הפַאלוּן גוֹנְג

法 輪 功

לי הונג ג'י

李洪志

(גרסת 2021)

 


תוכן העניינים

לוּן יוּ

פרק ראשון - הקדמה

1. מקור הצִ'יגוֹנְג
2. צִ'י וגוֹנְג
3. יכולות על-טבעיות ועוצמת אנרגיה
א. עוצמת האנרגיה נובעת מטיפוח ה"שִין-שִינְג" (טבע הלב והמחשבה)
ב. יכולות על-טבעיות אינן מה שמתרגלים רודפים אחריו
ג. התנהלות מול עוצמת הגונג
4. טְיֶאן-מוּ (העין השמימית)
א. פתיחת הטְיֶאן-מוּ
ב. רמות של הטְיֶאן-מוּ
ג. ראייה למרחקים
ד. ממדים
5. טיפול בצ'יגונג לעומת טיפול בבית חולים
6. צ'יגונג של אסכולת הבודהא ודת הבודהיזם
א. צ'יגונג של אסכולת הבודהא
ב. הבודהיזם
7. דרכי טיפוח אמיתיות ודרכים רעות
א. פָּאנְג-מֶן-דְזוּאוֹ-טָאוֹ (דלת צדדית ודרך מגושמת)
ב. צ'יגונג של אמנויות הלחימה
ג. טיפוח הפוך ושאילת גונג
ד. שפה קוסמית
ה. פוּ-טִי
ו. בדרך ישרה אדם יכול לתרגל בדרך רעה

פרק שני - הפַאלוּן גוֹנְג

1. תפקיד הפַאלוּן (גלגל החוק)
2. תְצוּרַת הפאלון
3. מאפייני הטיפוח-תרגול של הפאלון גונג
א. הפא מזקק את המתרגל
ב. טיפוח של הג'וּ-אִי-שְה (ההכרה העיקרית)
ג. תרגול בלי להתחשב בכיוונים ובזמן
4. טיפוח של טבע הנפש והגוף גם יחד
א. לשנות את ה"בֵּן-טִי"
ב. המעגל השמימי של הפאלון
ג. פתיחת תעלות האנרגיה
5. כוונת המחשבה
6. רמות של טיפוח בפאלון גונג
א. טיפוח ברמות גבוהות
ב. צורות של ביטוי של גונג
ג. טיפוח בצ'וּּ-שְה-גְ'יאֶן-פָא (פא מעבר לשלושת העולמות)

פרק שלישי - טיפוח ה"שִין-שִינְג"

1. המשמעות הפנימית של השין-שינג
2. הפסד ורווח
3. טיפוח בו-זמני של ג'ן, שָן ורֶן
4. להיפטר מהקנאה
5. להיפטר מהחזקות
6. קארמה
א. מקור הקארמה
ב. סילוק הקארמה
7. הפרעה דמונית
8. איכות מולדת ותכונת הארה
9. לב נקי ובהיר

פרק רביעי - שיטת התרגול של פאלון גונג

1. פוֹא-גָ'אן-צ’יֶאן-שוֹאוּּ-פָא (בודהא מראה אלף ידיים)
2. פָא-לוּן-ג'ואָנְג-פָא (תנוחת העמידה של הפאלון)
3. גוּאָן-טוֹנג-ליאָנג-גִ'י-פָא (חדירה לשני קצוות היקום)
4. פָא-לוּן-ג'וֹאוּ-טְיֶאן-פָא (תרגיל המעגל השמימי של הפאלון)
5. שֶן-טוֹנג-גִ'יאָה-צִ'י-פָא (חיזוק הכוחות השמימיים)

פרק חמישי - שאלות ותשובות

1. פאלון (גלגל החוק) ופאלון גונג (שיטת התרגול של הפאלון)
2. העקרונות והמתודות של התרגילים
3. טיפוח השין-שינג (טבע הלב)
4. הטְיֶאן-מוּ (העין השמימית)
5. קשיים ומצוקות
6. ממדים והאנושות