לועידת הפא האירופאית בשנת 2005

לכל תלמידי הדאפא המשתתפים בועידה: שלום!

תלמידי הדאפא בסין במהלך חמש שנות נשיאת הרדיפה ותלמידי הדאפא האירופאים ותלמידי הדאפא בכל העולם במהלך חשיפת הרדיפה, הבהרת המצב האמיתי והצלת יצורים חיים – עשו את מה שתלמידי דאפא צריכים לעשות. בזכות המאמץ המשותף של תלמידי הדאפא, האמת כבר הובהרה בכל העולם ולרוע לא יהיה שום מקום להסתתר. זה מראה באופן מלא את הגדולה של תלמידי הדאפא של פא אמיתי ואמונה נכונה.

המשיכו כולכם במאמצים! ההיסטוריה האנושית אינה מיועדת לכך שלהיות בני אדם תהיה המטרה הסופית. ההיסטוריה האנושית גם אינה מיועדת להיות גן שעשועים לרוע שיבטא את האכזריות שלו. ההיסטוריה האנושית נוסדה למען תיקון הפא, רק תלמידי דאפא ראויים להציג כאן את ההדר שלהם.

אני שוב מאחל הצלחה לועידת הפא של תלמידי הדאפא!

לי הונג-ג'י
15 בינואר, 2005