ההרצאה והשאלות ותשובות עברו לכתובת הבאה: http://www.falundafa.org.il/ver_01/hebrew/books/html/jw_heb/20030215losangeles.htm