ברכות לוועידת הפא של מרכז ארה"ב במינסוטה

לתלמידי הדאפא המשתתפים בועידת הפא של מרכז ארה"ב הנערכת במינסוטה: ברכותיי!

הייתי רוצה קודם כל לשלוח את איחולי מראש שהועידה הגדולה הזו תהיה הצלחה מהדהדת.

טיפוח תלמידי הדאפא איננו למטרת הגעה לשלמות האישית בלבד. לעשות היטב את שלושת הדברים שעל תלמידי הדאפא לעשות ולהציל יצורים חיים, אלה הדברים שתלמידי הדאפא חייבים לעמוד בהם. [אני יודע] שהדברים שאתם, תלמידי הדאפא מקווים להשיג בוועידה הם סיכום ושיתוף התנסויות בטיפוח בנוגע להצלת יצורים חיים ומילוי טוב יותר של מה שתלמידי הדאפא צריכים לעשות. אני מקווה שכל אחד מכם יפיק תועלת מהוועידה הזו.

לי הונג-ג'י
22 בספטמבר 2007עודכן בעברית ב-27/9/2007