המיועדים לרדות באנשים, שהצטברו במהלך ההיסטוריה, יעילים רק כלפי אנשים רגילים. ואילו לגבי מטפחים, מטפחים שוויתרו על ההחזקות של העולם הזה, הם לא עובדים בכלל.

מובן שבמהלך הטיפוח-תרגול, למתרגלים רבים יש עדיין לב של אדם רגיל במידות שונות. יש אנשים שכל הזמן לא התקדמו במרץ בלימוד הפא, בנוסף יש גם הרבה מתרגלים חדשים שרק נכנסו לשער. כשמוצבים מול טרור מרושע כזה ורדיפה שמכסה את השמיים והארץ, לגבי מתרגלים עם לב חזק של אדם רגיל זה מפחיד מאוד. בגלל הלבבות האלה של אדם רגיל, זה גרם למתרגלים האלה להיות מבולבלים זמנית. באותו הזמן הם לא יכלו להבחין מה באמת קרה. אבל כעבור זמן מה, אחרי שחשבו בקור-רוח: "מדוע אני לומד את הדאפא? מהו הטבע של הדאפא? איזה מן בנאדם הוא לי הונג-ג'י באמת?" הרבה אנשים חשבו על השאלות האלה בקור-רוח. לאחר שחשבו על זה בקור-רוח, התוצאה שהשיגו הייתה שכולם היו עוד יותר ברורים: "מה שאנחנו לומדים הוא הפא האמיתי ואין טעות ב' אמת-חמלה-סובלנות' שאנחנו מטפחים". בנוסף הם רואים יותר ויותר בבירור שכל האמצעים, שהאנשים הרעים השתמשו בהם ברדיפה הזאת, הם הוצאות דיבה והשמצות, דבר שהוא אוסף של כל הרשע. אף דבר לא היה אמיתי וכולם היו תכסיסים.

מה היא מטרת הרדיפה הרעה הזאת? האם היא מיועדת להגן על כוח פוליטי? אין זה כך בכלל. זה שהפאלון גונג מהווה איום על שלטונה של סין זהו שקר עצום שהופץ על ידי הרוע. אינספור אנשים שאלו אותי על המטרה האמיתית של הרדיפה הזאת, אינספור אנשים שאלו את התלמידים שלי: "מדוע זה קורה באמת?" זה בגלל הקנאה של ליצן, בגלל שיש כוח בידיו הוא יכול לעשות דבר כזה. זה נשמע מגוחך ובלתי מתקבל על הדעת. איך ייתכן שיקרה דבר כזה בקרב המין האנושי? אבל זאת המציאות. הרדיפה הזאת קרתה כך בצורה מגוחכת מתוך הדחף של הקנאה המעוותת של הליצן הזה - זה פשוט בגלל זה. זוהי למעשה הסיבה שאנחנו רואים כאן בחברה האנושית.

מהיבט אחר, כשבנאדם רוצה לעשות משהו משמעותי, למעשה אין לו את היכולת. זה בדרך כלל כך שהמחשבות הרעות של האדם מתאימות ליצורים חיים רעים שבממדים אחרים, אז היצורים החיים הרעים מנצלים את המחשבות הרעות של האדם כדי לעשות מעשים רעים בשביל להשיג את מטרת היצורים הרעים ובאותו הזמן משביעים את התשוקות של מחשבותיו הרעות של האדם. מנין באמת באות מחשבות האדם? עכשיו גם מדענים גילו שהמוח אינו המקור שבאמת מיצר את המחשבה. מנין באה מחשבה של אדם? כל האנשים חושבים שזה מה שהם למדו בחברת האנשים הרגילים ומה שהם ניתחו בעצמם. אין זה כך - כשהמחשבה ההיא צצה אצל אדם רגיל והוא רוצה לעשות משהו, למעשה המוח שלך לא עבר תהליך ארוך של חשיבה או שיקול מעמיקים. הרבה דברים נעשים בתגובה מידית, הרבה דיבורים נאמרים באופן אקראי. מנין באה החשיבה הזאת בסופו של דבר? אנחנו המטפחים יודעים שלמעשה המחשבות של אדם קשורות לאלמנטים בממדים רבים. בנוגע לעניינים משמעותיים, המין האנושי עושה דברים תחת שליטה של ישויות אחרות, וזה רק משוחק כאן אצל המין האנושי. פני השטח של גוף הבשר ודם של אדם - גוף שהוא נוצר אחרי הלידה, הם למעשה שום דבר.

כשמדברים על הנושא של גוף האדם, אני דיברתי אתכם קצת בעבר בנסיבות בודדות, אבל לא דיברתי על זה בפורום גדול. זה בגלל שהפא הזה שאני מלמד היום הוא חוק של היקום. לתקן את הפא זה לתקן את היקום ותלמידי הדאפא קיימים בו-זמנית עם תיקון הפא, לכן אי אפשר לדבר על הדברים הספציפיים בשלושת העולמות שהם ספציפיים מדי או נמוכים מדי, או על המצבים הספציפיים של חברת המין האנושי. אלה לא יכולים להיות חקוקים בתוך הפא של היקום, לכן לא דיברתי עליהם. אני רק דיברתי על הנושאים האלה בנסיבות נבחרות.

מובן שלבני האדם יש שלוש הנשמות ושבע הרוחות וכו'. יש גם את שני האלמנטים של העור האמיתי ומה שניתן על ידי ההורים אחרי הלידה - האלמנטים האלה שמרכיבים את האדם קיימים בממדים שהם בלתי נראים לעיני בשר ודם. החומרים המסוימים שהאדם סופג מהמזון של אנשים רגילים גורמים לגוף הבשר ודם השטחי לגדול לאט לאט. אנשים קוראים לזה גדילה. גוף הבשר ודם הזה נוצר בממד החומרי של אנשים רגילים אחרי הלידה. אחרי מאה שנה הוא יזדקן וימות, ויתפרק חזרה לחומר. אז זה אומר שהגוף של האדם הרגיל שנוצר אחרי הלידה הוא רק נשא. המחשבות כביכול היחידות שיכולות להתקיים במוח של גוף הבשר ודם הן למעשה המושגים השטחיים שנוצרו במוח מהניסיונות שהצטברו במהלך הגדילה האנושית. המחשבות האמיתיות של גוף הבשר ודם הן בדיוק הדבר הזה. ואילו מושגים כשלעצמם לא יכולים להרכיב רציונאליות, כי הם לא שלמים ואין להם סדר. בנוסף הם לא יכולים להיות ברצף. לכן כשאדם נוטש את ההכרה העיקרית שלו, יופיע מצב של חוסר רציונאליות במחשבה. הוא יגיד דבר אחד ברגע אחד ודבר אחר אחר-כך. הוא יקפוץ מדבר זה לדבר אחר בלי שום קשר והוא לא יודע מה הוא אומר ולא יודע מה המטרה שלו, כי אין לו מוטיב מרכזי שמחבר את הדברים. אלה הם הדברים שנוצרו אחרי הלידה שמשתקפים. אז כשאדם נוטש את ההכרה העיקרית שלו, לא רק המושגים האלה, אלא מסר זר כלשהו יכול להפריע לו, לכן אנשים יגידו שהוא חולה נפש.

אז כלומר שברדיפה הזאת, הביטוי שכאן אצל המין האנושי הוא שהקנאה של האדם הרע המרושע כלפי הדאפא נשלטת על ידי יצורים חיים מרושעים של ממדים אחרים, הם מנצלים את הרוע של הליצן הזה כדי לבצע את השערורייה הכה גדולה, הגדולה ביותר שמעולם לא הייתה בהיסטוריה - רדיפה מרושעת מגוחכת כלפי מתרגלי הדאפא. כל התירוצים שלו לגבי הרדיפה הם הוצאת דיבה. מכונות התעמולה של כל החברה מוכתבות בעזרת כוחו. הוא הפיץ הרבה שקרים עצומים לאנשים הסינים, לאנשי כל העולם. למרות שזה מרושע, תלמידי הדאפא התאמנו לבשלות במהלך הרדיפה הזאת, ראו בבירור את כל זה, כך שעכשיו הם יותר ויותר צלולים, יותר ויותר רציונאלים. בהתחלה בגלל שלחלק מהתלמידים היו עדיין לבבות מסוימים של אנשים רגילים שלא סולקו, זה גרם לכך שהם לא יכלו לראות בבירור את מהותו של הרוע, ובגלל שהמחשבות הנכונות שלהם לא היו מספיק חזקות, הם פיתחו מחשבות של אנשים רגילים בהיותם מונָעים על ידי החזקות, זה גם חשף את הצד חסר הרציונאליות הצלולה שלהם. אבל דרך הרדיפה הזאת, זה גרם לתלמידי הדאפא להבין את המהות הרצינית של טיפוח-תרגול, כך שזה גרם לכולם להבחין בבירור ברוע ולבסוף לפעול בכל זאת כיאות. במיוחד תלמידי הדאפא שבסין התאמנו לעוד ועוד בשלות. כשיעצרו שוב את תלמידי הדאפא האלה במהלך הרדיפה המרושעת, ה"חינוך מחדש" כביכול המגוחך כבר לא יהיה כל כך קל כמו שזה היה בהתחלה. מה זה נקרא "להתחרט"? מה זה נקרא "טרנספורמציה"? לְמה הם אמורים להפוך? כולם מנסים להיות אנשים טובים, להיות האנשים הטובים ביותר שבעולם, אנשים טובים שמעבר לאנשים הרגילים. לְמה אתם רוצים לשנות אותם? מה זה נקרא "טרנספורמציה"? הרוע ממש הפגין ביטויים מכוערים רבים. אמרתי מזמן שמה שתוקף את הטוב הוא רע בוודאות.

לא משנה מה, ברדיפה הזאת, היצורים החיים המרושעים עשו דברים מתוך המניעים הרעים ביותר, אבל לכוחות הישנים ששולטים על הרוע יש גם את המטרה שלהם. מה מטרתם? על פני השטח זה לנצל את עשיית מעשי הרשע של הרעים האלה כלפי תלמידי הדאפא, כלפי הדאפא, כדי לגרום לתלמידי הדאפא להתאמן כביכול לבשלותם ולבער את אלה שאינם ראויים להיות תלמידי דאפא. אחר כך, להשתמש בחטא שהחיים הרעים ביצעו כלפי תלמידי הדאפא כדי להכחיד אותם, לטהר את היקום. זה מה שהכוחות הישנים תכננו - כמה זה נשמע אציל. אין זה כך! מה שהם רוצים להשיג מכך זוהי המטרה האמיתית. זה לא טיפוח-תרגול בהיקף קטן. זהו היקום שעובר את תיקון הפא. יחסית לתיקון הפא, כל דבר הוא זעיר ללא משמעות ולא יכול להיות בפרופורציה. המצבים שבמהלך הטיפוח-תרגול האישי כבר לא יכולים להשתוות לתיקון הפא. לא משנה כמה גבוהה הרמה של הכוחות הישנים, הם יהיו בסכנה אם הם לא יוכלו למקם נכון את היחס הזה והם יהיו מסולקים במהלך תיקון הפא של היקום. היצורים החיים לאינספור שהורדו למטה בגלל זה הם בעלי רמות גבוהות מאוד. המפחיד ביותר הוא שבהשתתפות שלהם, הכוחות הישנים תכננו בכל רמה ורמה להשמיד בעצמם את הכוחות הישנים עצמם שבשכבה הצמודה שמתחתם. זה בגלל שהם יודעים שהחטא שהרוע הזה ביצע כלפי הדאפא הוא מה שהיצורים החיים שביצעו ישירות את המעשים הרעים לא מסוגלים לפרוע.

העיקרון הוא גבוה יותר ויותר בכל רמה ורמה. כשמסתכלים מרמה גבוהה יותר, כל מה שתכננו ברמה מתחתיה כדי לעזור כביכול לדאפא כרוך בחטא, לכן הכוונה שלהם היא שאפילו אלה שמפקדים במהלך תיקון הפא יסולקו, כי כשאומדים עם עקרונות של רמה גבוהה יותר, גם הם ביצעו פשע כלפי הדאפא. אבל הם לא יודעים שברמה גבוהה יותר יסתכלו עליהם גם באופן זה וגם יפילו אותם למטה באופן זה, לכן הכוחות הישנים מכחידים ללא הרף את השכבה של הכוחות הישנים הנמצאת ממש מתחתיהם. זה לא מה שאני רוצה. אף יצור חי לא ראוי להשתתף בעניין הזה, אבל הם השתתפו עם מטרה. אבל אני ממשיך ללמד אותם את הפא ואמרתי להם גם את הדברים האלה. אני נותן את אותו היחס לכל היצורים החיים השונים. מובן שכל הכוחות הישנים האלה מתעקשים על מה שהם רוצים לעשות ומה שהם רוצים להשיג. הם עושים את זה בעקשנות ללא חרטה, עושים את זה באדישות ועושים את זה בהיותם נשלטים על ידי אלה שמעליהם. לכן כל הכוחות הישנים יסולקו לגמרי בסוף על ידיהם עצמם.

מה שאני רוצה זה שכל היצורים החיים לא יפריעו לעניין הזה של תיקון הפא, אפילו לא יתערבו. בתיקון הפא, כשמתקנים את הפא מנקודת הבסיס, מהנקודה הנמוכה ביותר עד למעלה, לא משנה כמה לא טובים הם כל היצורים החיים, לא משנה כמה גדול החטא שהם ביצעו במהלך ההיסטוריה, אין בלבי עליכם בגלל חטאיכם מהעבר. אני אטהר אותך מהנקודה המיקרוסקופית ביותר של החיים ועד לרמת השטח, אפילו את המחשבה של כל יצור חי. לתקן את זה לאורך כל הדרך מלמטה ועד למעלה זהו יישוב הדברים בדרך הטובה באופן המעולה ביותר ואף יצור חי לא ייפול למטה, אף יצור חי לא יבצע פשע כלפי הדאפא או כלפי העניין הזה של תיקון הפא. כמה שזה טוב. אבל לא, הם דווקא רוצים לעשות את זה, לכן זה גרם לאסון הזה שבחברה האנושית.

כתלמידי דאפא, אנחנו נגד הרדיפה הזאת. כמורה שלכם, אני לא מכיר בעניין הזה. ואני לא מכיר גם בכל התכנון של הכוחות הישנים. כך הכוחות הישנים עוד יותר משתוללים, לכן לפעמים לא רק היצורים החיים הרעים משתתפים ברדיפה, אלא חלק מהחיים הגבוהים של הכוחות הישנים משתתפים גם הם. במהלך תיקון הפא, באשר לכל היצורים החיים, הם בוחרים בעצמם את דרכם בעתיד. מה שכל היצורים החיים עומדים מולו הוא באמת בחירה שלהם של עתידם.

אתם ראיתם שהרדיפה הזאת כבר כילתה את כל התכסיסים ותלמידי הדאפא התחשלו לבגרות. לא משנה אם זה בתוך סין או מחוצה לה, למרות שיש עדיין חיים רבים שרומו על ידי התעמולה הרעה, באופן כללי הרוע שבממדים אחרים והכוח החיובי כבר לא באיזון - הכוח החיובי כבר הכריע את כף המאזניים עד לנקודה הנמוכה ביותר. באשר ליצורים הרעים, הם כבר לא יכולים לעמוד בזה. לא משנה כמה מרושעים האנשים הרעים שבעולם הזה, למעשה זה מה שהכוחות הישנים תכננו. אמרתי בעבר שהרוע לא יפסיק את הרדיפה עד לרגע האחרון של הרדיפה. אם זה יסתיים מחר, היום הרוע יעשה מעשים רעים באותו האופן. היקום, לפני שעבר לגמרי את תיקון הפא הוא כזה. הוא לא יהפוך בעצמו לטוב בלי שיעבור את תיקון הפא - איך הוא יוכל להפוך לטוב בלי תיקון הפא? הרעל הוא פשוט רעיל. אם אתה רוצה שלא ירעיל הוא לא יוכל לעשות את זה. לכן מנקודת המבט הזאת, אין עלינו להחזיק בציפיות כלשהן כלפי הכוחות הרעים, כולל האנשים הרעים שבין האנשים הרגילים שרודפים את הדאפא.

בתקופה האחרונה תלמידים רבים חשבו: "המפלגה הקומוניסטית הסינית עומדת לערוך את הקונגרס ה-16. אם הדמון הראשי בסין, הנבל הזה של המין האנושי ירד ממעמדו, האם המוניטין של דאפא לא ישתקם? מי ירצה לשאת את האשמה במקומו? מי עוד יכול להיות מטומטם כמוהו?" סוג זה של מחשבה אינו מוטעה בחברת האנשים הרגילים, אבל זה לא נכון לגבי מטפח. עם חוק גדול כזה, כל כך הרבה אלוהויות כבירות של העתיד שטופחו באמצעות הדאפא, תלמידי דאפא כבירים, איך אפשר להטיל תקווה על אדם רגיל כלשהו? האם אין זה עלבון לעצמנו? האם המין האנושי יכול לשלוט על אלוהויות? אבל רבים מתלמידי הדאפא שלנו חושבים באופן זה. זה לא משנה אם זה אדם אחד שחושב כך, זה גם לא משנה אם שני אנשים חושבים כך - זהו עניין של טיפוח אישי. אם כולם חושבים בצורה זו, איזה מין תופעה זאת בתוך כל קבוצת תלמידי הדאפא? זוהי תסיסה חזקה, החזקה חזקה. זה לא בסדר. אני ראיתי את זה, גם הכוחות הישנים ראו את זה. הכוחות הישנים חושבים: "איך זה ייתכן?" לכן הם גרמו שהתוצאה של הקונגרס ה-16 של המפלגה הקומוניסטית הסינית תהיה יותר גרועה.

אמרתי בעבר, שלמעשה כל מה שמתרחש בחברה האנושית הרגילה היום נובע מהלבבות של תלמידי הדאפא. למרות שקיימים הכוחות הישנים, אבל אם אין לכם את הלב ההוא, הם לא יוכלו לעשות שום דבר. אם המחשבה הנכונה שלך מספיק חזקה, הכוחות הישנים לא יכולים לעשות כלום. אם באמת מישהו בחברת האנשים הרגילים שיקם את השם של הדאפא שלנו, חישבו על זה, אולי המין האנושי יעשה את זה. אבל האם חשבתם, כמה גבוה אני אצטרך למקם את האדם הזה? האין זה כך? אתם מטפחים וכל השינויים נוצרים במהלך הטיפוח-תרגול ותיקון הפא שלכם. כל מה שאתם מאמתים ומתעוררים אליו בעצמכם, כל מה שתשיגו, נוצר בדרך הזאת שאתם הולכים בה בעצמכם. בהחלט אל תחשבו שהכוחות הישנים יעשו לנו טובות כלשהן או שהחברה האנושית הרגילה תעזור לנו במשהו. זה אתם שמצילים את החברה האנושית הרגילה, זה אתם שמצילים את כל היצורים החיים!

בחברה האנושית הרגילה, בין אם אתם סובלים רדיפה או נושאים לחצים, זה בלתי נמנע שהלב האנושי שלכם יתפקד, לכן יתעוררו מחשבות של אנשים רגילים, אבל אל תייחסו אליהן חשיבות רבה מדי. תלמידים של תיקון הפא, הרדיפה כבר הגיעה לשלב הזה, הדאפא כבר הגיע לשלב הזה בתיקון הפא, ממה אנחנו מפחדים עוד? האם לא ראיתם בבירור את העתיד שלכם? לכן לגבי היצורים הרעים ולגבי התכנונים שלהם, כל עוד המחשבות הנכונות שלכם חזקות דיין, תוכלו להכחיש אותם, לדחות אותם ולגרום להם לא לתפקד. אז כשאתם נמצאים בין אנשים רגילים, לנוכח העניינים האלה, למרות שהתעוררו מחשבות שונות כאלה, אפילו ליותר אנשים היו הבנות שונות וצצו לבבות של אנשים רגילים. זה לא מפתיע, כי בטיפוח-תרגול, בתהליך ההתרוממות, בדרך שבה אתם מאמתים את הפא, מצילים את היצורים החיים, הולכים לקראת השלמות המלאה, יש מכשולים. הדבר הקריטי הוא ללכת כל צעד כיאות בעתיד אחרי שהבנתם את זה.

אמרתי שאם אף יצור חי לא רדף את הדאפא, אפשר היה ליישב את הכל בדרך טובה. אבל אני יודע שאם כל היצורים החיים הם כה טובים, לא היה צריך לתקן את הפא. זה היה הכרחי שהם יצוצו, זה רק עניין של צורה. אז זה מהווה מבחן עבור תלמידי הדאפא שלנו, זה הכל. זהו ביטוי טבעי, אבל התכנון הזה של הכוחות הישנים, תכנון כל כך מדוקדק, תכנון שיטתי מאוד מלמעלה עד למטה - זה ללא תקדים. המצוקה המסיבית הזאת באמת עצומה מאוד. מה שאתם מרגישים זה רק הביטוי בחברה האנושית, ואילו מה שאני רואה זה מה שמזעזע אפילו בעיניהם של יצורים חיים של כל היקום. אולי המין האנושי לא יכול להבין את מה שאני אומר. כשהמין האנושי יגלה שהביטויים שבתהליך היצירה מחדש של כוכבי היקום מגיעים לפני השטח של גלקסיית שביל החלב שלנו, בני אדם יאמינו לכל. (מחיאות כפיים)

אמרתי זה עתה שבכל תקופת תיקון הפא, כל תלמידי הדאפא פעלו היטב באופן כולל. תלמידי הדאפא התחשלו והפכו יותר ויותר בשלים. במהלך אימות הפא, לא משנה איזו צורה תלמידי הדאפא מאמצים כדי להציל את היצורים החיים, או מה שתרמתם והדרך שנקטתם בה, אתם מאמתים את הפא והולכים קדימה בדרך זו של הבהרת האמת. אתם גם פועלים יותר ויותר טוב, באופן יותר ויותר רציונאלי. כתלמידי דאפא, אתם משתפים פעולה יותר ויותר טוב אחד עם השני. בעבר לתלמידים רבים אולי הייתה הרגשה כזאת, שכשתלמידי הדאפא שלנו רוצים לעשות משהו יתעוררו וויכוחים. לפעמים זה גם מתבטא באופן די סוער. אחרי שהלב האנושי מגיח זה אפילו יפריע למשימה החשובה שלכם באימות הפא. העניינים האלה, בעקבות השיפור בהבנה שלכם לגבי הפא והפחתה של הלבבות האנושיים שלכם, הביטויים האלה הפכו להיות פחות ופחות עזים. אם כך מדוע מתעוררים וויכוחים? למעשה זה בגלל שהדברים שעל פני השטח של האדם הרגיל שעדיין לא סולקו מתפקדים, אבל כשהמחשבה הנכונה שלך מספיק חזקה הם לא יתפקדו. כולכם יודעים שהפא הוא טוב, שיש להגן על הפא ושחייבים לעשות את הדברים, חייבים להציל את היצורים החיים ולאמת את הפא, אז כשהמחשבה הנכונה אינה מספיק חזקה, הלב האנושי יעורבב בפנים, כך שזה יצור מצב של תסיסה כמו אצל אנשים רגילים. חלק מהאנשים אפילו מרגישים שהם חייבים לעמוד על הרעיונות שלהם, יחד עם אלמנטים אחרים זה גרם למצבים שלא צריכים להתקיים בין תלמידי דאפא. לאחרונה ההתנהגות כבר טובה יחסית, כי אתם יותר ויותר בשלים.

למעשה הידעתם שלישויות המוארות הגדולות יש הרבה עניינים בשמים שהן צריכות לתאם פעולות ולדון בהם. בודהא שאקיאמוני אמר שמספרם של בודהות טאתאגאטה הוא כמו החול שבנהר גאנגס. כלומר בין מלכי הפא שבשמים, רק אלוהויות מהסוג הזה של בודהא הן רבות ככמות החול שבנהר גאנגס. זה עדיין מספר קטן, כי מה שהוא התכוון אליו הוא עדיין מה שראה ברמה שלו. אז מה עם אלוהויות אחרות? בודהות הם סוג אחד של אלוהויות שביקום שמספרם מועט. יש אינספור אלוהויות והסוגים שונים ומספרן כה גדול שאי אפשר לספור אותן, יש אינספור יצורים חיים. אבל אם הם היו מתווכחים כשהם רוצים לעשות משהו, זו תהיה צרה גדולה, כי לכל ישות מוארת יש את מערכת העקרונות שהיא אימתה והתעוררה אליה בתוך עקרונות הפא של היקום ונוצרה מערכת משלה בתפיסת היקום. זה כמו בודהא שאקיאמוני, שמערכת הדברים שלו נקראת "איפוק מוסרי, מדיטציה בריכוז וחוכמה". אז לכל ישות מוארת גדולה, לכל יצור חי של היקום, יש מערכת כזאת משלהם של תפיסה לגבי היקום. אם הם יתווכחו האם זה לא יהיה אסון? דברים מסוג זה לא קיימים אצלם.

מהו המצב המנטלי שלהם? זוהי סובלנות, סובלנות אדירה מאוד, שיכולה לקבל יצורים חיים אחרים ולהיות מסוגלת להתחשב ביצורים חיים אחרים מנקודת המבט שלהם. זה מה שרבים מכם עדיין לא השיגו במהלך הטיפוח-תרגול. אבל אתם מבינים ומשיגים את זה בהדרגתיות. כשאלוהות אחת מציעה רעיון, הן לא ממהרות להכחיש אותו, לא ממהרות לבטא את הרעיונות של עצמן ולא חושבות שהרעיונות שלהן הם יותר טובים. במקום זאת הן מסתכלות על התוצאה הסופית של הרעיון שהאלוהות השנייה הציעה. המסלול הוא שונה - המסלול של כל אחד הוא שונה, וכל העקרונות שהיצורים החיים אימתו והתעוררו אליהם הם שונים, אבל ייתכן מאוד שהתוצאה היא זהה. לכן הן מסתכלות על התוצאה. אם אפשר להשיג את זה, באמת אפשר להשיג את מה שרוצים להשיג, כולן יסכימו. כך חושבות כל האלוהויות. בנוסף לכך, אם יש חוסר במשהו, הן משלימות אותו ללא תנאי ובשקט, כדי שיהיה מושלם יותר. כך כולן מטפלות בדברים.

תלמידי דאפא, בטיפוח-תרגול שלכם בעולם הזה של האנשים הרגילים יש לכולכם הבנה ברורה שמבוססת על עקרונות הפא, כלומר לא להיות קשורים לרווחים או להפסדים של אנשים רגילים. באשר לעניינים של אימות הפא, גם כן אין עליכם להתעקש להביע את "הדעה שלי" או לעשות את הדברים "בדרך שלי". זה לא שרק בצורה זו אפשר להקים את המוסריות האדירה ביקום. אם יש לך רעיון טוב, חשבת עליו, זה היותך אחראי כלפי הדאפא ואין זה חשוב אם הדעה שלך, הרעיון שלך מאומצים או לא. אם התוצאה שמשיגים עם הרעיון של מישהו אחר היא זהה, ואתה לא החזקת בגישתך, להפך, הסכמת עם האחרים, לא משנה אם אמרת את הרעיון שלך או לא, האלוהויות יכולות לראות: תסתכלו, אין לו את הלב של ההחזקה והוא יכול להיות כל כך רחב-אופקים וסובלני. על מה האלוהויות מסתכלות? האין זה בדיוק מה שהן מסתכלות עליו? כשאתה מתעקש להדגיש את עצמך, אתה בעצם חופר לתוך קרן של פר והאלוהויות שמסתכלות מלמעלה לא סובלות את זה. למרות שאתם כל הזמן אומרים שזה לטובת הדאפא וש"הדרך שלי יותר טובה" והיא יכולה להשיג מטרה מסוימת - אולי זה באמת כך, אבל לא צריכות להיות לנו יותר מדי החזקות כמו שיש לאנשים רגילים. אם אתה באמת יכול להשיג את זה, כל האלוהויות יגידו: "האדם הזה באמת יוצא מן הכלל." האלוהויות לא מעלות לך את הרמה כשהן רואות שהרעיון שלך עבד, הן מעלות את רמתך כשהן רואות שההבנה שלך השתפרה בנושא הזה. זהו העיקרון של פא אמיתי. אם מישהו אומר: "אני יכול להשיג משהו אם תרמתי בכמות מסוימת," נכון, לגבי אנשים רגילים זה כך ויכול להיות שמסתכלים גם על ההיבט הזה בנוגע למאפיין מסוים בעקרונות הפא של היקום ובסביבה ספציפית מסוימת, אבל השיפור האמיתי נעוץ בוויתור ולא בהשגה. (מחיאות כפיים סוערות)

יש לנו הרבה תלמידים שמשתפרים באמת מהר מאוד בטיפוח-תרגול המתמשך. במיוחד כגוף כולל, אתם יותר ויותר טובים בהיבט הזה של להשתפר יחדיו ולשתף פעולה אחד עם השני. עכשיו זה העניין של איך תוכלו לעשות את הדברים שצריכים לעשות עכשיו טוב יותר ובאופן יסודי יותר. לגבי תלמידי דאפא, גם אין לבנות ציפיות על השינויים כביכול הטבעיים, השינויים החיצוניים או השינויים בחברת האנשים הרגילים או על טובות שמישהו יעשה עבורנו. אתם אלוהויות, אתם השליטים של יקומים שונים בעתיד. על מי אתם בונים? כל היצורים החיים בונים עליכם! (מחיאות כפיים) זה באמת כך. האמת של היקום תתגלה בעתיד הקרוב. כשיגיע הרגע ההוא זה ייקבע בין אם פעלנו טוב או רע - זה ייקבע לפי האופן שבו התנהלו הדברים. אם העניין הזה לא הסתיים זאת הזדמנות. כל אחד מאתנו סולל את הדרך של עצמו, משלים את סטטוס הפרי שלו. בעתיד תלמידי הדאפא יוכלו לראות את הכל, בין אם הם פעלו טוב או לא בדרך הזאת של אימות הפא והצלת היצורים החיים. תוכלו לראות מאוד בבירור, כולל אפילו את הדברים הקטנים בכל מהלך תיקון הפא שלכם. מובן שהיצורים החיים המרושעים והרעים לא יכולים לראות את העתיד. היצורים החיים שהצלתם והיצורים החיים שיכולים להתעורר במהלך הבהרת האמת שלכם, יוכלו בקרוב לראות את המראה המפואר של הגעתכם לשלמות המלאה. (מחיאות כפיים) זה בטוח יהיה מכובד.

מובן שלאחרונה קרו כמה דברים בין תלמידי הדאפא שלנו. יש הרבה דברים שהמורה לא יכול ממש לספר לכם, במיוחד בדיוק בתקופה הזאת, כי הכוחות הישנים חושבים שאם אספר לכם הם יעשו את הדברים אפילו יותר קשים עבורכם. לכן אפילו לא דיברתי על הנושא הזה של שיתוף הפעולה בין אחד לשני, עד עכשיו. דיברתי עליו בגלל שאתם כבר פעלתם היטב ואתם יכולים לנהל את זה והבנתם את זה בהדרגה.

יש תלמידים שאומרים מן השפה ולחוץ: "אני דוחה את התכנונים של הכוחות הישנים". במצבים קריטיים הם יכולים לנהל את עצמם היטב, אבל בנסיבות רגילות הם נוטים להרפות את המחשבה הנכונה שלהם. כשהמחשבה הנכונה אינה מספיק חזקה בעיות עלולות להתעורר. מובן שלא מדובר בכולם. אני מדבר על מספר קטן מאוד, מעטים מאוד. מדוע זה קורה? הכוחות הישנים האלה תכננו הרבה הרבה דברים בהיסטוריה. הם עשו תכנונים מאוד יסודיים ומתוחכמים. כדי לוודא שהדברים שהם תכננו לא יסטו, הם כבר עשו חזרה פעם אחת בכדור הארץ הקודם. חישבו על זה, האם לא תהיה להם החזקה לגבי זה? האם הם יכולים לוותר על מה שהם רוצים לעשות? למרות זאת, אם המחשבה הנכונה שלנו מספיק חזקה, זה מתאים לעיקרון ביקום. לא משנה אם זה היקום הישן או היקום החדש, יש את העיקרון הזה: הבחירה של יצור חי תלויה בו עצמו, אפילו אם הוא נדר נדר כלשהו בהיסטוריה. ברגע הקריטי מה שהוא רוצה קובע. זה כולל את ההיבט החיובי והשלילי - זה נכון לגבי שניהם.

בתהליך הטיפוח-תרגול שלהם בעבר, תלמידי דאפא רבים מונו על ידי הכוחות הישנים להפריע ולגרום להשפעה שלילית. אבל הם דחו את זה. מחשבות נכונות נוצרו במהלך הטיפוח-תרגול שלהם והם לא רצו יותר לעשות את זה והפכו להיות תלמידי דאפא אמיתיים. אבל יש חלק שהם פחות טובים, כך שהם הובלו על ידי הכוחות הישנים וזה גורם להרבה דברים להיות לא צפויים. מה שאני רוצה לדבר עליו כאן זה לא החלק הזה. אני מדבר על זה שאצל התלמידים האמיתיים שלנו התעוררו לאחרונה בעיות. מובן שהמקרים הם בודדים, אבל כולכם יודעים עליהם וחושבים עליהם. למעשה, חלק מכם, היצורים החיים, עברתם גלגולים אחרי גלגולים בהיסטוריה. כשהייתם בחברה האנושית, אבודים באשליה, ייתכן מאוד שחתמתם על חוזים מסוימים עם הכוחות הישנים: אני אעשה כך ואפעל כך ביום מסוים בתיקון הפא." בזמנו זה נראה נכון בהחלט בתוך עקרונות הפא הישנים, לכן חלק מכם, התלמידים, חתמו חוזים כאלה. לכן בין תלמידי הדאפא שלנו מדי פעם קורים דברים מסוימים. המטרה שבגללה התעוררו בעיות כאלה היא שהכוחות הישנים מרגישים שחלק מהתלמידים חושבים שברגע שמטפחים בדאפא כבר אין מה לפחד, "כל עוד אני תלמיד דאפא לא תהיה לי שום סכנה". לכן הם ראו את זה, "זה לא בסדר. האין זה כאילו שעשו ביטוח? ברגע שלומדים את הדאפא לא מפחדים מדבר. האין זו החזקה גדולה כשלעצמה?" לכן הכוחות הישנים גורמים לצרות בדאפא. מזה נובעים הדברים האלה. אז בזמן שהם גורמים לבעיות, למורה יש אינספור פא-שנים ויש אינספור אלוהויות חיוביות שמגנות על הפא, מדוע הן לא מתערבות? זה בגלל שחלק מתלמידי הדאפא שלנו חתמו על חוזים מסוימים עם הכוחות הישנים בהיסטוריה, לכן הכוחות הישנים אוחזים בנקודה הזאת בחוזקה ולא משחררים.

אבל זה לא אומר שאי אפשר להשתחרר מזה. אמרתי זה עתה שאפילו אם חתמתם על חוזה מסוים בהיסטוריה, אם המחשבה הנכונה שלך היום מספיק חזקה ואתה לא מכיר בזה, אתה דווקא לא רוצה את הדבר ההוא, אז תוכל לסרב לו. אבל במקרים כאלה קצת קשה לטפל. הקושי נעוץ בזה שהכוחות הישנים לא ישחררו אותך כל כך בקלות. הם רוצים לנצל את הפרצות שלך, ברגע שתרפה הם ינצלו את זה. לכן במצב שבו המחשבה הנכונה חזקה מאוד הם לא יוכלו לנצל, כי במהלך תיקון הפא הדאפא לא מכיר בתכנוני הכוחות הישנים, גם אני כמורה שלכם לא מכיר בהם. מובן שכל אחד מתלמידי הדאפא שלנו אומר שאנחנו לא מכירים בתכנוני הכוחות הישנים. זה לא מה שאומרים מן השפה ולחוץ - יש לפעול לפי הדרישות של הדאפא ושל תיקון הפא, "אני דווקא לא מכיר בכל התכנונים האלה שלכם בהיסטוריה. אני לא מכיר אפילו בכוחות הישנים עצמם." אם המחשבה הנכונה מספיק חזקה, אפשר לדחות אותם ולסרב לתכנון שלהם. (מחיאות כפיים) זה בגלל שאנחנו בהחלט לא יכולים להכיר בהם.

איך היצורים החיים בתוך היקום יכולים לתכנן את העתיד עבור עצמם? זה אסור בהחלט. אתם תדעו את העיקרון הזה בעתיד. איך נוצר היקום? הוא נוצר ממחשבה אחת של ישות מוארת של החוק הגדול. (מחיאות כפיים) המחשבה של ישויות מוארות גדולות ברמות שונות יצרה את היקומים ברמות השונות. אחרי שהמחשבה יצרה את היקום, היצורים החיים בתוכו אומרים: "אל תיצור אותי ככה, אתה צריך ליצור אותי ככה." האם זה תלוי בהם? לא. היצורים החיים האלה זעירים ללא משמעות עבור האלוהות שהמחשבה שלה יצרה את החיים שלהם. אבל על הישויות המוארות הגדולות האלה, האלוהויות האלה, שיצרו את החיים שלהם, להתאים לחלוטין לסטנדרטים של אלוהויות ולהתאים לסטנדרטים של הפא וצריכים להיות להן חמלה גדולה ורחמים גדולים. לכן היקום שנוצר בוודאי יהיה נפלא. המחשבות שהן יוצרות גם הן טהורות ונפלאות. לכן על יצור חי מסוים להתאים לסטנדרטים של החיים שביקומים של רמות שונות - זה נחשב למאוד חשוב. כלומר אין עלינו להכיר בתכנוני הכוחות הישנים, לא משנה מה הם עשו. זה בגלל שגם הם המועמדים להצלה, רק שהם בחרו להיות מסולקים. איך מי שמוצל יכול לבחור איך הוא יוצל? אדם נפל לתוך המים, מישהו רוצה להציל אותו, אבל הוא אומר: "אתה לא יכול להציל אותי עם היד ישירות. אתה צריך לבוא להציל אותי עם סירה שאני אוהב." איך זה ייתכן?

כל הדברים שקרו לאחרונה הופיעו בגלל שיש סיבות היסטוריות. לא אמרתי לכם את זה קודם בגלל שלא רציתי לגרום להחזקות אצלכם: "איזה קשר יש לי עם הכוחות הישנים?" אין על אף אחד מכם לחשוב באופן זה. המקרים הם מועטים, מועטים מאוד, אבל הכוונה שלהם בזמנו הייתה טובה מאוד והייתה למען הפא. לכן תלמידי הדאפא האלה, בכל מקרה, הגיעו לשלמות המלאה, (מחיאות כפיים) והרמות מאוד גבוהות. (מחיאות כפיים) אלו הן הסיבות שבגללן הדברים האלה קרו, לכן לימוד הפא מאוד חשוב. המחשבות הנכונות שלכם, כל דבר שאתם עושים, באים מהפא, לכן אין להזניח את לימוד הפא ולא משנה כמה עסוקים אתם.

אדבר עד כאן, כי שלשום כשהתלמידים שעובדים בפרויקט הטלוויזיה נפגשו, אני כבר דיברתי אתם הרבה. הם העלו הרבה שאלות והן בעלות אופי מייצג, לכן היום לא אענה לכם על שאלות. אני מתכוון לבקש מהם לארגן את ההקלטה מהיום ההוא ולפרסם אותה אחרי שאעשה הגהה. לשאלות שהעלו אז יש אופי כללי וכולם הם נושאים שאתם רוצים לדעת ולפתור. זה כל מה שאגיד. תודה לכם! (מחיאות כפיים)

העתיד של תלמידי הדאפא הוא בטוח בהיר - הוא בהחלט יהיה בהיר. (מחיאות כפיים ממושכות)

 


[1]  שני משפטים אחרונים משיר ידוע משושלת טאנג שנכתב על ידי לי באי (Li Bai).