להסתכל על דברים עם מחשבה נכונה

בזמן הנוכחי, זה, שתלמידי הדאפא בסין משתמשים בטלוויזיה כדי להבהיר את המצב האמיתי לאנשים, זה חושף את הרדיפה של הרוע, זוהי הצלה של היצורים החיים שהורעלו על-ידי כזבי הרוע וזהו מעשה רחום ואדיר.

קבוצת השפלים הפוליטיים הרעה אף פעם לא פעלה לפי החוק בהתייחסה לתלמידי הדאפא, אז אל תסתייגו עוד מהמעשים של תלמידי הדאפא במהלך הבהרת האמת, בגלל לב הפחד. לא משנה כמה הרוע רודף, מה שמחכה לתלמידי הדאפא היא השלמות המלאה. מה שמחכה ליצורים החיים הרעים הוא רק תשלום נצחי בגהינום עבור כל מה שהם עשו תוך כדי ההפרעה והרדיפה של תיקון הפא ותלמידי הדאפא.

לי הונג ג'י
8 במארס, 2002